Brukerveiledning Avbryt

Rapporter

 1. Learning Manager-brukerveiledning
 2. Innledning
  1. Oppsummering av nye funksjoner
  2. Versjonsnotat
  3. Systemkrav | Adobe Learning Manager
  4. Adobe Learning Manager-referanseområde (ALM-referanseområde) for AEM-områder
  5. Learning Managers overholdelse av GDPR
  6. Tilgjengelighet i Learning Manager
  7. Støtte for egendefinert domene
 3. Kom i gang
  1. Komme i gang som administrator
  2. Komme i gang som forfatter
  3. Komme i gang som elev
  4. Komme i gang for ledere
  5. Komme i gang som instruktør i Learning Manager
 4. Administrator
  1. Brukerpålogging
  2. Legg til brukere og opprett brukergrupper
  3. Legg til klasseromsplasseringer
  4. Opprett kursmoduler, forekomster og opplæringsprogrammer
  5. Learning Manager-innholdskatalog
  6. Innholdsmarkedsplass
  7. Rapporter
  8. Opplæringsstier
  9. Opplæringsplaner
  10. Administrer Learning Manager-bestillinger og -fakturering
  11. Jobb-hjelp
  12. Sertifiseringer
  13. Kataloger
  14. Legg til brukere i parti
  15. Opptre som elev og leder
  16. Flere SSO-pålogginger
  17. Likestilte kontoer
  18. Opprett og modifiser ferdigheter og nivåer
  19. AI-basert anbefaling av kurs
  20. Spillifisering
  21. Tilpass elevenes hjemmeside
  22. Merker
  23. Fargetemaer
  24. Elevutskrifter
  25. Administrering av ventelister og oppmøte
  26. Fluidic-spiller
  27. Kunngjøringer
  28. E-postmaler
  29. Adobe Connect-integrasjon
  30. Innstillinger
  31. Varsler
  32. iPad- og Android-brukere
  33. Komme i gang som administrator
  34. Fjern brukere
  35. Tagger
  36. Learning Manager-innholdskatalog
  37. Egendefinerte roller
  38. Katalogetiketter
  39. xAPI i Learning Manager
  40. Overvåkning og moderering av sosial læring som administrator
  41. Aktiver full kontroll av en delt katalog
  42. Tilordne ferdighet med ferdighetsdomener
 5. Integreringsadministrator
  1. Migreringsveiledning
  2. Learning Manager-koblingspunkt
  3. Integrer Learning Manager med AEM
  4. Installer Salesforce-pakken i Learning Manager
  5. Installer Microsoft Teams-tilkoblingen
  6. Bruksanvisning for apputvikler
  7. Learning Manager-app for Salesforce
  8. Innstillinger
  9. Administrer egendefinerte roller med CSV-filer
 6. Forfattere
  1. Brukerpålogging
  2. Innholdsbibliotek
  3. Opprette, endre og publisere kurs
  4. Kataloger
  5. Jobb-hjelp
  6. Adobe Connect-integrasjon
  7. Legg til læreobjekter på forskjellige steder
  8. Brukervarsler
  9. E-postmaler
  10. Hvordan velger du kursmoduler?
  11. Forhåndsvis som elev
  12. Innstillinger
  13. xAPI i Learning Manager
 7. Instruktør
  1. Moduler
  2. Administrere elever for økten
 8. Elev
  1. Logg inn
  2. Profilinnstillinger
  3. Kataloger
  4. Kurs
  5. Fluidic-spiller
  6. Opplæringsprogrammer
  7. Sertifiseringer
  8. Jobb-hjelp
  9. Merker
  10. Ferdigheter og nivåer
  11. Spillifisering
  12. Brukervarsler
  13. Kunngjøringer
  14. Administrering av ventelister og oppmøte
  15. Learning Manager-app for Salesforce
  16. Adobe Connect-integrasjon
  17. Elev-app for mobil og nettbrett
  18. Sosial læring i Learning Manager
  19. Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
  20. Startside for elever
  21. Del til Sosial læring
  22. Systemkrav | Adobe Learning Manager-skrivebordsprogram
 9. Leder
  1. Brukerpålogging
  2. Lederdashbord
  3. Rapporter
  4. Læreobjekter
  5. Brukervarsler
  6. Elevutskrifter
  7. Innstillinger
  8. iPad- og Android-brukere
 10. Vanlige spørsmål
  1. Vanlige spørsmål for administratorer
  2. Vanlige spørsmål for forfattere
  3. Vanlige spørsmål for instruktører
  4. Vanlige spørsmål for ledere
 11. Kunnskapsbase
  1. Kan ikke logge på Learning Manager
  2. Læringssammendrag viser ikke oppdaterte data
  3. Kan ikke laste opp en CSV
  4. Generer en HAR-fil
  5. Det automatiske popup-vinduet med L1-tilbakemelding vises ikke
  6. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter en sertifisering
  7. Kan ikke se visse kurs under katalog mens du oppretter et læringsprogram
  8. Problemer med å avskrive et læringsprogram
  9. Kunne ikke tildele et merke
  10. Økten løper ut i Learning Manager
  11. Kan ikke søke etter et kurs
  12. Feilsøke migreringsproblemer
  13. Feilsøke problemer med Learning Manager-appen
  14. Brukere blir automatisk slettet i Learning Manager
  15. Publiseringsproblemer på EU-domenet
  16. Kan ikke registrere som ekstern bruker
  17. Okta Active Directory-integrasjon med Adobe Learning Manager
  18. Kan ikke se elever i et kurs
  19. Kan ikke se kalender
  20. Modulen merkes ikke som fullført etter fullført kurs
  21. Kan ikke oppnå en ferdighet etter å ha fullført et kurs
  22. Avmerkingsknapper mangler
  23. Kan ikke se filinnsendinger i Learning Manager
Forsiktig!

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter utgivelsen i oktober 2021, og terminologien for opplæringsstier gjenspeiles for alle roller.

Opprette og administrere rapporter for ledere.

Adobe Leader Manager lar deg opprette varierte rapporter for å spore, overvåke og kontrollere elevaktiviteter. Elevaktiviteter spores og fanges automatisk opp av databasen. Leder- og administratorrapporter genereres fra databasen.

Oversikt

Prosessen for å opprette rapporter er lik for administratorer og ledere. Ledere kan se rapporter som hører til underordnede, mens administratorer kan se alle rapportene i organisasjonen.

Rapporter aggregeres i et dashbord. En rapport må finnes i et dashbord. Det finnes et Standarddashbord i rapporter-siden som standard. Rapporter du legger til blir flyttet til standarddashbordet. Bruk rullegardinpilen og velg Legg til rapport for å legge rapporter til i individuelle dashbord. Se Dashbord-delen av denne siden for mer informasjon om hvordan du oppretter dashbord.

Lederdashbord

En leder kan se et sammendrag av informasjon om de direkte eller indirekte teamene sine.

Lederen kan deretter filtrere rapporten i henhold til tidsperioder som kvartal, denne måneden, siste tre hele måneder og siste tolv måneder.

Oppsummering av læring

Leder – Oppsummering av opplæring
Leder – Oppsummering av opplæring

Samsvarsdashbord

Se samsvarsinformasjon om teamet og se hvilke teammedlemmer som grenser til å ikke samsvare.Velg læreobjektene og se statusen til hvert av dem. 

Vis instrumentbord for samsvar
Vis instrumentbord for samsvar

Ferdighetsstatus

Se prosentandelen elever for hver ferdighet. Velg maks. fem ferdigheter du vil se informasjon om for elevene. Informasjonen visualiseres gjennom et stablet stolpediagram. Når du holder musepekeren over hver stolpe, kan du se detaljer om statusen til ferdigheten. 

Leder – Ferdighetsstatus
Leder – Ferdighetsstatus

Ferdighetssporer

Se en prognose for ferdighetsfullførelse for et team. Velg målfullførelses-prosent og fullførelsesdatoen til en ferdighet. 

Basert på historiske data, kan du se prognosen for ferdighetsfullførelse grafisk representert på den valgte datoen.

Historiske data
Historiske data

Opprette rapporter

 1. Klikk på Rapporter i ruten til venstre. Dette åpner en side med rapportsammendrag.
  Merk
  Som standard vises minst tre eksempelrapporter i siden for rapportsammendrag. Du kan bare se eksempelrapportene for å få et inntrykk av hvordan du bør lage og tilpasse rapportene dine.
 2. Klikk på Legg til i Rapportsammendrag-siden. Dette åpner dialogboksen for rapportopprettelse.
 3. Klikk på Lagre for å ferdigstille rapporten. Du får se en eksempelrapport for referanse.

I Rapporttype kan du velge et forhåndsdefinert sett rapporter eller velge egendefinert. Du kan se følgende rapporter som en del av forhåndsdefinerte rapportsett:

 • Tilordnede og oppnådde ferdigheter
 • Fullførte og påmeldte kurs
 • Effektiviteten av kurs
 • Fullførte og påmeldte opplæringsprogrammer
 • Læretid brukt per kurs
 • Læretid brukt per kvartal

Du kan bruke de ovennevnte rapporttypene til å generere 300+ forskjellige typer rapporter.

Rapportnavn Skriv inn en tittel for rapporten.

Primær Y-akse Velg første/primære kriterier for rapporten fra rullegardinlisten med alternativer. For noen av de valgte kriteriene kan du velge en eller flere statuser fra Status-rullegardinmenyen ved siden av. For eksempel kan statusen til primærkriteriene for kurspåmeldingsstatistikken være Fullført, Ikke fullført, Påmeldt og så videre. De primære rekkeviddedataene representeres som et stolpediagram i rapporten.

Sekundær Y-akse Velg sekundære kriterier / sekundær rekkevidde for Y-aksen til rapporten fra rullegardinlisten med alternativer. For eksempel kan du velge én eller flere statuser fra Status-rullegardinmenyen i påmeldingsalternativet for opplæringsprogrammer. De sekundære rekkeviddedataene representeres som et linjediagram i rapporten.

X-akse Velg riktige kriterier for X-aksen til rapporten fra rullegardinlisten med alternativer. Hvis du angir X-aksen som datoer, kan du gruppere X-akse-kriteriene etter dag, måned, kvartal og år.

Dato Velg riktig alternativ fra rullegardinmenyen. Alternativer: vare én måned, ett kvartal, ett år, HIK (de siste 90 dagene), HIÅ (de siste 365 dagene) og datoområdet. Hvis du velger et datoområde, må du oppgi Fra- og Til-datoer på følgende måte:

Fra Velg datoen du vil se rapporten fra.

Til Velg sluttdatoen for rapporten.

Filtre

Filtre vises i Legg til rapport-dialogboksen nederst, basert på typene rapporter du har valgt. Noen viktige filtre nevnes under. 

Leder Du kan velge hvilken som helst av lederne basert på hierarkiet. Noen ledere har kanskje underordnede ledere og flere ansatte som rapporterer til hver av de underordnede lederne.

Profil Velg benevnelsen til den ansatte. Dette hjelper deg se rapporter om ansatte basert på profilen/benevnelsen deres. For eksempel informatiker, ingeniør og så videre.

Brukergruppe Velg brukergrupper du vil filtrere rapportene etter. Learning Manager henter brukergruppene du har definert for kontoen din, fra Brukere-funksjonen. 

Kus Du kan filtrere rapportene basert på hvilket som helst kurs ved å velge det fra rullegardinmenyen.

Merk
Over forklaringen til grafen finner du en zoom-boks. Du kan flytte musepekeren over den, klikke og dra koordinatvelgeren over delen av zoom-boksen du vil zoome inn på.

Du kan se de sekundære Y-akse-verdiene som en linje over grafstolpene. I eksempelet over ser du for eksempel verdiene for effektivitet som en grå linje over grafen.

Rapport om brukergrupper

Spor hvordan brukergrupper som avdelinger, eksterne partnere og roller yter sammenlignet med andre brukergrupper eller andre læremål.

Brukergrupper

For å generere rapporter basert på brukergrupper, velger du Brukergruppe i X-aksen fra rullegardinlisten over alternativer, som vist i skjermbildet under.

Dette åpner en ny Velg-rullegardinmeny ved siden av X-aksen med en liste over brukergrupper som er tilgjengelige for kontoen din. I denne menyen kan du velge en eller flere brukergrupper.

Hvis du valgte flere brukergrupper da du lagret og genererte denne rapporten, genereres den med alle brukergruppene representert i et stolpediagram ved siden av hverandre på X-aksen. 

Denne brukergrupperapporten lar deg sammenligne ytelsen til én avdeling/rolle med en annen for å vurdere læringsprestasjonene deres. 

Tilpassede brukergrupper/brukerattributter

Du kan også opprette tilpassede brukergrupper gjennom Legg til brukere/brukergrupper i Learning Manager. Når du har opprettet brukergruppene, kan du generere rapporter for de tilpassede brukergruppene ved hjelp av en liste over attributter, som sted, avdeling og så videre. 

Velg et brukerattributt-alternativ og velg attributtet fra velg-rullegardinmenyen ved siden av det i X-aksen. For å opprette en tilpasset brukergrupperapport basert på disse attributtene må du også velge de riktige brukergruppene i filteret.

Merk:

Ledere kan bare opprette brukergrupperapporter for egne teammedlemmer som elever. 

Rapporttyper

 • Statistikk om kurslevering for elever
 • Rapport om kurseffektivitet
 • Rapport basert på elevferdigheter
 • Påmeldingsstatistikk om opplæringsprogrammer for elever
 • Læretid brukt av elevene
 • Fullføring av sertifisering

Mine rapporter

Et dashbord er en samling av rapporter. Rapporter kan fordeles til dashbord etter ønske.

Eksempelrapporter

Klikk på denne fanen for å se indikative rapporter som er basert på eksempeldatapunkter. Utforsk disse rapportene for å få et inntrykk av forskjellige typer funksjonsrike rapporter du kan generere med kontoinformasjonen din.

Mine rapporter

Klikk på denne bordfanen for å se alle bordene du har opprettet. Fra Se bord-rullegardinlisten kan du velge standardbordet eller andre bord du har opprettet.

Legg til dashbord

 1. Klikk på Legg til dashbord til høyre på siden for å begynne å lage egne bord.

 1. Gi dashbordet et navn og en beskrivelse og klikk på Lagre.

Du kan se nylig opprette bord i Mine dashbord-listen.

Klikk på rullegardinmenyen øverst til høyre i bordet og klikk på Legg til rapport for å legge til rapporter på bordet. Rapportene du lager på denne måten blir knyttet til dashbordet ditt.

Merk
Rapportene du lager ved å klikke på Legg til øverst til høyre i Rapporter-siden, legges til standarddashbordet.

Delte rapporter

Delte rapporter er en samling rapporter som deles med deg av andre brukere i organisasjonen. Hvis du har tillatelse til det, kan du laste ned eller dupliserte de delte rapportene. Ta kontakt med en administrator i organisasjonen for å få tilgang til å laste ned / duplisere delte rapporter. 

Abonnerte rapporter

Du kan abonnere på favorittrapporter ved å oppgi e-post-ID-en din her. Rapportene du abonnerer på sendes til deg på e-post. 

Klikk på Rediger-ikonet i det høyre hjørnet av rapportnavnet i rapportlisten for å når som helst endre abonnementet.

Se rapporter

På Rapportsammendrag-siden, kan du se alle rapportene. Du kan minimere hver rapport ved å klikke på minus-ikoner (-) øverst til høyre i hver rapport. Klikk på +-ikonet for å se rapporten igjen.

Hurtigvisning med forskjellige datoer

Datoverdiene du bruker til å se rapporten er midlertidige. Denne rapportvisningen lastes ikke ned når du velger nedlastingsalternativet. Dette er kun en midlertidig visning.

Du kan endre datoområdet/-verdien for rapportene og visningene for forskjellige datoer uten å endre og lagre rapporten. Klikk på Rediger-ikonet (som vist med en pil i bildet under) ved siden av datoområdet, som HIK, det siste året og så videre. Velg den nye verdien fra rullegardinmenyen og klikk på hakemerket for å bekrefte endringen. Du kan avbryte endringen ved å klikke på X-ikonet.

Hurtigvisning med forskjellige ledere

Hvis flere ledere rapporterer til deg, kan du raskt se rapportene for hver leder. Velg ledernavnet fra rullegardinlisten for å se en unik rapport for hver leder.

Redigere rapport / Flytte rapport til bord / Lage kopi av bord / Slette bord / Endre størrelse på rapport

Klikk på rullegardinpilen øverst til høyre i hver rapport for å se alternativer som Rediger / Flytt til dashbord / Lag kopi / Slett / Endre størrelse.

Rediger Trykk på Nullstill for å få tilbake til de originale verdiene når du endrer informasjonen. Klikk på Lagre når du har endret verdiene.

Flytt til dashbord Du kan flytte den nåværende rapporten til et annet dashbord som velges fra listen over dashbord.

Lag en kopi Du kan kopiere rapporten til samme eller et annet dashbord som velges fra listen over dashbord.

Slett Klikk på Slett for å fjerne rapporten. Dette åpner en advarsels-/bekreftelsesmelding før du kan slette den.

Endre størrelse Du kan endre størrelsen til rapportene til størrelsene 1 × 1 (medium) og 2 × 2 (stor).

E-postabonnementer

Du kan få favorittrapportene dine tilsendt som e-post ved å abonnere på dem.

Klikk på E-postabonnementer ved siden av Legg til-knappen øverst til høyre i Rapporter-siden. Dette åpner siden for rapportabonnementer.

Begynn å skrive inn rapportnavnet i Rapporter-feltet for å velge rapporten fra rullegardinlisten. Velg hvor ofte e-postene skal sendes (daglig, ukentlig, månedlig), legg til emnet til e-posten og klikk på Legg til for å abonnere.

Klikk på Rediger for å endre abonnementet. Klikk på Fjern for å slette abonnementet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din