Flash Player er integrert i Windows Edge i Windows 10.
Du trenger ikke installere Flash Player.

Aktivere Flash Player

Aktivere Flash i Microsoft Edge

Følg denne fremgangsmåten for å tillate Flash-innhold i Microsoft Edge:

 1. Åpne Microsoft Edge på datamaskinen din.

 2. Klikk på ikonet  øverst til høyre på skjermen.

 3. Klikk på Innstillinger nederst på menyen som åpnes.

 4. Klikk på Vis Avanserte innstillinger under overskriften Avanserte innstillinger

 5. Sett bryteren for Bruk Adobe Flash Player til På

Tillate Flash-innhold for et nettsted

 1. Naviger til nettstedet som mangler Flash-innhold, i Microsoft Edge.

 2. Du vil se ikonet  øverst til høyre på adresselinjen

 3. Klikk på ikonet  og du vil se undermenyen Adobe Flash-innhold ble blokkert

 4. Klikk på Tillat én gange eller Tillat alltid hvis du vil tillate kjøring av Flash-innhold på den aktuelle siden bare én gang eller alltid

Alternativt

 1. Naviger til nettstedet som mangler Flash-innhold, i Microsoft Edge.

 2. Du vil se ikonet  eller  øverst til venstre på adresselinjen

 3. Klikk på ikonet

 4. Klikk på Tillat Adobe Flash

 5. Oppdater siden ved å klikke på Oppdater-knappen

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet