Justere trykkfargealternativer for overlapping

Justere gråfilterverdier for trykkfarger

Ved å justere de trykkfargenøytrale tetthetsverdiene som den valgte overlappingsmotoren bruker, kan du bestemme den nøyaktige plasseringen av overlappinger. Standardverdiene for nøytral tetthet for prosessfarger er basert på innstillingene for nøytral tetthet for prosessfargeprøver som overholder industristandarder i forskjellige deler av verden. Språkversjonen bestemmer hvilken standard som følges. Verdiene for nøytral tetthet for de amerikanske og kanadiske versjonene følger for eksempel tetthetsverdiene for rene trykkfarger i Specifications for Web Offset Publications (SWOP), som er utgitt av Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere nøytrale tettheter for prosessfarger slik at de passer til trykkeristandarder i andre deler av verden.

Overlappingsmotoren utleder verdiene for nøytral tetthet for en spotfarge fra de tilsvarende CMYK-verdiene. For de fleste spotfarger er verdiene for nøytral tetthet for de tilsvarende CMYK-fargene nøyaktige nok til å gi god overlapping. Du må kanskje justere verdiene for nøytral tetthet for spotfarger som ikke er så lette å simulere ved hjelp av prosessfarger, for eksempel metalliske trykkfarger og ferniss, slik at de overlappes riktig. Ved å skrive inn nye verdier kan du sikre at en trykkfarge som oppfattes som mørkere eller lysere, også oppfattes slik av overlappingsmotoren. Riktig overlapping utføres deretter automatisk.

Du kan få vite den riktige verdien for nøytral tetthet for en gitt trykkfarge ved å spørre trykkeriet. Den mest nøyaktige metoden for å avgjøre verdien for nøytral tetthet for en trykkfarge er måling av en fargeprøve av trykkfargen med et densitometer. Les av "V" eller visuell tetthet for trykkfargen (ikke bruk filtre for prosessfarger). Hvis verdien er forskjellig fra standardinnstillingen, skriver du den nye verdien inn i tekstboksen for nøytral tetthet.

Merk:

Hvis du endrer den nøytrale tettheten for en spotfarge, påvirker dette bare hvordan fargen overlappes. Utseendet på fargen i dokumentet endres ikke.

Følg disse retningslinjene når du justerer verdier for nøytral tetthet:

Metalliske og ikke-transparente trykkfarger

Metalliske trykkfarger er ofte mørkere enn de tilsvarende CMYK-fargene, mens ikke-transparente trykkfarger dekker alle trykkfarger under dem. Generelt bør du bruke mye høyere verdier for nøytral tetthet for metalliske og ikke-transparente spotfarger enn standardverdiene for å sørge for at de ikke sprenges.

Merk:

Hvis du velger Ugjennomsiktig eller Ugjennomsiktig, ignorer overlapping for en trykkfarge under Type i Trykkfargebehandling, unngår du at en ugjennomsiktig trykkfarge sprenges inn i andre farger, med mindre en annen ugjennomsiktig trykkfarge har en høyere verdi for nøytral tetthet.

Pastelltrykkfarger

Disse fargene er vanligvis lysere enn tilsvarende prosessfarger. Du bør kanskje angi en lavere verdi enn standardverdiene for nøytral tetthet for disse fargene for å være sikker på at de sprenges inn i tilstøtende mørkere farger.

Andre spotfarger

Noen spotfarger, f.eks. turkis eller neonoransje, er mye mørkere eller lysere enn tilsvarende CMYK-farger. Du kan undersøke dette ved å sammenligne utskrevne fargeprøver av de aktuelle spotfargene med utskrevne fargeprøver av de tilsvarende CMYK-fargene. Du kan justere verdien for nøytral tetthet for spotfargen etter behov.

Tilpasse overlapping for spesielle trykkfarger

For noen trykkfarger kreves det spesielle vurderinger for overlapping. Hvis du f.eks. bruker ferniss på dokumentet, vil du ikke at den skal påvirke overlapping. Hvis du imidlertid trykker over bestemte områder med en helt ugjennomsiktig trykkfarge, trenger du ikke å opprette overlappinger for underliggende objekter. Trykkfargevalg er tilgjengelige for disse situasjonene. Det er vanligvis best å bruke standardinnstillingene hvis ikke førtrykkeren anbefaler at du endrer dem.

Merk:

De spesielle trykkfargene og fernissene som brukes i dokumentet, kan være opprettet ved å blande to spotfarger eller ved å blande en spotfarge med en eller flere prosessfarger.

 1. Åpne Trykkfargebehandling, og velg en trykkfarge som krever spesialbehandling.
 2. Velg ett av følgende under Type, og velg OK:

  Normal

  Brukes for vanlige prosessfarger og de fleste spotfarger.

  Gjennomsiktig

  Brukes for klare trykkfarger for å sikre at underliggende objekter overlappes. Bruk dette valget for ferniss og trykkfargemiddel.

  Ikke gjennomsiktig

  Brukes for tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å forhindre overlapping av underliggende farger, men tillate overlapping langs kantene av trykkfargen. Bruk dette valget for metalliske trykkfarger.

  Ugjennomsiktig, ignorer overlapping

  Brukes for tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å forhindre overlapping av underliggende farger og overlapping langs kantene av trykkfargen. Bruk dette valget for de trykkfargene, f.eks. metalliske trykkfarger og ferniss, som påvirker andre farger på en uønsket måte.

Tilpasse overlappingsrekkefølgen

Overlappingssekvensen (også kalt overlappingsrekkefølge) tilsvarer trykkingsrekkefølgen for fargene i pressen, men de tilsvarer ikke rekkefølgen separasjoner produseres i på utdataenheten.

Overlappingsrekkefølgen er spesielt viktig når du trykker med flere ikke-transparente farger, for eksempel metalliske trykkfarger. Ikke-transparente trykkfarger med lavere nummer i sekvensen sprenges under ikke-transparente trykkfarger med høyere sekvensnumre. Denne prosessen forhindrer at den sist brukte trykkfargen sprenges, og overlappingene blir fortsatt gode.

Merk:

Ikke endre standard overlappingssekvens uten at du først kontakter førtrykkeren.

 1. Åpne Trykkfargebehandling. Den gjeldende overlappingsrekkefølgen vises i Rekkefølge-kolonnen i trykkfargelisten.
 2. Marker en trykkfarge, skriv inn en ny verdi for Overlappingsrekkefølge, og trykk på Tab. Sekvensnummeret for den valgte trykkfargen endres, og de andre sekvensnumrene endres tilsvarende.
 3. Gjenta forrige trinn for så mange trykkfarger som nødvendig, og velg OK.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din