Adobe Experience Manager som en Cloud Service | Produktbeskrivelse

Gjelder fra 30. juli 2020

Hva er Adobe Experience Manager Sites ("AEM Sites")?

AEM Sites er en plattform for administrering av innhold og erfaringer, for å levere digital kundeservice på tvers av flere kanaler. AEM Sites gjør det mulig for organisasjoner å opprette og administrere digitale erfaringer i stor skala på tvers av alle kanaler.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

AEM Sites: Cloud Service

Sidevisninger per måned

AEM Sites: Produktbegrensninger

 • Sidevisninger. Kunden kan bruke opp til det antallet sidevisninger som er autorisert i salgsordren. Sidevisninger inkluderer en kombinasjon av sidevisninger og API-kall der fem API-kall regnes som én sidevisning. 
 • Samtidige brukere. Kunden kan bruke
  • opptil 20 samtidige brukere med AEM Sites lisensiert for inntil 5 millioner sidevisninger; eller
  • opptil 40 samtidige brukere med AEM Sites lisensiert for 5 millioner eller flere sidevisninger. 
 • Miljøer. Kunden kan utrullere 1 produksjonsmiljø, 1 testmiljø og 1 utviklingsmiljø, som alle deler samme kodearkiv.
 • Lagring. Kunden kan bruke lagring opptil 1 terabyte for produksjonsmiljøet, 1 terabyte for testmiljøet og 200 gigabyte for utviklingsmiljøet.
 • Nettverks-I/U. Kunden kan bruke
  • opptil 25 terabyte nettverks-I/U per år med AEM Sites lisensiert for opptil 5 millioner sidevisninger; eller
  • opptil 50 terabyte nettverks-I/U per år med AEM Sites lisensiert for 5 millioner eller flere sidevisninger.
 • Tilleggsfunksjoner. Kunden kan få tilgang til mediebibliotekfunksjonalitetene i AEM Assets og opplevelsesfragmenter til bruk med AEM Sites.

Hva er Adobe Experience Manager Assets ("AEM Assets")?

AEM Assets er et administrasjonssystem for digitale ressurser som lar kunden dele og distribuere digital ressurser. Brukere kan administrere, lagre og få tilgang til bilder, videoer, dokumenter, lydklipp og avansert reklame for bruk på Internett, til utskrift og til digital distribusjon.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

AEM Assets: Cloud Service

Per standardbruker per år

AEM Assets: Produktbegrensninger

 • Standardbrukere. Kunden kan bruke opptil det antallet standardbrukere som er autorisert i salgsordren.
 • Miljøer. Kunden kan utrullere 1 produksjonsmiljø, 1 testmiljø og 1 utviklingsmiljø, som alle deler samme kodearkiv.
 • Lagring. Kunden kan bruke lagring 
  • opptil 1 terabyte for produksjonsmiljø, 1 terabyte for testmiljø og 200 gigabyte for utviklingsmiljø med AEM Assets lisensiert for 10 til 24 standardbrukere; og
  • opptil 5 terabyte for produksjonsmiljø, 5 terabyte for testmiljø og 200 gigabyte for utviklingsmiljø med AEM Assets lisensiert for 25 eller flere standardbrukere.
 • Nettverks-I/U. Kunden kan bruke
  • opptil 25 terabyte nettverks-I/U per år med AEM Assets lisensiert for 10 til 24 standardbrukere; eller
  • opptil 50 terabyte nettverks-I/U per år med AEM Assets lisensiert for 25 eller flere standardbrukere.
 • Brand Portal. Kunden kan få tilgang til og bruke Brand Portal for distribusjon av ressurser. Brand Portal inkluderer 500 lette brukere og opptil 10 terabyte On-demand-lagringsplass for Brand Portal.
 • Smart Content Services. Kunden kan få tilgang til og bruke Smart Content Services.
 • Andre begrensninger. Kunden har ikke lisensiert til å bruke opplevelsesfragmenter og innholdstjenester.

Tillegg

Produkter og tjenester

Lisensberegning

Anvendbarhet av tillegg for produkter og tjenester

Sandbox

Per enhet

AEM Sites eller AEM Assets

Utviklingsmiljø

Per enhet

AEM Sites eller AEM Assets

Lagring

Per terabyte per år

AEM Sites eller AEM Assets

Samtidig bruker

Per pakke med 20 samtidige brukere

AEM Sites

Commerce Integration Framework

Sidevisninger per måned

AEM Sites

Ressursdeling

Per enhet

AEM Assets

Lett bruker

Per lett bruker per år

AEM Assets

Dynamic Media

Sidevisninger per måned

AEM Sites eller AEM Assets

Lagringsplass for Dynamic Media for Cloud Service

Per terabyte per år

Dynamic Media

Tillegg: Produktbegrensninger

Sandbox. Sandboxes kan lisensieres uavhengig for bare brukstilfeller med ikke-produksjon, og til ikke å utføre funksjoner i AEM Sites eller AEM Assets. Hvert miljø inkludert i en Sandboks er begrenset til 200 gigabyte med lagringsplass.

Utviklingsmiljø. Ekstra utviklingsmiljøer kan bare legges til ikke-produksjonsmiljøet i AEM Sites eller AEM Assets og kan ikke brukes uavhengig til å utføre funksjoner i AEM Sites eller AEM Assets. Utviklingsmiljøer må være lisensiert separat til bruk med et utpekt produksjonsmiljø som deler samme kodebase, og kan ikke deles på tvers av flere AEM Sites- eller AEM Assets-distribusjoner. Hvert ekstra utviklingsmiljø inkluderer opptil 200 gigabyte lagringsplass.

Lagring. Lagringsplass kan legges til i produksjonsmiljøet, testmiljøet eller utviklingsmiljøet i AEM Sites eller AEM Assets.

Samtidig bruker. Pakker for samtidige brukere kan bare legges til AEM Sites. Pakker for samtidige brukere må være lisensiert separat for hver AEM Sites-distribusjon og kan ikke deles på tvers av flere AEM Sites-distribusjoner. 

Commerce Integration Framework. Commerce Integration Framework kan bare legges til i AEM Sites. Kunden kan bruke opptil antallet Sidevisninger som er autorisert i Salgsordren. Når Commerce Integration Framework integreres med en e-Commerce-plattform fra tredjepart, inkluderer det bruk av I/O Runtime Behovsbaserte tjenester.

Ressursdeling. Ressursdeling kan bare legges til AEM Assets. Ressursdeling må være lisensiert separat for hver AEM Assets-distribusjon og kan ikke deles på tvers av flere AEM Assets-distribusjoner. Ressursdeling inkluderer bruk av AEM Sites-funksjonalitet bare for bygging av en egendefinert medieportal for å tilrettelegge for distribusjonen av kundens digitale ressurser lagret i AEM Assets, til interne og eksterne grupper.

Lett bruker. Lette brukere kan bare legges til AEM Assets for å få tilgang til ressursdeling og Brand Portal.

Dynamic Media. Dynamic Media kan legges til AEM Sites eller AEM Assets. Dynamic Media er utstyrt med 1 terabyte samlet on-demand-lagringsplass. Tilgang til visse funksjoner og funksjonaliteter som er inkludert i Dynamic Media, kan leveres via alternative grensesnitt, som kan være merket som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, etter eget skjønn, oppdatere merkevaren til de alternative grensesnittene og konsolidere slike funksjoner og funksjonaliteter i ett enkelt tilgangsgrensesnitt. Når Dynamic Media er lisensiert som et tillegg til AEM Sites, kan kunden få tilgang til og bruke AEM Assets i AEM-miljøet bare for kundeinnhold som skal leveres av Dynamic Media.

Lagringsplass for Dynamic Media for Cloud Service. Lagringsplass for Dynamic Media for Cloud Service kan bare legges til Dynamic Media. 

Definisjoner

Tillegg betyr ekstra produkter og tjenester som kan være lisensiert av kunden og identifisert i salgsordren.

API-kall betyr en HTTP-API-forespørsel (Applikasjon Program Interface) for å få eller endre data laget av en applikasjon som bruker en HTTP-klient til å utføre forespørselen. 

Brand Portal betyr On-demand-tjenesten for Brand Portal. Brand Portal fungerer i et miljø med flere brukere utenfor AEM Assets-miljøet. Brand Portal leveres derfor ikke under minimum oppetidsprosenten for AEM Assets. 

Samtidige brukere betyr antall brukere som er logget på og er aktive (det vil si utfører minst én operasjon) i produksjonsmiljøet til AEM Sites i løpet av den samme tidsperioden på tretti minutter. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Sites distribuert som Cloud Service, har blitt laget for å støtte et spesifisert antall samtidige brukere (som oppgitt i beskrivelsen av AEM Sites) basert på den gjennomsnittlige brukerdrevne belastningen på produksjonsmiljøet. Hvis antallet samtidige brukere på et hvilket som helst tidspunkt overskrider antallet samtidige brukere som er angitt i beskrivelsen for AEM Sites, eller kundens gjennomsnittlige brukerdrevne belastning på produksjonsmiljøet overskrider Adobes forhåndsberegnede gjennomsnitt, kan kunden oppleve ytelsesbegrensninger under redigeringsaktivitet. Hvis kundens gjennomsnittlige brukerdrevne belastning på produksjonsmiljøets er lavere enn Adobes forhåndsberegnede gjennomsnitt, kan kundens AEM Sites-utrullering støtte flere enn det oppgitte antallet samtidige brukere (som oppgitt i beskrivelsen for AEM Sites).

Innholdstjenester betyr et sett av funksjoner for å eksponere brukerdefinerte innhold gjennom API-er i JSON-format.

Utviklingsmiljø betyr ikke-produksjonsmiljøet for å utføre utviklingsfunksjoner som design, koding, testing og kvalitetssikring. 

Lett bruker betyr en person som kan bruke eller få tilgang til ressursdeling og Brand Portal. Lett bruker-lisenser kan ikke brukes samtidig (det vil si den samme påloggings-ID-en kan ikke brukes av mer enn én bruker eller datamaskin på et gitt tidspunkt) eller av flere brukere.

Mediebibliotek betyr følgende funksjonaliteter som er tilgjengelige i AEM Assets for bruk på det individuelle digitale ressursnivået: lagring av digitale ressurser som er klar til bruk, til støtte for kundens administreringssystem for webinnhold; administrere metadataegenskaper under kategorien Grunnleggende egenskaper; tilgang til tidslinjefunksjonene (inkludert visning av kommentarer, administrering av ressursversjoner, oppstart av arbeidsflyter og visning av aktiviteter); tillegging av kommentarer via Annoter-ikonet; administrering av statiske gjengivelser; for web og digital bruk. Bruk av alle andre funksjoner i AEM Assets krever en fullstendig lisens for AEM Assets.

Sidevisning betyr én enkelt visning av en e-post eller nettside på et nettsted, inkludert skjermvisninger i applikasjoner, skjermstatuser i applikasjoner, mobile nettsider og sider for sosiale medier. Sidevisninger regnes med når en nettside lastes inn eller oppdateres, en applikasjon lastes inn eller når innhold lastes inn eller vises via en åpnet eller vist e-post, og det utløser aktivitet på den opprinnelige tjenesten. 

Produksjonsmiljø betyr miljøet som gjør innhold tilgjengelig for kundens tiltenkte målgruppe. 

Sandbox betyr et program for å distribuere engangsforekomster av et utviklingsmiljø, et testmiljø og et produksjonsmiljø til brukstilfeller med ikke-produksjon (for eksempel konseptutprøving, demonstrasjoner og opplæring). Sandboxes og de inkluderte miljøene, leveres ikke under minimum oppetidsprosent for AEM Sites eller AEM Assets.

Smart Content Services betyr On-demand-tjenesten for Smart Content Services. Kunden kan velge å sende det merkede bildet til Smart Content Services for behandling. Kunden anerkjenner at slik behandling tillater at Smart Content Services lærer og repliserer kundens merkingsmetode mer nøyaktig når bilder behandles i fremtiden. Smart Content Services fungerer i et miljø med flere brukere utenfor AEM Assets-miljøet. Smart Content Services leveres derfor ikke under minimum oppetidsprosenten for AEM Assets.

Testmiljø betyr ikke-produksjonsmiljøet som brukes til å validere applikasjonsendringer før de blir publisert i produksjonsmiljøet via en distribusjonsprosess. 

Standardbruker betyr en person (enten en ansatt eller en midlertidig ansatt hos kunden) som kan bruke eller få tilgang til produktene og tjenestene, og inkluderer personer som kan få tilgang til produktene og tjenestene programmatisk (for eksempel gjennom bruk av API) til ethvert formål. Standardbrukerlisenser for Brand Portal kan ikke brukes samtidig (det vil si den samme påloggings-ID-en kan ikke brukes av mer enn én standardbruker eller datamaskin på et gitt tidspunkt) eller av flere standardbrukere.

Lagring betyr den totale, samlede lagringsplassen tilgjengelig, på ethvert tidspunkt, for alle aktive data i produksjonsmiljøet, testmiljøet og utviklingsmiljøet. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din