Overføre fra Admin Console for teams

Hvis du har gått over fra Admin Console for teams til Adobe Admin Console, kan du bruke dette dokumentet til å forstå endringene i terminologi og arbeidsflyter.

Tabellen nedenfor viser den gamle og den nye terminologien.

Admin Console for teams og VIP Adobe Admin Console
Administrere brukere
Legge til administratorer Legge til en administrator
Tilordne en lisens til en enkeltbruker Tilordne produkter
Tilordne lisenser til flere brukere Legge til brukere
Fjerne lisenser Fjerne brukere
Tilordne en lisens på nytt For å tilordne lisenser på nytt må du først fjerne brukere og deretter legge til brukere.
Administrere kontoer og medlemskap
Kjøpe lisenser Legge til produkter og lisenser
Endre den primære administratoren Endre kontrakteier
Endre navn på arbeidsgruppen Endre organisasjonsnavnet
Merk:

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer organisasjonens Teams-konto, under Kom i gang med Teams.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din