Gjenopprette og angre

Gjenopprette dokumenter

InCopy beskytter mot uventede strømbrudd og systemfeil via en funksjon for automatisk gjenoppretting. Data som er automatisk gjenopprettet, eksisterer i en midlertidig fil som er atskilt fra den originale dokumentfilen på disken. Under vanlige omstendigheter trenger du ikke å tenke på data som er automatisk gjenopprettet, fordi alle dokumentoppdateringer som er arkivert i den automatiske gjenopprettingsfilen, legges automatisk til i den originale dokumentfilen når du velger kommandoen Arkiver eller Arkiver som eller avslutter InCopy på vanlig måte. Det er bare viktig med data som er automatisk gjenopprettet hvis du ikke fikk arkivert dataene før et strømbrudd eller en systemfeil.

Du bør uansett arkivere filene ofte og ta sikkerhetskopier i tilfelle strømbrudd eller en systemfeil.

Finne gjenopprettede dokumenter

 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Start InCopy.

  Hvis det finnes data som er automatisk gjenopprettet, viser InCopy det gjenopprettede dokumentet automatisk. [gjenopprettet] vises etter filnavnet på tittellinjen til dokumentvinduet for å angi at dokumentet inneholder endringer som ikke er arkivert, men som har blitt gjenopprettet automatisk.

  Merk:

  Hvis InCopy ikke kan åpne et dokument ved å bruke automatisk gjenopprettede endringer, kan data som er automatisk gjenopprettet, være ødelagt.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil >Arkiver for Adobe InCopy®-filer som er koblet til en InDesign-trykksak.

  • For frittstående InCopy-filer velger du Fil > Arkiver som. Deretter angir du en plassering og et nytt filnavn og velger Arkiver. Når du velger kommandoen Arkiver som, opprettes det en ny fil som inneholder dataene som ble gjenopprettet automatisk.

  • Hvis du vil forkaste eventuelle endringer som ble gjenopprettet automatisk, og gå tilbake til den siste arkiverte versjonen av filen, velger du Fil > Gjenopprett innhold.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere de gjenopprettede dataene, velger du Fil > Arkiver som. Angi et arkiveringssted og et nytt filnavn, og velg Arkiver. Kommandoen Arkiver som beholder den gjenopprettede versjonen som inneholder de automatisk gjenopprettede dataene. [gjenopprettet] forsvinner fra tittellinjen.

  • Hvis du vil forkaste automatisk gjenopprettede endringer og bruke den siste versjonen av dokumentet som ble arkivert på disken før systemfeilen oppstod, lukker du filen uten å arkivere den, og deretter åpner du filen på disken, eller du velger Fil > Gjenopprett.

Endre arkiveringssted for gjenopprettede dokumenter

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
 2. Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) under Gjennopprettingsdata for dokument.
 3. Angi den nye plasseringen for det gjenopprettede dokumentet, klikk på Velg (Windows) eller Velg (Mac OS) og velg deretter OK.

Angre feil

Du kan om nødvendig avbryte tidkrevende operasjoner før de er fullført, angre de siste endringene eller gå tilbake til en tidligere arkivert versjon. Du kan angre eller gjenta opptil flere hundre av de siste handlingene (antallet avhenger av hvor mye minne som er tilgjengelig, og hva slags handlinger du utførte). Serien med handlinger slettes når du velger kommandoen Arkiver som, lukker et dokument eller avslutter programmet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angre den siste endringen, velger du Rediger > Angre [handling]. (Det er enkelte handlinger du ikke kan angre, for eksempel rulling.)

  • Hvis du vil utføre en handling på nytt, velger du Rediger > Utfør likevel [handling].

  • Hvis du vil angre alle endringer du har gjort siden forrige gang du arkiverte prosjektet, velger du Fil > Gjenopprett (InDesign) eller Fil > Gjenopprett innhold (InCopy).

  • Hvis du vil lukke en dialogboks uten å iverksette endringene, velger du Avbryt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet