Symptoms

  1. You open a document via webdav.
  2. File is marked as locked in CQ gui.
  3. You close the document but file is still marked as closed.
  4. You use IIS in front of CQ.

Cause

Most likely the lock-token header is missing in your clientheaders section of your dispatcher configuration file.

Resolution

You should add "lock-token" to your clientheaders section.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet