Oppdragspakker

Opprette og sende pakker (InDesign)

Det ideelle er at alle InDesign- og InCopy-brukere i gruppen har tilgang til en server der oppdragsfiler er arkivert. Hvis en eller flere brukere ikke har tilgang til en fellesserver, kan du imidlertid opprette og distribuere komprimerte oppdragspakker. Etter å ha arbeidet på oppdraget, pakker InCopy-brukeren den på nytt og returnerer den, slik at den kan integreres i InDesign-dokumentet. Pakkefiler som er opprettet i InDesign, har filtypen .icap. Returpakkefiler som er opprettet i InCopy, har filtypen .idap.

Det finnes to kommandoer for pakking av filer: Pakk for InCopy og Pakk og send via e-post. Bruk Pakk for InCopy for å opprette en komprimert pakke som du kan distribuere manuelt. Bruk Pakk og send via e-post for å opprette en komprimert pakke som automatisk legges ved i en e-post.

Merk:

En oppdragspakke må ikke forveksles med kommandoen Fil > Pakke i InDesign. Denne kommandoen brukes til å pakke og sende et dokument og tilhørende objekter til en skriver.

Opprette en pakke for manuell distribusjon

 1. Opprett et oppdrag, og legg til innholdet du vil ha med i pakken.

  Bare innhold som er sjekket inn, kan tas med i det pakkede oppdraget. Hvis innhold er sjekket ut, blir du bedt om å sjekke det inn.

 2. I Oppdrag-panelet velger du oppdraget og velger Pakk for InCopy på panelmenyen.
 3. Angi et navn og en plassering for pakkefilen, og velg Arkiver.

Du kan legge ved pakkefilen i en e-post, laste den opp til en FTP-server eller kopiere den til en disk eller et annet eksternt medium.

Merk:

Hvis du velger Rediger > Angre etter at du har opprettet en pakke, avbrytes pakken, og objektene i oppdraget låses opp. Pakkefilen slettes imidlertid ikke fra datamaskinen, og e-posten blir ikke trukket tilbake.

Opprette en pakke for e-post (InDesign)

 1. Opprett et oppdrag, og legg til innholdet du vil ha med i pakken.

  Bare innhold som er sjekket inn, tas med i det pakkede oppdraget. Hvis innhold er sjekket ut, blir du bedt om å sjekke det inn.

 2. Marker oppdraget i Oppdrag-panelet, og velg Pakk for InCopy og send via e-post på panelmenyen.

  En komprimert oppdragspakke opprettes og legges ved i en e-post i e-postprogrammet som er angitt som standard.

  Merk:

  Hvis du vil bruke et annet e-postprogram, angir du det e-postprogrammet som standard. Se systemdokumentasjonen for mer informasjon.

 3. Rediger e-posten ved å legge til en mottaker og oppgi eventuelle instruksjoner. Send meldingen.

Alle objektene i oppdraget er sjekket ut til tilordnet bruker. Innholdet i selve pakken er imidlertid ikke låst, så alle kan åpne pakken og redigere det.

Avbryte en pakke

I enkelte tilfeller returneres ikke pakken du sender. Meldingen kan for eksempel ha kommet bort, eller mottakeren arbeider kanskje ikke lenger på prosjektet. I slike tilfeller kan du avbryte en pakke.

 1. Marker det pakkede oppdraget i Oppdrag-panelet, og velg Pakk for InCopy på panelmenyen.
 2. Velg OK for å avbryte pakken.

Når du avbryter en pakke, fjernes ikke pakkefilen fra datamaskinen.

Når en pakke avbrytes, blir pakkens innhold tilgjengelig for redigering. Vær klar over at hvis noen returnerer en pakke som er avbrutt, kan det oppstå konflikter.

Oppdatere en pakke

Når du har opprettet en pakke, vil du kanskje legge til, fjerne eller endre størrelse på objekter.

 1. Legge til, fjerne eller endre størrelse på én eller flere artikler i det pakkede oppdraget.
 2. Marker oppdraget i Oppdrag-panelet, og gjør ett av følgende:
  • Velg Oppdater pakke på menyen i Oppdrag-panelet. Angi navn og plassering for filen. Gjør den oppdaterte pakken tilgjengelig for brukere ved å plassere den på en delt server eller ved å sende den via e-post. Husk å varsle InCopy-brukere om at pakken er oppdatert.

  • Velg Oppdater pakke og send via e-post på menyen i Oppdrag-panelet, og send deretter meldingen.

Når InCopy-brukere åpner den oppdaterte pakken, legges bare nytt innhold til automatisk i oppdraget. InCopy-brukerne kan bestemme om eksisterende innhold skal overskrives, og kan dermed beholde tidligere redigeringer.

Motta pakker (InCopy)

Du kan motta en pakke fra InDesign-brukeren som opprettet pakken, eller fra en InCopy-bruker som har videresendt den til deg. Når du åpner en oppdragspakke, dekomprimeres pakken og innholdet kopieres til en ny undermappe i en oppdragsmappe i InCopy.

Åpne en pakke (InCopy)

 1. Gjør ett av følgende for å åpne en InCopy-pakke (*.icap eller *.incp):
  • Åpne pakken med e-postprogrammet. Du kan for eksempel dobbeltklikke på vedleggsfilen.

  • Bruk Utforsker eller Finder til å åpne filen. Du kan for eksempel dobbeltklikke på filen eller dra den til programikonet for InCopy.

  • I InCopy velger du Fil > Åpne og dobbeltklikker på den pakkede oppdragsfilen.

  • Velg Åpne pakke på menyen i Oppdrag-panelet i InCopy, og dobbeltklikk deretter på pakkefilen.

Du kan nå redigere artiklene i pakken. Når du begynner å redigere en artikkel, blir du bedt om å sjekke ut innholdet i rammen. Når du er ferdig med å redigere, arkiverer du innholdet og returnerer eller videresender pakken.

Returnere eller videresende en pakke (InCopy)

Når du har åpnet og redigert en pakke, kan du sende den til en annen InCopy-bruker eller returnere den til InDesign-brukeren som opprettet pakken. Pakkefiler som er opprettet for andre InCopy-brukere, har filtypen ICAP. Returpakkefiler som er opprettet for InDesign-brukere, har filtypen IDAP.

 1. Rediger og sjekk inn innholdet du vil ha med i pakken.
 2. Velg ett av følgende på menyen i Oppdrag-panelet:

  Videresend for InCopy:

  Opprett en pakke for en annen InCopy-bruker. Angi navnet og plasseringen for pakkefilen, og gjør den deretter tilgjengelig for InCopy-brukeren.

  Videresend for InCopy og send via e-post:

  Opprett og send en pakke til en annen InCopy-bruker via e-post. Pakken vises som et vedlegg i en ny melding i e-postprogrammet som er angitt som standard. Angi mottaker, oppgi instruksjoner og send e-posten.

  Returner for InDesign

  Opprett en pakke som skal returneres til InDesign-brukeren.

  Returner for InDesign og send via e-post:

  Opprett og returner en pakke til InDesign-brukeren via e-post. Pakken vises som et vedlegg i en ny melding i e-postprogrammet som er angitt som standard. Angi mottaker, oppgi instruksjoner og send e-posten.

Motta returpakker (InDesign)

 1. Gjør ett av følgende for å åpne en InDesign-pakke (*.idap eller *.indp):
  • Åpne pakken med e-postprogrammet. Du kan for eksempel dobbeltklikke på vedleggsfilen.

  • Bruk Utforsker eller Finder til å åpne filen. Du kan for eksempel dobbeltklikke på filen eller dra den til programikonet for InDesign.

  • I InDesign velger du Fil > Åpne og dobbeltklikker på pakkefilen.

  • Velg Åpne pakke på menyen i Oppdrag-panelet i InDesign, og dobbeltklikk deretter på pakkefilen.

Du blir bedt om å oppdatere alle koblingene når du åpner pakken. Hvis en artikkel er endret siden oppdraget ble pakket, kan du bestemme om du vil oppdatere eller koble fra innholdet i InDesign-filen. Når artiklene i filene er returnert og sjekket inn, kan du sjekke ut og redigere innholdet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet