Issue

Rewrite rules on Apache 2.4 web server that attempt to redirect to URLs with anchors aren't being redirected properly.  For example:

RewriteRule ^/test.html /test.html#anchor [R=301,L]

Environment

AEM Dispatcher module installed in Apache HTTP Server 2.4

Resolution

To avoid encoding the # character, add the NE flag to the rewrite rules:

RewriteRule ^/test.html /test.html#anchor [NE,R=301,L]

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet