Symptom

Opening CRX Package Manager returns status code 500 internal server error.

Resolution

This can happen if you create a package and close it without building and saving it - i.e. an empty package.

The solutions is to delete the empty package via CRX Content Explorer.

  1. Open CRX Content Explorer.
  2. Navigate to /etc/packages.
  3. Delete the package file node.
  4. Click Save All.

Applies to

All versions of CRX Package Manager prior to CRX 2.1.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet