Brukerveiledning Avbryt

Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Learning Manager-innholdskatalog
  35. Egendefinerte roller
  36. Katalogetiketter
  37. xAPI i Learning Manager
  38. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  39. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  40. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblinger
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

Finn ut hvordan du kan bruke skrivebordsprogrammet for Adobe Learning Manager til å opprette og utdype innhold som kan deles gjennom sosial læring.

Skrivebordsprogrammet for Adobe Learning Manager er hovedsakelig ment for elever som bruker sosial læring med Learning Manager. Når programmet er installert på skrivebordet, lar det elever opprette innhold og publisere det på bord i Learning Manager for å fremme uformell, samarbeidsorientert og sosial læring blant medbrukere. I tillegg sørger skrivebordsprogrammet for at elever får varsler for sosial læring på skrivebordet, selv om de ikke er pålogget nettleserappen for Learning Manager. 

Elever kan opprette rikt innhold, inkludert video, lyd og skjermbilder, og dele dem med andre brukere. Innholdet kan være hva som helst – en programvaredemo eller -gjennomgang, en presentasjon, en podkast eller et notert skjermbilde av noe som kan deles.

På den sosiale læringssiden for Learning Manager kan du klikke på nytt innlegg og velge Ta opp video, Ta opp lyd, Ta et skjermbilde eller Learning Manager-galleri for å starte skrivebordprogrammet. Klikk her for mer informasjon om sosial læring.

Hvis brukere ikke har skrivebordsprogrammet, kan de laste det ned fra Adobe Learning Manager-skrivebordsiden. Klikk her hvis du ikke kan laste det ned.

Når brukeren har installert programmet, må vedkommende logge inn med elevinformasjonen for Learning Manager. Startsiden ser ut som skjermbildet under. 

Merk:

Elevene kan ikke bruke skrivebordsprogrammet hvis sosial læring er deaktivert i kontoen deres.

Startside
Startside

Lage en video

Med skrivebordsprogrammet kan brukere ta opp webkamera, skjerm eller begge deler.

Videoopptak
Ta opp webkamera, skjerm eller begge deler

Gjør dette for å ta opp en video og publisere den på nettplattformen for sosial læring:

 1. Kontroller at maskinvare- og programvarekravene overholdes. Se Systemkrav for å få mer informasjon.

 2. Velg videoopptak-ikonet (webkamera, skjerm eller begge deler) for å starte et opptak fra Sosial læring, så åpnes skrivebordsprogrammet for Learning Manager. Når brukeren er pålogget skrivebordsprogrammet, kan innholdet opprettes og deretter publiseres.

 3. For å starte opptak fra skrivebordsprogrammet må du logge inn med Learning Manager-legitimasjonen din som elev.

 4. Startsiden vises.

 5. Du kan velge ett av de tre alternativene på startsiden for å lage et innlegg. Klikk på videoopptak-ikonet for å starte opptaksvinduet.

 6. Som kravet tilsier, kan du velge webkamera, skjerm eller begge deler. 

  Webkamera Webkameraet tar opp fortelleren som demonstrerer eller presenterer et prosjekt eller en app, inkludert lyd. Velg webkamera-ikonet fra alternativene over for å åpne Live-vinduet.

  Skjerm Ta opp handlinger som utføres på skjermen. Når du velger skjermikonet, fremheves skjermen med en opptaksdialogboks i midten av skjermen.

  Begge Tar opp både fortelleren og skjermhandlingene. Ved å velge det siste ikonet blir skjermen fremhevet og brukeren får et Live-vindu sammen med det.

 7. Angi opptakspreferanser.

  Velg kamera Klikk på kameraikonet nederst i videoopptaksvinduet. Velg kameraet brukeren vil bruke, fra alternativene.

  Velg mikrofon Klikk på mikrofonikonet nederst i video- eller lydvinduet og velg mikrofonen brukeren vil bruke, fra alternativene.

  Merk:

  Hvis brukeren ikke vil ta opp lyd sammen med skjermen eller videoen, kan vedkommende velge Ingen fra rullegardinlisten som vises når vedkommende klikker på lydikonet.

  Når brukerne starter opptak av skjermen eller seg selv, vises en dialogboks i et forgrunnsvindu som ber vedkommende bekrefte om vedkommende vil fortsette å ta opp uten lydstøtte. Klikk på Ja for å fortsette.

 8. Bruk opptaksknappen for å starte opptak. Opptaket begynner etter nedtellingen (3 sekunder). 

 9. Klikk på pause eller fortsett for å sette opptaket på pause og starte det på nytt igjen når det er ønskelig. Se Redigere et opptak for å redigere opptaket og Publisere et opptak for å publisere det.

Opprette lyd

Ta opp lyd
Ta opp lyd

Gjør dette for å ta opp lyd:

 1. Klikk på Ta opp lyd-ikonet fra startvinduet til skrivebordsprogramet for Learning Manager.

 2. Kontroller at mikrofonvolumet er skrudd opp ved å klikke på mikrofonvolum-ikonet og justere volumet.

 3. Klikk på opptaksknappen for å starte opptak.

 4. Når du er ferdig med å ta opp lyd, klikker du på pauseknappen for å stoppe opptaket.

 5. Klikk på Spill av-knappen for å høre en forhåndsvisning av opptaket.

 6. Klikk på Fortsett hvis du vil ta opp mer lyd i samme fil. Klikk på Neste for å lagre filen på ønsket sted når du har tatt opp det ønskede innholdet. Opptaket lagres i galleriet til skrivebordsprogrammet for Adobe Learning Manager, der brukere kan se gjennom opptak og skjermbilder.

 7. Se Redigere et opptak for å redigere opptaket og Publisere et opptak for å publisere det.

Ta et skjermbilde

Gjør dette for å ta et skjermbilde:

 1. Klikk på skjermbilde-ikonet fra startsiden til skrivebordsprogrammet for Learning Manager.

 2. Klikk på utklippsikonet for å bare ta bilde av en del av skjermen. Klikk på fullskjermikonet for å ta bilde av hele skjermen.

  Ta et skjermbilde
  Ta et skjermbilde

 3. Legg til notater for å hjelpe andre brukere forstå og huske presentasjonen eller det statiske innholdet.  

 4. Klikk her for å redigere skjermbildet og klikk her for å publisere skjermbildet.

Redigere video, lyd og skjermbilder

Når filen er lagret, vises redigeringsvinduet på systemet umiddelbart. Her kan du redigere opptak for å gjøre dem perfekte og profesjonelle med følgende alternativer:

Notater (videoopptak og skjermbilder)

Du kan bruke notater på videoopptak og skjermbilder for å fremheve spesifikke detaljer eller legge til tekst som brukerne kan lese. 

Merk:

For video kan du bare legge til notater øverst på skjermen.

 • De forskjellige typene notater som kan legges til er ellipse, linje, pil, fremheving og tekst.
 • Velg en farge for hvert notat fra fargepanelet i panelet for notategenskaper.
 • For Tekst kan du velge følgende egenskaper: skrifttype, fet, kursiv, overskrift, justering, farge og bakgrunnsfarge.
Merk:

For å se bakgrunnsfargen til teksten må du angi bakgrunnsfarge som Ja.

Klipp (alle typer video- og lydopptak)

Bruk klippeverktøyet for å klippe eller fjerne unødvendige deler av en video eller lydfil.

Klikk på Start klipping-knappen eller pluss-ikonet på tidslinjen for å begynne å klippe. Klikk deretter på pauseknappen på avspilleren for å avslutte klippingen. Klikk på Bekreft-knappen for å fullføre klippingen.

Opptak kan klippes ved å skrive inn tiden i Starttid- og Sluttid-feltene etter å ha aktivert Endre timing.    

Start klipping
Start klipping

Bekreft klipping
Bekreft klipping

Panorering og zoom (alle videoopptak)

Panorering- og zoom-handlingene kan gjøres på videoopptak av Begge (webkamera og skjerm). Som standard velges hele webkameraet og skjermen. Velg håndtaket i hjørnet og dra det for å velge delen av skjermen som skal vises eller være i fokus. Dobbeltklikk på vinduet for fullskjermsmodus.

Panorering og zoom
Panorering og zoom

Merking (alle typer videoopptak)

For å gi en video et unikt navn og et gjennomgående tema, kan du bruke verktøyet for merking. Hensikten med merking er å etablere et markant og unikt uttrykk i systemet for opplæringsledelse som tiltrekker elever og får dem til å se hele videoen.

Gjør det følgende for å legge til merking eller tema i videoen:

 1. Klikk på merking-ikonet i venstre navigasjonspanel i redigeringsvinduet.

 2. Velg et tema fra alternativene, eller bruk egne temaer ved å legge til en start-, bakgrunns- og sluttvideo fra systemet.

  Merk:

  Klikk på Få flere ressurser for å laste ned flere temaer.

 3. Legg til titteltekst i en video og velg en plassering på Vis på-rutenettet der videoen skal vises.

  Merk:

  Tittelteksten kan bare legges til som en del av en video for merking. Videoen for merking må ha et tema før du kan gi den en tittel.

 4. Legg til navn og tittel for foredragsholderen i videoen om nødvendig. Skriv inn et tall innenfor tidsrommet til videoen i Vis i spillehode-feltet for å vise navnet og tittelen til foredragsholderen når videoen spilles av.

 5. Legg til et ikon for merking på venstre eller høyre side av videoskjermen om nødvendig. Klikk på velg > søk fra system for å velge ikon for merking.

 6. Klikk på avspillingsknappen på forhåndsvisningsskjermen for å se en forhåndsvisning av videoen. 

  Merking
  Merking

Ta opp ekstra klipp (alle typer video- og lydopptak)

Ekstra lyd- og videoklipp kan tas opp og legges til en eksisterende video- eller lydfil.

Klikk på Ekstra klipp-ikonet for å starte et nytt opptak. De nye opptakene blir lagt til på avspillingshodeposisjonen i opptaket som redigeres.

Publisere et videoopptak, lydopptak og skjermbilde

Når alle endringene er gjort, klikker du på Del > skriv inn eller søk etter en ferdighet eller et bord som er relatert til innlegget > Publiser.

Publisere på nett
Publisere på nett

Bla gjennom skrivebordsgalleriet for Learning Manager

Alle opptak og skjermbilder lagres i skrivebordsprogrammet for Adobe Learning Manager. Klikk på Galleri fra venstre navigasjonspanel på startsiden for å bla gjennom filene.

Merk:

Galleriet kan også startes fra Sosial læring ved å klikke på Learning Manager-galleri-ikonet når du oppretter et innlegg.

Fra gallerivinduet kan du skrive inn navnet til filen du leter etter, i søkefeltet.

Klikk på Ta opp ny-knappen for å opprette et nytt opptak fra gallerivinduet.

Klikk på de tre prikkene fra bunnen av filen og velg alternativet fra listen i forgrunnsvinduet for å redigere eller slette en fil fra galleriet.

Varsler

Varsler i Learning Manager vises i varslingsvinduet uavhengig av om eleven er pålogget nettleserprogrammet til Learning Manager. Varsler inkluderer innlegg eller bord som brukere har opprettet, følger eller har deltatt i. Hvis brukeren klikker på varselet, overføres vedkommende til nettsiden for sosial læring i Learning Manager.

Klikk på Profilmeny > Innstillinger > Demp varsler for å dempe varsler.

Innstillinger i skrivebordsprogram for Adobe Learning Manager

Endre følgende innstillinger i Innstillinger-siden:

Demp varsler, start program automatisk, oppdater program automatisk, aktiver produktforbedring.

Brukere kan også endre galleriplasseringen ved å klikke på Endre-hyperlenken.

innstillinger for skrivebordsprogram
Appinnstillinger for Adobe Learning Manager

Adobe-logoen

Logg på kontoen din