Issue

AEM Shutdown slows in AEM 6.2 and 6.3.  Thread dumps taken during shutdown show FelixStartLevel thread stuck in ungetSession calls:

"FelixStartLevel" #16 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f8e15be3000 nid=0x3243 runnable [0x00007f8df4944000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
	at com.adobe.cq.scheduled.exporter.impl.ScheduledExporterImpl.ungetSession(ScheduledExporterImpl.java:402)
	at com.adobe.cq.scheduled.exporter.impl.ScheduledExporterImpl.unbindRepository(ScheduledExporterImpl.java:181)
"FelixStartLevel" #16 daemon prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f8e15be3000 nid=0x3243 runnable [0x00007f8df4944000]
   java.lang.Thread.State: RUNNABLE
	at com.day.cq.polling.importer.impl.PollingImporterImpl.ungetSession(PollingImporterImpl.java:646)
	at com.day.cq.polling.importer.impl.PollingImporterImpl.deactivate(PollingImporterImpl.java:250)

Cause

Product bug CQ-96133 - The PollingImporterImpl and ScheduledExporterImpl delays AEM shutdown if the "Setup Initial Polling Configuration" thread fails with an exception. 

Resolution

Apply the latest AEM 6.2 or 6.3 Cumulative Fix Pack.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet