Gjør følgende for en stille installering av Flash Player 11.3 på Mac OS:

Merk: Det som følger er den eneste metoden som støttes for å installere Flash Player stille på Mac OS. Andre metoder, som uthenting og installering av .pkg-filen, verken støttes eller anbefales.

  1. Hent ut Adobe Flash Player-installasjonspakken (Installer Adobe Flash Player.app) fra .DMG-filen.
  2. Åpne et Terminal-vindu og bytt til katalogen der .app-filen er lagret.
    For eksempel, hvis .app-feilen lagres på skrivebordet til den nåværende brukeren, skriv: cd ~/Desktop
  3. Kjør installasjonsprogrammet i .app-filen med følgende kommando:
    sudo./Install Adobe Flash Player.app/Contents/MacOS/Adobe Flash Player Install Manager -install
  4. Skriv inn passordet for å fortsette med installasjonen.
    Merk: Man må være superbruker for å fortsette med installasjonen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet