Environment

AEM 6.2 + Oak 1.4.6 or earlier version

Issue

SQL2 queries that use OUTER JOIN and NAME or LOCALNAME result in a NullPointerException.

For example,

SELECT * FROM [cq:PageContent] AS page LEFT OUTER JOIN [nt:unstructured] AS component ON ISCHILDNODE(component,page) WHERE ISDESCENDANTNODE(page,[/content/geometrixx/en]) AND (NAME(component) = 'par')

Cause

Due to a bug in Oak (OAK-4658), outer join queries with the condition "name(joinSelector) = 'x'" or "localname(joinSelector) = 'x'" result in a NullPointerException.

Resolution

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet