Brukerveiledning Avbryt

Spillifisering

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotater
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Adobe Learning Manager-app for Microsoft Teams
  6. Learning Managers overholdelse av GDPR
  7. Tilgjengelighet i Learning Manager
  8. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Innholdsmarkedsplass
  6. Rapporter
  7. Lærebaner
  8. Opplæringsplaner
  9. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  10. Jobb-hjelp
  11. Sertifiseringer
  12. Kataloger
  13. Legg til brukere i parti
  14. Opptre som elev og leder
  15. Flere SSO-pålogginger
  16. Likestilte kontoer
  17. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  18. AI-basert anbefaling av kurs
  19. Spillifisering
  20. Tilpass elevenes hjemmeside
  21. Merker
  22. Fargetemaer
  23. Elevutskrifter
  24. Administrering av ventelister og oppmøte
  25. Fluidic-spiller
  26. Kunngjøringer
  27. E-postmaler
  28. Adobe Connect-integrasjon
  29. Innstillinger
  30. Varsler
  31. iPad- og Android-brukere
  32. Komme i gang som administrator
  33. Fjern brukere
  34. Tagger
  35. Learning Manager-innholdskatalog
  36. Egendefinerte roller
  37. Katalogetiketter
  38. xAPI i Learning Manager
  39. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  40. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  41. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

Spillifisering vil si å bruke spilleteknikker og -mekanismer i andre sammenhenger enn spill for å engasjere brukere til å tjene poeng gjennom læring.

Oversikt

Med Learning Manager kan du legge til et strukturelt spillifiseringslag på innholdet for å engasjere elever og motivere dem til å oppnå læremålene sine. Det lar elever konkurrere mot kolleger for å tjene poeng for forskjellige læreaktiviteter og oppnå bronse-, sølv-, gull- og platinanivåer.

Som standard er noen eksempler på spillifiseringspoeng og data tilgjengelig for brukere, slik at de kan forstå mønsteret. Du kan modifisere poengene deretter.

En eksempelillustrasjon nedenfor viser alle oppgavene og punktene.

Spillifiseringsinnstillinger

Følg trinnene nedenfor for å åpne innstillingene.

 1. Logg på som administrator og klikk på Spillifisering i panelet til venstre.

 2. Når du oppretter en ny Learning Manager-konto, er spillifisering deaktivert som standard. For å aktivere det klikker du på Aktiver øverst til høyre på siden.

Konfidensialitetsinnstillinger

Hvis det kreves kan du gjøre noen brukere i toppledelsen som konfidensielle brukere. Spillifiseringsaktivitetene til konfidensielle brukere er ikke synlige for andre elever i ledertavlen.

Merk:

Konfidensialitetsinnstillingene kan brukes for både interne og eksterne brukere.

1. Klikk på Spillifisering > Innstillinger > Konfidensialitetsinnstillinger.

Konfidensialitetsinnstillinger
Konfidensialitetsinnstillinger

 1. Fra de oppførte brukerne klikker du på avmerkingsboksen ved siden av brukernavn og klikker på Skjul for å gjøre brukeren til en konfidensiell bruker.
  Merk
  Du kan identifisere de konfidensielle brukerne i de oppførte brukerne med kontrollmerket i avmerkingsboksen ved siden av brukernavnet.
 2. Klikk på Konfidensielle bruker-fanen for å se listen over konfidensielle brukere. De er ikke synlige som standard. Trykk på pilikonet i nedtrekkslisten for å se listen.
 3. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av brukernavnet i listen over konfidensielle brukere og klikk på Legg til for å fjerne brukeren fra listen over konfidensielle brukere.

Tilbakestill spillifisering

Du kan tilbakestille spillifiseringspoengene som er opptjent av eleven og også tilbakestille konfigureringsinnstillingene. Hvis du velger å tilbakestille brukerpoengsummene, blir alle poengene opptjent av brukere slettet og tilbakestilt til null. Hvis du velger å tilbakestille brukerpoengsummer og konfigureringsinnstillinger, blir alle standardpoeng tildelt til nivåer og oppgaver tilbakestilt til null.

