Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Minimum systemkrav

Du kan se en oppdatert liste over systemkrav på siden med systemkrav for InDesign Server.

Løste problemer

Se Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få ny informasjon og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InDesign Server

 • InDesign Server krasjer når du prøver å duplisere en tabell med koder til et nytt dokument. [3488416]
 • Dokumentskrifter kan ikke lastes inn i InDesign Server. [3635822]

InDesign

 • Enkelte EPS-filer fører til at InDesign krasjer når dokumentet eksporteres til PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 kjenner ikke igjen koblinger på en DAM du får tilgang til via Adobe Drive. [3649135]
 • Alternativene Lagre, Lagre som og Lagre en kopi deaktiveres etter at du drar og slipper fra Finder eller Bridge. [3653735]
 • Betinget tekst utheves ikke riktig på hebraisk og arabisk i Artikkelredigering. [3667884]
 • I den hebraiske versjonen av InDesign vises siderekkefølgen på feil måte for dokumenter med innbinding fra høyre mot venstre. [3669233]
 • Feil ord utheves i forskjellige visninger av den hebraiske stavekontrollen. [3675104]
 • Objekter som plasseres på malsidene, forsvinner eller flyttes til uventede steder når de eksporteres til PDF. [3675929]
 • InDesign krasjer etter et kall til funksjonen SetTextSelection i en bestemt situasjon. [3678597]
 • InDesign krasjer når du klikker på kategorien Koblinger og bilder i dialogboksen Pakker samtidig som samme handling kalles fra panelet Bøker. [3689149] 
 • InDesign bruker om lag 10 sekunder på å veksle mellom lagsynligheten i et dokument med flere malsider. [3689151]
 • InDesign krasjer når du åpner en IDML som har en tom kode for en tekstramme med en innebygd tekstramme. [3689166]
 • InDesign krasjer når du eksporterer en CS6-fil til en IDML-fil og deretter åpner den igjen. [3691025]
 • InDesign krasjer når du eksporterer en IDML til en IDML som har bestemte kryssreferanser og sidereferanser i panelet Stikkordregister. [3695290]
 • Bruk av kode fører til ny tekstflyt ettersom stiler brukes feil. [3151594]
 • InDesign CS6 krasjer under oppdatering av ulike egenskaper for tekstrammer som bruker JavaScript. [3594208]
 • InDesign krasjer når du drar et ord til en tom merknad i tekstredigeringsmodus. [3623132]
 • Funksjonen Tilpass ramme til innhold får InDesign til å krasje. [3628642]
 • InDesign bruker stil på feil måte når kodet ICML importeres. [3629232]
 • Spesifikt for indisk: Kan ikke flytte markøren i enkelte grupper med tamilsk tekst. [3637073]
 • Markøren hopper tilbake til begynnelsen av teksten straks den berører en merknad på en linje som inneholder tekst med bindestrek. [3638783]
 • InDesign krasjer når du plasserer bibliotekelementer. [3646838]
 • Ord brytes, men bindestreken vises ikke når det settes inn en myk bindestrek. [3653718]
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke riktig til PDF. [3656476]
 • InDesign krasjer når du oppdaterer et sidetall i et dokument der sideblanding er aktivert, og det finnes låste elementer på sidene som blandes. [3656879]

InCopy

 • Markøren oppfører seg ikke som ventet når du jobber med en tekstramme som har to områder for manuskriptberegning. [3539539]
 • Forhåndskontrollprofiler som er innebygd i en layout, fører til en feilmelding i InCopy CS6: mangler Package og Preflight.InDesignPlugin. [3641893]
 • InCopy CS6 krasjer under importering av en artikkel med noe slettet tekst. [3485725]
 • Kan ikke flytte markøren forbi en skjult merknad ved hjelp av piltastene. [3613889]
 • InCopy krasjer når du åpner en ICMA-fil som er basert på et dokument ment for Internett eller digital publisering. [3629800]

Kundestøtte

Kundestøtte

Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundestøtte, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om gratis og betalingsbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. Vil du kontakte kundestøtten, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Gratis feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mye mer. Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.