Sikkerhetsmodus er standard brukermodus i Safari 6.1 eller nyere, men det kan føre til at innhold ikke virker som forventet. Lær hvordan du kan aktivere rikt medieinnhold laget i Adobe Flash til å kjøre i Usikkert modus.

Merk:

AIR-brukere som støter på en advarsel om Ukjent utgiver ved installering av programmene bør kontakte programutvikleren for en oppdatert programinstallasjon.

Innhold fungerer ikke ordentlig i Safari

Safari 6.1 og senere spiller av rikt medieinnhold i Sikkerhetsmodus, som standard. Sikkerhetsmodus beskytter brukerne ved å begrense hva som kan gjøres med innholdet som lages i Adobe Flash. Det forhindrer derimot også noe innhold fra å virke riktig, slik som installering av AIR-applikasjoner eller Adobe Connect-tilleggsprogram.

Hvis du stoler på det gjeldende domenet, så kan du bruke følgende trinn for å aktivere innholdet til å kjøres i Usikkert modus. Usikkert modus legger færre begrensninger på innhold slik at innholdet virker slik det skal.

Dette er standard for Safari.

Løsning for Safari 11

 1. Med nettsiden åpen, velg Safari > Innstillinger.

  Velg Innstillinger
 2. Velg kategorien Nettsteder i Innstillinger-panelet.

  Nettsidekategori av Innstillinger-panel
 3. Velg nettstedet fra listen over åpne nettsteder.

 4. Hold inne Alternativ-/Alt-tasten på tastaturet mens du klikker på menyen ved siden av navnet på webområdet du har valgt i trinn 3. Åpne deretter hurtigmenyen og fravelg Kjør i Sikkermodus.

  Velg Kjør i sikkermodus
 5. Klikk på Klarert.

  Klikk på Klarert.
 6. Klikk på Ferdig, og lukk panelet Innstillinger.

 7. Last inn nettlesersiden på nytt, for å aktivere endringen.

Løsning for Safari 10.0

 1. Med nettsiden åpen, velg Safari > Innstillinger.

  Velg Innstillinger
 2. Klikk på plug in-innstillinger for nettsted i kategorien Sikkerhet i panelet Innstillinger.

  Klikk på Innstillinger for plugin-moduler
 3. Velg nettstedet fra listen over åpne nettsteder.

 4. Hold inne Alternativ-/Alt-tasten på tastaturet mens du klikker på menyen ved siden av navnet på webområdet du har valgt i trinn 3, for å åpne popup-menyen. Deretter fjerner du avmerkingen for alternativet Kjør i sikkermodus.

  Fravelg Kjør i sikkermodus
 5. Klikk på Klarert.

  Klikk på Klarert.
 6. Klikk på Ferdig, og lukk panelet Innstillinger.

 7. Last inn nettlesersiden på nytt, for å aktivere endringen.

Løsning for Safari-versjoner eldre enn 10.0

 1. Med nettsiden åpen, velg Safari > Innstillinger.

  Velg Innstillinger
 2. I kategorien Sikkerhet i Innstillinger-panelet velger Administrer innstillinger for nettsted.

  Velg Administrer innstillinger for nettsted
 3. Velg nettstedet fra listen over åpne nettsteder.

 4. Velg Kjør i usikkert modus fra hurtigmenyen.

  Velg Kjør i usikkert modus
 5. Klikk på Klarert, i advarselen som vises.

  Klikk på Klarert.
 6. Klikk på Ferdig, og lukk panelet Innstillinger.

 7. Last inn nettlesersiden på nytt, for å aktivere endringen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet