Arbeide med maler

Duplisere maler eller malgrupper

 1. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på en mal eller malgruppe i Maler-panelet, og velg deretter Dupliser mal.

  En ny mal eller gruppe vises i Maler-panelet med det samme navnet etterfulgt av "kopi". Hvis du dupliserer en gruppe med maler, bevares navnene på malene i den nye gruppen.

  Du kan også duplisere maler ved å kopiere dem til en annen gruppe.

Gruppemaler

Du kan organisere maler ved å gruppere dem i separate mapper i panelene Tegnmaler, Avsnittsmaler, Objektmaler, Tabellmaler og Cellemaler. Du kan til og med kjede grupper i grupper. Maler trenger ikke å ligge i en gruppe. Du kan legge dem til i en gruppe eller på rotnivået i panelet.

Opprette en malgruppe

 1. I Maler-panelet:
  • Hvis du vil opprette en gruppe på rotnivået, fjerner du markeringen for alle malene.

  • Hvis du vil opprette en gruppe i en gruppe, markerer og åpner du en gruppe.

  • Hvis du vil inkludere eksisterende maler i gruppen, markerer du malene.

 2. Velg Ny malgruppe på menyen i Maler-panelet, eller velg Ny gruppe fra maler for å flytte de markerte malene til den nye gruppen.
 3. Skriv inn navnet på gruppen, og velg OK.
 4. Hvis du vil flytte en mal til gruppen, drar du malen over malgruppen. Når malgruppen vises uthevet, slipper du museknappen.

Kopiere maler til en gruppe

Når du kopierer en mal til en annen gruppe, forblir ikke malene koblet. Selv om de har samme navn, endres ikke attributtene for den ene malen hvis du redigerer den andre.

 1. Velg malen eller gruppen du vil kopiere.
 2. Velg Kopier til gruppe på menyen i Maler-panelet.
 3. Velg gruppen (eller [Rot]-nivået) du vil kopiere maler eller grupper til, og velg deretter OK.

  Hvis gruppen allerede inneholder malnavn som er identiske med de som kopieres, endres navnet på de innkommende malene.

Vise eller skjule malgrupper

 • Hvis du vil vise eller skjule bare én gruppe, klikker du på trekantikonet ved siden av den.
 • Hvis du vil vise eller skjule gruppen og alle undergruppene, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikker på trekantikonet.

Slette malgrupper

Hvis du sletter en malgruppe, slettes gruppen og alt innholdet, inkludert maler og andre grupper.

 1. Velg gruppen du vil slette.
 2. Velg Slett malgruppe på menyen i Maler-panelet, og velg deretter Ja.
 3. Angi en erstatningsmal eller [Ingen] for hver mal i gruppen, og velg deretter OK.
  Merk:

  Hvis du vil bruke den samme erstatningsmalen for alle malene, velger du Bruk på alle.

Hvis du avbryter erstatningen av en mal, slettes ikke gruppen. Du kan gjenopprette slettede maler ved å velge Rediger > Angre Slett maler.

Flytte og omorganisere maler

Malene du oppretter, vises som standard nederst i malgruppen eller -panelet.

 • Hvis du vil sortere alle gruppene og malene i gruppene alfabetisk, velger du Sorter etter navn på menyen i Maler-panelet.
 • Hvis du vil flytte én mal, drar du den til en ny plassering. En svart linje indikerer hvor malen flyttes til. En uthevet gruppemappe indikerer at malen flyttes til denne gruppen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?