Bruke tekstmakroer

Opprette en tekstmakro

En tekstmakro er en snarvei for en serie med tastetrykk. En makro kan være enkel – den kan skrive inn et ord eller uttrykk du bruker ofte – eller den kan være avansert, f.eks. en formatert adresse. En makrokode er navnet på tekstmakroen du oppretter. I stedet for å skrive måtte "Avdeling for forebyggende helsearbeid" flere ganger, kan du opprette en makrokode (f.eks. "afh") som endres til det fullstendige navnet.

 1. Velg Vindu > Tekstmakroer.
 2. Hvis du vil opprette en tekstmakro fra eksisterende tekst, markerer du teksten i dokumentet.
 3. Velg Ny makro på menyen i Tekstmakroer-panelet, eller velg knappen Ny makro  i Tekstmakroer-panelet.
 4. Skriv inn en makrokode i tekstboksen Makrokode. Legg merke til at makrokoder skiller mellom store og små bokstaver.

  Koden vises i listen Tekstmakroer.

 5. Skriv inn tekststrengen som du vil skal settes inn når du aktiverer tekstmakroen, under Makrotekst.
 6. Hvis du vil inkludere tekstattributter fra den eksisterende teksten når du setter inn eller bytter makrotekst, velger du Husk tekstattributter.

  Som standard bruker makrotekst som satt inn eller byttet, malattributtene til målavsnittet.

 7. Hvis du vil tilordne en tastatursnarvei for å aktivere makroen, plasserer du markøren i tekstboksen Snarveitast for makro og trykker på tastene du vil bruke til snarveien.

  Snarveier er spesielt nyttige hvis du deaktiverer Bytt makrotekst automatisk i Tekstmakroer-panelet.

  Hvis tastatursnarveien du vil tilordne makroen, alt er tilordnet en annen funksjon, vises varselsymbolet nederst i dialogboksen med meldingen "Tilordnet til: [funksjon]". Hvis du velger å tilordne tastatursnarveien til makroen, overstyres den forrige tastatursnarveien.

 8. Velg OK.

Du kan erstatte makrokoden med makrotekst automatisk mens du skriver, ved å bruke en snarveitast for makroen, eller ved å velge Bytt makrotekst på menyen i Tekstmakroer-panelet.

Redigere en tekstmakro

 1. Gå til i listen i Tekstmakroer-panelet, og dobbeltklikk på tekstmakroen du vil redigere, eller marker den, og velg knappen Rediger makro  i Tekstmakroer-panelet.
 2. Skriv inn endringene i tekstboksen, og velg OK.

Duplisere en makro

Bruk kommandoen Dupliser makro for å opprette en kopi av en eksisterende makro. Dupliser makro er tilordnet den samme koden som originalen, men den har et nummer som er lagt til navnet, og den oppføres rett etter originalmakroen i Tekstmakroer-panelet. Hvis du f.eks. dupliserer makroen "Prikket", opprettes en kopi av makroen med navnet "Prikket1".

 1. Marker tekstmakroen du vil duplisere, på listen i Tekstmakroer-panelet.
 2. Velg Dupliser makro på menyen i Tekstmakroer-panelet.

Slette en tekstmakro

 1. Marker tekstmakroen du vil slette, på listen i Tekstmakroer-panelet.
 2. Velg Slett makro på menyen i Tekstmakroer-panelet.
Merk:

Når du har slettet en makro, kan du ikke angre slettingen.

Sette inn eller bytte makrotekst

Du kan sette inn makrotekst på tre forskjellige måter: Du kan bruke kommandoen Sett inn makrotekst hvis du vil sette inn makrotekst ved innsettingspunktet, du kan sette inn makrotekst automatisk når du skriver, eller du kan bytte eksisterende tekst med makrotekst.

Sette inn makrotekst automatisk

Hvis Bytt makrotekst automatisk er valgt, konverteres makrokoder automatisk til makrotekst mens du skriver. Hvis du f.eks. opprettet en makrokode med navnet AFH, vises Avdeling for forebyggende helsearbeid når du skriver AFH etterfulgt av et skilletegn, f.eks. et mellomrom eller punktum. Makrokoden skiller mellom store og små bokstaver.

 1. Kontroller at Bytt makrotekst automatisk er markert på menyen i Tekstmakroer-panelet. (Et merke skal vises ved siden av valget.)
 2. Skriv inn makrokoden etterfulgt av et skilletegn (mellomrom, komma, punktum eller avsnittsskift).
Merk:

Hvis du vil gjenopprette makrokodeteksten, velger du Rediger > Angre til makrokoden vises igjen.

Sette inn makrotekst ved innsettingspunktet

Kommandoen Sett inn makrotekst monterer den markerte makroteksten ved innsettingspunktet.

 1. Velg Typeverktøyet  , og klikk på stedet der du vil sette inn makroteksten.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Trykk på tastatursnarveien for ønsket makro.

  • Velg ønsket makro fra Tekstmakroer-panelet, og velg Sett inn makrotekst på menyen i panelet, eller velg knappen Sett inn makrotekst .

Bytte tekst med makrotekst

Kommandoen Bytt makrotekst søker etter definerte makrokoder (skiller mellom store og små bokstaver) fra det gjeldende tekstinnsettingspunktet, og hvis en makrokode blir funnet, fjernes den og erstattes med den tilknyttede makroteksten. Hvis du f.eks. har opprettet en tekstmakro for Avdeling for forebyggende helsearbeid, og makrokoden er AFH. Hvis du vil bruke makroen, skriver du inn AFH, setter inn tekstinnsettingspunktet rett etter makronoden og velger Bytt makrotekst. InCopy søker så etter teksten rett etter innsettingspunktet og erstatter AFH med makroteksten Avdeling for forebyggende helsearbeid.

 1. Velg Typeverktøyet , og klikk rett til høyre for makrokoden du vil erstatte, eller marker teksten du vil erstatte.
 2. Velg Bytt makrotekst på menyen i Tekstmakroer-panelet, eller velg Rediger > Bytt makrotekst.
Merk:

Kommandoen Bytt makrotekst fortsetter ikke å søke gjennom hele dokumentet etter alle forekomster av makrokoden. Hvis du vil finne og erstatte alle forekomster av et ord eller uttrykk, bruker du kommandoen Finn/endre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din