Du viser støtteinnhold for versjon:

Nodes in the repository are subject to naming conventions of the Java Content Repository. However, Adobe Experience Manager imposes further conventions for the name of asset nodes.

TOUCH-OPTIMIZED UI

The touch-optimized UI:

  • Validates the name according to the restrictions:
    • an asset title is provided for conversion into the node name
    • an explicit node name is provided

AEM Assets does not let you specify "subassets" as the name of an asset folder. It is a keyword reserved for naming all CRXDe nodes that include subassets for compound assets.  

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet