Adobe Dynamic Media Classic | Produktbeskrivelse

Gjelder fra 28. juli 2022

Hva er Dynamic Media Classic, som er en del av Adobe Experience Manager?

Dynamic Media Classic er en plattform som gjør at kundene kan administrere, forbedre, publisere og levere dynamisk, rikt medieinnhold og personlige opplevelser til forbrukere på tvers av alle kanaler og enheter, inkludert Internett, trykt materiale, e-postkampanjer, datamaskiner, kanaler for sosial medier og mobilenheter.

Produkter og tjenester                     

Lisensberegning

Distribusjon

Dynamic Media Classic

VPM 

Behovsbaserte tjenester

Programtillegg:

Visual Configurator

VPM

Behovsbaserte tjenester

1:1-maler

VPM

Behovsbaserte tjenester

Image Authoring Workstation      

Per datamaskin

Lokal programvare

Tilleggslisensplasser for medieportal

Per lisensplasspakke for medieportal

Behovsbaserte tjenester

Dynamisk Media Classic: Produktbegrensninger

1.  Dynamic Media Classic

Lisensiering. En Dynamic Media Classic-lisens inneholder opptil 10 kontoer konfigurert for bruk på kundenettsteder, 60 gigabyte samlet lagringsplass, 10 lisensplasser for medieportalen og ubegrensede antall brukere for bruk bare med Dynamic Media Classic.

Dynamic Banners-funksjonen. Bruk av dynamiske bannermaler er begrenset til segmentert bruk, ikke 1:1-tilpasning. Bannerforespørsler fra opprinnelsesserveren kan ikke overstige 30 % av de totale forespørslene for kontoen. Dersom opprinnelsesforespørsler overstiger 30 % av de totale forespørslene, må kunden kjøpe 1:1 Templating-tillegget.

2.  Dynamic Media Classic-tillegg

Visual Configurator. Visual Configurator kan bare legges til der Dynamic Media Classic har blitt lisensiert. Kundens lisens for Visual Configurator inkluderer 10 lisenser for Image Authoring Workstation.

1:1-maler. 1:1-maler kan bare legges til der Dynamic Media Classic har blitt lisensiert. 1: 1-maler kreves for sterkt målrettede dynamiske 1:1-bannere når opprinnelsesserverforespørsler overstiger 30 % av de totale forespørslene for en konto.

Image Authoring Workstation. Image Authoring Workstation kan bare legges til der Dynamic Media Classic har blitt lisensiert. Kunden kan ikke installere en Image Authoring Workstation på hvilken som helst server, delt eller driftet system som tillater at Image Authoring Workstation kan brukes eller åpnes av flere datamaskiner eller brukes av flere brukere.

Lisensplasspakke for medieportal. En lisensplasspakke for medieportal kan bare legges til der Dynamic Media Classic har blitt lisensiert.

Dynamic Media Classic-definisjoner

Dynamisk banner betyr dynamisk sammensatte rike mediemaler.

Lisensplasspakke for medieportal betyr brukertilgang til en selvbetjent ressursportal som gir brukere administratorkontrollerte "visninger" av Dynamic Media Classic-ressurser for enkel tilgang til å laste opp, bla gjennom, søke i, forhåndsvise og eksportere ressurser.

Besøk betyr en besøkendes aktivitet på kundenettsteder. Ett enkelt besøk kan bestå av flere sidevisninger av kundenettsteder og måles enten til utløpet av 30 minutters inaktivitet for den aktuelle besøkende på kundens nettsteder, eller 12 timer kontinuerlig aktivitet for den besøkende på kundens nettsteder. Hvis aktiviteten fortsetter, registreres dette som et nytt besøk.

VPM betyr besøk per måned og beregnes som det totale antall besøk i hver kalendermåned som begynner den første i måneden etter startdatoen for lisensperioden, målt ved hjelp av Adobe Analytics, kundens serverlogger eller en tredjeparts trafikkovervåknings- eller analysetjeneste. VPM telles på tvers av alle kundens nettsteder, uavhengig av Dynamic Media Classics bruk.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?