Innholdet vises ikke riktig i Breeze Presenter

Det finnes et problem for brukere som har både Breeze Presenter og Adobe Flash Player 9 installert. Innholdet vises ikke riktig når man prøver å opprette Breeze-presentasjoner med innebygget Flash.

Dette problemet oppstår på grunn av en registerendring for en Flash Player-komponent som ikke er konsistent med tidligere regler for navngiving.

Shockwave ActiveX -beholderen het "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1." for Flash Player-versjoner opp til Flash Player 8. Nå heter den "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9." for Flash Player 9. Siden Breeze Presenter leter etter "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1", så hverken forventer eller gjenkjenner den det nye navnet, og publiseringen mislykkes.

Løsning: Installer en DLL

Teknisk avdeling har laget en DLL som løser problemet. Denne er nå inkludert i Presenter-oppdateringen med nyeste versjon av Connect, som bruker Presenter versjon 6.0 build 432 v1.

For å løse dette problemet uten å oppgradere til nyeste versjon, følger du disse instruksjonene for å installere DLL-en.

Merk: Breeze Presenter versjon 5.1.269 build 269 skal være installert. Sjekk hvilken versjon du har ved å gå til Breeze > Om Breeze Presenter. Installasjon eller bruk av denne patchen med tidligere versjoner av Presenter støttes ikke, da dette kan ha uventede resultater.

Avinstaller Flash Player 9 og installer så Flash Player 8 om igjen. Denne fungerer fortsatt uten problemer.

Se Slik avinstallerer du Adobe Flash Player-utvidelsen og Active X control for informasjon om hvordan du avinstallerer Flash Player 9.

Se Arkiverte Flash Player-versjoner for informasjon om hvordan du installerer en arkivert versjon av Flash Player 8 om igjen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet