Brukerveiledning Avbryt

Bruksanvisning for apputvikler

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Opptre som elev og leder
  16. Flere SSO-pålogginger
  17. Likestilte kontoer
  18. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  19. AI-basert anbefaling av kurs
  20. Spillifisering
  21. Tilpass elevenes hjemmeside
  22. Merker
  23. Fargetemaer
  24. Elevutskrifter
  25. Administrering av ventelister og oppmøte
  26. Fluidic-spiller
  27. Kunngjøringer
  28. E-postmaler
  29. Adobe Connect-integrasjon
  30. Innstillinger
  31. Varsler
  32. iPad- og Android-brukere
  33. Komme i gang som administrator
  34. Fjern brukere
  35. Tagger
  36. Learning Manager-innholdskatalog
  37. Egendefinerte roller
  38. Katalogetiketter
  39. xAPI i Learning Manager
  40. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  41. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  42. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager
Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Merk:

Learning Manager V1 API er nå avviklet. V1 API-ene vil slutte å fungere fra den 28. februar 2021. Vi anbefaler at du bruker V2 API-er for å samhandle med Learning Manager.

Oversikt

Adobe Learning Manager en skybasert, opplæringsfokusert og selvstyrt løsning for læringsadministrasjon. Kundene har programmatisk tilgang til Learning Manager-ressurser med Learning Manager API for å integrere det med andre forretningsapplikasjoner. API-en kan også brukes av Adobe-partnere for å øke verdiløftet til Learning Manager ved å utvide funksjonaliteten eller ved å integrere det med andre programmer og tjenester.

Bruksscenario

Ved å bruke Learning Manager API kan utviklere bygge selvstyrte programmer som utvider funksjonaliteten i Learning Manager eller integrerer Learning Manager med arbeidsflyter i andre forretningsapplikasjoner. Du kan utvikle en webapplikasjon, en skrivebordsklient eller en mobilapp med din ønskede teknologi. Som utvikler har du tilgang til applikasjonsdata fra Learning manager. Distribusjonen av applikasjonen du utvikler, ligger utenfor Learning Manager-plattformen, og du har full kontroll over programvarens utviklingssyklus underveis i utviklingen. Vanligvis utvikles applikasjoner av en kundeorganisasjon for bruk med deres Learning Manager-konto, og disse applikasjonene er private for den bestemte kundeorganisasjonen. Adobe-partnere kan også bygge generiske applikasjoner med Learning Manager API, som kan brukes av et stort antall Learning Manager-kunder.

Learning Manager API

Learning Manager API er basert på REST-prinsipper og eksponerer nøkkelelementer i Learning Manager-objektmodellen til applikasjonsutviklere gjennom HTTP. Utviklere kan, før de kjenner detaljene i API-endepunkter og HTTP-metoder, gjøre seg kjent med de ulike Learning Manager-objektene, deres egenskaper og indre relasjoner. Når man har en forståelse av modellene, er det nyttig å få en grunnleggende forståelse av strukturen i API-forespørsler og -svar, og noen få vanlige programmeringsbegreper som vi bruker generisk på tvers av API-et.

For mer informasjon om ulike API-endepunkter og -metoder kan du se Learning Manager API-dokumentasjon.

API-autentisering

Når du skriver en applikasjon som gjør API-kall til Prime, må du registrere applikasjonen med Integration Admin-appen. 

Learning Manager API bruker OAuth 2.0-rammeverket til autentisering og autorisering av klientprogrammer. 

Fremgangsmåte

1. Konfigurer applikasjonen din

Du kan konfigurere applikasjonen med klient-ID og klienthemmelighet for å bruke de riktige endepunktene. Når du har registrert applikasjonen mottar du clientId og clientSecret. Get-URL må brukes i nettleseren, da den autentiserer Learning Manager-brukere med deres forhåndskonfigurerte kontoer, som SSO, Adobe ID og så videre. 

GET https://captivateprime.adobe.com/oauth/o/authorize?client_id=<Angi din clientID>&redirect_uri=<Angi en url-adresse for videresending&state=<Strengdata>&scope=<et eller flere kommaseparerte omfang>&response_type=CODE.

Etter vellykket autentisering videresendes nettleseren til redirect_uri som er nevnt i URL-adressen over. Parameteret code legges til sammen med omdirigeringsadressen.

2. Få oppdateringstoken fra kode

POST https://captivateprime.adobe.com/oauth/token Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Innhold i post-forespørselen:

client_id:<Angi din clientID>& client_secret:<Angi din clientSecret>& code:<kode fra trinn 1>

3. Motta et tilgangstoken fra gjenoppfriskningstokenet

URL-adresse for å motta tilgangstoken:

POST https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/refresh Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Innhold i post-forespørselen:

client_id:<Angi din clientId>& client_secret:<Angi din clientSecret>& refresh_token:<gjenoppfriskningstoken>

URL-adresse for å bekrefte tokendetaljer

GET https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/check?access_token=<access_token>

URL-adresse for å bekrefte tokendetaljer

En hodeløs LMS-applikasjon henter inn refresh_token ved første pålogging. Deretter brukes refresh_token til å generere et access_token slik at klientapplikasjoner kan gjøre API-anrop. På samme måte bruker avspilling av innhold et oauth-endepunkt til å generere en informasjonskapsler for å håndtere avspillingen, som involverer flere innholdsfiler og api-anrop som initieres av disse filene ved hjelp av informasjonskapselen. Informasjonskapselen som genereres av oauth har samme gyldighet som access_token, som er syv dager. Når informasjonskapselen er generert kan den ikke slettes, i motsetning til vanlig utlogging fra nettapplikasjoner. Oauth-informasjonskapselen og informasjonskapselen for nettapplikasjonen er to ulike informasjonskapsler, og er ikke klar over hverandre.

For å fjerne informasjonskapselen har vi introdusert et nytt endepunkt, som trekker tilbake refresh_token, informasjonskapselen, og både informasjonskapselen og refresh_token.

DETALJER

Sluttpunkt Spørringsparametre Forespørselstekst
POST oauth/o/revoke

cookie=true|false

indikerer at informasjonskapselen skal trekkes tilbake

refresh_token=true|false

indikerer at refresh

Innhold kreves for å trekke tilbake refresh_token (eller refresh_token og informasjonskapselen)

{

      “client_id”: <>,

      “client_secret”: <>,

      “refresh_token”: <>

}

Innhold kreves bare for å trekke tilbake oauth-informasjonskapselen

{

      “access_token”: <>

}

Bruksgrense

Et tilgangstoken er gyldig i syv dager. Etter en dag må du generere et nytt tilgangstoken ved hjelp av et gjenoppfriskningstoken. Hvis du genererer et ny tilgangstoken fra et gjenoppfriskningstoken mens et eksisterende tilgangstoken fortsatt er gyldig, returneres eksisterende token. 

Noen av de mest brukte begrepene i Learning Manager API forklares under som referanse. 

Inkluderinger

Utviklere har tilgang til en enkelt API-objektmodell, og også flere modeller knyttet til den første modellen. For å få tilgang til påfølgende tilknyttede modeller, må du forstå relasjonen hver modell har med andre modeller. Paremeteret Includes lar utviklere få tilgang til de avhengige modellene. Du kan bruke kommaseparasjon for å få tilgang til flere modeller. For brukseksempler og mer informasjon om includes, kan du se eksempelet på en API-modellseksjon på denne siden.

API-forespørsel

API-forespørsler kan gjøres ved hjelp av en HTTP-forespørsel. Avhengig av endepunkt og metode kan utvikleren muligens velge mellom ulike HTTP-verb som GET, PUT, POST, DELETE, PATCH osv. For noen forespørsler kan det sendes spørringsparametere. Når man gjør en forespørsel for en bestemt datamodell, kan brukeren også be om relaterte modeller som beskrevet i JSON API-spesifikasjonene. Strukturen i en typisk API-forespørsel forklares i eksempel på modellbruk.

API-respons

Når det gjøres en API-forespørsel fra en kunde, hentes et SON-dokument i henhold til JSON API-spesifikasjonen. Responsen inneholder også en HTTP Status-kode, som utvikleren kan bekrefte for å utføre de nødvendige neste trinnene i applikasjonslogikken. Strukturen i en typisk API-respons beskrives i eksempel på modellbruk.

Feil

Når en API-forespørsel feiler, mottas en feilrespons. HTTP Status-koden som returneres i responsen indikerer feiltype. Feilkodene representeres med tall for hver modell i API-referansen. 200, 204, 400 og 404 er noen av de vanlige feilene som vises i API-er for å indikere problemer med HTTP-tilgang.  

Felter

API-objektets egenskaper og dets relasjoner kalles samlet for Fields. Se JSON API for mer informasjon. Du kan bruke Fields som et parameter når du gjør API-kall for å hente én eller flere bestemte egenskaper fra modellen. I mangel av Fields-parameteret vil API-kallet hente alle tilgjengelige egenskaper fra modellen. I følgende API-kall henter for eksempel fields[skill]=name kun name-egenskapen i skill-modellen.

https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/{userId}/userSkills/{id}?include=skillLevel.skill&fields[skill]=name

Paginering

Noen ganger resulterer en API-forespørsel i en lang liste med objekter som returneres. I slike tilfeller lar egenskapen pagination utvikleren hente resultatene i sekvens over flere sider, der hver side inneholder et intervall med oppføringer. Pagination-egenskapen i Learning Manager lar deg for eksempel angi maksimalt antall oppføringer som skal vises på en side. Du kan også definere områdeverdien for oppføringene som skal vises på siden. 

Sortere

Sortering er tillatt i API-modeller. Velg type sortering som skal brukes på resultatene basert på modellen. Sortering kan brukes i stigende eller synkende rekkefølge. Hvis du for eksempel angir sort=name, vil sorteringen være stigende etter navn. Hvis du angir sort=-name vil sorteringen være synkende etter navn. Se JSON API-spesifikasjonen for mer informasjon.

Illustrasjon av API-bruk

La oss se for oss et scenario der en utvikler ønsker å hente et ferdighetsnavn, maksimalt antall poeng tilordnet ferdighetsnivået og elevens oppnådde poeng for denne ferdigheten.

En userSkill-modell i Learning Manager API-er inneholder id, type, dateAchieved, dateCreated, pointsEarned som standardegenskaper. Når en utvikler bruker GET-metoden for å hente opplysninger om userSkill-modellen, vil gjeldende opplysninger for standardegenskapene vises i responsen. 

I dette scenariet ønsker imidlertid utvikleren å hente ferdighetsnavn og ferdighetspoeng for brukeren. Learning Manager API lar deg hente denne relaterte informasjonen ved bruk av relasjonsfelter og inkluderingsparameteret. De tilknyttede modellene for userSkill hentes med relationships-taggen. Du kan hente opplysninger for hver tilknyttede modell ved å kalle disse modellene sammen med userSkill. For å hente denne informasjonen, kan du bruke include-parameteret med punktumseparerte verdier for hver av de tilknyttede modellene. Du kan bruke komma som separator for å be om en annen modell, som user include=skillLevel.skill,course

API-kall

https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/{userId}/userSkills/{id}?include=skillLevel.skill&fields[skill]=name&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[userSkill]=pointsEarned

UserId kan for eksempel være 746783 og userSkills id: 746783_4426_1. 

Respons på API-kall

{ 
  &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1?include=skillLevel.skill&fields[userSkill]=pointsEarned&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[skill]=name&quot;}, &quot;data&quot;: { &quot;id&quot;: &quot;746783_4426_1&quot;, &quot;type&quot;: &quot;userSkill&quot;, &quot;attributes&quot;: {&quot;pointsEarned&quot;: 5}, &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1&quot;} }, &quot;included&quot;: [ { &quot;id&quot;: &quot;4426&quot;, &quot;type&quot;: &quot;skill&quot;, &quot;attributes&quot;: {&quot;name&quot;: &quot;Java&quot;}, &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/skills/4426&quot;} }, { &quot;id&quot;: &quot;4426_1&quot;, &quot;type&quot;: &quot;skillLevel&quot;, &quot;attributes&quot;: {&quot;maxCredits&quot;: 10} 
   } 
  ] 
} 

Learning Manager-modeller

Learning Manager API gir utviklere tilgang til Learning Manager-objekter som RESTful-ressurser. Hvert API-endepunkt representerer en ressurs, typisk en objektforekomst som Merke, eller en samling av slike objekter. Utviklere kan så bruke HTTP-verb som PUT, GET, POST og DELETE for å utføre CRUD-operasjoner på disse objektene (samlinger).

Følgende diagram representerer de ulike elementene i Learning Manager-objektmodellen i V1 API.

V1 API-objektmodell
V1 API-objektmodell

Serienummer

Learning Manager-objekt

Beskrivelse

1.      

bruker

Bruker er nøkkelmodellen i Learning Manager. Brukere er vanligvis interne eller eksterne elever i en organisasjon som forbruker læringsobjekter. De kan imidlertid spille noen andre roller, som forfatter og leder, i tillegg til elevrollen. Bruker-id, type, e-post er noen av egenskapene. 

2.      

kurs

Kurs er et av læringsobjektene som støttes i Learning Manager, som består av en eller flere moduler. 

3.      

moduler

Modul er en byggestein for å opprette læringsobjekter i Learning Manager. Moduler kan være av fire forskjellige typer, som klasserom, virtuelt klasserom, aktivitet eller i eget tempo. Bruk denne modulmodellen for å få detaljer om alle moduler i en konto. 

4.      

sertifisering

Sertifisering tildeles elever basert på vellykket gjennomføring av kurs. Kurs er påkrevd i applikasjonen før du bruker sertifiseringer. 

5.      

læringsprogram

Læringsprogrammer er unikt utformede kurs som oppfyller spesifikke læringskrav hos brukerne. Vanligvis brukes læringsprogrammer til å drive læringsmål som strekker seg over flere enkeltkurs. 

6.      

merke

Merke er et tegn på prestasjoner, som elevene får tildelt når de når bestemte milepæler ettersom de utvikler seg gjennom et kurs. 

7.      

ferdighet

Ferdighetsmodellen består av nivåer og kreditter. Ferdigheter kan tilegnes av elevene etter relevant kursgjennomføring. 

8.      

sertifiseringsPåmelding

Denne modellen gir detaljer om påmelding av en bruker til en enkelt sertifisering.

9.  

kursPåmelding

Denne modellen gir detaljer om påmelding av en bruker til et enkelt kurs. 

10.  

kursForekomst

Et kurs kan ha en eller flere forekomster knyttet til det. Du kan få kursinstans

11.  

kursFerdighet

En kursFerdighet-modell angir fremdriften til en enkeltferdighet som oppnås ved å fullføre et kurs.

12.  

kursModul

En kursModul-modell angir hvordan en modul inngår i et kurs. For eksempel om modulen brukes til forhåndstest, eller til innhold.

13.  

læringsProgramForekomst

Et læringsprogram kan bestå av flere forekomster som har lignende egenskaper til et læringsprogram, eller tilpassede forekomster. 

14.  

jobb-hjelp

Jobb-hjelp er et læringsinnhold som er tilgjengelig for elever uten noen påmeldings- eller fullføringskriterier. Du kan hente oppdatert dato, tilstand, id-informasjon i tillegg til tilknyttede modeller som jobb-hjelp-versjon, forfattere og ferdighetsnivå. 

15.  

jobb-hjelpVersjon

Jobb-hjelp kan ha en eller flere tilknyttede versjoner basert på antall revisjoner av innhold og antall opplastinger. Denne modellen gir detaljer om en enkelt jobb-hjelp-versjon. 

16.  

læringsProgramForekomstPåmelding

Læringsprogrammer består av en eller mange forekomster. Elevene kan melde seg på en læringsprogramforekomst selv, eller bli tilordnet av en administrator. Denne modellen gir detaljer om påmelding av en bruker til en enkelt læringsprogramforekomst. 

17.  

modulVersjon

En modul kan ha en eller flere versjoner basert på oppdaterte innholdsopplastinger. Bruk denne modellen til å hente spesifikk informasjon om en hvilken som helst modulversjon. 

18.  

ferdighetsnivå

Et ferdighetsnivå består av et eller mange kurs som ses i rekkefølge for å oppnå et nivå, i tillegg til de tilknyttede kredittene. 

