Eksportere til Adobe PDF

Eksportere et InCopy-dokument til Adobe PDF

Du kan eksportere InCopy-dokumenter direkte til Adobe PDF. Dokumentene kan eksporteres fra korrektur-, artikkel- eller layoutvisningen. Hvis du eksporterer et dokument fra layoutvisningen, beholdes layout- og utformingsobjekter i PDF-dokumentet som opprettes. I et dokument som er eksportert fra korrektur- eller artikkelvisningen, vises derimot bare teksten, omtrent som den vises i korrektur- eller artikkelvisningen i InCopy. Det kan være nyttig å eksportere korrektur- eller artikkelvisningen av en InCopy-artikkel til PDF for forfattere, korrekturleser og andre som skal gjennomgå dokumentet, men som ikke bruker InCopy. PDF-dokumentet som opprettes, har de samme fordelene som korrektur- og artikkelvisningen i InCopy, bl.a. høy lesbarhet og merknadsfunksjoner.

Merk:

Adobe PDF-filer som eksporteres fra Adobe InDesign®-dokumenter som inneholder overtrykk eller gjennomsiktighetseffekter, vises best i Acrobat 6.0 eller senere ved hjelp av valget Forhåndsvisning av overtrykk.

 1. Velg Fil > Eksporter.
 2. Velg Adobe PDF under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Skriv inn et filnavn, velg en plassering for filen og velg deretter Arkiver.
 3. Velg Korrekturvisning og artikkel eller Layout i listen Vis.
 4. Endre innstillingene etter behov.

  Innstillingene du angir, arkiveres i programmet og brukes på alle nye InCopy-dokumenter du eksporterer til PDF, helt til du angir nye innstillinger.

 5. Klikk på Eksporter.
Merk:

Når du eksporterer til PDF, beholdes koblinger fra OPI-kommentarer for bilder i InDesign-dokumentet. Ved hjelp av OPI-koblinger kan InDesign-brukere inkludere raske bildeversjoner med lav oppløsning (forhåndsvisningsbilder) for å vise sideplassering. Når det endelige produktet skal trykkes, kan forhåndsvisningsbildene automatisk erstattes med versjoner med høy oppløsning enten av InDesign eller av trykkeriet.

Vanlige Adobe PDF-valg

Flere av valgene for eksport til PDF er felles for korrektur-, artikkel- og layoutvisningen.

Kompatibilitet

Angir kompatibilitetsnivået i Adobe PDF-filen. For dokumenter som skal distribueres i stort omfang, kan det være lurt å velge Acrobat 5 (PDF 1.4) for å sikre at alle brukere kan vise og skrive ut dokumentet. Hvis du oppretter filer som er kompatible med Acrobat 8/9 (PDF 1.7), risikerer du at PDF-filene ikke er kompatible med tidligere versjoner av Acrobat.

Bruk skriftdelmengde når prosentandelen for brukte tegn er mindre enn

Angir terskelen for innebygging av fullstendige skrifttyper basert på hvor mange av skrifttypens tegn som brukes i dokumentet. Hvis prosentandelen tegn fra en gitt skrifttype i dokumentet overskrides, blir den bestemte skrifttypen helt innebygd. Ellers blir skrifttypen en delmengde. Innebygging av fullstendige skrifttyper øker størrelsen på PDF-filen, men hvis du vil sikre at alle skrifttyper bygges helt inn, angir du 0 (null).

Inkluder sideinformasjon

Inkluderer dokumentnavnet, sidetallene og datoen og klokkeslettet filen ble eksportert.

Vis PDF etter eksport

Åpner PDF-filen i den nyeste versjonen av Acrobat som er installert på datamaskinen. Forsikre deg om at kompatibilitetsvalget stemmer overens med den nyeste versjonen av Acrobat som er installert, slik at filen vises riktig.

Adobe PDF-valg for korrektur- og artikkelvisning

Dialogboksen PDF-eksport inneholder valg som bare gjelder for korrektur- og artikkelvisningen.

Artikler

Eksporterer én enkelt artikkel eller flere artikler.

Skrifter

Inneholder innstillinger for skrifttypefamilie, -stil, -størrelse og linjeavstand for den eksporterte filen. Disse innstillingene fører ikke til at innstillingene for skjermvisning endres for korrektur- og artikkelvisningen.

Inkluder artikkelinformasjon

Dokumenttittel, forfatter og beskrivelse vises i den eksporterte PDF-filen.

Inkluder avsnittstiler

Informasjon om avsnittstiler som vises i informasjonskolonnen i korrektur- og artikkelvisningen, vises i den eksporterte PDF-filen.

Inkluder innebygde merknader

Eksporterer alle (eller bare synlige) innebygde merknader i dokumentet. Hvis du vil at fargene som er tilordnet prosjektmedlemmene, skal brukes for merknader, velger du Vis bakgrunner til merknader i farger.

Inkluder sporede endringer

Eksporterer alle (eller bare synlige) sporede endringer i dokumentet. Hvis du vil at fargene som er tilordnet prosjektmedlemmene, skal brukes for endringene, velger du Vis bakgrunner til sporede endringer i farger.

Inkluder nøyaktige linjeavslutninger

Linjeavslutninger eksporteres slik de vises i artikkelen. Hvis det ikke er merket av for dette valget, flytes tekstlinjene i henhold til bredden og orienteringen for det bredeste artikkelvinduet.

Inkluder linjenumre

Linjenumrene vises i informasjonskolonnen i den eksporterte filen. Dette valget er bare tilgjengelig hvis valget Inkluder nøyaktige linjeavslutninger er aktivert.

Fyll siden (Bruk flere kolonner)

Eksporterer artikkelen med det antallet kolonner og kolonnebredden du angir. Dette valget er bare tilgjengelig hvis valget Inkluder nøyaktige linjeavslutninger er aktivert.

Merk:

Hvis du velger liten kolonnebredde og stor skriftstørrelse (under Skrifter i denne delen), kan det føre til tekstoverlapping i den eksporterte filen.

Adobe PDF-valg for layoutvisning

Følgende valg er bare tilgjengelige når du eksporterer fra layoutvisning:

Alle

Alle sider i gjeldende dokument eller bok eksporteres. Dette er standardinnstillingen.

Område

Angir et sideområde i det gjeldende dokumentet som skal eksporteres. Du kan skrive inn et område ved å bruke en bindestrek og skille flere sider eller områder ved å bruke kommaer. Dette valget er ikke tilgjengelig når du eksporterer bøker.

Oppslag

Eksporterer sider samlet, som om de var innbundet eller skrevet ut på det samme arket.

Merk:

Ikke velg Oppslag for kommersiell trykking. Hvis du gjør dette, kan ikke trykkeriet skyte ut sidene.

Inkluder notater som merknad

Eksporterer alle notater som PDF-merknader.

Interaktive elementer

Velg Inkluder utseende for å inkludere objekter, for eksempel knapper og filmplakater, i PDF-filen.

Optimaliser for rask webvisning

Reduserer størrelsen på PDF-filen og optimaliserer PDF-filen for raskere visning i en nettleser ved å omstrukturere filen for nedlasting av én side om gangen (bytebehandling).

Bygg inn sideminiatyrer

Oppretter miniatyrbilder i den eksporterte PDF-filen.

Opprette sikre PDF-dokumenter

Du kan begrense tilgangen til en Adobe PDF-fil når du eksporterer den Når det brukes sikkerhetsbegrensninger for en fil, nedtones eventuelle verktøy og menyobjekter som er relatert til disse funksjonene.

Du kan sikre en PDF-fil slik at det er nødvendig med et brukerpassord for å åpne den og et hovedpassord for å endre sikkerhetsinnstillingene. Hvis du angir sikkerhetsbegrensninger i filen, bør du også angi et hovedpassord, ellers kan alle som åpner filen, fjerne begrensningene. Hvis en fil åpnes med et hovedpassord, deaktiveres sikkerhetsbegrensningene midlertidig. Filer som har begge typer passord, kan åpnes med hvilket som helst av passordene.

Merk:

Innstillingen Kompatibilitet fastsetter krypteringsnivået. Valget Acrobat 4 (PDF 1.3) bruker et lavt krypteringsnivå (40-biters RC4), mens de andre valgene bruker et høyt krypteringsnivå (128-biters RC4 eller AES).

 1. Velg Fil > Eksporter.
 2. Velg Adobe PDF under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Angi et navn og en plassering for filen, og klikk deretter på Arkiver.
 3. Velg Sikkerhetsinnstillinger.
 4. Angi passordbeskyttelsen du vil bruke, i Passord-delen.
  • Velg Passord kreves for å åpne dokumentet, og skriv inn passordet brukerne må oppgi for å kunne åpne filen, i tekstboksen Passord for åpning av dokument.

  • Velg Passord kreves for å endre tillatelser og passord, og skriv inn passordet brukerne må oppgi for å kunne angi eller endre sikkerhetsvalg i PDF-filen, i tekstboksen Passord for tillatelser.

  Merk:

  Du kan ikke skriv inn samme passord i de to tekstboksene.

 5. Angi hvilke handlinger brukerne kan utføre, under Tillatelser:

  Ingen utskrift

  Forhindrer brukerne fra å skrive ut Adobe PDF-filen.

  Dokumentet kan ikke endres

  Forhindrer brukerne fra å fylle ut skjemaer eller foreta andre endringer i Adobe PDF-filen.

  Ingen kopiering eller utdrag av innhold / tilgjengelighet deaktivert

  Forhindrer brukerne fra å markere tekst og grafikk.

  Kan ikke legge til eller endre kommentarer og skjemafelt

  Forhindrer brukerne fra å legge til eller endre kommentarer og skjemafelt hvis de åpner PDF-filen i Adobe Acrobat eller et annet PDF-redigeringsprogram.

 6. Velg Arkiver, og velg deretter Eksporter.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din