Brukerveiledning Avbryt

Kunngjøringer

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotater
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Adobe Learning Manager-app for Microsoft Teams
  6. Learning Managers overholdelse av GDPR
  7. Tilgjengelighet i Learning Manager
  8. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Innholdsmarkedsplass
  6. Rapporter
  7. Lærebaner
  8. Opplæringsplaner
  9. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  10. Jobb-hjelp
  11. Sertifiseringer
  12. Kataloger
  13. Legg til brukere i parti
  14. Opptre som elev og leder
  15. Flere SSO-pålogginger
  16. Likestilte kontoer
  17. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  18. AI-basert anbefaling av kurs
  19. Spillifisering
  20. Tilpass elevenes hjemmeside
  21. Merker
  22. Fargetemaer
  23. Elevutskrifter
  24. Administrering av ventelister og oppmøte
  25. Fluidic-spiller
  26. Kunngjøringer
  27. E-postmaler
  28. Adobe Connect-integrasjon
  29. Innstillinger
  30. Varsler
  31. iPad- og Android-brukere
  32. Komme i gang som administrator
  33. Fjern brukere
  34. Tagger
  35. Learning Manager-innholdskatalog
  36. Egendefinerte roller
  37. Katalogetiketter
  38. xAPI i Learning Manager
  39. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  40. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  41. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

En kunngjøring er en multimediamelding (tekst, bilde, lyd eller video) som en administrator sender ut til et definert sett med brukere.

Administratoren kan sende kunngjøringer til elever for å informere dem om forekomster av en hendelse eller aktivitet. Kunngjøringer kan være en kombinasjon av tekst, bilder eller videoer. Du kan knytte læreobjekter som kurs, opplæringsprogrammer og sertifiseringer til en kunngjøring.

Det finnes tre typer kunngjøringer:

 • Varsel
 • Overskrift
 • Anbefaling

Varsel

 1. Som administratorbruker klikker du på Kunngjøringer i venstre rute.

 2. Klikk på Legg til øverst til høyre på siden.

 3. Fra rullegardinen for typer velger du alternativet Som varsel.

 4. Skriv meldingen til kunngjøringen i Melding-feltet. Her kan du også legge til en nettadresse for kunngjøringer. Du må imidlertid legge til nettadressen i HTML-format. 

  For eksempel <a href="http://www.w3schools.com" target="_blank">Besøk W3Schools</a>.

  Når du spesifiserer at målet er tomt, åpnes lenken i et nytt vindu når brukeren klikker på nettadressen til kunngjøringen. Hvis du ikke spesifiserer målet, åpnes lenken i samme nettleser.

 5. Du kan eventuelt legge til vedlegg, som bilder eller videofiler, i kunngjøringen.

 6. Velg målbrukergruppene eller læreobjektene. Du kan bare velge én av dem for en kunngjøring.

  Start å skrive inn brukergruppenavnet i tekstboksen og velg fra rullegardinlisten. Likedan kan du velge opplæringen ved å trykke på objektnavnet i tekstboksen.

 7. Klikk på Avanserte innstillinger i dialogboksen. Du kan utføre følgende handlinger:

  • Feste kunngjøringen ved å velge Aktiver festet kunngjøring-avmerkingsboksen.
  • Velge når kunngjøringen skal leveres.
 8. Velge På en dato hvis du vil planlegge kunngjøringen for en fremtidig dato, og klikk på tekstområdet ved siden av. Dette åpner en kalender, hvor du kan velge startdato. Velg sluttdato ved å følge samme trinn.

 9. Klikk på Lagre.

 10. Klikk på innstillingsikonet ved siden av kunngjøringen i Utkast-fanen, og klikk på Send.

Merk:

Hvis multimediavedlegget er stort, kan det ta litt tid å laste opp. Når du klikker på Lagre, mottar du en hurtigmelding med beskjed om at opplastingen behandles. Du mottar et varsel når vedlegget er ferdig lastet opp.

Overskrift

Når du velger dette alternativet, vises alle mediene du velger, som en overskrift på elevhjemmesiden. Overskriften fungerer som en handlingsoppfordring for elevene den er ment for.

Overskrift som kunngjøring
Overskrift som kunngjøring

 1. Bla gjennom og velg et bilde som skal representere overskriften. Anbefalt størrelse er 1280 x 360 piksler.

 2. Velg hvor du vil legge til overskriften. Du må velge en overskriftsressurs for hvert språk.

 3. Legg til en nettadresse i Handlingsknapp-feltet, slik at elevene kan klikke på knappen i overskriften og bli omdirigert til nettadressen. Dette er et valgfritt felt.

 4. Velg målbrukergruppene eller læreobjektene. Du kan bare velge én av dem for en kunngjøring.

  Start å skrive inn brukergruppenavnet i tekstboksen og velg fra rullegardinlisten. Likedan kan du velge opplæringen ved å trykke på objektnavnet i tekstboksen.

 5. Du har følgende alternativer i Avanserte innstillinger-delen:

  • Klikk på Umiddelbart hvis du vil at kunngjøringen skal publiseres der og da.
  • Klikk på Aldri hvis du ikke vil at kunngjøringen skal utløpe.
  • Velg Start- og Slutt-datoene til kunngjøringen.
  Avanserte innstillinger
  Avanserte innstillinger

Er det en grense for antall overskriftskunngjøringer som ligger ute samtidig?

Du vil bare se de ti siste overskriftskunngjøringene.

Anbefaling

Når du velger dette alternativet, blir all opplæringen du velger, anbefalt til spesifiserte brukergrupper. Anbefalingene styres av en maskinlæringsalgoritme.

Anbefaling som kunngjøring
Anbefaling som kunngjøring

 1. Velg opplæringen du vil anbefale til elevene. Du kan legge til opptil 10 opplæringer.

  Merk:

  Elever ser bare opplæring som ikke er påmeldt, i Anbefaling av organisasjon. Basert på katalogsynlighet har eleven tilgang til å se opplæringen.

 2. Velg målbrukergruppene eller læreobjektene. Du kan bare velge én av dem for en kunngjøring.

  Start å skrive inn brukergruppenavnet i tekstboksen og velg fra rullegardinlisten. Likedan kan du velge opplæringen ved å trykke på objektnavnet i tekstboksen.

 3. Du har følgende alternativer i Avanserte innstillinger-delen:

  • Klikk på Umiddelbart hvis du vil at kunngjøringen skal publiseres der og da.
  • Klikk på Aldri hvis du ikke vil at kunngjøringen skal utløpe.
  • Velg Start- og Slutt-datoene til kunngjøringen.
  Avanserte innstillinger
  Avanserte innstillinger

 4. Aktiver avmerkingsboksen «Vis brukergruppenavn» for opplæringene for å informere elever om anbefalt logikk for å vise eleven hvorfor kurset ble anbefalt.

  En elev på denne startsiden vil se det følgende:

  • En anbefalingslinje på startsiden.
  • En anbefalingslinje etter at administratoren legger til eleven i en ny brukergruppe når han/hun lager kunngjøringen.
  • Liste over kurs basert på detaljer om Brukergruppe.
  • Se neste settet med anbefalte kurs.

  Kursfelt

  Eleven vil også se merknadene på et kursfelt og kan klikke på merknadene.

  I tillegg vil eleven også se Gå til katalog på linjen etter det siste settet med resultater.

  Katalog på Startside for elever
  Katalog på Startside for elever

Når du klikker på Lagre, kan du enten publisere kunngjøringen med en gang eller senere. Kunngjøringen blir liggende i utkast-stadiet til den publiseres.

Merk:
 • Overskrifter/anbefalinger utløser ikke varsler.
 • Overskrifter/anbefalinger vises ikke i kunngjøringsrapporten.

Liste over utkast, planlagte og sendte kunngjøringer

I administratorpåloggingen kan du se alle kunngjøringene i tre faner, som Utkast, Planlagt og Sendt.

Utkast, Planlagt og Sendt
Utkast, Planlagt og Sendt

Utkast

I Utkast-fanen ser du kunngjøringene som er opprettet av en administrator, men som ikke er sendt ut eller planlagt å sende ut ennå.

Som standard sendes alle kunngjøringene umiddelbart. Hvis du velger Innstillinger > Sendealternativ for en ikke-planlagt kunngjøring, sendes den umiddelbart. Du må velge start- og sluttdato i Avanserte innstillinger for å planlegge sending av en kunngjøring.

Planlagt

I Planlagt-fanen kan du se alle kunngjøringene som er planlagt for sending senere.

Sendt

I Sendt-fanen kan du se alle kunngjøringene som allerede er sendt.

Som e-post

Bruk dette alternativet til å sende målrettede e-poster ad-hoc til elever i en bestemt brukergruppe eller til elever som er påmeldt til en bestemt opplæring.

Administrator oppretter en e-postkunngjøring
Administrator oppretter en e-postkunngjøring

 1. Velg type som e-post.

 2. Skriv inn e-postemnet og meldingsteksten.

 3. I Mål-delen kan du enten

  • Velge brukergruppe ELLER
  • Velge kurs. Dersom kurset har flere forekomster, kan du velge påkrevd forekomst.
 4. Klikk på Lagre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din