Adobe Advertising Cloud | Produktbeskrivelse


Gjelder fra: 2. august 2021

Hva er Adobe Advertising Cloud?

Adobe Advertising Cloud er en krysskanal-plattform som gir kundene muligheten til å: (1) planlegge, kjøpe, administrere, måle, analysere og optimalisere: visning, video, frittstående, mobil, lyd, søk og tilkoblede TV-markedsføringskampanjer, og å; (2) bruke dynamiske reklamemaler for å levere relevant reklameinnhold til sluttbrukere.

Produkter og tjenester  

Lisensberegning

Tjenestetype

Adobe Advertising Cloud Advertising Measurement og Strategy Services-abonnement (AMS): Digital Per avtalt periode Behovsbasert
Adobe Advertising Cloud Creative Kostnad per tusen visninger (CPM) Behovsbasert
Adobe Advertising Cloud Creative: Feed/mal Fast avgift Behovsbasert
Adobe Advertising Cloud Custom Creative Solutions Per avtalte perioder eller fast gebyr, alt etter hva som er aktuelt Behovsbasert

Adobe Advertising Cloud DSP

Brutto mediekostnad per år eller per innsettelsesordreperioder, alt etter hva som er aktuelt

Behovsbasert

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving  

Brutto mediekostnad per år

Behovsbasert

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving Kostnad per tusen visninger (CPM) Behovsbasert

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Brutto mediekostnad per år

Profesjonelle tjenester som utelukkende er knyttet til behovsbaserte tjenester  

Adobe Advertising Cloud Search

Brutto mediekostnad per år

Behovsbasert

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Brutto mediekostnad per år

Profesjonelle tjenester som utelukkende er knyttet til behovsbaserte tjenester

Adobe Advertising Cloud Search: konfigurasjonsavgift Fast avgift Behovsbasert

Definisjoner

  • "Kampanje" betyr kombinasjonen av én eller flere Maler med én eller flere samlinger av Markedsføringsmateriell koblet sammen via en felles idé, tema eller mål, slik det angis av et tall eller navn som er tildelt av Adobe eller Kunden.
  • "Feed-/Malprosjekt" betyr ett av følgende prosjekter utført av Adobe:

(A) (1) opprettelse av en ny Mal, og (2) levering av alle tjenester som kreves for å opprette en ny Kampanje som utnytter en ny Mal av denne typen;

(B) (1) opprettelse av en ny Mal for bruk i en eksisterende Kampanje, og (2) levering av alle tjenester som kreves for å sette inn en ny Mal av denne typen i den eksisterende Kampanjen;

(C) Levering av alle tjenester som kreves for å opprette en ny Kampanje som bruker (1) én eksisterende Mal, og (2) en ny samling / nye samlinger av Markedsføringsmateriell; eller

(D) Levering av alle tjenester som kreves for å ta med en ny samling / nye samlinger av Markedsføringsmateriell inn i en eksisterende Kampanje som benytter eksisterende Mal(er).

  • "Brutto mediekostnad" betyr Netto mediekostnad pluss Avgift for teknisk/tjeneste.
  • "Visninger" betyr ett serveranrop til serveren for den behovsbaserte tjenesten.
  • "Netto mediekostnad" betyr:

(A)   det faktiske medieforbruket på kontoene som eies av kunden, og der kunden har ansvaret for avtaleinngåelse og betaling av mediepartner(e), inkludert faktureringsavvik, eller

(B)    kostnadene knyttet til mediekjøp for kunden via kontoer som eies av Adobe, og der Adobe har ansvaret for avtaleinngåelse og betaling av mediepartner(e), inkludert faktureringsavvik.

  • "Avgift for teknisk/tjeneste" betyr prosentandelen for enhetspris av den brutto mediekostnaden som kunden har kjøpt.  Hvis kunden for eksempel kjøper bruttomedier for 100 000 kroner og enhetsprisen er 30 %, er brutto mediekostnad 100 000 kroner, avgiften for teknisk/tjeneste er 30 000 kroner og netto mediekostnad er 70 000 kroner.  
  • "Enhetspris" betyr prisen uttrykt som en prosentandel av brutto mediekostnad.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet