Brukerveiledning Avbryt

Rapporter

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Opptre som elev og leder
  16. Flere SSO-pålogginger
  17. Likestilte kontoer
  18. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  19. AI-basert anbefaling av kurs
  20. Spillifisering
  21. Tilpass elevenes hjemmeside
  22. Merker
  23. Fargetemaer
  24. Elevutskrifter
  25. Administrering av ventelister og oppmøte
  26. Fluidic-spiller
  27. Kunngjøringer
  28. E-postmaler
  29. Adobe Connect-integrasjon
  30. Innstillinger
  31. Varsler
  32. iPad- og Android-brukere
  33. Komme i gang som administrator
  34. Fjern brukere
  35. Tagger
  36. Learning Manager-innholdskatalog
  37. Egendefinerte roller
  38. Katalogetiketter
  39. xAPI i Learning Manager
  40. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  41. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  42. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager
Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Lær om rapportene tilknyttet administratorrollen i Learning Manager-appen.

Adobe Leader Manager lar deg opprette varierte rapporter for å spore, overvåke og kontrollere elevaktiviteter. Elevaktiviteter spores og fanges automatisk opp av databasen. Leder- og administratorrapporter genereres fra databasen.

Oversikt

Prosessen for å generere rapporter er den samme for både administratorer og ledere. Ledere kan se rapporter som hører til underordnede, mens administratorer kan se alle rapportene i organisasjonen.

Rapporter aggregeres i et dashbord. En rapport må finnes i et dashbord. Det finnes et Standarddashbord i rapporter-siden som standard. Rapporter du legger til blir flyttet til standarddashbordet. Bruk rullegardinpilen og velg Legg til rapport for å legge til rapporter i individuelle dashbord. Se Dashbord-delen av denne siden for mer informasjon om hvordan du oppretter dashbord.

Dashbord for oppsummering av læring

Se en sammendragsrapport for alle læreaktivitetene på plattformen. På denne siden ser du følgende sammendragsinformasjon om teamet og eksterne profiler for den valgte rotbrukeren. Du kan også velge tidsområde:

 • Oppsummering av læring som påmeldinger, visninger og fullførelser
 • Topp ferdigheter
 • Samsvarsoppsummering
Oppsummeringsdiagrammer
Oppsummeringsdiagrammer

Hvis det finnes interne ledere på rotnivå, vises disse etter hverandre. 

Alle eksterne profiler oppføres etter interne profiler (Interne brukere på rotnivå).

Hvis en ekstern profil har en leder, vises lederhierarkiet i Viser data for-rullegardinlisten. Brukere oppføres i lederhierarkiet på detalj-siden (Oppsummering av læring, samsvar og ferdighetsstatus)

Hvis ikke vises alle individuelle brukerdetaljer i listen.

Klikk på Detaljer for oppsummering av læring for å se en grundigere gjennomgang av påmeldinger til forskjellige interne team.

Detaljer for oppsummering av læring
Detaljer for oppsummering av læring

Når du klikker på en påmelding, kan du se elevene for hver leder og påmeldingene til læreobjektene.Du kan også se fremgangen og fullføringsdetaljene til hver elev. 

Elevene til en leder
Elevene til en leder

Klikk på et team og eksporter rapporten som csv. En administrator kan eksportere rapporten for hvilken som helst brukergruppe eller individuell bruker ved å velge Brukergruppe eller Individuell bruker og eksportere detaljene fra handlingsmenyen.

Du kan også se et stolpediagram med ferdigheter som pågår og som er oppnådd. Du kan legge til / fjerne ferdigheter du vil / ikke vil at skal være med i grafen.

Stablet stolpediagram for ferdighetsstatus
Stablet stolpediagram for ferdighetsstatus

I den endelige visualiseringen kan du se fullførelsesstatusen til elever og handle deretter.

I tillegg kan administratorene se individuelle opplæringsdata i samsvarsdashbordet.

For eksempel har administratoren identifisert tre opplæringer de vil spore samsvar for. Learning Manager gir samsvarsbilder for alle tre opplæringene samtidig.

Nå kan en administrator klikke på en opplæring og raskt se samsvarsinformasjon for den valgte opplæringen.

Samsvarsdashbord
Samsvarsdashbord

Du kan også se samsvarsstatusen til hvert interne team.

Klikk på lenken Detaljer om samsvarsstatus nederst på visualiseringen.

Du kan se om antallet elever i et team bryter eller etterfølger samsvarsreglene til læringen.

Samsvarsstatus for et team
Samsvarsstatus for et team

Del opplæring med ledere

Learning Manager tilbyr et instrumentbord for etterlevelse til alle administratorer og ledere. Ledere finner det svært nyttig å spore etterlevelsen hos teammedlemmer for en bestemt opplæring. Samtidig ønsker administratorer at alle ledere legger til etterlevelsesopplæringer i instrumentbordet sitt og sporer det. 

I Learning Manager lar arbeidsflyten Del med ledere administratorer dele opplæringer med ledere, slik at de kan legges til i en leders instrumentbord for etterlevelse. Ledere trenger derfor ikke å foreta seg noe, og kan begynne å spore etterlevelse umiddelbart.

En administrator kan dele et sett opplæringskurs med ledere individuelt, eller med en gruppe. Denne delingen kan hjelpe en leder med å enkelt spore etterlevelsen i sitt team for den angitte opplæringen.

Administratoren kan «sende» en standardliste med etterlevelsesopplæring som vises i lederens instrumentbord for etterlevelse.

Del opplæring

 1. I Rapporter > Læringssammendrag kan du bla ned og klikke på fanen Del med ledere

  Del opplæring med ledere
  Del opplæring med ledere

 2. Klikk på Del mer for å legge til en eller flere opplæringer. 

 3. I dialogboksen Del med ledere velger du opplæring(er) og leder(e).

  Velg opplæring som skal deles med ledere
  Velg opplæring som skal deles med ledere

 4. Klikk på Del.

Opplæringen er nå delt med den angitte lederen.

Vis opplæring

Klikk på Vis i listen over delt opplæring. Du kan vise opplæringen som er tilordnet en eller flere ledere.

Trekk tilbake opplæring

 1. Klikk på Trekk tilbake for å trekke tilbake en opplæring fra en leder.
 2. Klikk på Fortsett. Dette trekker tilbake tidligere delt opplæring fra lederens instrumentbord for etterlevelse.

Dashbord for brukeraktivitet

Se en oppsummering av all brukeraktivitet på plattformen over tid. Konfigurer brukergrupper og bruk filtre.

Dashbordet for brukeraktivitet viser aktiviteten til brukere på kontoen. De tre rapportene som vises er:

 • Registrerte brukere: Denne rapporten gir informasjon om antallet brukere som er registrert på kontoen hver uke. For kontoer med lisens for Månedlig aktive brukere (MAU), viser rapporten MAU-enheter i stedet.

 • Rapport for brukerbesøk: Denne rapporten gir daglig informasjon om antallet brukere som bruker plattformen. Du kan også få månedlige rapporter.

 • Rapport om brukt læretid: Denne rapporten gir informasjon om læretid brukt på plattformen på dagsbasis. Du kan også få månedlige rapporter.

Registrerte brukere

Learning Manager registrerer antallet brukere som er registrerte i systemet, hver uke. Administratorer kan se denne rapporten for å forstå det registrerte antallet brukere på den spesifikke ukedagen. Når det registrerte antallet er lagret i en uke endres det ikke. Derfor er ikke det historiske antallet registrerte relatert til de nåværende elevene i systemet. 

Denne rapporten gir informasjon om antallet brukere som er registrert på kontoen hver uke.

For kontoer med lisens for Månedlig aktive brukere (MAU), viser rapporten MAU-enheter i stedet.

Rapport om registrerte brukere
Rapport om registrerte brukere

For kontoer med månedlige tilgangsenheter:

Rapport for månedlig aktive brukere

Denne rapporten viser antallet elever som er aktive i læreplattformen hver måned. Brukere anses som aktive i måneden de utfører en av læreaktivitetene nevnt her. Månedlig aktive brukere telles på samme måte.

Antallet månedlig aktive endres ikke når de har blitt talt og lagret i en måned. Derfor er ikke det historiske antallet relatert til de nåværende elevene i systemet.

Brukerbesøk

Denne rapporten viser totalt antall elever som bruker systemet i en periode på en dag eller en måned. Å bla gjennom læreplattformen uten å utføre læreaktiviteter anses også som å «bruke» læreplattformen. Dette hjelper administratoren forstå det totale antallet brukere som bruker systemet. På den første av hver måned oppretter Learning Manager et register over det totale antallet brukere som brukte plattformen forrige måned. Den henter også inn informasjon om brukergruppene til disse brukerne.

Kun brukergruppene som er konfigurert av administratoren registreres. Dette lar administratorene bruke filtre på brukergrupper for historiske månedlige data også. Merk at hvis konfigurering av brukergrupper er endret og Learning Manager ikke har registrert data for denne brukergruppen i tidligere måneder, kan ikke Learning Manager vise dataene for den nylig konfigurerte brukergruppen fra tidligere måneder. 

Denne rapporten består av brukere som bruker plattformen i alle formater, som nett, mobil-app, gjennom egne løsninger og så videre. Grafen over bruk av enhets-appen nevner spesifikt bare brukere som bruker plattformen gjennom enhets-appen til Learning Manager. Dette hjelper administratorer identifisere bruken av mobil-appen i kontoen. 

Rapport om brukerbesøk
Rapport om brukerbesøk

Rapport om læretid brukt

Her ser du linjediagrammer med to akser som viser total læretid brukt for alle elever over en periode på 12 måneder. Den andre aksen representerer mediantiden brukt i læring for et individ.

Tiden brukt på forskjellige læreobjekter, som opplæringsprogrammer og sertifiseringer, regnes ut for de følgende:

 • Selvstyrte kurs med statisk og interaktivt innhold
 • Aktivitetskurs med URL.
 • Helgeøkter med helgeflagget aktivert. 
 • Videokonferanseøkter hvor oppmøte noteres automatisk.
 • Tiden brukt på forskjellige læreobjekter, som opplæringsprogrammer og sertifiseringer
 •  xAPI-utskrifter for et xAPI-aktivitetskurs.

Du kan eksportere grafene videre som et Excel-regneark.

Et filter for å velge brukergruppeoppsett tilbys, som hjelper deg se data for den forskjellige brukergruppene.

Den valgte datoen og brukergruppefilteret brukes for alle relevante grafer på dashbordet. 

Merk:

For rapporter om Brukerbesøk og Læretid brukt, handler standardinformasjonen (når ingen brukergrupper er angitt) som vises om hele kontoen.

Dashbord for læringsinnhold

Dashbordet for læringsinnhold gir deg innsikt til tilgjengelig læring i plattformen. Du kan se populært læringsinnhold eller spore tilgjengelig læring. 

Opplæringsrapport

Denne rapporten gir informasjon om den totale mengden opplæring som er tilgjengelig i plattformen (i publisert tilstand) for hver måned. Den indikerer antallet læreelementer som tilbys over tid. 

Opplæringsrapport
Opplæringsrapport

Rapport for aktiv læring

Denne rapporten gir informasjon om læring som er aktiv i et valgt tidsrom. Aktiv læring er læreelementer med påmeldte elever, som kan ses i avspilleren eller som ble fullført i det gitte tidsrommet.

For aktiv læring er dataene til alle brukergruppene med rotbrukere (med lederrolle) tilgjengelige for valg når du ikke har konfigurert en brukergruppe. Utenom brukergruppene med rotbrukere kan du konfigurere 10 grupper til hvis du vil.

Rapport for aktiv læring
Rapport for aktiv læring

Merk:

Dataene vises ikke med mindre filtrene Alle brukere og 12 måneder er valgt, men dataene vises når du velger Alle interne brukergrupper.

Referanse

Måleenhet

Beskrivelse

1

Startandel (%)

Andel elever som starter kurset i forhold til antall påmeldinger.

2

Fullførelsesandel (%)

Andel totale brukere som fullførte kurset i forhold til antall brukere som startet kurset.

3

Elevtilbakemelding

Gjennomsnitt av alle svar mottatt i L1-tilbakemelding, på en skala fra 1 til 10, rundet av til nærmeste heltall.

4

Ledertilbakemelding

Gjennomsnitt av alle svar mottatt i L3-tilbakemelding, på en skala fra 1 til 5, rundet av til nærmeste heltall

Opplæringsrapporten har to ekstra kolonner:

 1. Gjennomsnittlig stjernerangering for et kurs.
 2. Antall elever som har rangert kurset.
 3. Innebygd sti
 4. ID for innebygd sti
 5. ID for innebygd kurs
Merk:

Startandel, fullførelsesandel, elevtilbakemelding og ledertilbakemelding påvirkes ikke av filtrene du bruker. Filtrene påvirker bare påmeldinger, visninger og fullførelser.

Merk:

Du kan konfigurere maks. ti brukergrupper for begge rapportene (læringsinnhold, brukeraktivitet). Det kan ta opptil 24 timer å fullføre behandlingen og gjøre de nylig konfigurerte filtrene tilgjengelige.

Dashbordrapporter

Et dashbord er en samling av rapporter. Rapporter kan fordeles til dashbord etter ønske.

Eksempelrapporter

Eksempelrapporter-fanen viser indikative rapporter basert på eksempeldatapunkter. Uforsk disse rapportene for å forstå de forskjellige typene funksjonsrike rapporter du kan generere med kontoinformasjonen.

Dashbordrapporter

Klikk på denne bordfanen for å se alle bordene du har opprettet. Fra Se dashbord-rullegardinlisten kan du velge standardbordet eller et dashbord du har opprettet.

Opprett et dashbord

 1. Klikk på Legg til Dashbord til høyre på siden for å opprette egne bord.

  Legg til dashbord
  Legg til dashbord

 2. Gi dashbordet navn og en beskrivelse.

 3. Velg en leder i Del med-feltet for å dele dashbordet med dem. Du kan bruke vanlige utvalgskriterier for denne handlingen.

 4. Klikk på Lagre.

Du kan se det nye bordet i Dashbordrapporter-fanen.

Klikk på rullegardinmenyen øverst til høyre på bordvinduet og klikk på Legg til rapport for å legge rapporter til på bordet. Rapporter du oppretter på denne måten blir tilknyttet dashbordet.

Merk:

Rapportene du oppretter ved å klikke på Legg til øverst på Rapporter-siden, legges til standarddashbordet.

Delte dashbord

Delte bord er en samling rapporter som andre brukere i organisasjonen har delt med deg. Rapporter du legger til et delt bord deles automatisk med andre brukere med tilgang til bordet.

Du kan dele bordet på følgende måter:

 • Ved å skrive inn brukere dashbordet skal deles med i Del med-feltet.
 • Velg Rediger bord i rullegardinlisten og skriv inn brukerdetaljer for å dele dashbordet.
Merk:

Ledere kan bare se rapportene til teammedlemmer fra et delt dashbord.

Nedlastinger

Det eksporterte arket med dashbordrapporter gir detaljert informasjon i stedet for rapportsammendrag. Den nedlastede rapporten følger formatet til elevutskrifter.

Opprett rapporter

 1. Klikk på Rapporter i ruten til venstre. Dette åpner en side med rapportsammendrag.

  Merk:

  Som standard vises minst tre eksempelrapporter i Eksempelbord-fanen. Du kan bare se eksempelrapporter for å få innsyn i hvordan du bør lage og tilpasse dem. 

 2. Klikk på Legg til øverst til høyre på siden.

 3. I rullegardinlisten for type i Legg til rapport-dialogboksen kan du velge en av de forhåndsdefinerte rapportene eller velge Egendefinert. Hvis du velger en forhåndsdefinert rapport, kan du se at skjemaet er forhåndsinnfylt. Du kan deretter endre feltene og klikke på Lagre. Dette legger rapporten til på standarddashbordet.

  Opprette rapport
  Opprette rapport

  Du kan velge et forhåndsdefinert sett rapporter eller egendefinerte verdier fra Rapporttype. Du kan se følgende rapporter som en del av et forhåndsdefinert sett rapporter:

  • Tilordnede og oppnådde ferdigheter
  • Fullførte og påmeldte kurs
  • Effektiviteten av kurs
  • Fullførte og påmeldte opplæringsprogrammer
  • Læretid brukt per kurs
  • Læretid brukt per kvartal
  • Fullføring av sertifisering
 4. Velg Y-aksen av rapporten fra rullegardinalternativene. For noen av de valgte kriteriene kan du velge én eller flere statuser fra Status-alternativene. For hovedkriteriene til kurspåmeldingsstatistikk kan statusene for eksempel være fullført, ikke fullført og påmeldt. De primære rekkeviddedataene representeres som et stolpediagram i rapporten.

  Akser for rapporter
  Akser for rapporter

 5. Velg de sekundære kriteriene for Y-aksen til rapporten fra rullegardinalternativene. For påmeldingsalternativet til et opplæringsprogram kan du for eksempel velge én eller flere statuser fra Status-menyen. De sekundære rekkeviddedataene representeres som et linjediagram i rapporten.

 6. Velg riktige kriterier for X-aksen til rapporten fra rullegardinalternativene. Hvis du velger at x-aksen skal representere dato, kan du velge å gruppere x-akse-kriteriene etter dag, måned, kvartal eller år.

 7. Velg riktig alternativ fra rullegardinmenyen i Tidsrom-delen. De mulige alternativene er:

  • Vare i én måned
  • Kvartal
  • År
  • HIK (siste 90 dagene)
  • HIÅ (siste 365 dagene)
  • Datoområde. Angi verdiene i Fra- og Til-datofeltene.
  Tidsfilter for rapport
  Tidsfilter for rapport

 8. Filterdel

  Filtre vises i Legg til rapport-dialogboksen nederst, basert på typene rapporter du har valgt. Noen viktige filtre nevnes under.

  • Leder: Du kan velge hvilken som helst av lederne basert på hierarkiet. Noen ledere har kanskje underordnede ledere og flere ansatte som rapporterer til hver av de underordnede lederne.
  • Profil: Velg jobbtittelen til den ansatte. Dette hjelper deg se rapporter om ansatte basert på profilen/benevnelsen deres. For eksempel datatekniker, ingeniør.
  • Brukergruppe: Velg brukergruppen du vil filtrere rapporter etter. Learning Manager henter brukergruppene du har definert for kontoen din, fra Brukere-funksjonen.
  • Innhold: Du kan filtrere rapporter basert på hvilket som helst kurs ved å velge dem fra rullegardinmenyen.

  Utvid denne delen og velg nødvendige filtre.

  Velg filtre
  Velg filtre

 9. Klikk på Lagre for å fullføre opprettelsen av en rapport.

  Eksempelrapport
  Eksempelrapport

Rediger en rapport

Klikk på rullegardinpilen på en rapport og velg alternativet Rediger rapport.

for

Endre rapporten som nødvendig. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Flytte en rapport til et dashbord

Velg dette alternativet for å flytte nåværende rapport til et eksisterende dashbord. Klikk på alternativet Flytt til dashbord for å flytte rapporten.

flytte en rapport til et dashbord

Velg dashbordet du vil flytte rapporten til og klikk på Flytt.

Lage en kopi av en rapport

Velg alternativet Lag en kopi for å lage en kopi av rapporten.

kopiere en rapport

Velg dashbordet du vil kopiere rapporten til. Klikk på Kopier for å begynne å kopiere.

Slette en rapport

Velg alternativet Slett rapport for å slette en rapport. Du kan ikke gjenopprette rapporten igjen etter å ha slettet den. Prosessen kan ikke reverseres. Vær forsiktig når du sletter rapporter.

Slette en rapport

Laste ned en rapport

Velg alternativet Last ned rapport for å laste ned rapporten.

Laste ned en rapport

Endre størrelse på rapport

Du kan endre størrelsen på rapporter i 1×1 (medium) og 1×2 (stor) størrelse. Dette gir deg større plass til å se rapportene. Det lar deg også enkelt panorere og zoome i rapportene.

Rapport om brukergrupper

Spor hvordan brukergrupper som avdelinger, eksterne partnere og roller yter sammenlignet med andre brukergrupper eller andre læremål.

Brukergrupper

Velg Brukergruppe i x-aksen fra listen over rullegardinalternativer for å generere rapporter basert på brukergrupper, som vist på skjermbildet under.

Rapport om brukergrupper
Rapport om brukergrupper

Skriv inn navnet til en brukergruppe for å bruke den. Du kan se at de foreslåtte gruppene vises i henhold til strengen du skriver inn. Når du ser listen over grupper, kan du velge brukergruppen du vil se.

Du kan også velge flere brukergrupper ved hjelp av typeahead-søk.

Hvis du valgte flere brukergrupper da du lagret og opprettet denne rapporten, opprettes den med alle brukergruppene representert ved siden av hverandre i et stolpediagram i x-aksen. 

Denne brukergrupperapporten lar deg sammenligne ytelsen til én avdeling/rolle med en annen for å vurdere læringsprestasjonene deres. 

Rapporttyper

Adobe Learning Manager støtter fire hovedtyper rapporter, som fullførelse, tid brukt, ferdigheter og effektivitet. Du kan bruke følgende rapporttyper til å generere rapporter med 300+ varianter:

 • Statistikk om kurslevering for elever
 • Rapport om kurseffektivitet
 • Ferdighetsbasert rapport for elever
 • Påmeldingsstatistikk om opplæringsprogrammer for elever
 • Læretid brukt av elevene
 • Elevantall
 • Fullføring av sertifisering

Se rapporter

Du kan se alle rapportene på Rapporter-siden. Du kan minimere hver rapport ved å klikke på minus-ikoner (-) øverst til høyre i hver rapport. Klikk på (+)-ikonet for å se rapporten igjen.

Hurtigvisning med forskjellige datoer

Du kan endre datoområdet/-verdien for en rapport og raskt se en annen dato uten å endre og lagre rapporten. Klikk på Rediger-ikonet (som vist med en pil i bildet under) ved siden av datoområdet, som HIK , det siste året. Bekreft endringen, velg den nye verdien fra hurtigmenyen og klikk på avmerkingsboksen. Du kan avbryte endringen ved å klikke på X-ikonet.

Merk:

Datoverdiene du bruker til å se rapporten er midlertidige. Denne visningen av rapporten lastes ikke ned når du velger nedlastingsalternativet. Dette er kun en midlertidig visning.

Elevantall
Elevantall

Hurtigvisning med forskjellige ledere

Hvis flere ledere rapporterer til deg, kan du raskt se rapportene for hver leder. Velg ledernavnet fra rullegardinlisten for å se den unike rapporten for hver leder.

Merk:

Lederverdiene du bruker til å se rapporten er midlertidige. Denne rapportvisningen lastes ikke ned når du velger nedlastingsalternativet. Dette er kun en midlertidig visning.

Se kursrapporter

Du kan se rapportene som er spesifikke for hvert kurs ved å følge trinnene under:

 1. Klikk på Se kursrapporter-lenken i Mine dashbord-fanen på Rapporter-siden.
  Dette åpner en hurtig-dialogboks. Et tekstfelt hvor du kan skrive inn ønsket kurs åpnes, og foreslåtte kursnavn vises i rullegardinlisten. Velg kurs fra listen.

  Se kursrapporter
  Se kursrapporter

 2. Velg kurset fra rullegardinlisten og klikk på Vis.

 3. Du omdirigeres til siden for Quiz-resultater for det valgte kurset for å se den kursspesifikke rapporten.

Rediger / Flytt til bord / Lag en kopi / Slett / Endre størrelse

Klikk på rullegardinpilen øverst til høyre på hver rapport for å se alternativene Rediger / Flytt til bord / Lag en kopi / Slett / Endre størrelse.

Rediger / Flytt til bord / Lag en kopi / Slett / Endre størrelse
Rediger / Flytt til bord / Lag en kopi / Slett / Endre størrelse

Rediger Gå tilbake til opprinnelige verdier mens du endrer data, og klikk på nullstill. Klikk på Lagre når du har endret verdiene.

Flytt til dashbord Du kan flytte den nåværende rapporten til et annet dashbord som velges fra listen over dashbord.

Lag en kopi Du kan kopiere rapporten til samme eller et annet dashbord som velges fra listen over dashbord.

Slett Klikk på Slett for å fjerne rapporten. Dette åpner en advarsels-/bekreftelsesmelding før du kan slette den.

Endre størrelse Du kan endre størrelsen på rapporter i 1×1 (medium) og 2×2 (stor) størrelse.

Generere og se rapporter for medbrukerkontoer

Som administrator kan du i tillegg til å generere rapporter for din egen konto, generere og se rapporter for medbrukerkontoer du angir.

Når du etablerer en medbrukerkonto med en annen bruker, kan du se rapportene fra kontoen på Rapporter-siden. Når du oppretter en rapport, ser du Velg konto-feltet. Fra rullegardinlisten ser du alle medbrukerkontoene du har tilknytning til, og velg kontoen du vil se delte rapporter for.

Administrere rapporter for medbrukerkonto
Administrere rapporter for medbrukerkonto

 1. Velg x-aksen og y-aksen for rapporten og velg datoen for rapporten.

 2. Merk filter-feltet, Delte kataloger-knappen deaktiveres automatisk. Det er obligatorisk. Hvis du ikke har aktivert Delt katalog, betyr det at du ikke kan generere eller se rapporter for medbrukerkontoen.

 3. Velg den delte katalogen du vil se rapporten til fra rullegardinlisten under Delt katalog.

 4. Klikk på Lagre.

  Velg Delt katalog for medbrukerkonto
  Velg Delt katalog for medbrukerkonto

 5. Når du klikker på Lagre, representeres rapportene grafisk i standarddashbordet. Fra dette dashbordet kan du filtrere rapporten ytterligere etter lederen til den spesifikke medbrukerkontoen.

 6. Hvis du endrer katalogen, reflekteres endringene automatisk i rapporten og dashbordet medbrukeren opprettet. Hvis medbrukeren endrer katalogen, vises endringene imidlertid ikke automatisk på dashbordet ditt. 

 7. Hvis du vil at dashbordet ditt skal oppdateres automatisk, må medbrukeren sende deg en ny medbruker-forespørsel.

  Merk:

  Ledere kan ikke se medbrukerrapporter.

E-postabonnementer

Du kan få favorittrapportene dine tilsendt på e-post ved å abonnere på dem.

Klikk på Abonnement-fanen i Rapporter-siden. Dette åpner siden for rapportabonnementer.

Begynn å skrive inn navnet til rapporten du vil finne i Rapporter-feltet, og velg rapportnavnet fra rullegardinlisten. Velg hyppigheten av e-poster fra rullegardinmenyen. Du kan legge til emnefeltet til e-posten og oppgi en alternativ e-post-ID.

Du kan redigere og slette abonnementer.

Excel-rapporter

Eksporter rapporter-fanen lar deg eksportere rapporter i XLS-filformat.

Følgende typer rapporter kan lastes ned.

 • Kursrapporter
 • Elevutskrifter
 • Kunngjøringsrapport
 • Jobb-hjelp-rapport
 • Overvåkingsspor for innhold
 • Overvåkingsspor for bruker
 • Påloggings-/tilgangsrapport
 • Spillifiseringsutskrift

Kursrapporter

Som administrator kan du laste ned rapporter for kurs. Følg disse trinnene:

 1. Åpne Rapporter > Excel-rapporter > Kursrapporter.

 2. Dette åpner Kursrapport-dialogboksen. Velg kurset du vil hente rapporten for og klikk på Vis.

  Kursrapporter
  Kursrapporter

 3. Du blir omdirigert til kurssiden. Du kan eksportere quiz-resultatene etter bruker og etter spørsmål,  basert på hver påmelding ved å velge den spesifikke påmeldingstypen.

 4. Velg Eksporter quiz-resultater for å eksportere rapporten. Dette åpner dialogboksen Generere rapportforespørsel. Klikk på OK for å bekrefte.

  Genererer rapportforespørsel
  Genererer rapportforespørsel

  Merk:

  De eksporterte quiz-resultatene består av poengdetaljer for hvert forsøk hvis modulen er konfigurert med flere forsøk.

Elevutskrifter

Med Adobe Learning Manager kan administratoren i en organisasjon opprette utskrifter tilknyttet elevene. Elevutskrift-rapporten består av det følgende:

 1. Elevutskrift: Dashbord for læreaktiviteter
 2. Ferdighet: Ferdighetsdashbord
 3. Samsvarsdashbord

Elevutskrifter i Excel-rapporter viser kolonnene Påkrevde kreditter og Opptjente kreditter som desimaltall.

Se Elevutskrifter for informasjon om å opprette elevutskrift-rapporter og annen informasjon.

Kunngjøringsrapporter

Som administrator kan du generere en rapport for alle kunngjøringene du sender. Rapporten har detaljer angående:

 • Kunngjøringstype
 • Kunngjøringsnavn
 • Kunngjøringsdato
 • Statusen til kunngjøringen
 • Elevnavn

Følg en av prosedyrene under for å laste ned en rapport:

 1. Åpne Rapporter > Excel-rapporter > Kunngjøringsrapporter. Dette åpner dialogboksen Generere rapportforespørsel. Klikk på OK.

 2. Kunngjøringer > Handlinger > Eksporter rapport.

  Kunngjøringsrapport
  Kunngjøringsrapport

 3. Du kan pakke ut en rapport for en spesifikk kunngjøring ved å klikke på Eksporter Rapport under innstillinger-ikonet.

  Rapport for spesifikke kunngjøringer
  Rapport for spesifikke kunngjøringer

Jobb-hjelp-rapport

Jobb-hjelp er opplæringsinnhold en elev kan få tilgang til uten å måtte melde seg på spesifikke læreobjekter som et kurs eller opplæringsprogram. Administratorer kan pakke ut og laste ned Jobb-hjelp-rapporter.

Den utpakkede rapporten inkluderer informasjon om det følgende:

 • Navn
 • Type Jobb-hjelp
 • Status for Jobb-hjelp (publisert eller tilbaketrukket)
 • Påmeldingsdato
 • Fullførelsesdato
 • Nedlastingsdato
 • Elevnavn
 • Ledernavn
 • Opprettet av

Følg en av prosedyrene under for å laste ned en rapport:

 • Åpne Rapporter > Excel-rapporter > Jobb-hjelp-rapporter. Dette åpner dialogboksen Generere rapportforespørsel. Klikk på OK.
 • Åpne Jobb-hjelp > Handlinger > Eksporter rapport.
Jobb-hjelp-rapport
Jobb-hjelp-rapport

 • Du kan også pakke ut en rapport for en spesifikk Jobb-hjelp ved å klikke på Eksporter Rapport under innstillinger-ikonet.
Rapport for spesifikk Jobb-hjelp
Rapport for spesifikk Jobb-hjelp

Jobb-hjelp-rapport

Når du velger Jobb-hjelp-rapport i listen, får du opp to alternativer.

Jobb-hjelp-rapport

Hvis du velger dette alternativet, vil detaljene for all jobb-hjelp i systemet, samt metadata og opplæring for all jobb-hjelp, bli lastet ned.

Den nedlastede rapporten har følgende felt:

 • Navn på Jobb-hjelp
 • Språk
 • ID
 • Type
 • Varighet (minutter)
 • Tilstand
 • Dato publisert (UTC-tidssone)
 • Opprettet etter navn
 • Opprettet etter e-post
 • Opprettet av brukerens unike ID
 • Katalog(er)
 • Lærebane(r)
 • Kurs
 • Kode(r)
 • Ferdighet(er)

Påmeldingsrapport for jobb-hjelp-brukere

Påmeldingsrapporten inneholder detaljer om brukerregistrering og annen informasjon.

Rapport om overvåkingsspor for innhold

Bruk rapporten om overvåkingsspor for innhold til å generere en rapport over alle endringene og redigeringene som er gjort i et kurs siden det ble opprettet i systemet. Den genererte rapporten henter følgende informasjon.

 • Objekt-ID
 • Objektnavn
 • Objekttype
 • Endringstype
 • Beskrivelse
 • ID til referert objekt
 • Navnet til referert objekt
 • Endret av brukernavn
 • Endret av bruker-ID
 • Dato endret (UTC-tidssone)

Informasjon om metadata hentes ikke til den genererte rapporten.

Følg disse trinnene for å generere en rapport om overvåkingsspor for kurs:

 1. Velg Rapport > Excel-rapporter > Overvåkingsspor for kurs. Dette åpner Overvåkingsspor for innhold-dialogboksen.

  Overvåkingsspor for kurs
  Overvåkingsspor for kurs

 2. Velg kurset, opplæringsprogrammet og sertifiseringen du vil laste ned rapporten for. Hvis dette ikke angis, lastes alle rapportene ned som standard.

 3. Velg datoområdet for rapporten og klikk på Generer.

 4. Rapporten genereres og du varsles når overvåkingsrapporten for innhold er klar. Du kan laste ned rapporten.

Rapport om overvåkingsspor for buker

Overvåkingsspor for bruker fanger opp livssyklusen til brukere, brukergrupper og selvregistrerte profiler. Tillegg og sletting av brukere og endring av leder fanges opp. Opprettelse og sletting av selvregistrerte profiler registreres. Du kan også sette selvregistrering på pause og starte det igjen.

Du kan Legge til, Aktivere, Deaktivere, Sette på pause eller Fortsette for eksterne profiler, mens du kan Legge til, Slette, Sette på pause eller Fortsette for selvregistrering. CSV-opplastinger fanges også opp.

 1. Velg Rapport > Excel-rapport > Brukerspor. Dette åpner Overvåkingsspor for bruker- dialogboksen.

 2. Dette åpner Overvåkingsspor for bruker-dialogboksen. Velg datoområdet fra hurtigmenyen. Du kan enten velge å generere rapporter for den siste uken, siste måneden eller velge egne datoer.

  Overvåkingsspor for bruker
  Overvåkingsspor for bruker

 3. Klikk på Generer for å generere rapporten.

Det er to filtre i dialogboksen Rapport for brukerrevisjon.

Filter for datointervall: Velg datointervallet du vil generere rapporten for. Tre alternativer er tilgjengelige:

 • Vare i én uke
 • Vare i én måned
 • Egendefinert dato

Velg elevfilter:  Søk etter en bruker eller en brukergruppe.

Den eksporterte rapporten inneholder data om brukerne som oppfyller begge de angitte søkekriteriene.

Dialogboks for brukerrevisjonsspor
Dialogboks for brukerrevisjonsspor

Spillifiseringsrapporter

Administratorer kan laste ned spillifiseringsutskrifter i CSV-format. Du kan enten laste ned rapporten for individuelle  brukere eller brukergrupper. Brukernavn , bruker-e-post, brukerens UUID, totale brukerpoeng oppnådd ,  oppdeling av samlede poeng, navnet til gruppene brukeren spiller i, navnet til lederen og aktive feltverdier hentes til rapporten. Administratorer kan bruke denne rapporten til å vurdere og forstå brukerrangeringer på organisasjonsnivå eller for en spesifikk gruppe.

 1. Velg rapport > Excel-rapport > Spillifiseringsrapport.

  Spillifiseringsrapport
  Spillifiseringsrapport

 2. Dialogboksen for spillifiseringsutskrifter åpnes. Velg elever via navn, profil, brukergrupper, e-post-ID eller UUID.

  Spillifiseringsutskrift-dialogboks
  Spillifiseringsutskrift-dialogboks

 3. Klikk på Generer for å generere rapporten.

  Når du har generert rapporten til en elev, må du kunne eksportere informasjon om det nåværende og oppnådde nivået til alle brukerne (interne, eksterne eller slettede) i denne kontoen. Du kan også kontrollere datoene for nivåene en elev har oppnådd:

  • Dato for oppnådd bronse
  • Dato for oppnådd sølv
  • Gull oppnådd den
  • Dato for oppnådd platina

  Disse kolonnene inneholder datoene da nivået ble nådd for første gang. Kolonnen Nåværende nivå viser nåværende nivå for eleven.

  Når administratoren nullstiller spillifiseringen, nullstilles poengene til eleven henholdsvis.

Rapport om påmelding og avmelding

Administratorer og ledere kan pakke ut rapporter for elever som er påmeldt og avmeldt. Som administrator kan du se alle elevene, administratorene eller lederne som er påmeldt eller avmeldt en kursforekomst, et opplæringsprogram eller en sertifisering og eksportere rapporten. Som leder kan du kun hente rapporter for teammedlemmene dine. Som leder kan du ikke se slettede elever eller ditt eget navn som påmeldt eller avmeldt elev i leder-appen.

Følg disse trinnene for å laste ned en rapport: Åpne Kurset/opplæringsprogrammet/sertifiseringen > Elever > Handling > Eksporter rapport.

Avmeldingsrapport
Avmeldingsrapport

Tilbakemeldingsrapport

Som administrator kan du nå hente både elevtilbakemelding (L1) og ledertilbakemelding (L3) for valgt læring i en angitt periode. 

Du kan eksportere data fra brukergrensesnittet eller gjennom Power BI-koblingspunktet for dypere analyse.

L1- og L3-tilbakemeldingsrapporter lar deg laste ned en konsolidert tilbakemeldingsrapport for L1- og L3-svarene for valgt læring i en periode på ett år eller opptil ti valgte læringer for hvilket som helst datoområde.

Logg inn som administrator, klikk på Rapporter > Egendefinerte rapporter og klikk på Tilbakemeldingsrapport i listen over rapporter.

Laste ned tilbakemeldingsrapport
Laste ned tilbakemeldingsrapport

Klikk på Last ned etter å ha valgt filtre, deretter mottar du et varsel om å laste ned rapporten i CSV-format.

Den nedlastede rapporten har detaljer om ting som læringsnavn og -type, forekomstnavn, elevnavn og -e-post, type tilbakemelding (L1 eller L3) og datoene for tilbakemeldingen som ble sendt inn for nye data. 

For data som fantes før denne funksjonen ble implementert vises LO-fullføringsdatoen. LO-fullførelsesdato, L1-tilbakemeldingsspørsmål for selvstyrt faktisk tekst og klasseromstekst i forskjellige kolonner, henholdsvise L1-tilbakemeldingssvar, ledernavn og -epost, L3-tilbakemeldingsverdi og innsendingsdato, aktive felt.

Du kan også eksportere data fra brukergrensesnittet eller til Power BI som støtter all læring for hvilket som helst datoområde for dypere analyse

Opplæringsrapport

Learning Manager støtter opplæringsrapporter som lar administratorer laste ned opplæringsdetaljer og tilknyttet metadata, som forfatter, publiseringsdato, ferdigheter, katalogetiketter osv. 

Klikk på Rapporter > Egendefinerte rapporter > Excel-rapporter > Opplæringsrapport i administrator-appen.

Du kan laste ned rapporter for det følgende:

 • Valgte opplæringer (Grense på 10) — Velger én eller flere opplæringer (inntil 10) fra en hvilken som helst katalog
 • Opplæringer i valgte kataloger (Grense på 5) — (katalogvalget til være tilgjengelig for inntil fem kataloger)
 • Alle opplæringer — (alle opplæringer i kontoen)
Last ned opplæringsrapport
Last ned opplæringsrapport

Du får tilgang til følgende alternativer i delen for avanserte alternativer:

 • Inkluder kurstilordning med læreprogram/sertifisering
 • Inkluder informasjon om modulnivå

Når du har valgt filter og klikket på Last ned, mottar du et varsel om å laste ned rapporten i CSV-format. 

Rapporten har følgende felt:

Katalognavn, opplæringstype, opplærings-ID, opplæringens unike ID, opplæringsnavn, underopplæringer, moduler, opplærings- eller modulvarighet, format, opplæringsstatus, ferdigheter, forfatter, sist publisert dato, sist fullført dato, instruktørens påmeldingsantall, antall oppstarter, antall fullføringer, gj.snitt L1-poengsum, gj.snitt L2-poengsum, gj.snitt L3-poengsum, antall mottatte L1-svar, antall mottatte L2-svar, antall mottatte L3-svar, katalogetiketter og tagger.

Ytterligere alternativer
Ytterligere alternativer

Sammendragsrapport for økter

Sammendragsrapporten for økter inneholder alle planlagte økter for en elev innen en bestemt dato.

Dette gjør at adminstratoren kan eksportere detaljer om alle virtuelle- og klasseromsøkter som faller inn i det angitte datointervallet. Administratoren kan også eksportere øktrapporten med hensyn til spesifikke opplæringer eller instruktører. 

Dette vil også hjelpe administratoren med å forstå øktene som er planlagt på månedlig basis, og identifisere instruktørenes tidsplaner og allerede gjennomførte økter.

Som administrator klikker du på Egendefinerte rapporter > Sammendragsrapport for økter.

I dialogboksen som følger velger du datointervall, og enten opplæring eller instruktøren for å få et sammendrag.

Sammendragsrapport for økter
Sammendragsrapport for økter

Den nedlastede CSV-filen inneholder følgende felter:

 • Startdato og -tid

 • Sluttdato og -tid

 • Modulnavn

 • Øktvarighet (i minutter)

 • Antall plasser

 • Sted

 • Forekomstnavn

 • Kursnavn

 • Kurs-ID

 • Instruktørens navn

 • Instruktørens e-post

 • Påmeldingsantall

 • Økttype

 • Ventelistegrense

 • Antall på venteliste

 • Bruker-e-poster på venteliste

Vanlige spørsmål

1.Slik deler du et egendefinert dashbord med en leder.

Skriv inn navn og beskrivelse når du lager et dashbord. For å dele med ledere, må du skrive inn lederens navn i feltet Del med.

del dashbord

Adobe-logoen

Logg på kontoen din