Environment

AEM 6.3

Steps

  1. Install the packages in the attached zip file and follow the normal configuration steps here.  However, you no longer have to perform the step of adding an address property in /etc/virtual-repositories/virtual-crx/var/dam/documentum
  2. Go to  /system/console/configMgr/org.apache.sling.jcr.base.internal.LoginAdminWhitelist
  3. Add com.day.cq.dam.cq-dam-jcr-connectors to Whitelist bundles default

Last ned

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet