Brukerveiledning Avbryt

Lederdashbord

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Likestilte kontoer
  16. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  17. AI-basert anbefaling av kurs
  18. Spillifisering
  19. Tilpass elevenes hjemmeside
  20. Merker
  21. Fargetemaer
  22. Elevutskrifter
  23. Administrering av ventelister og oppmøte
  24. Fluidic-spiller
  25. Kunngjøringer
  26. E-postmaler
  27. Adobe Connect-integrasjon
  28. Innstillinger
  29. Varsler
  30. iPad- og Android-brukere
  31. Komme i gang som administrator
  32. Fjern brukere
  33. Tagger
  34. Learning Manager-innholdskatalog
  35. Egendefinerte roller
  36. Katalogetiketter
  37. xAPI i Learning Manager
  38. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  39. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  40. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblinger
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager

Finn ut hvordan du ser og sporer læring fra lederdashbordet.

Ledere spiller en viktig rolle i teamets læreaktiviteter. Læreplattformen gir lederen et dashbord som lar dem se og spore læring i teamet, slik at de kan veilede dem bedre.

Lederdashbord
Lederdashbord

Merk:

Klikk på grafen eller Detaljer-hyperlenken for å se grafdetaljer.

Oppsummering av læring

En leder kan se et sammendrag av læreaktiviteter for teamet over en valgt periode. Velg måned, kvartal eller år fra rullegardinmenyen.

Merk:

«Måned» og «år» er basert på kalenderåret, mens «kvartal» er basert på regnskapsåret slik administratoren har konfigurert det i kontoinnstillinger.

Dashbord for oppsummering av læring
Dashbord for oppsummering av læring

Oversikt over team

Oversikt over team viser team og medlemmer i teamene, samt påmeldinger, fremgang og fullførelse for læreobjekter.

Oppsummering av læring: Oversikt over team
Oppsummering av læring: Oversikt over team

Når du klikker på teamnavnene, f.eks. Venkatesh’ Team, kan du se medlemmene i Venkatesh’ team sammen med totalt antall påmeldinger, fremganger og fullførelser for et læreobjekt.

Teammedlemmer: Påmeldinger, fremgang og fullføring.
Teammedlemmer: Påmeldinger, fremgang og fullføring.

Klikk på tallet i kolonnen som tilhører teamlederen for å se en oppsummering av læring for hvert teammedlem. Dette åpner en tabell med informasjon om læreobjektenes påmeldingsdato, frist og fremgangsinformasjon.

Teammedlemmer: Påmeldingsdato. Frist og fremgang.
Teammedlemmer: Påmeldingsdato. Frist og fremgang.

Du kan også se læreobjektene sammen med antallet påmeldinger, fremgang eller fullførelser ved å klikke på verdiene under de tilhørende kolonnene.  

Oppsummering av læring for team

Når du klikker videre på antall påmeldinger, fremgang eller fullførelse av hvert læreobjekt, kan du se følgende detaljer: Personer, påmeldings-/fullførelsesdato, frist og fremgang.

Oppsummering av læring for team

Opplæringsvisning

Opplæringsvisningen viser antallet påmeldinger, fremgang og fullføring for et læreobjekt.

Oppsummering av læring: Opplæringsvisning
Oppsummering av læring: Opplæringsvisning

Klikk på de tilhørende verdiene i påmeldinger-, fremgang- og fullføring-kolonnene for å se detaljer om personer, påmeldingsdatoer, frister og fremgang for læreobjektene.

Opplæringsvisning: Påmeldingsdato, frist og fremgang
Opplæringsvisning: Påmeldingsdato, frist og fremgang

Eksporter rapport

Klikk på Handlinger > Rapport for å generere en excel-rapport

Samsvarsstatus

Ledere kan se samsvarsstatusen til teamet angående konfigurert læring på samsvarsdashbordet. Læringslisten kan konfigureres, og lederen kan velge hvilken læring de vil spore samsvarsstatusen for.

På dette dashbordet kan lederne også se elver som samsvarer, innenfor en trygg frist, nærmer seg fristen og som ikke samsvarer for utvalgte læreobjekter. 

Merk:

Læreobjekter med fullførelsesfrister kan konfigureres for sporing i samsvarsdashbordet. 

Samsvarer: Viser antallet elever som har fullført læreobjektet innen fristen.

Trygg frist: Viser antallet elever som har mindre enn 30 dager igjen på å fullføre læreobjektet.

Kommende frist: Viser antallet elever som har mer enn 30 dager igjen på å fullføre læreobjektet.

Samsvarer ikke: Viser antallet elever som ikke fullførte læreobjektet innen fristen.

Dashbord for samsvarsstatus
Dashbord for samsvarsstatus

Oversikt over team

Viser teamenes samsvarsstatus for et kurs. Samsvarer, Trygg frist, Kommende frist og Samsvarer ikke er kolonner i Oversikt over team-tabellen.

Samsvarsstatus: Oversikt over team
Samsvarsstatus: Oversikt over team

For å vise navnene til medlemmene i et team og det individuelle antallet kurs de har statusen Samsvarer, Trygg frist, Kommende frist og Samsvarer ikke i, kan du klikke på de tilhørende verdiene i tabellen.

Samsvarsstatus: Individuell samsvarsstatus
Samsvarsstatus: Individuell samsvarsstatus

Når du klikker videre i kolonnene for Samsvarer, Trygg frist, Kommende frist og Samsvarer ikke, vises de tilhørende kursdetaljene: Læreobjektnavn, påmeldings-/fullførelsesdato, frist og fremgang i prosent.

Samsvarsstatus: læredetaljer
Samsvarsstatus: læredetaljer

Samsvarsstatus: læredetaljer
Samsvarsstatus: læredetaljer

Opplæringsvisning

I Samsvarsstatus for læring-vinduet kan du se en liste over læreobjekter og hvor mange teammedlemmer som oppfyller kravene, er innenfor en trygg first, har en kommende frist eller som ikke oppfyller kravene.

Samsvarsstatus: Opplæringsvisning
Samsvarsstatus: Opplæringsvisning

Når du klikker videre i kolonnene for Samsvarer, Trygg frist, Kommende frist og Samsvarer ikke, vises følgende informasjon: Personer, påmeldingsdato, fullførelsesdato og fremgang.

Samsvarsstatus: Detaljer for opplæringsvisning
Samsvarsstatus: Detaljer for opplæringsvisning

Eksportere data og sende e-poster

 • Klikk på Handlinger > Eksporter for å eksportere samsvarsstatusen for team og opplæringsvisningen.
 • Klikk på Handlinger > Send e-post for å sende en e-post til teammedlemmene.
Samsvarsstatus: Eksportere og sende e-poster
Samsvarsstatus: Eksportere og sende e-poster

Teamferdigheter

Ledere kan se fullførelsesgrafen for ferdigheter og konfigurere prognoser for ferdighetsfullførelse på forskjellige nivåer. Fem ferdigheter oppføres i rullegardinlisten. Lederen får se ekspertisen teammedlemmene har opparbeidet seg og kan identifisere store talenter i enkelte ferdigheter.

Ledere kan også fremme enkelte ferdigheter i et team ved å sette mål og prognoser for hvor lang tid det skal ta å oppnå en ferdighet for en spesifikk prosentandel av teamet innenfor en tidsramme de velger.

Merk:

Prognosene baseres på systemberegninger som gir en fremtidsvisning av fremgangen til den spesifikke ferdigheten.

Dashbord for teamferdigheter
Dashbord for teamferdigheter

Følg trinnene under for å se ferdighetsstatusen til et team:

 1. Klikk på Teamferdigheter i den venstre ruten under Oversikt over team-delen.

 2. Klikk på ferdighetsfilteret for å se tilgjengelige ferdigheter, og velg en fra listen. 

 3. Klikk på rullegardinmenyen for nivåer for å velge et nivå (Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3).

 4. Basert på ferdigheten og nivået du valgte, vises en graf med ferdighetsstatusen. Hvis du holde musepekeren over grafen, kan du se følgende prosenter for ferdighetsstatusen: Pågår og Oppnådd.

  Graf for teamferdigheter
  Graf for teamferdigheter

Lage prognose for teamfullførelsesprosentene til en ferdighet

Følg trinnene under for å lage en prognose for fullførelsesprosentene for en ferdighet:

 1. Klikk på Konfigurer-hyperlenken for å vise Konfigurer sporing. 

  Konfigurere for å lage ferdighetsprognoser
  Konfigurere for å lage ferdighetsprognoser

 2. Skriv inn en prosentverdi i Målfullførelse %-feltet for ferdigheten du vil konfigurere i hurtig-dialogboksen for konfigurering, og angi datoen du vil oppnå målfullførelses % i Måldato-feltet.

  Konfigurer sporing
  Konfigurer sporing

 3. Klikk på Estimer-knappen for å se resultatene av prognosen. Resultatet ser ut som skjermbildet under.

  Resultat av ferdighetsprognose
  Prognoseresultat

Prognose for fullførelse av ferdighetsnivåer

Lederen av et team kan se og konfigurere fullførelsesprosentene for en ferdighet i en bestemt tidsperiode basert på målfullførelse % og datoen og klokkeslettet oppgitt av ferdighetssporeren.

Prognosegrafen består av to typer linjer (stiplet og hel) med tre toppunkter hver. 

Det første punktet av den hele linjen viser datoen for første påmelding til et ferdighetsnivå.

Første påmelding på en ferdighet
Første påmelding på en ferdighet

Det andre punktet viser nåværende dato og fullførelsesprosentnivået til ferdigheten.

Nåværende teamfullførelse % og dato
Nåværende teamfullførelse % og dato

Det tredje punktet på linjen viser forventet målfullførelse % og ønsket fullførelsesdato.

Lederes forventet teamfullførelse % innen en dato
Lederes forventet teamfullførelse % innen en dato

Prognoselinje

Den stiplede linjen er en prognoselinje som viser prognosen avhengig av nåværende teamfullførelses % for en ferdighet i en gitt tidsperiode.

Det første punktet på den stiplede linjen representerer teamfullførelse % og forventet teamfullførelse % for en ferdighet på den datoen.

Nåværende team % for nåværende dato
Nåværende team % for nåværende dato

Det andre punket viser datoen forventet teamfullførelse % ble oppnådd for en ferdighet.

Prognose for teamfullførelse % for angitt dato
Prognose for teamfullførelse % for angitt dato

Det tredje punktet i prognoselinjen viser teamfullførelse % som oppnås på måldatoen gitt i ferdighetssporingen.

Forventet teamfullførelse %
Forventet teamfullførelse %

Under grafen vises en tabell med teamvisningen og antallet påmeldte, oppnådde og pågående ferdigheter. Hvis en opplæring har en fullførelsesdato, vises også den forventede fullførelsesdatoen.

Teamferdigheter
Teamferdigheter

Når du klikker på teamnavnet vises en liste over medlemmer som meldte seg på ferdigheten, ferdighetsstatusen og fullførelsesdatoen.

Teamferdigheter: Klikk på verdier for å se detaljer
Teamferdigheter: Klikk på verdier for å se detaljer

Når du klikker på teamet kan du se medlemmene i det og detaljene om de valgte ferdighetene, som om de var påmeldt, status (pågående eller oppnådd) og fullførelsesdatoen, hvis denne er angitt.

Teamferdigheter: Ferdighetspåmelding og fullførelsesdato
Teamferdigheter: Ferdighetspåmelding, status og fullførelsesdato

Når du velger verdier for et team under kolonnene Påmelding, Oppnådd og Pågår, kan du se antallet brukere som er påmeldt ferdigheten. Du kan også se datoen brukeren meldte seg på ferdigheten, statusen og fullførelsesdatoen hvis brukeren fullførte ferdigheten. 

Status for individuelle ferdigheter
Status for individuelle ferdigheter

Første påmeldingsdato og teamfullførelse %
Første påmeldingsdato og teamfullførelse %

Eksporter rapport

 • Klikk på Handlinger > Eksport for å eksportere data som en excel-fil.
Eksporter
Eksporter

Støtte for Multi-Manager i lederapp og lederinstrumentbord

Oversikt

Du kan merke de aktive feltene som flerverdi fra appen. Det kan være opptil tre slike aktive felter i en konto. Hvert aktive felt kan ha 20 000 unike verdier en bruker kan velge fra. Hver bruker kan ha maksimalt 20 verdien for en attributt. De aktive flerverdifeltene er tilgjengelige for både interne og eksterne brukere.

Følg trinnene for å opprette et aktivt felt med flerverdi:

 1. Opprett et aktivt felt på Aktive felt-siden. (for eksempel «Roller»).
 2. Marker det som flerverdi.
 3. Nå fyller du ut verdiene med CSV eller ved å legge til verdien fra grensesnitten med «Modifiser verdier».

Elever ser nå flerverdifeltene samt andre aktive felter på Attributter-siden.

Flere ledere

Administrer brukere som tilhører flere butikker eller organisasjoner og har flere ledere. Disse flere lederne har de samme egenskapene som en vanlig leder. Hvis en leder er både en hierarkileder og en butikkleder, er begge oppført i nedtrekkslisten. Når en butikk velges, får ledere omfanget begrenset til bare brukere i den butikken.

For å konfigurere en leder for en butikk eller organisasjon bruker du en CSV med aktive felter.

Dashbord

Rapporter med flere ledere er tilgjengelige som de følgende instrumentbordene:

 • Instrumentbord – Oppsummering av læring: Påmeldinger, Visninger og Antall fullførelser vises bare til brukere i den butikken
 • Instrumentbord – Instrumentbord for etterlevelse: Grafen skal vise antallet og prosentandelen for opplæringsobjektet som er lagt til, bare basert på brukere i den butikken. Alternativet «Nullstill til standardopplæring» er ikke tilgjengelig for butikkledere.
 • Instrumentbord – Ferdighetsstatus: En graf viser prosentandelen for «Pågår» og «Oppnådd» bare med tanke på fremdriften til brukere i den butikken for den ferdigheten. «Nullstill til toppferdigheter» er ikke tilgjengelig for butikkledere.

Rapporter

Rapporter inkluderer de aktive multiverdifeltene, og verdiene er atskilt med komma. Butikklederne kan laste ned Oppsummering av læring-rapportene.

Dashbordrapporter

En instrumentbordrapport som er opprettet for én butikk/organisasjon, blir felles for alle butikkene/organisasjonene. Når du bytter til en annen leder, vises også rapportene for andre butikker.

Hvis en butikk har flere ledere, kan ikke rapporten som opprettes av én butikkleder, åpnes av andre butikkledere. Hver leder har sitt eget sett med rapporter.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din