Merk: Hvis du er en utvikler, se Jeg er en utvikler, og jeg trenger å rapportere et Flash Player-krasj.

Dette dokumentet beskriver prosessen for å rapportere krasj i Flash Player. Informasjonen du oppgir mens du rapporterer krasjet kan hjelpe Adobe med å forbedre Flash Player.

Gjør følgende for å rapportere et Flash Player-krasj til Adobe:

 1. Legg til en feil til Adobe Bugbase

Før du legger til en feil til Adobe Bugbase, må du sørge for at du noterer deg nødvendig informasjon å inkludere i feilen.

Informasjon å inkludere i feilen

 • Flash Player-versjon på din datamaskin.
 • En kort forklaring av hva som forårsaket krasjen. Skjermbilder, en video, eller begge deler, av trinnene er også nyttig.
 • Nøyaktig URL der krasjet skjedde. Selv om krasjet ser ut til å dukke opp mange steder, blir det enklere å identifisere problemet ved å angi nøyaktig URL.
 • En krasjlogg. Avhengig av din nettleser og operativsystemet, se Opprett en Flash Player-krasjlogg.
 • Systemdetaljer. Avhengig av datamaskinens operativsystem, se følgende for mer informasjon:

Trinn for å legge til en feil

 1. Logg på Bugbase med Adobe-ID-en og -passordet. Hvis du ikke har en Adobe-ID, klikker du på Opprett en Adobe-konto for å opprette en.

 2. Klikk Legg til feil.
 3. Velg Flash Player som produktet. VelgVelg detaljer som versjon, produktområde, frekvens, feiltype, versjon, Flash Player-språk, operativsystemets språk og plattform.

  Merk:
  Velg krasj som svikttype.
 4. Oppgi tittel, beskrivelse, trinn for å reprodusere og detaljene du noterte,
 5. Legg ved krasjrapporten og klikk på Send inn.

  Merk: Etter du legger til en feil, får du ikke oppgitt et feilnummer. Og du kan ikke spore feilen. Informasjonen du oppga er viktig og Adobe takker deg for innsatsen din.

2. Opprett en diskusjon i Flash Player-forum

Dette trinnet hjelper andre brukere som har opplevd krasjet med å dele deres tilbakemelding gjennom stemmer og kommentarer.

 1. Logg på -forumet med Adobe ID og passord.
 2. Under Handlinger klikker du på Start en diskusjon.

  Start en diskusjonskobling
 3. Gi en kort beskrivelsen av feilen og URL-en der krasjet skjedde. Oppgi også informasjonen du noterte da du la inn en feil i Bugbase.
 4. Klikk på Legg ut melding. 

  Merk: Du kan ikke legge til referanse til feilen du opprettet i Bugbase, fordi du ikke er utstyrt med en URL eller et feilnummer.

Opprett en Flash Player-krasjlogg

Google Chrome på Windows

 1. Vis skjulte filer.

 2. Start Chrome og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.
 3. Åpne følgende mapper:

  On XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings\Application Data\Google\CrashReports

  På Vista og Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Google\CrashReports  Visning av Windows Explorer-mapper
   
 4. Lokaliser krasjloggen, Chrome-last.dmp.
 5. Kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 6. Legg ved krasjloggen til feilrapporten.

Mozilla Firefox på Windows

 1. Vis skjulte filer.

 2. Start Firefox og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.

  Hvis en krasjlogg genereres, vises koblingen Send krasjrapport. Ikke klikk på denne koblingen. 

  Hvis en krasjlogg ikke er generert, vises meldingen Ingen rapport tilgjengelig. I så fall dokumenterer du alle feil med alle relevante detaljer. Nevn også at krasjloggen ikke kunne genereres.Fortsett ellers med trinn 3.

  Flash Player-krasjskjerm
 3. Åpne følgende mapper:

  På XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending

  På Vista og Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\Pending  Krasjrapporter i Windows Explorer
   
 4. Klikk på overskriften Dato endret for raskt å lokalisere den nyeste krasjloggen.

 5. Finn krasjloggfilen som slutter med .dmp.
 6. Kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 7. Klikk Send krasjrapport (nevnt i trinn 2).

 8. Åpne et Firefox-vindu og skriv about:crashes i adresselinjen.

  about:crashes i adresselinjen
 9. Klikk på den nyeste rapporten og kopier nyeste krasj-URL.
 10. Legg ved krasjloggen (trinn 6) eller krasj-URL-en (trinn 9) i feilrapporten.

Safari på Vista og Windows 7

 1. Dobbeltklikk Aktiver krasjlogging.reg-filen. Klikk på Ja i dialogboksen Registerredigering.

 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Start Safari og gå til en side med rikt medieinnhold (som Adobe Flash Player-side).

 4. Gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.
 5. Etter krasjet, åpner du et filnettlesingsvindu og skriver inn følgende i navigasjonslinjen: %localappdata%

 6. Gå til CrashDump-mappen.
 7. Velg de nyeste filen som vises i følgende format: iexplore.exe.<somenumber>.dmp
 8. Dobbeltklikk Deaktiver krasjlogging.reg-filen lastet ned i trinn 1 og klikk OK.
 9. Start datamaskinen på nytt.
 10. Legg ved krasjloggen i feilrapporten.

Safari på Windows XP

 1. Vis skjulte filer. 

 2. Start Safari og gå til en side med rikt medieinnhold (som Adobe Flash Player-side).

 3. Gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.
 4. Etter krasjet, åpner du følgende mappe: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

 5. Lokaliser filen kalt user.dmp.
 6. Kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 7. Legg ved krasjloggen i feilrapporten.

Internet Explorer på Vista og Windows 7

 1. Dobbeltklikk Aktiver krasjlogging.reg-filen. Klikk på Ja i dialogboksen Registerredigering.

  Dialogboksen Registerredigering
   
 2. Start datamaskinen på nytt.
 3. Start Internet Explorer og gå til en side med rikt medieinnhold (som Adobe Flash Player-side).

 4. Gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.

  Internet Explorer har sluttet å virke-vindu
 5. Etter krasjet, åpner du en filnettleser og skriver inn følgende i navigasjonslinjen: %localappdata%

  Skriv %localappdata%
 6. Flytt til CrashDump-mappen.

  CrashDump-mappe
 7. Velg de nyeste filen som vises i følgende format:
  iexplore.exe.<somenumber>.dmp

  Finn .cmp-fil
 8. Kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 9. (Valgfritt) Dobbeltklikk Deaktiver krasjlogging.reg-filen lastet ned i trinn 1 og klikk OK. 

  Merk: Det kan være at datamaskinen din har krasjlogging aktivert for å lagre de ti siste krasjene for fremtidig referanse.

 10. Start datamaskinen på nytt.

 11. Legg ved krasjloggen i feilrapporten.

Internet Explorer på Windows XP

 1. Vis skjulte filer og mapper.

 2. Start Internet Explorer og gå til en side med rikt medieinnhold (som Adobe Flash Player-side).

 3. Gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.

  Internet Explorer-feilvindu
 4. Etter krasjet, flytter du til følgende mappe: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson

  Windows Explorer-vindu
 5. Lokaliser krasjloggfilen med navnet user.dmp og kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 6. Legg ved krasjloggen i feilrapporten.

Google Chrome på Mac OS X

 1. Start Chrome og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.

  Chrome-feilvindu
 2. Åpne Finder og flytt til følgende mappe: <user name>/Library/Application Support/Google/Chrome/Crash Reports

  Krasjrapporter-mappe
 3. Lokaliser krasjloggfilen som slutter med .dmp.
 4. Kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 5. Legg ved krasjloggen i feilrapporten.

Mozilla Firefox på Mac OS X

 1. Start Firefox og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.Følgende skjerm vises.

  Firefox-feilvindu

  Hvis en krasjlogg genereres, vises koblingen Send krasjrapport. Ikke klikk på koblingen.

  Hvis en krasjlogg ikke er generert, vises teksten Ingen rapport tilgjengelig. I så fall dokumenterer du feilrapporten med alle relevante detaljer. Nevn også at en krasjrapport ikke er generert.Fortsett ellers med trinn 2.

 2. Åpne Finder og flytt til <user name>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/pending.

  Firefox-feilrapporter
 3. Sorter etter overskriften Dato endret for raskt å finne det nyeste krasjet.
 4. Lokaliser krasjloggfilen som slutter med .dmp og kopier den til skrivebordet.
 5. Klikk Send krasjrapport nevnt i trinn 1.
 6. Start Firefox og skriv about:crashes i adresselinjen.

  Firefox about:crashes
 7. Klikk på den nyeste rapport-ID-en og kopier nyeste krasj-URL.
 8. Legg ved krasjloggen du lagret eller krasj-URL-en i feilrapporten.

Google Chrome på Linux

For detaljer om å generere en krasjlogg, se: Feilsøke krasj.

Legg ved krasjloggen til feilrapporten.

Chrome på Linux-feilvindu

Mozilla Firefox på Linux

 1. Åpne Firefox og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj. Følgende skjerm vises. 

  Firefox-feil

  Hvis en krasjlogg genereres, vises koblingen Send krasjrapport. Ikke klikk på koblingen.

  Hvis en krasjlogg ikke er generert, vises teksten Ingen rapport tilgjengelig. I så fall dokumenterer du alle feil med alle relevante detaljer. Nevn også at krasjrapporten ikke er generert. Fortsett ellers med trinn 2.

 2. Åpne et filnettlesingsvindu, og sørg for at Vis > Vis skjulte filer er aktivert.
 3. Flytt til følgende katalog: Home/<User Name>/.mozilla/firefox/Crash Reports/pending

  Ventende rapporter-mappe
 4. For raskt å lokalisere den nyeste krasjloggen ordner du elementene Etter endringsdato.
 5. Lokaliser krasjloggfilen som slutter med .dmp og kopier den til et sted du enkelt kan finne den (som Skrivebord).

 6. Klikk Send krasjrapport nevnt i trinn 1.
 7. Åpne et Firefox-vindu og skriv about:crashes i adresselinjen.
 8. Klikk på den nyeste rapport-ID-en og kopier nyeste krasj-URL.

  Uthevet rapport-ID
 9. Legg ved krasjloggen og krasj-URL-en i feilrapporten.  

Safari for Mac

 1. Åpne Safari og gjenta trinnene som resulterte i et Flash Player-krasj.  
 2. Flytt til følgende katalog:

  • På Safari 5 nyere:  /Users/<username>/Library/Logs/DiagnosticReports
  • På Safari 4: /Users/<username>/Library/CrashReporter 
 3. Legg ved følgende filer i krasjrapporten:

  • På Safari 5 nyere: plugin-container_<date_time>_<machineName>.crash
  • På Safari 4: Flash Player_<date_time>_<machineName>.crash
    

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet