Disse instruksjonene gjelder for Windows. Hvis du bruker Mac, se Feilsøk spill, video, lyd | Flash Player | Mac

Informasjon om Flash Player

Hvis Flash Player er installert på datamaskinen, vil følgende boks vise versjonen av Flash Player og operativsystemet. Det vises en feilmelding hvis Flash Player ikke er installert.

 

Problem

Du har problemer med å kjøre video, lyd eller spill som bruker Flash Player.

Løsninger

1. Påse at den nyeste versjonen av Flash Player er installert

 1. Sørg for at du har installert den nyeste versjonen av Flash Player. 

2. Deaktiver ActiveX-filtrering (dersom du bruker Internet Explorer 9)

 1. Velg Verktøy > Sikkerhet i Internet Explorer. Hvis ActiveX-filtrering er valgt, fjerner du markeringen.

  Velg verktøy, sikkerhet, tøm ActoveX-filtrering
 2. Lukk Internet Explorer og start den på nytt.

3. Aktiver Flash Player-tillegg (dersom du bruker Internet Explorer)

 1. Velg Verktøy > Administrer tillegg.

  Velg Verktøy > Administrer tillegg
 2. I venstre rute i vinduet Administrer tillegg, under Vis, velger du Alle tillegg fra hurtigmenyen. Alle tillegg for Internet Explorer vises i panelet til høyre.

  Velg Alle tillegg
   
 3. I det høyre panelet, under Adobe Systems Incorporated, velger du Shockwave Flash Object og klikker på Aktiver. Deretter klikker du på Lukk.

  Velg Shockwave Flash-objekt, klikk på Aktiver
   
 4. Lukk Internet Explorer og start den på nytt.

4. Påse at du har den nyeste versjonen av Flash Player (dersom du bruker Chrome)

Du trenger ikke å installere Flash Player hvis du bruker Chrome. Flash Player er integrert i Chrome, og er aktivert som standard. Chrome oppdaterer automatisk når nye versjoner av Flash Player er tilgjengelig.Du kan påse at du har installert den nyeste versjonen av Chrome, og dermed den nyeste versjonen av Flash Player, ved å velge Chrome > Om Google Chrome.

 • Hvis du ser meldingen Google Chrome er oppdatert, har du den nyeste versjonen av Chrome. 
 • Hvis Chrome ikke er oppdatert, klikker du på Oppdater nå. 

5. Slett alle leserdata for Flash Player

 1. Klikk på Start > Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk på Flash Player.
 3. Klikk på Avansert i Flash Player Settings Manager.

 4. Klikk på Slett alle under Leserdata og Innstillinger.

  Klikk på Slett alle

6. Fjern hurtigbuffer for Flash Player

 1. Velg Start > Kjør på datamaskinen. (I Windows 7 klikker du på Start og skriver i Søk i programmer og filer.)

 2. Skriv inn %appdata%\Adobe og klikk på OK.

  Skriv inn %adddata% \Adobe og klikk på OK
 3. Slett Flash Player-mappen.
 4. Gjenta trinn 1 og skriv inn %appdata%\Macromedia.

 5. Slett Flash Player-mappen.

7. Deaktiver maskinvareakselerasjon for Flash Player

 1. Høyreklikk på Flash Player-versjonboksen ovenfor.

 2. Klikk Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Vis, og deaktiver maskinvareakselerasjon hvis den er aktivert.

  Fravelg Aktiver maskinvareakselerasjon

8. Øk lagringsplassen for et spesifikt webområde

Utfør dette trinnet bare dersom du opplever problemer med et bestemt webområde.

 1. Gå til siden for innstillinger for Flash Player-lagring. På denne siden kan du endre lagringsinnstillinger for webområder du besøker.
 2. Velg webområdet du opplever problemer med, fra listen over besøkte webområder.

 3. Flytt glidebryteren til 10 MB.

  Flytt øverste glidebryter til 10 MB

9. Rapporter problemet på Flash Player-forumet

Hvis du fremdeles har problemer, kan du rapportere det på Flash Player-forumet.

10. Deaktiver RealPlayer-funksjonalitet

Deaktiver RealPlayer-funksjonaliteten (nedlasting og opptak) hvis du bruker Flash Player 11.3 på Mozilla Firefox. Hvis du vil gjøre dette må du se Problem #1 i Problemer | Flash Player 11.3 | Mozilla Firefox

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet