Brukerveiledning Avbryt

Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Opptre som elev og leder
  16. Flere SSO-pålogginger
  17. Likestilte kontoer
  18. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  19. AI-basert anbefaling av kurs
  20. Spillifisering
  21. Tilpass elevenes hjemmeside
  22. Merker
  23. Fargetemaer
  24. Elevutskrifter
  25. Administrering av ventelister og oppmøte
  26. Fluidic-spiller
  27. Kunngjøringer
  28. E-postmaler
  29. Adobe Connect-integrasjon
  30. Innstillinger
  31. Varsler
  32. iPad- og Android-brukere
  33. Komme i gang som administrator
  34. Fjern brukere
  35. Tagger
  36. Learning Manager-innholdskatalog
  37. Egendefinerte roller
  38. Katalogetiketter
  39. xAPI i Learning Manager
  40. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  41. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  42. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager
Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Opprett, tilordne og endre ferdigheter og nivåer.

Ferdighetskartet grupperer en ansatts ferdighetssett, kunnskap og egenskaper. Disse ferdighetskartene hjelper bedrifter og organisasjoner med å angi eller øke ytelsesforventninger for de ansatte. Ferdigheter lar ansatte samkjøre innsatsen med organisasjonens forventninger.

Med Adobe Learning Manager kan du kartlegge ytelsen til elever basert på deres ferdigheter ved hjelp av ferdighetskart. Når elever fullfører kurs, kan de se ytelsen for hver ferdighet ved å studere ferdighetskartet.

Det grunnleggende formålet med ferdigheter i Learning Manager LMS er å gi administratoren et verktøy som tilpasser opplæringen til bedriftens mål.

Legg til en ferdighet

Som administrator kan du gjøre følgende:

 • Tilordne et område til en ferdighet.
 • Legge til flere ferdighetsnivåer.
 • Legge til et merke på et nivå.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en ferdighet:

 1. Klikk på Ferdigheter i den venstre ruten. Gi ferdigheten et navn og en beskrivelse.

  Legg til ferdighetsnavn og beskrivelse
  Legg til ferdighetsnavn og beskrivelse

 2. Tilordne et område til ferdigheten. Når du oppretter en ferdighet, kan du koble den til de mest relevante ferdighetsområdene som støttes av Learning Manager. Se Tilordne ferdigheter med domener for mer informasjon.

  Begynn å skrive område i feltet, så ser du anbefalinger. Velg alternativet eller alternativene som er relevante for ferdigheten.

  Koble område med ferdigheter
  Koble område med ferdigheter

 3. Tilordne nivåer til ferdigheten. Klikk på Legg til for å legge til et nivå.

  Du kan opprette og tildele ferdigheter til ansatte. Det er forskjellige ferdighetsnivåer, og hvert nivå krever et visst antall studiepoeng.

  Du kan tildele maksimalt tre nivåer til en ferdighet. Opplæringsstien innebærer å melde på elever til ulike opplæringsobjekter, som deretter oversettes til et visst antall studiepoeng, som innfrir kravene til de ulike nivåene i en ferdighet.

  Når disse opplæringsobjektene (LO-ene) og nivåene er oppnådd, er eleven i stand til å prestere på et mer produktivt nivå enn tidligere.

  Legg til ferdighetsnivåer
  Legg til ferdighetsnivåer

  Merk:

  Når du legger til en ferdighet kan du også tilordne desimaler til studiepoeng. Studiepoengene vises med inntil to desimaler.

  Desimalstøtte er bare tilgjengelig på engelsk.

 4. Velg et merke for nivået. Fra rullegardinlisten Merke velger du et bilde som skal brukes som merke for det aktuelle nivået.

 5. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

  Når ferdigheten er opprettet, finner du den nyopprettede ferdigheten på Ferdighet-siden. Du kan også se områder og en kort beskrivelse av ferdigheten. Du kan også se nivåer og studiepoeng som er tildelt hvert enkelt nivå.

  Liste over ferdigheter
  Liste over ferdigheter

Tilordne ferdigheter til elever

Administratorer kan tildele elevene ferdighetene.

Etter at du har opprettet ferdighetene og lagret dem, er de oppført på ferdighetssiden. Nå kan du begynne å tildele disse ferdighetene til elevene som følger:

 1. På siden Ferdighet klikker du på hyperkoblingen med antall elever som er påmeldt ferdigheten. For en nyopprettet ferdighet er antall elever for alle nivåer null.

  Antall elever som er påmeldt en ferdighet
  Antall elever som er påmeldt en ferdighet

  For dette eksemplet, legg til elever for nivå 1. Klikk på hyperkoblingen ved siden av nivå 1.

 2. Klikk på Legg til elever i dialogboksen Elever.

  Legge til elever
  Legge til elever

 3. Søk etter elever og legg til elevene. Du kan også legge til brukergrupper.

  Søk og legg til elever
  Søk og legg til elever

 4. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

  Etter at du har tilordnet elevene, blir alle elever i en brukergruppe, om noen, automatisk påmeldt ferdigheten som standard. Du kan få elevene til å velge bort automatisk registrering ved å klikke på knappen Automatisk registrering.

  Slå av automatisk registrering
  Slå av automatisk registrering

 5. Når du klikker på Lukk kan du se det totale antallet elever som har blitt tildelt ferdigheten du har opprettet.

  I dette eksemplet er det to individuelle elever og tre elever i en brukergruppe.

  Elever tildelt en ferdighet
  Elever tildelt en ferdighet

Tilordne ferdigheten til et kurs

Når du har opprettet ferdigheten kan en forfatter opprette et kurs og tilordne ferdigheten til kurset.

Tilordne ferdigheter til et kurs
Forfatter tildeler ferdigheten til et kurs

Når forfatteren har publisert kurset kan du på Ferdighet-siden se antallet kurs som er knyttet til et ferdighetsnivå, som økes når du tildeler ferdigheten til et nytt kurs.

Ferdighet tildelt kurset
Ferdighet tildelt kurset

Tilordne en jobb-hjelp til ferdigheten

Jobb-hjelper er opplæringsinnhold en elev har tilgang til uten å melde seg på et bestemt opplæringsobjekt, som et kurs eller et opplæringsprogram.

Når en jobb-hjelp opprettes, kan den tilordnes et ferdighetsnivå av forfatteren. Hvis det opprettes en jobb-hjelp uten ferdighet og den knyttes til et kurs med en ferdighet, blir ikke jobb-hjelpen koblet til ferdigheten.

Opprett en jobb-hjelp
Opprett en jobb-hjelp

Ferdighet-siden ser du antall jobb-hjelper som er tilknyttet det aktuelle ferdighetsnivået.

Jobb-hjelp tilordnet ferdigheten
Jobb-hjelp tilordnet ferdigheten

Søk etter en ferdighet

Søk etter en ferdighet ved å skrive inn navnet på ferdigheten og velge ferdigheten fra de tilgjengelige alternativene. Søk på forhånd er også aktuelt her.

Du kan søke etter ferdigheter i både Aktive og Avskrevne-seksjonene av Ferdighet-siden.

Rediger en ferdighet

Klikk på ferdigheten du vil endre på Ferdighet-siden. Gjør de nødvendige endringene i dialogboksen Rediger ferdighet, for eksempel

 • Legge til eller slette et ferdighetsområde.
 • Redigere navn og beskrivelse på en ferdighet.
 • Legge til et ferdighetsnivå eller endre et eksisterende nivå.
 • Legge til eller slette et merke for en ferdighet.

Klikk på Lagre når du har gjort endringene.

Avskrive en ferdighet

For å avskrive en ferdighet, klikker du ferdigheten du vil avskrive på Ferdighet-siden.

Klikk på Avskriv fra Handlinger-menyen øverst til høyre på siden.

Merk:

Når du avskriver en ferdighet, vises ikke lenger ferdigheten i kurset.

Når en ferdighet er avskrevet kan den ikke tilordnes flere kurs eller jobb-hjelper, eller tilordnes elever, inntil den er publisert på nytt. Eksisterende tilknytninger og oppgaver påvirkes ikke ved avskrivning av en ferdighet.

Publiser en ferdighet på nytt

Når du har avskrevet en ferdighet, vises den avskrevne ferdigheten i fanen Avskrevet. Fanen viser en liste over alle avskrevne ferdigheter.

For å publisere en avskrevet ferdighet på nytt, velger du ferdigheten, og klikker på Publiser på nytt fra Handlinger-menyen.

Dette gjenoppretter ferdigheten, og du vil igjen se ferdigheten i Aktive-fanen.

Slette en ferdighet

Du kan bare slette en ferdighet som tidligere er avskrevet.

Velg ferdigheten du vil slette i Avskrevet-fanen, og klikk på Slett fra Handlinger-menyen.

Merk:

Du kan bare slette en ferdighet når den ikke er tilknyttet noen elever, kurs eller jobb-hjelper.

Vanlige spørsmål

 1. Hvordan fjerner jeg en elev fra en ferdighet?

  Du kan ikke fjerne en elev fra en ferdighet. Du kan imidlertid legge til nye elever eller brukergrupper i ferdigheten.

 2. Hvordan melder jeg på elever automatisk til en ferdighet?

  Funksjonen for automatisk påmelding gjelder bare for brukergrupper. Når du melder på en brukergruppe, for eksempel Alle forfattere, til en ferdighet og lagrer, er automatisk påmelding aktivert som standard. Derfor vil alle nye tillegg i brukergruppen Nye forfattere også bli tilordnet ferdigheten.

  Hvis du stanser automatisk påmelding for det aktuelle ferdighetsnivået for Alle forfattere, vil ikke nye brukere som legges til i Alle forfattere-brukergruppen bli tilordnet ferdigheten.

 3. Hvordan starter jeg automatisk påmelding på nytt?

  Meld den samme brukergruppen på til ferdighetsnivået på nytt, der automatisk påmelding ble stanset.

  Ved å gjøre dette startes automatisk påmelding på nytt, og elevene som ble lagt til i gruppen når denne funksjonen var av vil nå være tilordnet ferdigheten.

  Det betyr at når du melder på en brukergruppe til å starte automatisk påmelding, oppdateres medlemmene i brukergruppen, og ferdigheten tilordnes alle gjeldende medlemmer.

 4. Hvordan tilordner jeg en ferdighet til et kurs?

  Se seksjonen Tilordne ferdigheter til et kurs for mer informasjon om fremgangsmåten.

 5. Hvordan endrer jeg et ferdighetsnivå?

  Hvis du vil endre ett eller flere nivåer i en ferdighet, redigerer du ferdigheten og endrer egenskapene til de eksisterende nivåene.

 6. Hvordan aktiverer jeg merker og ferdigheter slik at de er knyttet til kursgjennomføring?

  Ferdigheter kan knyttes til kursgjennomføring når du oppretter et kurs som forfatter. I Innstillinger-seksjonen kan du angi ferdighetskriteriene for kursgjennomføring.

  Kursferdigheter
  Kursferdigheter

  For å aktivere merker for kursfullføring, må du aktivere det aktuelle merket i Forekomster-seksjonen i forfatterappen.

 7. Kan en administrator markere et merke som fullført selv om merket viser «Pågår»?

  En administrator kan merke et opplæringsobjekt som fullført. Ferdighet og merker er knyttet til opplæringsobjektet, og de kan ikke merkes som Fullført separat.

  Med andre ord, for å oppnå merket, må man fullføre det tilhørende opplæringsobjektet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din