Merk:

Tilbakestilte spillifiseringsinnstillingene kan brukes for både interne og eksterne brukere.

For å tilbakestille elevpoengsummer og konfigurering klikker du på Tilbakestill spillifisering og velger et alternativ etter behov. Du kan velge mellom Bare tilbakestill elevpoengsummer og Tilbakestill elevpoengsummer og konfigureringsinnstillingene. Klikk OK når det er valgt.

Tilbakestill spillifisering
Tilbakestill spillifisering

Deaktiver spillifisering

Klikk på Spillifisering > Spillifiseringsfunksjon. Dette lar deg aktivere spillifiseringsfunksjonen og ledertavlen separat for elevene dine. Velg mellom Aktiver for interne elever og Aktiver for eksterne elever i henhold til behovene dine, og klikk på OK. Alle poengene beholdes når du aktiverer spillifisering igjen.

Spillifiseringsfunksjon
Spillifiseringsfunksjon

Merk:

Du kan deaktivere spillifisering for både interne og eksterne brukere.

Konfiguer poeng

Administratoer kan konfigurere spillifiseringspoeng for elevene ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Klikk på Spillifisering etter å ha logget på som administrator.
  Det vises en side med en liste over bronse-, sølv-, gull- og platinanivåer og de nødvendige poengene for å oppnå hvert av nivåene. En liste over oppgaver og tilsvarende poeng vises.
 2. Klikk på Rediger-ikonet ved siden av hver oppgave for å konfigurere poengene.
 3. Modifiser hyppigheten for oppgaver som fullførere av et spesifikt antall kurs per måned eller kvartal eller år.
 4. Klikk på Lagre.

Oppgaver

Det finnes fem spillifiseringsoppgaver for elever som administratorer kan konfigurere poeng for. En illustrasjon som viser alle elevoppgavene og poengene, vises nedenfor:

Merk
Spillifiseringspoeng for elever i en bestemt oppgave er ikke kumulative. Poengene legges imidlertid kumulativt til elevkontoen hvis elevene får poengene over flere forskjellige oppgaver. 

Når de tildeler poeng til kurs, må administratorene sikre at elevene får poengene gradvis.

For Lettlært

Denne oppgaven er tilgjengelig når en elev fullfører et bestemt antall kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år. Denne oppgaven skal oppmuntre lettlærte elever.

Du kan se følgende mulige scenarier:

 1. Elever får 20 poeng når de fullfører to kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 2. Elever får 100 poeng når de fullfører fire kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 3. Elever får 300 poeng når de fullfører åtte kurs.
 4. Elever får 500 poeng når de fullfører ti kurs.

Merk
Administratoren kan endre tidsrommet og antall kurs som kreves for å få poengene.

Poeng kan ikke kumulativt tilordnes elever i én oppgave. La oss for eksempel si at en elev fullfører et kurs og får 20 poeng. Når elevene fullfører fire kurs, får de 100 poeng, men de eksisterende 20 poengene beregnes ikke.

For Selvstyrte elever (a)

Denne oppgaven er tilgjengelig når elever melder seg på det forespurte antallet kurs og fullfører dem innen en måned / et kvartal / et år. I dette tilfellet, kan administratoren aktivere denne oppgaven for å tilordne poeng og oppmuntre elevene.

Mulige scenarier:

 1. Elever får 50 poeng når de melder seg på ett kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 2. Elever får 150 poeng når de melder seg på to kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.

Merk
Administratoren kan endre tidsrommet og antallet kurs.

For Selvstyrte elever (b)

Denne oppgaven er tilgjengelig når elever melder seg på og fullfører flere kurs enn det påkrevde antallet som skal fullføres i løpet av en måned / et kvartal / et år. I slike tilfeller, kan administratoren aktivere denne oppgaven for å tilordne poeng og oppmuntre elevene.

Mulige scenarier for elevpåmelding til kurs som kommer i tillegg til de tilordnede kursene:

 1. Elever får 20 poeng når de melder seg på ett kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 2. Elever får 100 poeng når de melder seg på to kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 3. Elever får 300 poeng når de melder seg på tre kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.
 4. Elever får 500 poeng når de melder seg på fire kurs i løpet av en måned / et kvartal / et år.

Merk
Administratoren kan endre tidsrommet og antallet kurs. Det tredje scenarioet kan for eksempel endres til fire kurs i stedet for tre for å få 80 poeng.

For Utviklede ferdigheter (a)

Denne oppgaven er tilgjengelig når elever fullfører et bestemt antall kompetansekrav. Administratoren kan velge denne oppgaven for å oppmuntre elever til å oppnå så mange kompetansekrav som mulig.

Mulige scenarier for Utviklede ferdigheter i kompetansekrav:

 1. Eleven får 100 poeng når vedkommende fullfører ett kompetansekrav.
 2. Eleven får 300 poeng når vedkommende fullfører to kompetansekrav.
 3. Eleven får 600 poeng når vedkommende fullfører tre kompetansekrav.
 4. Eleven får 900 poeng når vedkommende fullfører fire kompetansekrav.

Merk
Denne oppgaven har ikke tidskrav. Administratoren kan endre antallet kurs i hvert scenario.

For Utviklede ferdigheter (b)

Denne oppgaven er tilgjengelig når elever fullfører høyere nivåer i kompetansekravene.

Mulige scenarier for å utvikle ferdigheter i nivåer med et bestemt kompetansekrav:

 1. Elever får 100 poeng når de oppnår ett nivå.
 2. Elever får 200 poeng når de oppnår to nivåer.
 3. Elever får 500 poeng når de oppnår tre nivåer.

Merk
Denne oppgaven har ikke tidskrav. Hvis elevene oppnår et høyere nivå og deretter oppnår et lavere nivå for en kompetanse, får de bare poeng for det høyeste nivået.

Poeng for tidlig fullførelse

Denne oppgaven er tilgjengelig for elever når de er blant de første N elevene som fullfører et kurs.

Mulig scenario:
Når en elev blir en av de første 10 elevene som fullfører et kurs, får han/hun 100 poeng.

Bonus for fullførelse i god tid

Denne oppgaven er tilgjengelig for elever når de fullfører et kurs innen et forhåndsbestemt antall dager etter påmelding i kurset.

Mulig scenario:
Når elever fullfører et kurs innen 10 dager etter at de begynte, får de 100 poeng.

Spillifisering på gruppenivå

Administratorer definerer omfanget for spillifisering ved å endre omfangsinnstillingene. Du kan velge å aktivere spillifisering blant like brukerprofiler, grupper eller steder.

 1. I administratorpåloggingen klikker du på Spillifisering i panelet til venstre.
 2. Åpne Spillifisering > Innstillinger > Omfangsinnstillinger. Dialogboksen Omfangsinnstillinger for spillifisering vises.

  Omfangsinnstillinger
  Omfangsinnstillinger

 3. Klikk på Aktiver omfangsinnstillinger-alternativet. 

 4. Velg brukerkarakteristikken fra rullegardinmenyen. Et eksempelskjermbilde vises som følger: 

  Brukerkarakteristikk
  Brukerkarakteristikk

 5. Velg verdien som samsvarer med brukerkarakteristikken du har valgt. Hvis du for eksempel valgte brukerkarakteristikk som profil, må du velge verdien fra nedtrekkslisten. Et eksempel på profilverdier vises i skjermbildet nedenfor som referanse.

  Verdi
  Verdi

 6. Klikk på Lagre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din