Issue

You want to delete ComponentHierarchy pages from your publish instance. You do not want to connect via CQDE to your publish (or you do not have a CDQE connection to your publish instance).

Solution

To delete them from the publish, do the following:

  1. create a package.
  2. Specify which component hierarchy pages you want to delete. For example, /apps/designground/templates/*/componenthierarchy is for all the component hierarchies under designground application.

Once you have created the package, you can use it to clear the component hierarchy pages using package deploy:

  • Delete the component hierarchies from your authoring instance.
  • Re-create the package.
  • Deploy the package to the publish instance.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet