Bruke XML-filer

Åpne en XML-fil i InCopy

Du kan åpne, redigere og legge til koder i eksisterende XML-filer i InCopy.

Merk:

Du kan importere Ruby brukt i XML-filer når Ruby er kompatibel med W3C standard Ruby-definisjonen og bruker InDesign-navneområder. InDesign bruker følgende navneområder. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Velg Fil > Åpne.
  2. Finn og marker XML-filen du vil bruke.
  3. Klikk Åpne.

Arkivere en XML-fil som en InCopy-artikkel

Du kan arkivere XML-filer som InCopy-artikler.

  1. Åpne XML-filen i InCopy.
  2. Velg Fil > Arkiver innhold som.
  3. Skriv inn et navn på og angi en plassering for filen.
  4. Velg InCopy-dokument på Filtype-menyen (Windows®) eller Arkiver som-menyen (Mac OS®), og velg Arkiver.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?