Symptoms

You are using Apache Http Web Server. The dispatcher is not using the URL already processed by mod rewrite. You have made sure that the line DispatcherUseProcessedURL is set to 1 in the Dispatcher configuration.

Resolution

In httpd.conf change

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2

to

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2 [PT]

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet