Brukerveiledning Avbryt

Administrer egendefinerte roller med CSV-filer

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Learning Manager-innholdskatalog
  35. Egendefinerte roller
  36. Katalogetiketter
  37. xAPI i Learning Manager
  38. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  39. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  40. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblinger
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

Integreringsadministratoren kan legg til egendefinerte roller i kontoen sin i parti via CSV i tillegg til å tildele dem til forskjellige brukere. Denne tilnærmelsen automatiserer prosessen for å opprette egendefinerte roller.

Du kan konfigurere roller via Learning Manager FTP- og Box-koblingspunktene.

Etter at du logger på Box- eller ExaVault-lagringskontoen din, kan integreringsadministratoren legge til følgende csv-er i kontoen:

 • role.csv
 • user_role.csv

For å komme i gang kan du laste ned csv-ene og endre verdiene i henhold til kravene dine.

role.csv

Last ned

Kolonnenavn

Beskrivelse

Eksempelverdier

Navn

Identifiser rolle i CSV for å tildele til brukere.

Salgsforfatter

<Entity>

Identifiser tilgangstype (FULL, WRITE, ENROLL, REPORT, NONE) for hver enhetstype, for eksempel COURSE, CATALOG osv.

FULL

NONE

WRITE | REPORT

Kolonnenavnene samsvarer med enhetstypenavn, for eksempel katalog, kurs, læreplan osv.

Én kolonne for hver enhetstype er til stede i CSV-en. Enheter som ikke skal få noen tillatelser, skal inkluderes med verdien NONE

Angiver av katalogomfang

Enkelt katalognavn eller en liste over katalognavn atskilt med PIPE (|) som kan fastslå omfanget til denne rollen.

Salgskatalog | Generell katalog

Angiver av omfang for brukergruppe

Navn og verdi for brukergruppeattributt som fastslår omfanget til brukerne i denne rollen.

Se delen nedenfor for å se omfangene.

location=London

Beskrivelse

Valgfri brukervennlig beskrivelse for å hjelpe med å forstå formålet til rollen og senere referanse.

Fullstendig forfattertilgang til opplæringsobjekt i Salgskatalog

Merk:

Alle kolonner med unntak av Beskrivelse er obligatoriske.

Definer omfanget til brukergrupper

Du kan spesifisere omfang for brukergrupper for forskjellige gruppetyper på følgende måter:

 • Brukergruppenavn som det er (for eksempel Alle forfattere, Min egendefinerte gruppe)
 • Bladattributt og -verdi (for eksempel Department=HR)
 • Profilgrupper med egenregistrering (self_registration=profilename)
 • Profilgrupper med ekstern registrering (ext_registration=profilename)
 • En leders team med direkte underordnede (manager_direct=<emailid>)
 • En leders fullstendige organisasjon (manager_org=<emailid>)

user_role.csv

Fanenavn

Beskrivelse

Kommentar

Id

E-post-ID-en til brukeren som skal tildeles en konfigurerbar rolle.

Hvis brukeren allerede er tildelt en konfigurerbar rolle, blir rollen erstattet med en ny rolle som er spesifisert i CSV-en. Ingen feil rapporteres.

CustomRole

Navnet på den konfigurerbare rollen som skal tildeles brukeren

Rollenavnet må være en eksisterende rolle som spesifisert i CSV-en. Roller opprettet av administratoren via grensesnittet kan brukes her.

Merk:

Funksjoner i fullstendig omfang

Når full tillatelse tildeles for en av de følgende funksjonene (funksjoner på kontonivå), blir omfang for brukergruppe og katalog automatisk satt til FULL da brukeren ikke kan ha begrenset tilgang til disse funksjonene.

Hvis katalognavn eller brukergruppenavn oppgis i CSV-en, blir de overstyrt med FULL tillatelse.

 • Kunngjøringer
 • Ferdigheter
 • Spillifisering
 • Brukere
 • Læreplaner
 • E-postmaler

Legg til rolle-CSV-en i kontoen

I Box-kontoen velger du Importer > bruker > intern og laster opp filene role.csv og user_role.csv.

 • CSV-ene for egendefinert rolle må kopiert i mappen “import->user->internal->user_role”
 • Bruker-CSV-en må kopieres i mappen “import->user->internal”

Begge CSV-ene kan bare lastes opp via Box eller FTP. De kan ikke lastes opp via grensesnittet. 

MERK: CSV-filen for brukere er obligatorisk, men CSV-ene for egendefinert rolle er valgfrie. Alle filene som er til stede, behandles, og andre hoppes over.

De egendefinerte rollene som opprettes med csv-filen er ikke synlige for administratorer i grensesnittet. Dise rollene er ikke knyttet til eller påvirket av roller som er opprettet (eller som blir opprettet senere) av grensesnittet.

Egendefinerte roller som er opprettet med en csv, kan administreres fullstendig via selce csv-en. Dette inkluderer å legge til, modifisere og slette roller.

Tildelte roller kan tilbakekalles ved å fjerne tildelingsoppføringer fra user_role csv. Men tildelinger som utføres via Administrator-grensesnittet ikke er berørt av dette.

For å tildele og tilbakekalle en egendefinert rolle oppdaterer du csv-filene.

Synkronisering av egendefinerte roller

Etter at integreringsadministratoren laster opp de rollebaserte CSV-ene i Koblingspunkt-lageret, kan administratoren aktivere synkronisering til CSV-ene. Hver gang en egendefinert rolle oppdateres, legges til eller slettes i CSV-ene, kan administratoren synkronisere informasjonen i filene og gjøre listen over roller gjeldende.

På Komme i gang-siden i Administrator-panelet klikker du på Innstillinger > Datakilder.

I Innstillinger for synkronisering-delen aktiverer du alternativet Aktiver automatisk synkronisering.

Innstillinger for synkronisering
Innstillinger for synkronisering

Når du velger dette alternativet, kan du planlegge tidspunkt for synkronisering på samme tidspunkt som du spesifiserer i Synkroniseringstid-feltet. Hvis du spesifiserer synkroniseringstid som 0:00, blir de egendefinerte rollene oppdatert på nøyaktig spesifisert tidspunkt hver dag.

Hvis du vil synkronisere dataene på forespørsel, klikker du på Synkroniser nå.

Begrensninger under konfigurering av roller

I alle kontoer må navnet til rollen være unikt. Derfor kan ikke en rolle som opprettes via grensesnitt eller CSV, ha samme navn som en annen rolle som allerede er opprettet via grensesnitt eller CSV.

På lignende måte kan ikke en bruker tildeles en konfigurerbar rolle opprettet via CSV fra Administrator-grensesnitt da disse rollene ikke blir tilgjengelige.

CSV for brukertildeling kan imidlertid brukes til å tildele roller opprettet via grensesnitt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din