19.  

userBadge

UserBadge er knyttet til ett enkelt merke med en enkelt bruker. Det inneholder detaljer som når det ble oppnådd, assertionUrl og så videre. 

20.  

Brukerferdighet

Brukerferdighet indikerer hvor mye av et enkelt ferdighetsnivå som er oppnådd av en enkeltbruker.

Under er de ulike elementene i Learning Manager-klassediagrammet i V2 API.

V2 API-klassediagram
V2 API-klassediagram

Learning Manager-objekt Beskrivelse
konto Omfatter opplysninger om en prime-kunde.
merke Merke er et måloppnåelsesmerke som elevene får når de når visse milepæler underveis i et kurs. 
katalog Katalog er en samling med læringsobjekter.
bruker Bruker er nøkkelmodellen i Learning Manager. Brukere er vanligvis interne eller eksterne elever i en organisasjon som forbruker læringsobjekter. De kan imidlertid også spille en annen rolle, som forfatter eller leder, i tillegg til elevrollen. Bruker-id, type, e-post er noen av egenskapene. 
ressurs Dette brukes for å modellere hver innholdsressurs som en modul består av. Alle ressurser omfattet av en Ioressursen er like når det kommer til læringsmål, men de skiller seg fra hverandre når det kommer til leveringstype eller innholdslokalisering.
Brukervarsling Denne modellen inneholder varslingsinformasjon i forbindelse med en elev.
Brukerferdighet Brukerferdighet indikerer hvor mye av et enkelt ferdighetsnivå som er oppnådd av en enkeltbruker.
userBadge UserBadge er knyttet til ett enkelt merke med en enkelt bruker. Det inneholder opplysninger som når det ble oppnådd, assertionUrl og så videre. 
ferdighet Ferdighetsmodellen består av nivåer og kreditter. Ferdigheter kan oppnås av elevene etter relevant kursfullførelse. 
ferdighetsnivå Et ferdighetsnivå består av et eller flere kurs som må gjennomgås for å kunne oppnå et nivå i tillegg til tilknyttede kreditter. 
learningObject Et læringsobjekt er en abstraksjon for ulike typer objekter som brukere kan melde seg på og lære fra. For øyeblikket har Prime fire ulike typer læringsobjekter – kurs, sertifisering, opplæringsprogram og Jobb-hjelp.
opplæringsobjektInstans
En bestemt instans av et opplæringsobjekt.
opplæringsobjektRessurs Dette tilsvarer konseptet for moduler . Et kurs består av én for flere moduler. I Prime kan en modul leveres på flere ulike måter. Derfor er Ioressursen i praksis en samling av alle disse tilsvarende ressursene.
IoRessursGrad
Dette omfatter utfallet av brukeren som konsumerer en bestemt ressurs i kontekst av et læringsobjekt han eller hun er påmeldt. Det har informasjon slik som varigheten brukt av bruker i ressursen, prosentvis fremgang oppnådd av brukeren, bestått/strøket-status og poengsummen brukeren har oppnådd i en tilknyttet quiz.
kalender
Et kalenderobjekt er en liste over kommende klasseroms- eller virtuelle klasseromskurs som brukeren kan melde seg på.
l1FeedbackInfo
L1-tilbakemeldinger omfatter svarene oppgitt av eleven for tilbakemeldingsspørsmålene knyttet til læringsobjekter. Vanligvis innhentes dette etter at brukeren fullfører et læringsobjekt, dersom det er konfigurert at man skal innhente slike tilbakemeldinger fra elevene.
påmelding
Denne abstraksjonen omfatter opplysningene knyttet til transaksjonen som representerer tilordningen av en bestemt bruker til en bestemt læringsobjektinstans.

Utviklingsprosessen for en applikasjon

Forhåndskrav

Som utvikler må du opprette en prøvekonto i Prime, slik at du har full tilgang til alle roller i kontoen. For å kunne skrive en applikasjon må utvikleren opprette noen brukere og kurs, og sette opp kontoen til en viss stand slik at applikasjonen som utvikles får tilgang til eksempeldata.

Opprett klient-id og hemmelighet

 1. Klikk Applikasjoner på venstre side etter å ha logget på Integration Admin.

 2. Klikk på Registrer i øverste høyre hjørne av siden for å registrere applikasjonsopplysninger. Registreringssiden vises.

  Registrer en ny deltaker
  Registrer en ny deltaker

  Alle feltene på denne siden er obligatoriske. 

  Applikasjonsnavn: Angi applikasjonens navn. Det er ikke obligatorisk å bruke samme applikasjonsnavn, det kan være et hvilket som helst gyldig navn.

  URL: Hvis du kjenner den presise URL-adressen der applikasjonen ligger, kan du oppgi denne. Hvis du ikke vet dette, kan du oppgi selskapets URL-adresse. En gyldig URL-adresse er obligatorisk i dette feltet.

  Omdirigeringsdomener: Angi domenenavnet til applikasjonen du ønsker at Learning Manager-applikasjonen skal omdirigere til etter OAuth-autentiseringen. Du kan oppgi flere URL-adresser her, men du må bruke gyldige URL-adresser som http://google.com, http://yahoo.com og så videre.

  Beskrivelse: Angi en kort beskrivelse av applikasjonen.

  Omfang: Velg et av de fire tilgjengelige alternativene for å angi omfanget for applikasjonen. Basert på valget som oppgis her, gjøres endepunkter i Learning Manager API tilgjengelig for applikasjonen. Hvis du for eksempel velger Elevrolle lesetilgang, er alle elev-endepunkter i Learning Manager API kun være lesbare for applikasjonen.

  Kun for denne kontoen?
  Ja – Hvis du velger Ja, vil ikke applikasjonen være synlig for andre kontoadministratorer.
  Nei – hvis du velger Nei, har også andre kontoadministratorer tilgang til denne applikasjonen, men de må bruke applikasjons-id-en for å få tilgang til applikasjonen. Applikasjons-id-en genereres og vises i Rediger-modus i Learning Manager-applikasjonen. 

  Merk:

  Hvis du velger Administratorrolle lese- og skrivetilgang som omfang når applikasjonen registreres, og velger Administratorrolle lesetilgang når API-ene godkjennes, kan du fortsatt ha skrivetilgang for applikasjonen, da registreringsomfanget for en applikasjon går foran autoriseringsarbeidsflyten.

 3. Klikk på Registrer i øverste høyre hjørne etter at opplysningene på registreringssiden er fylt ut.

Utvikling og testing av applikasjoner

Learning Manager API kan brukes av utviklere til å bygge alle slags applikasjoner. Utviklere må sikre at kontoene deres inneholder gyldige brukere og kurs. De kan opprette noen testbrukere og -kurs, og simulere aktivitet i prøvekontoen, slik at funksjonaliteten i applikasjonen kan testes.

Applikasjonsdistribusjon

Vi anbefaler at Learning Manager-administratoren eller en integrasjonsadministrator for produksjonskontoen tar eierskap til å gjøre applikasjonen tilgjengelig for brukere i organisasjonen. Når applikasjonen er testet og vurdert klar til distribusjon, må administratoren for produksjonskontoen få beskjed. Ideellt sett vil administratorene generere en ny klient-id og klienthemmelighet for applikasjonen i produksjonskontoen, og utføre nødvendige steg for å inkorporere dem i applikasjonen på en sikker måte. Den faktiske prosedyren for å distribuere applikasjonen varierer fra virksomhet til virksomhet, og Learning Manager-administratoren i organisasjonen din må finne støtte hos IT/IS-avdelingen i organisasjonen for å gjennomføre distribusjonen.

Godkjenning av eksterne applikasjoner

Du kan legge til eksterne applikasjoner ved å klikke på Godkjenn i øverste høyre hjørne av Applikasjoner-siden. Oppgi den eksterne applikasjons-id-en og klikk på Lagre.

Legg til en ekstern søker
Legg til en ekstern søker

Vanlige spørsmål

1. Har Learning Manager e-handelsintegrasjon?

Adobe Learning Manager har ikke e-handelsintegrasjon. Vi tilbyr imidlertid API-er, slik at du kan lage ditt eget hodeløse LMS og implementere e-handelsfunksjoner. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din