Brukerveiledning Avbryt

Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Learning Manager-innholdskatalog
  35. Egendefinerte roller
  36. Katalogetiketter
  37. xAPI i Learning Manager
  38. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  39. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  40. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblinger
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

Som administrator kan du aktivere, deaktivere og overvåke aktiviteter som utføres i sosial læring. Når du har aktivert sosial læring-funksjonen, kan elevene se og delta i sosial læring.

Aktiver og konfigurer innstillinger i sosial læring

Gjør det følgende for å aktivere og konfigurere sosial læring-funksjonen:

 1. Klikk på Sosial læring i navigasjonspanelet til venstre. Du omdirigeres til aktivitetssiden.

 2. Aktiver Sosial læring-funksjonen ved hjelp av Aktiver-knappen på aktivitetssiden hvis du aktiverer det for første gang. I andre tilfeller kan det aktiveres fra Innstillinger-siden.

  En hurtigdialogboks åpnes, som i skjermbildet under.

  Varsel

  Aktivere sosial læring for første gang
  Aktivere sosial læring for første gang

  Aktivere sosial læring-funksjonen
  Aktivere sosial læring-funksjonen i innstillinger

  Dialogboks for å aktivere sosial læring-funksjonen
  Dialogboks for å aktivere sosial læring-funksjonen

 3. Administratoren kan konfigurere innstillingene for sosial læring. Innstillinger inkluderer innholdstyper som Kun manuell kuratering og Ingen kuratering.Omfangsinnstillinger kan angis til forskjellige omfang, som brukertyper (intern/ekstern) eller andre aktive felt som finnes i den nåværende kontoen. Administratorer kan angi nettadressebanen elever kan laste ned skrivebordsappen til Adobe Learning Manager fra.

Innholdskuratering

Siden sosial læring er en slags uformell læring, fungerer det likt andre sosiale medieplattformer. Mange synes at sosiale medier kan være distraherende fordi de ofte tar inn irrelevant innhold som påvirker produktiviteten deres negativt. Dette tankesettet kan vi legge til rette for ved å moderere og kuratere innhold.

Kun manuell kuratering og Ingen kuratering er to kurateringsalternativer administratoren kan velge.

Kun manuell kuratering: For å kontrollere autentisiteten til innhold før det publiseres, kan administratoren aktiver innstillingen for kun manuell kuratering. Når kun manuell kuratering er valgt, går det til de topp emneekspertene (maks. 3) for kuratering. Basert på gjennomsnittlige svar, godkjennes/avvises innlegget. Hvis 50 % eller mer svarer positivt, blir innlegget lagt ut live, hvis ikke avvises det. Klikk her for mer informasjon om emneeksperter.

Auto-kuratering av innhold

Å moderere innhold manuelt kan ofte føre til feil og krever mye tid. I tillegg er ikke prosessen skalerbar, og egner seg ikke for store mengder sosiale aktiviteter. Derfor blir automatisk kuratering av innhold vesentlig når dere skal betjene mange sosialt aktive brukere.

I Learning Manager har du alternativet om å velge ut innhold automatisk. Kurateringen drives av en AI-basert motor som kartlegger arbeid med forhåndsdefinerte ferdigheter, etter at administratoren tilordner de forhåndsdefinerte ferdighetene en ferdighet. Se tilordning av ferdighetsdomener for mer informasjon.

Følgende innholdstyper er tillatt i automatisk kuratering:

 • PDF
 • Lyd- og videofiler
 • Presentasjoner – PPT eller PPTX
 • Dokumenter – .doc, .docx

Administratorer kan aktivere valget om å kuratere innhold automatisk fra Administrator-appen. 

 1. Klikk på Sosial læring på ven vestre ruten i administrator-appen.

 2. Klikk på Innstillinger-fanen på siden.

 3. Aktiver alternativet Manuell kuratering med automatisert assistanse.

  Aktivere auto-kuratering av innhold
  Aktivere auto-kuratering av innhold

Når en bruker laster opp innhold til et bord, skraper en AI-basert algoritme tekst fra innholdet, og teksten sendes gjennom kurateringsmotoren. Kurateringsmotoren leter etter ferdighetene i innholdet.

De forventede ferdighetene fra det opplastede innholdet settes sammen med ferdighetene på bordet innholdet ble lastet opp til.  Hvis en ferdighet samsvarer med bordferdigheten med et konfidensresultat på mer enn 50 %, publiseres innholdet på bordet. Hvis konfidensresultatet er mindre enn 50 %, sendes innholdet til manuell kuratering.

Når innhold kurateres automatisk, varsles brukeren om at innholdet er tilgjengelig på bordet de lastet det opp på før.

Flytskjema for kurateringsinnstillinger
Flytskjema for kurateringsinnstillinger

Merk:

Vi anbefaler at administratoren legger til emneeksperter for ferdigheter hvis Kun manuell kuratering er PÅ. Administratorer kan legge til emneeksperter ved å gi emneekspert-poeng til brukere med ekspertise i en ferdighet på forhånd. Klikk her for å finne ut mer om hvordan du tildeler poeng til emneeksperter.

Ingen kuratering: Alle innleggene til elevene publiseres automatisk uten innholdsmoderering.

Innstillinger for innholdskuratering
Innstillinger for innholdskuratering

Vanlige spørsmål om auto-kuratering av innhold

En emneekspert får minst 24 timer på seg til å kuratere et innlegg. Tidssoneforskjeller kan øke dette til 47 timer.

Forespørselen for kuratering går til de øverste emneekspertene den første dagen. Hvis de ikke får svar, sendes forespørselen til de neste tre emneekspertene neste dag.

Hvis de tre nye emneekspertene ikke svarer, går forespørselen til moderatorene på bordet.

Hvis bordmoderatorene ikke svarer, godkjennes forespørselen automatisk.

50 % positiv tilbakemelding kreves for å godkjenne innlegget. På samme vis brukes 50 % negativ tilbakemelding til å avvise innlegget. Hver gang en emneekspert godkjenner et innlegg, vurderes det om det har nådd 50 %.

Hvis det ikke når 50 % etter en dag, sendes det til neste sett emneeksperter som forkaster de forrige ubesvarte kurateringsforespørslene.

For eksempel: En kurateringsforespørsel sendes til tre emneeksperter den første dagen, én av dem godkjenner den og to av dem svarer ikke. Neste dag sendes kurateringsforespørselen til neste sett med tre emneeksperter, på dette nye nivået finnes det nå fire aktive emneeksperter. Minst to emneeksperter må godkjenne det for å få godkjent kurateringen.(Hvis to godkjenner og to avviser, brukes den av dem som når 50 % først.)

Følgende er ansvarene til en moderator på et sosialt bord:

 • Evnen til å redigere bordnavnet, beskrivelsen, synlighetsinnstillinger for bordet og andre innstillinger.
 • Evnen til å slette et innlegg fra bordet hvis innlegget ikke egner seg for målgruppen.
 • Moderatoren mottar «Rapporter misbruk»-varsler for bordet.
 • Moderatoren mottar kurateringsforespørsler hvis det ikke finnes noen emneeksperter på bordet.

Emneekspertene legges til / tildeles basert på ferdighet, ikke ferdighetsnivå. Dette er som tiltenkt.

Moderatorer: Sekundær-eiere av bordet. De legges til av den som lager bordet når de lager det, slik at de kan kontrollere bordet når skaperen ikke er der. Som standard er den som oppretter bordet moderatoren.

Emneekspert: Eksperter innenfor en spesifikk ferdighet. Administratorer kan tilordne emneeksperter til en bestemt ferdighet for å kuratere innhold for denne ferdigheten. Emneeksperter mottar kurateringsforespørsler for bord som hører til ferdighetene deres. Elever kan også bli emneeksperter ved å samle inn emneekspert-poeng.

50 % positiv tilbakemelding kreves for å godkjenne innlegget. På samme vis brukes 50 % negativ tilbakemelding til å avvise innlegget. Hver gang en emneekspert godkjenner et innlegg, vurderes det om det har nådd 50 %.

Hvis det ikke når 50 % etter en dag, sendes det til neste sett emneeksperter som forkaster de forrige ubesvarte kurateringsforespørslene.

Omfangsinnstillinger

I sosial læring bestemmer omfang hvilke bord du ser, som igjen kontrollerer synligheten av innholdet. Hvis en bruker har et omfang, for eksempel Leverandør_A, ser han/hun bare bord og tilknyttede innlegg som ble laget av andre i omfanget Leverandør_A.

Dette lar administratorene holde en brukerkohort, f.eks. forhandlere, partnere eller avdelinger i en organisasjon, separerte. 

Aktiver sosial læring og oversiktstavlen for både interne og eksterne brukere.

Du har separate deler som åpner for interne og eksterne brukere.

Aktiver for interne elever

I denne delen kan du velge brukeregenskapene som skal definere omfanget til sosial læring for interne brukere.Brukere med samme egenskapsverdi deler et felles rom for sosial læring.

Velg ønsket alternativ fra rullegardinmenyen Brukeregenskap.

Velg verdi for brukeregenskap
Velg verdi for brukeregenskap

Alternativet Alle interne brukere i brukeregenskap-listen velges alltid som standard.

Du kan definere omfanget for interne brukere basert på aktive felt.

Aktiver for eksterne elever

Definer læreomfanget for eksterne brukere via en ekstern profil. Elever med samme eksterne profil deler et felles rom for sosial læring.

Velg ekstern profil
Velg ekstern profil

Omfanget til eksterne brukere baseres på de eksterne profilene deres.

For eksempel kan du aktivere Acme Corp fra listen over for å gjøre at alle elever som tilhører Acme Corp kan se bordene de har opprettet. Hvis du deaktiverer alternativet Henry Cavill, kan ikke elevene se bord opprettet av Henry Cavill.

Tillatelser for opprettelse av bord

For å begrense opprettelse av bord for elevene og moderere bordene effektivt, kan en administrator gi tillatelse til å opprette bord til en utvalgt gruppe brukere.

Gi tillatelse til å opprette bord
Gi tillatelse til å opprette bord

Som standard velges alternativet Alle elever.

Alle elever: Hvis du velger dette alternativet, kan alle interne og eksterne brukere opprette bord.

En gruppe elever: Hvis du velger dette alternativet, kan bare brukere med tillatelse til å opprette bord se Opprett nytt bord-lenken i sosial læring. Velg brukergruppen som må få tillatelse til å lage et bord. Du kan også legge til automatisk genererte og egendefinerte brukergrupper.

Gi tillatelse til en brukergruppe
Gi tillatelse til en brukergruppe

Brukere som deler samme omfang kan bare se bordet. Brukere uten tillatelse kan fortsatt ikke se Opprett nytt bord-lenken.

Merk:

Du må vente i 60 minutter før endringer kan tre i kraft.

Spesielle brukere

En administrator kan gi spesielle privilegier til en brukergruppe, og medlemmene i gruppen kan delta i alle bord. Begrensninger angitt i Innstillinger for omfang-delen omgås av den spesielle brukergruppen.

Brukergruppen kan enten genereres automatisk eller egendefineres.

Merk:

En bruker som er tildelt disse privilegiene har tilgang til alle bord, unntatt private bord.

Spesielle brukerprivilegier
Spesielle brukerprivilegier

Når administratoren velger en brukergruppe, får alle brukerne i denne gruppen tilgang til alle bord som standard, uavhengig av omfanget deres. Brukere med forhøyde privilegier kan se og delta i alle interne og eksterne bord.

Spesielle brukere mottar kurateringsforespørsler over alle omfang hvis de har nok emneekspert-poeng for ferdigheten.

Hvis brukeren ikke har nok emneekspert-poeng, sendes kurateringsprivilegiene videre til de topp tre emneekspertene i ferdigheten.

I det nye omfanget får han/hun poeng for aktiviteter på alle bord.

På den sosiale oversiktstavlen kan brukere se alle brukerne i sitt eget omfang og spesielle brukere.

Hvis du har fått spesielle brukerprivilegier, kan du se alle brukerne i kontoen på oversiktstavlen, uavhengig av omfanget deres.

Hvis spesielle brukere blir emneeksperter ved å tjene nok poeng, vises de i Topp emneeksperter-listen på den sosiale oversiktstavlen.

Merk:

Du må vente i 60 minutter før endringer kan tre i kraft.

Tilpass det sosiale forsidebildet

Administratoren kan tilpasse tittelen og undertittelen som vises på forsidebildet til hjemmesiden for sosial læring. Når administratoren velger tittel og undertittel, vises de samme titlene på elevenes hjemmeside for sosial læring.

 1. Klikk på Sosial læring > Innstillinger i administrator-appen.

 2. Klikk på Tilpass.

 3. Bytt forsidebilde. Dimensjonene til bildet må være minst 1600 px x 240 px.

 4. Velg å skjule eller vise Finn ut mer-lenken under banneret.

 5. Skriv inn tittel og undertittel i feltene spesifisert under:

  Tilpass tittel og undertittel på forsidebilde
  Tilpass tittel og undertittel på forsidebilde

  Du har noen andre alternativer:

  • Språk: Velg språket du vil oversette tittelen og undertittelen til fra rullegardinlisten. Du kan også legge til egendefinert tekst for forskjellige språk. 
  • Repliser: Klikk på denne knappen for å replisere tittelen og undertittelen for alle språk.
  • Nullstill: Klikk på denne knappen for å gå tilbake til den originale tittelen og undertittelen.

  Informasjonen gitt av administratoren vises som forsidebilde på hjemmesiden for sosial læring.

  Sosial læring-banner for elev
  Sosial læring-banner for elev

Trender

Elevers sosiale aktivitetstrender kan ses og spores i aktivitetsfanen i trend-delen. Du kan se denne informasjonen for forskjellige tidsperioder, som de siste syv dagene, siste måned, siste tre måneder og noensinne.

Merk:

De siste syv dagene er standardverdien i datofilteret.

Merk: De siste syv dagene er standardverdien i datofilteret.

Det første administratoren ser er den følgende informasjonen for tidsperioden de valgte fra datofilteret:

 1. Nye innlegg: Viser antallet nye innlegg opprettet innenfor tidsperioden. Her er også totalt antall innlegg for hele perioden.
 2. Prosentandel aktive brukere: Viser total prosentandel aktive brukere i sosial læring sammenlignet med totalt antall tilgjengelige brukere i kontoen.
 3. Nye bord: Viser antallet nye bord som er opprettet. Her er også totalt antall bord for hele perioden.

Det neste de ser er et linjediagram som viser trenden for antall bord eller innlegg som ble opprettet, basert på tidsperioden som ble valgt i datofilteret. Klikk på filteret for å se andre alternativer for tid, som de siste syv dagene, siste måned, siste tre måneder og noensinne.

Trender
Trender

Ferdigheter

I denne delen kan du se alle ferdighetene som ble brukt i den sosiale aktivitetsplattformen. Administratoren kan bruke søkefeltet til å finne ferdigheter som ikke er brukt ennå når de lager et bord og tilordner emneeksperter. Når administratorene gjør dette mottar emneekspertene et varsel når det opprettes et bord som bruker ferdigheten deres, og de kan se gjennom innlegget som en del av arbeidsflyten for manuell kuratering. 

Merk:

For kontoer der sosial læring er deaktivert, vises ingen ferdigheter. Søkefeltet er tilgjengelig for slike kontoer også, slik at administratoren har funksjonaliteten som trengs for å søke etter en ferdighet og legge til emneeksperter.

Administratoren kan se aktivitetspoeng, antall innlegg, bord, brukere og navnet til emneeksperter for hver ferdighet som ble brukt da bordet eller innlegget ble opprettet.

Ferdigheter
Ferdigheter

Serie- nr.

Fanenavn

Forklaring

1

Ferdighetsnavn

Viser navnene til ferdigheter som brukes i sosial læring.

2

Aktivitetspoeng

Viser antallet aktivitetspoeng til alle bordene som tilhører ferdigheten.

3

Innlegg

Viser totalt antall innlegg opprettet med en ferdighet.

4

Bord

Viser totalt antall bord opprettet med en ferdighet.

5

Brukere

Viser totalt antall elever som har brukt ferdigheten.

6

Emneeksperter

Viser nåværende topp 3 emneeksperter for ferdigheten. Administratoren kan legge til eller endre emneeksperter ved å klikke på lenken.

Emneeksperter (SME-er)

Emneeksperter er personer som har betydelig kunnskap og ekspertise i en ferdighet. En emneekspert spiller en viktig rolle i sosial læring når administratoren har angitt kurateringsinnstillingene som manuelle eller når auto-kuratering ikke kuraterer innholdet. Bare de tre øverste emneekspertene vises i emneekspert-fanen.

Krav for å bli en emneekspert

Emneekspertstatus oppnås bare gjennom å tjene emneekspert-poeng gjennom aktiviteter i sosial læring. Administratoren kan tildele poeng til en emneekspert basert på deres ekspertise i ferdigheten.  

Legge til emneeksperter i en ferdighet

Følg trinnene under for å legge til emneeksperter i en ferdighet:

 1. Klikk på Legg til emneeksperter eller Endre emneeksperter.

  Legg til emneeksperter
  Legg til emneeksperter

 2. Klikk på avanserte alternativer fra hurtigdialogboksen.

  Avanserte alternativer
  Avanserte alternativer

 3. Søk etter brukeren med ekspertise i ferdigheten. Skriv inn antallet poeng du vil gi til brukeren i Legg til poeng-datafeltet når du finner ham/henne.

  Merk:

  Hvis brukeren allerede har poeng, legges de nye poengene til det nåværende antallet poeng han/hun har.

  Merk:

  Som standard er nåværende poengsum 0 for alle nye brukere i sosial læring.

  Avanserte alternativer
  Avanserte alternativer

 4. Når du velger Minste tillatte emneekspertpoeng-avmerkingsboksen, kan du angi en grense for antallet poeng en bruker må ha for å bli vist som en emneekspert i emneekspertlisten. Når en terskelverdi er angitt, vises ikke emneeksperter med færre eller like mange poeng som minsteverdien som kreves i listen over emneeksperter.

  Merk:

  Hvis Minste tillatte emneekspertpoeng ikke er valgt, blir brukerne med høyest poengsum ansett som emneekspertene i den bestemte ferdigheten.

 5. Klikk på Lagre-knappen for å vise endringene som er utført.

Poengsystemet for emneeksperter

Emneekspertene tildeles et antall poeng basert på det følgende:

 • Brukere får to poeng hver gang en annen bruker liker et innlegg de la ut.
 • Brukere får to poeng hver gang en annen bruker liker kommentaren deres.
 • Elever får fem poeng når de svarer på et spørsmål.
 • Eleven får to poeng til hver gang noen liker svaret deres.

Poeng for emneekspertstatus basert på kurateringsaktiviteter

Emneekspertene tildeles også et antall poeng basert kurateringsaktiviteter for det følgende:

 • Når et innlegg sendes til manuell kuratering fordi automatisk kuratering ikke er sikker på om innholdet er relevant eller ikke, mottar emneeksperten fem poeng når de sender inn modereringen.

Last ned innstillinger

Last ned sosial læring-app for skrivebord
Last ned sosial læring-app for skrivebord

For Enterprise-servere kan administratoren endre hvor elever kan laste ned skrivebordsappen for både Windows og Mac fra.

Enterprise-server
Enterprise-server

Merk:

Enterprise-server-URL må driftes offentlig.

Faktureringsplan for sosiale aktiviteter for månedlige aktive brukere

Hver gang en bruker oppretter et nytt sosial bord, sosialt innlegg eller en sosial kommentar, gjelder det som en aktivitet som regnes med i Månedlig aktive bruker-planen (MAU) hvis kontoen følger MAU-faktureringsmodellen. Se faktureringsadministrasjon for mer informasjon.

Vanlige spørsmål

1.Slik aktiverer du sosial læring for eksterne brukere.

I delen Omfangsinnstillinger i Sosial læring > Innstillinger velger du alternativet Aktiver for eksterne brukere. Velg en ekstern profil fra rullegardinmenyen og definer læringsomfanget til denne profilen.

sosialt omfang for eksterne

Adobe-logoen

Logg på kontoen din