Gjelder fra 8. april 2019

Produktbeskrivelsen for kunder som lisensierer Adobe Experience Manager Managed Services versjon 6.3 eller som lisensierte før 4. april 2018, er tilgjengelig her.

Adobe Experience Manager Managed Services ("AEM Managed Services")

Hva er Adobe Experience Manager Sites 6.5 ("AEM Sites")?

AEM Sites er en plattform for administrering av innhold og erfaringer, for å levere digitale kundeopplevelser på tvers av flere kanaler. AEM Sites gjør det mulig for organisasjoner å opprette og administrere digitale erfaringer på tvers av alle kanaler.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

AEM Sites Managed Services Basic

Per AEM Sites Managed Services Basic-grunnpakke

AEM Sites Managed Services Enterprise

Per AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke

AEM Sites Managed Services: Produktbegrensninger

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Lisensiering. En egen AEM Sites Managed Services Basic-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Sites Managed Services Basic. AEM Sites Managed Services Basic inkluderer bruk av mediebibliotek-funksjonalitetene for AEM Assets.

AEM Sites Managed Services Basic-grunnpakke betyr én av følgende konfigurasjoner, slik de identifiseres i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Sites: MS Basic 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 300 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 150 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • opptil 10 samtidige brukere;
 • opptil 3 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Basic; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Basic.

(b) AEM Sites: MS Basic HR 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 20 samtidige brukere;
 • opptil 5 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Basic HR; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Basic HR.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Lisensiering. En egen AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Sites Managed Services Enterprise. AEM Sites Managed Services Enterprise inkluderer bruk av mediebibliotek-funksjonalitetene i AEM Assets.

AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke betyr én av følgende konfigurasjoner, som identifisert i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 300 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 150 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • opptil 20 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise.

(b) AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • opptil 40 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise HR; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise HR.

(c) AEM Sites: MS Enterprise 99,9 %. Inneholder:

 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • opptil 40 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise.

(d) AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %. Inneholder:

 • 99,95 % minimum oppetidsprosent for fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 1 terabyte;
  • Nettverk I/O: 500 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • opptil 80 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise.

(e) AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %. Inneholder:

 • 99,99 % minimum oppetidsprosent for fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 99,0 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser, fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i førproduksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i førproduksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 1 terabyte;
  • Nettverk I/O: 500 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • opptil 80 millioner aktiviteter per måned;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services Enterprise.

Hva er Adobe Experience Manager Assets 6.5 ("AEM Assets")?

AEM Assets er et digitalt ressurshåndteringsverktøy som er integrert med Adobe Experience Manager-plattformen, og som tillater kunden å dele og distribuere digitale ressurser. Brukere kan administrere, lagre og få tilgang til bilder, videoer, dokumenter, lydklipp og avansert reklame for bruk på Internett, til utskrift og til digital distribusjon.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

AEM Assets Managed Services Basic

Per AEM Assets Managed Services Basic-grunnpakke

AEM Assets Managed Services Enterprise

Per AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke

AEM Assets Managed Services: Produktbegrensninger

1.  AEM Assets Managed Services Basic

Lisensiering. En egen AEM Assets Managed Services Basic-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Assets Managed Services Basic.AEM Assets Managed Services Basic inkluderer ikke bruk av innholdsfragmenter, opplevelsesfragmenter og innholdstjenester.

AEM Assets Managed Services Basic-grunnpakke betyr én av følgende konfigurasjoner, slik den identifiseres i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 1 TB. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én ekstra stor forfatterinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatterinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1 terabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 3 terabyte.
 • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 200 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 100 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • opptil 10 samtidige brukere;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 200 Brand Portal-brukere og opptil 1 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål om å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services Basic.

(b) AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 2,5 TB. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én ekstra stor forfatterinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatterinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 2,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 7,5 terabyte.
 • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 200 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 100 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • opptil 15 samtidige brukere;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 500 Brand Portal-brukere og opptil 2,5 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål om å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services Basic.

(c) AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 5 TB. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én ekstra stor forfatterinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatterinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 15 terabyte.
 • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 200 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 100 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • opptil 20 samtidige brukere;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 1000 Brand Portal-brukere og opptil 5 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål om å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services Basic.

2. AEM Assets Managed Services Enterprise

Lisensiering. En egen AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Assets Managed Services Enterprise.AEM Assets Managed Services Enterprise inkluderer ikke bruk av innholdsfragmenter, opplevelsesfragmenter og innholdstjenester.

AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke betyr én av følgende konfigurasjoner, som identifisert i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Assets: MS Enterprise 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én ekstra stor forfatterinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatterinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: Opptil antallet terabyte tilsvarende Managed Services-ressurslagring som oppgis i AEM Assets Managed Services Enterprise SKU-beskrivelsen på salgsordren;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: Tre ganger mengden lagringsplass for produksjonsmiljøet.
 • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 200 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 100 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 200 gigabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 1000 Brand Portal-brukere og opptil 10 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services Enterprise.

(b) AEM Assets: MS Enterprise 99,9 %. Inneholder:

 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to ekstra store forfatterinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatterinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: Opptil antallet terabyte tilsvarende Managed Services-ressurslagring som oppgis i AEM Assets Managed Services Enterprise SKU-beskrivelsen på salgsordren;
  • Nettverk I/O: 2 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: Tre ganger mengden lagringsplass for produksjonsmiljøet.
 • 4 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 400 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 200 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 400 gigabyte.
 • opptil 40 samtidige brukere;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 1000 Brand Portal-brukere og opptil 10 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services Enterprise.

Hva er Adobe Experience Manager Forms 6.5 ("AEM Forms")?

AEM Forms er et plattform for bedriftsdokumenter og -skjemaer som tillater kunden å motta og behandle informasjon, levere personlig kommunikasjon samt beskytte og spore informasjon. AEM Forms utvider forretningsprosesser til mobile arbeidsstyrker og kunder ved å ekspandere tjenestetilgangen til brukere utstyrt med stasjonær eller bærbar datamaskin, smarttelefon eller nettbrett.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

AEM Forms Managed Services Basic

Per AEM Forms Managed Services Basic-grunnpakke

AEM Forms Managed Services Enterprise

Per AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke

AEM Forms Managed Services: Produktbegrensninger

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Lisensiering. En egen AEM Forms Managed Services Basic-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Forms Managed Services Basic. AEM Forms Managed Services Basic inkluderer bruk av mediebibliotek-funksjonalitetene i AEM Assets. AEM Forms Managed Services Basic er underlagt lisensieringsbegrensninger for AEM Forms.

AEM Forms: Managed Services Basic-grunnpakke betyr én av de to følgende konfigurasjonene, slik de identifiseres i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Forms: MS Basic 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 300 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 150 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • opptil 100 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 1 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som responderer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholds av AEM Forms Managed Services Basic som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuerte koder på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Basic som møter definisjonen av en Kundeside.

(b) AEM Forms: MS Basic HR 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 300 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 3 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 1; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Basic HR som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Basic HR som møter definisjonen av en Kundeside.

2.   AEM Forms Managed Services Enterprise

Lisensiering. En egen AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke må lisensieres for hver AEM-utrullering av AEM Forms Managed Services Enterprise. AEM Forms Managed Services Enterprise inkluderer bruk av mediebibliotek-funksjonalitetene i AEM Assets. AEM Forms Managed Services Enterprise er underlagt lisensieringsbegrensninger for AEM Forms.

AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke betyr én av følgende konfigurasjoner, slik de identifiseres i den aktuelle salgsordren:

(a) AEM Forms: MS Enterprise 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1,5 terabyte.
 • 3 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 300 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 150 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 300 gigabyte.
 • opptil 750 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 10 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av en Kundeside.

(b) AEM Forms: MS Enterprise HR 99,5 %. Inneholder:

 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans, to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 1 000 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 15 000 000 dokumentgjengivelser;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise HR som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise HR som møter definisjonen av en Kundeside.

(c) AEM Forms: MS Enterprise 99,9 %. Inneholder:

 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to publiseringsinstanser og to ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,5 % minimum oppetidsprosent for én forfatterinstans for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 750 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 1,5 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 2,25 terabyte.
 • 5 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 500 gigabyte;
  • Nettverk I/O: 250 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 500 gigabyte.
 • opptil 2 000 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 30 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av en Kundeside.

(d) AEM Forms: MS Enterprise 99,95 %. Inneholder:

 • 99,95 % minimum oppetidsprosent for fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 1 terabyte;
  • Nettverk I/O: 500 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • opptil 5 000 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 90 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av en Kundeside.

(e) AEM Forms: MS Enterprise 99,99 %. Inneholder:

 • 99,99 % minimum oppetidsprosent for fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • 99,9 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser for bruk i produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i produksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 99,0 % minimum oppetidsprosent for to forfatterinstanser, fire publiseringsinstanser og fire ekspederingsinstanser for bruk i førproduksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle forfatter- og publiseringsinstanser i førproduksjonsmiljøet på:
  • Lagring: 1,5 terabyte;
  • Nettverk I/O: 3 terabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 4,5 terabyte.
 • 10 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet;
 • total samlet kapasitet på tvers av alle stadiumsforekomster på:
  • Lagring: 1 terabyte;
  • Nettverk I/O: 500 gigabyte per måned; og
  • Sikkerhetskopiering: 1 terabyte.
 • opptil 10 000 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 200 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • Tjenestenivå 2; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services Enterprise som møter definisjonen av en Kundeside.

Tillegg

Produkter og tjenester

Lisensberegning

Anvendbarhet av tillegg for produkter og tjenester

Tillegg for AEM Assets

Per utrullering

AEM Sites eller AEM Forms

Ressursdeling

Per pakke AEM Assets Enterprise

Tillegg for AEM Forms

Per utrullering

AEM Sites eller AEM Assets

Ekstra lisenskapasitet for AEM Forms

Per pakke

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard

Per spiller

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium

Per spiller

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

Tillegg for AEM Sites

Per utrullering

AEM Assets eller AEM Forms

Handel

Per utrullering

AEM Sites (unntatt 99,5 % SLA) eller AEM Assets Enterprise 99,9 % SLA

Samtidig bruker

Per utrullering

AEM Sites Enterprise eller AEM Assets Enterprise

Utviklingsforekomst (QA) Per utrullering AEM Sites, AEM Assets eller AEM Forms

Dokumentsikkerhet

Per mottaker

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media and Video
On-demand-tjenester

Årlig sidevisningstrafikk

AEM Assets eller tillegg for AEM Assets

Bedre innsikt med Analytics OnDemand Services Per pakke AEM Sites
Bedre personlig tilpassing med Target OnDemand Services Per pakke AEM Sites

Forbedret sikkerhet

Per ordre

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise eller AEM Forms Enterprise

Programvarebasert arbeidsstasjon for bildeoppretting
på stedet

Per forekomst

AEM Assets

JEE-arbeidsflyter

Per utrullering

AEM Forms Enterprise

On-demand-tjenester for
personlig media

Årlig sidevisningstrafikk

AEM Assets eller tillegg for AEM Assets

Administrert produksjonskapasitet

Per pakke

AEM Sites , AEM Assets Enterprise eller AEM Forms Enterprise

Administrert lagringsplass

Per 250 gigabyte-pakke

Tillegg for AEM Sites, AEM Forms eller AEM Assets

Stadiumsforekomst Per forekomst AEM Sites, AEM Assets eller AEM Forms

Nettverk for innholdslevering

Per 500 gigabyte-pakke

Managed Services

Tillegg: Produktbegrensninger

Tillegg for AEM Assets. Utrulleringer av tillegg for AEM Assets kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke, eller en AEM Forms Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Utrulleringer av tillegg for AEM Assets inneholder:

 • En minimum oppetidsprosent som tilsvarer minimums oppetidsprosent for produksjonsmiljøet for AEM Sites Managed Services-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services-grunnpakken som AEM Assets legges til i;
 • En 2 vCPU-økning i produksjonsmiljøets forfatterinstans og en 2 vCPU-økning i ikke-produksjonsmiljøets forfatterinstans for AEM Sites Managed Services-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services-grunnpakken som AEM Assets legges til i;
 • opptil det totale antall samtidige brukere som er autorisert i AEM Sites Managed Services-grunnpakken som AEM Assets legges til i, eller opptil 40 samtidige brukere hvis AEM Assets legges til i en AEM Forms Managed Services-grunnpakke;
 • opptil 1 terabyte lagringsplass for Managed Services;
 • opptil 3 terabyte med sikkerhetskopiering;
 • et Tjenestenivå som tilsvarer Tjenestenivået for produksjonsmiljøet for AEM Sites Managed Services-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services-grunnpakken som AEM-ressursene legges til i;
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Brand Portal for opptil 200 Brand Portal-brukere og opptil 1 terabyte On-demand-lagringsplass;
  • bruk av Smart Content Services; og
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside, med det formål om å overvåke bruken av kundeinnhold som administreres innenfor AEM Assets Managed Services.

Ressursdeling. Ressursdelingspakker kan bare legges til i en AEM-utrullering hvor en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. AEM Sites-funksjonaliteten som er inkludert for bruk med Ressursdeling, kan bare brukes til å tilrettelegge for kundens bruk av Ressursdeling, inkludert å opprette en "ressursdelingsside" (dvs. en side som brukes til å søke i ressurser basert på tilknyttede metadata) for å tilrettelegge for distribusjon av kundens digitale ressurser som er lagret i AEM Assets i interne og eksterne grupper (tilgang til ressursdelingssiden er ikke begrenset til brukere).

Ressursdelingspakker inneholder:

 • Én ekstra stor publiseringsforekomst og, om nødvendig, én ekspederingsforekomst til bruk i produksjonsmiljøet; og
 • Én ekstra stor stadiumsforekomst og, om nødvendig, én stadiumsforekomst til bruk i ikke-produksjonsmiljøet.

Tillegg for AEM Forms. Utrulleringer av tillegg for AEM Forms kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke, eller en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Utrulleringer av tillegg for AEM Forms er underlagt lisensieringsbegrensningene for AEM Forms. Utrulleringer av tillegg for AEM Forms inneholder:

 • en minimum oppetidsprosent som tilsvarer minimums oppetidsprosent for produksjonsmiljøet for AEM Assets Managed Services-grunnpakken eller AEM Sites Managed Services-grunnpakken som AEM Forms legges til i;
 • én ekstra publiseringsforekomst til bruk i produksjonsmiljøet og én ekstra stadiumsforekomst til bruk i ikke-produksjonsmiljøet når det legges til en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke;
 • opptil det totale antallet samtidige brukere som er autorisert i AEM Assets Managed Services-grunnpakken eller AEM Sites Managed Services-grunnpakken som AEM Forms legges til i;
 • opptil 100 000 skjemainnsendinger per år;
 • opptil 1 000 000 dokumentgjengivelser per år;
 • et Tjenestenivå som tilsvarer Tjenestenivået for produksjonsmiljøet for AEM Assets Managed Services-grunnpakken eller AEM Sites Managed Services-grunnpakken som AEM Forms legges til i; og
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller interaktiv kommunikasjon (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services som møter definisjonen av Kundesider; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på alle adaptive skjemaer eller dokumenter (dvs. HTML-gjengivelser for å fange opp eller vise data som svarer på utformingen av enheten og henter automatisk opp relevante deler av skjemaet/dokumentet etter behov) som opprettes og vedlikeholdes av AEM Forms Managed Services som møter definisjonen av en Kundeside.

Ekstra lisenskapasitet for AEM Forms. Pakker med ekstra lisenskapasitet for AEM Forms kan bare legges til i en AEM-utrullering hvor en AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Pakker med ekstra lisenskapasitet for AEM Forms inneholder:

 • 1 million ekstra skjemainnsendinger per år; og
 • 15 millioner ekstra dokumentgjengivelser per år.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard kan bare legges til i en AEM-utrullering hvor en AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke eller en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. AEM Screens Standard kan bare brukes til å administrere video- og bildeinnhold som skyves fra AEM Screens til spilleren på planlagte datoer og tidspunkter. AEM Screens Standard inneholder ikke rettigheter til å administrere intelligent, interaktivt, personlig eller dynamisk innhold. AEM Screens Standard lisensieres per spiller og må lisensieres i en mengde som tilsvarer det totale antallet spillere som AEM Screens Standard-funksjonaliteten, eller deler av den, blir brukt for eller har vært aktivert for tidligere (selv om den ikke er i bruk kontinuerlig). AEM Screens Standard inneholder ingen spillere. Når AEM Screens Standard legges til i en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke, inneholder AEM Screens Standard AEM Sites-funksjonalitet som bare skal brukes til å lette kundens bruk av AEM Screens Standard. AEM Screens Standard lagt til i AEM Sites Managed Services Enterprise eller AEM Assets Managed Services Enterprise har en minimum oppetidsprosent på 99,5 %. Adobe kan, etter eget skjønn, kjøre AEM Screens Standard på en separat AEM-utrullering i Managed Services-miljøet.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke eller en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. AEM Screens Premium inneholder alle funksjonene til AEM Screens Standard og kan også brukes til å administrere intelligent, interaktivt, personlig eller dynamisk innhold som kan kreve en automatisert avgjørelse på om dynamisk innhold skal vises. AEM Screens Premium lisensieres per spiller og må lisensieres i en mengde som tilsvarer det totale antallet spillere som AEM Screens Premium-funksjonaliteten, eller deler av den, blir brukt for eller har vært aktivert for tidligere (selv om den ikke er i bruk kontinuerlig). AEM Screens Premium inneholder ikke spillere. Når AEM Screens Premium legges til i en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke, inneholder AEM Screens Premium AEM Sites-funksjonalitet som bare skal brukes til å lette kundens bruk av AEM Screens Premium. AEM Screens Premium inneholder funksjonalitet som tillater spillere å bruke interaktive applikasjoner eller berøringsapplikasjoner. AEM Screens Premium som legges til i AEM Sites Managed Services Enterprise eller AEM Assets Managed Services Enterprise har en minimum oppetidsprosent på 99,5 %. Adobe kan, etter eget skjønn, kjøre AEM Screens Enterprise på en separat AEM-utrullering i Managed Services-miljøet.

Tillegg for AEM Sites. Utrulleringer av tillegg for AEM Sites kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke, eller AEM Forms Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Utrulleringer av tillegg for AEM Sites inneholder:

 • en minimum oppetidsprosent som tilsvarer minimums oppetidsprosent for produksjonsmiljøet for AEM Assets Managed Services-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services-grunnpakken som AEM Sites blir lagt til i;
 • én ekstra publiseringsforekomst til bruk i produksjonsmiljøet og én ekstra stadiumsforekomst til bruk i ikke-produksjonsmiljøet, når det legges til en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke;
 • opptil det totale antallet samtidige brukere som er autorisert i AEM Assets Managed Services-grunnpakken som AEM Sites blir lagt til i, eller opptil 40 samtidige brukere hvis AEM Sites legges til en AEM Forms Managed Services-grunnpakke;
 • opptil 3 millioner aktiviteter per måned;
 • et Tjenestenivå som tilsvarer Tjenestenivået for produksjonsmiljøet for AEM Assets Managed Services-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services-grunnpakken som AEM Sites blir lagt til i;
 • følgende buntede On-demand-tjenester:
  • Bruk av Adobe Analytics Essentials-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services; og
  • bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode på hvilken som helst kundeside som opprettholdes av AEM Sites Managed Services.

Handel. Utrulleringer for handel kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Basic-grunnpakke (unntatt konfigurasjon for AEM Sites Managed Services Basic 99,5 %), en AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke (unntatt konfigurasjon for AEM Sites Managed Services Enterprise 99,5 %), eller en AEM Assets Managed Services Enterprise 99,9 % grunnpakke har blitt lisensiert.

Samtidig bruker. Utrulleringer for samtidige brukere kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakke eller en AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Utrulleringer for samtidige brukere inneholder:

 • To vCPU-er lagt til i forfatterinstansen av produksjonsmiljøet for AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakken eller AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakken som instansen for samtidige brukere legges til i; og
 • en økning på opptil 40 ekstra samtidige brukere i antallet samtidige brukere som er autorisert i AEM Sites Managed Services Enterprise-grunnpakken eller AEM Assets Managed Services Enterprise-grunnpakken som utrulleringen for samtidige brukere blir lagt til i.

Nettverk for innholdslevering. Nettverk for innholdslevering kan bare legges til i en AEM Managed Services Enterprise-grunnpakke som er utrullert på Amazon Web Services.

Utviklingsforekomst (QA). Utviklingsforekomster (QA) kan bare legges til ikke-produksjonsmiljøet til en AEM-distribusjon når en AEM Sites / Assets / Forms Managed Services-grunnpakke er lisensiert, og den kan ikke brukes uavhengig for å utføre funksjoner i AEM Managed Services.

Dokumentsikkerhet. Dokumentsikkerhet kan bare legges til i en AEM-utrullering hvor en AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. Hver mottaker er lisensiert for én enkelt AEM-utrullering. Kunden må ikke deaktivere eller forstyrre elektroniske beskjeder eller dialogbokser som gjelder personvern eller sporing som vises i programvaren som brukes til visning av elektroniske filer som har blitt behandlet av dokumentsikkerhet. Dokumentsikkerhet må være lisensiert i et antall på minst 1000 mottakere. Dokumentsikkerhet inneholder én behandlingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet. Dokumentsikkerhet lagt til i AEM Forms Managed Services Enterprise har en minimum oppetidsprosent på 99,5 %.

Dynamic Media and Video. Dynamic Media and Video kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke, eller tillegget for AEM Assets har blitt lisensiert. Bruk av dynamiske bannermaler er begrenset til segmentert bruk, ikke 1:1-tilpassing. Bannerforespørsler fra opprinnelsesserveren kan ikke overstige 30 % av de totale forespørslene for kontoen. Dersom opprinnelsesforespørsler overstiger 30 % av de totale forespørslene, må kunden kjøpe Personlig media-tillegget. Dynamic Media and Video er utstyrt med 60 gigabyte samlet on-demand-lagringsplass. Tilgang til visse funksjoner og funksjonaliteter som er inkludert i Dynamic Media and Video kan leveres via alternative grensesnitt, som kan være merket som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, etter eget skjønn, oppdatere merkevaren til de alternative grensesnittene og konsolidere slike funksjoner og funksjonaliteter i ett enkelt tilgangsgrensesnitt.

Aktiveringsmedlemmer. Aktiveringsmedlemmer kan bare legges til i en AEM-utrullering der AEM Communities har blitt lisensiert. En aktiveringsmedlemslisens kan ikke brukes samtidig (dvs. den samme påloggings-ID-en kan ikke brukes av mer enn ett aktiveringsmedlem eller én datamaskin på et gitt tidspunkt) eller av flere brukere.

Forbedret statistikk fra Analytics. Forbedret statistikk fra Analytics kan bare legges til en AEM-distribusjon der AEM Sites har blitt lisensiert. Forbedret statistikk fra Analytics inkluderer opptil totalt 10 millioner primære serveranrop og sekundære serveranrop per måned. Forbedret statistikk fra Analytics kan ikke brukes av kunder som har en lisens til Adobe Analytics eller har lisensiert en HIPAA-klar utrulling av AEM Managed Services. Forbedret statistikk fra Analytics er underlagt lisensbegrensningene for Forbedret statistikk.

Kundedata samlet inn av Forbedret statistikk fra Analytics lagres utenfor AEM Managed Services i et OnDemand Services-miljø, selv om kundedata kan kopieres og lagres i AEM Managed Services for å gjøre rapporteringen i AEM Managed Services enklere.

Forbedret personlig tilpasning fra Target. Forbedret personlig tilpasning fra Target kan bare legges til en AEM-distribusjon der AEM Sites har blitt lisensiert. Forbedret personlig tilpasning fra Target inneholder følgende komponenter og funksjonalitet som er tilgjengelig i Target-delen i brukergrensesnittet til Adobe Experience Cloud brukergrensesnitt: A/B-testing med Auto-Allocate, Multivariate Testing (MVT), Rules-based Targeting, Geo-targeting og Server Side Optimization (også kjent som optimalisering via API-er). Disse funksjonene kan brukes til optimalisering av nettleserbaserte kanaler (nett for stasjonær og mobil enhet) opptil 10 millioner sidevisninger per år. Forbedret personlig tilpasning fra Target kan ikke brukes av kunder som har en lisens til Adobe Target, eller som har lisensiert en HIPPA-klar utrulling av AEM Managed Services.

Kundedata samlet inn av Forbedret personlig tilpasning fra Target lagres utenfor AEM Managed Services i et OnDemand Services-miljø.

Forbedret sikkerhet. Forbedret sikkerhet kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites/Forms/Assets Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert.

Arbeidsstasjon for bildeoppretting.Arbeidsstasjonsinstanser for bildeoppretting kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke eller tillegget for AEM Assets har blitt lisensiert. Kunden kan ikke installere en arbeidsstasjon for bildeoppretting på hvilken som helst server, delt eller vertet system som tillater at arbeidsstasjonen for bildeoppretting kan brukes eller åpnes av flere datamaskiner eller brukes av flere brukere.

JEE-arbeidsflyter.  Utrulleringer av JEE-arbeidsflyter kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Forms Managed Services Enterprise-grunnpakke har blitt lisensiert. JEE-arbeidsflyter støtter bare HTML-arbeidsområder og AEM Forms JEE arbeidsområdefunksjoner som er identifisert her: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Kopier av Adobe AEM-arbeidsbenken som følger med JEE-arbeidsflyter-tillegget kan bare brukes av kunden på stasjonære eller bærbare datamaskiner til bruk sammen med JEE-arbeidsflyter-tillegget. All slik bruk vil ikke bli regnet som en ekstra utrullering. JEE Workflows Deployments inkluderer én behandlingsforekomst til bruk i produksjonsmiljøet og én stadiumsforekomst til bruk i ikke-produksjonsmiljøet. Utrulleringer av JEE-arbeidsflyter lagt til i AEM Forms Managed Services Enterprise har en minimum oppetidsprosent på 99,5 %.

Personalized Media. Personalized Media kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Assets Managed Services Basic eller Enterprise-grunnpakke, eller tillegget for AEM Assets har blitt lisensiert. Personalized Media er utstyrt med 60 gigabyte samlet on-demand-lagringsplass. Dynamic Media and Video-funksjonaliteten som følger med Personalized Media (når den lisensieres separat fra Dynamic Media and Video), kan bare brukes for å aktivere kundens bruk av Visual Configurator og 1:1-malkomponentene i Personalized Media. Tilgang til visse funksjoner og funksjonaliteter som følger med Personalized Media kan leveres via alternative grensesnitt, som kan være merket som Adobe Scene7 eller Dynamic Media Classic. Adobe kan, etter eget skjønn, oppdatere merkevaren til de alternative grensesnittene og konsolidere slike funksjoner og funksjonaliteter i ett enkelt tilgangsgrensesnitt.

Administrert produksjonskapasitet. Administrerte produksjonskapasitetspakker inneholder:

 • For AEM-utrulleringer av AEM Sites Managed Services Basic:
  • opptil 1 million aktiviteter per måned. Det totale antallet Managed Production Capacity Packages lisensiert av kunden for AEM-distribusjon av AEM Sites Managed Services Basic er begrenset til 17 pakker for AEM Sites: MS Basic 99,5 % (til sammen 17 millioner ekstra aktiviteter) og 15 pakker for AEM Sites: MS Basic HR 99,5 % (til sammen 15 millioner ekstra aktiviteter).
 • for AEM-distribusjoner av AEM Sites Managed Services Enterprise konfigurert for AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise 99,9 % og AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %:
  • opptil 20 millioner aktiviteter per måned;
  • én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet; og
  • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet.
 • For AEM-distribusjoner av AEM Sites Managed Services konfigurert for AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %:
  • opptil 20 millioner aktiviteter per måned;
  • én publiseringsforekomst og én ekspederingsforekomst til bruk i produksjonsmiljøet; 
  • én publiseringsforekomst og én ekspederingsforekomst for bruk i førproduksjonsmiljøet; og
  • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet.
 • For AEM-utrulleringer av AEM Forms Managed Services Enterprise:
  • én publiseringsinstans og én ekspederingsinstans for bruk i produksjonsmiljøet; og
  • 2 stadiumsforekomster til bruk i ikke-produksjonsmiljøet.
 • For AEM-utrulleringer av AEM Assets Managed Services Enterprise:
  • en 4 vCPU-økning i produksjonsmiljøets forfatterinstans og en 4 vCPU-økning i ikke-produksjonsmiljøets forfatterinstans.

Administrert lagringsplass. Administrert lagringsplass kan bare legges til i en AEM-utrullering der en AEM Sites Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke, AEM Forms Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke, eller AEM Assets-tillegget til AEM Sites Managed Services eller AEM Forms Managed Services har blitt lisensiert. Administrert lagringsplass er begrenset til 1,5 terabyte når det legges til AEM Assets-tillegget til AEM Sites Managed Services eller AEM Forms Managed Services.

Stadiumsforekomst. Stadiumsforekomster kan bare legges til ikke-produksjonsmiljøet til en AEM-distribusjon når en AEM Sites / Assets / Forms Managed Services-grunnpakke er lisensiert, og den kan ikke brukes uavhengig for å utføre funksjoner i AEM Managed Services. Når stadiumsforekomster legges til en AEM-distribusjon der en AEM Sites / Assets / Forms Managed Services Basic-grunnpakke er lisensiert, må stadiumsforekomster lisensieres i et antall tilsvarende det totale antallet forfatterforekomster, publiseringsforekomster og ekspederingsforekomster som er distribuert som en del av den respektive AEM Sites Managed Services-grunnpakken, AEM Assets Managed Services Basic-grunnpakken eller AEM Forms Managed Services Basic-grunnpakken.

Definisjoner

Aktiviteter betyr ethvert anrop som gjøres til AEM Sites Managed Services (inkludert, men ikke begrenset til, sidevisninger, avslutt-koblinger, nedlastinger, kundekoblinger, API-anrop eller andre hendelser på kundesiden(e)) for å levere innhold eller data til kundesiden. Hvert anrop vil regnes som én Aktivitet. Aktiviteter inkluderer ikke samtaler til et nettverk for innholdslevering.

Aktiviteter per måned betyr summen av Aktivitetene i løpet av en periode på én måned. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Sites Managed Services har blitt laget for å støtte et spesifisert antall Aktiviteter per måned (som beskrevet i produkt- og tjenestebeskrivelsene) basert på normaliserte trafikkmønstre (dvs. trafikkmønstre med trafikktopper lavere enn 25 % over det månedlige gjennomsnittet). Hvis aktiviteter øker utover normaliserte trafikkmønstre på en måte som truer systemytelsen, vil Adobe gjøre en rimelig innsats for å støtte overflødig aktivitet for kunden i opptil to uker per kvartal, uten ekstra kostnad for kunden. Kunden kan overstige aktiviteter per måned hvis systemytelsen ikke påvirkes negativt.

Adobe Analytics Essentials betyr, for kunder uten lisens til Adobe Analytics som ikke har lisensiert en HIPAA-klar utrullering av AEM Managed Services, bruk av (i) Adobe Analytics Essentials-distribuert kode som beskrevet i definisjonen av den aktuelle AEM Managed Services-grunnpakken, og (ii) rapporteringsfunksjonalitet tilgjengelig innenfor den aktuelle AEM Managed Services-grunnpakken. Bruk av Adobe Analytics Essentials på tvers av AEM Managed Services og AEM Mobile On-demand Services er begrenset til 150 millioner primære serveranrop per måned (dvs. hvis kunden har flere Adobe Analytics Essentials-utrulleringer på tvers av AEM (f.eks. Sites Managed Services, Assets Managed Services, Forms Managed Services og AEM Mobile On-demand Services) Kunden er begrenset til en kumulativ 150 millioner primære serveranrop per måned på tvers av alle slike utrulleringer (f.eks. 150 millioner primære serveranrop per måned fordelt på kundens utrulleringer av Sites Managed Services, Assets Managed Services, Forms Managed Services og AEM Mobile On-demand Services for Adobe Analytics Essentials)). Ingen tilgang til Adobe Experience Cloud-brukergrensesnittet, eller bruk av tilknyttet funksjonalitet, er inkludert i Adobe Analytics Essentials.

Kundedata samlet av Adobe Analytics Essentials lagres utenfor AEM Managed Services i et On-demand-tjenestemiljø, selv om kundedata kan kopieres og lagres i AEM Managed Services for å legge til rette for rapportering innenfor AEM Managed Services.

Adobe Experience Targeting betyr, for kunder uten lisens til Adobe Target som ikke har lisensiert en HIPAA-klar utrullering av AEM Managed Services, bruk av Adobe Experience Targeting-distribuert kode som beskrevet i definisjonen av den aktuelle AEM Managed Services-grunnpakken og Adobe Experience Targeting regelbasert målrettingsfunksjonalitet som er tilgjengelig i den aktuelle AEM Managed Services-grunnpakken, for opptil 150 millioner sidevisninger per måned (dvs. hvis kunden har flere Adobe Experience Targeting-utrulleringer på tvers av AEM Sites Managed Services og Forms Managed Services. Kunden er begrenset til en kumulativ 150 millioner sidevisninger per måned over alle slike utrulleringer (f.eks. 150 millioner sidevisninger per måned fordelt på kundens utrulleringer av Sites Managed Services og Forms Managed Services Adobe Experience Targeting)). Ingen tilgang til Adobe Experience Cloud-brukergrensesnittet, eller bruk av tilknyttet funksjonalitet, og ingen A/B-testingsfunksjonalitet følger med Adobe Experience Targeting.

Kundedata samlet av Adobe Experience Targeting lagres utenfor AEM Managed Services i et On-demand-tjenestemiljø.

AEM-utrullering betyr en uavhengig forfatterinstans eller koblet klynge av forfatterinstanser, med et hvilket som helst antall tilkoblede publiseringsinstanser.

Lisensieringsbegrensninger for AEM Forms betyr følgende lisensbegrensninger:

 • AEM Forms-portal
  • AEM Sites-funksjonalitet som inngår i AEM Forms-portalen kan bare brukes til opprettelse, håndtering, administrasjon og levering av skjemaer og dokumenter på et nettsted, for eksempel opprettelse og tilpasning av en nettside knyttet til søk, visning, henting og behandling av skjemaer og dokumenter, og for opprettelse av e-poster som lenker tilbake til dokumenter levert på et nettsted. Kunden kan ikke bruke AEM Sites-funksjonaliteten som inngår som en del av AEM Forms-portalen for å publisere webinnhold eller administrere nettsteder som ikke er relatert til skjemabehandling eller dokumentvisning.
  • Mediebibliotek kan bare brukes under oppretting av skjemaer, dokumenter og korrespondanse, samt tilhørende portalnettsider for AEM Forms, og kan ikke brukes til lagring og administrasjon av generelle ressurser.
 • Reader-utvidelser. For hver AEM Forms Managed Services Basic- eller Enterprise-grunnpakke lisensiert av kunden:
  • Kunden kan bruke Reader-utvidelser på opptil 100 unike dokumenter og distribuere disse dokumentene til et ubegrenset antall mottakere.
  • Kunden kan bruke Reader-utvidelser på et ubegrenset antall dokumenter når dokumentet har blitt gjengitt av gjengivelsesmotoren for PDF Forms umiddelbart før distribusjonen til en mottaker. I dette ubegrensede bruksscenariet kan det Reader-utvidede dokumentet ikke publiseres på et nettsted eller på annen måte distribueres til mer enn én mottaker uten at dokumentet lastes inn på nytt ved å bruke gjengivelsesmotoren for PDF-skjemaer.
 • Skrifter. For skrifter identifisert som "Lisensiert for utskrift og innfelling av forhåndsvisning" her: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, kan kunden innfelle kopier av skrift-programvaren distribuert til kunden for bruk med AEM Forms i kundens dokumenter bare med det formål om å skrive ut og vise dokumenter.
 • AEM Forms Designer. Eksemplarer av AEM Forms Designer må kun brukes av kunden på stasjonære eller bærbare datamaskiner sammen med AEM Forms Managed Services. Enhver slik bruk vil ikke regnes som en ekstra instans.
 • Digitale sertifikater. Ethvert kjøp, bruk eller tillit til digitale sertifikater utstedt av tredjeparts sertifiseringsmyndigheter i forbindelse med kundens bruk av AEM Forms Managed Services, gjøres på kundens egen beslutning, risiko og eget ansvar.
 • Adobe Acrobat Professional. Enhver Adobe Acrobat Professional levert til kunden sammen med AEM Forms Managed Services kan bare installeres på datamaskiner der AEM Forms Managed Services har blitt installert, og kan bare brukes indirekte i den grad PDF-generatoren for AEM Forms er designet for å få tilgang til Adobe Acrobat Professional programmatisk som beskrevet i dokumentasjonen.
 • Samtidige brukere. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Forms Managed Services-tilbud er laget for å støtte opptil 40 samtidige brukere.

AEM Forms-portal betyr en AEM Forms Managed Services-modul som tillater begrenset tilgang til AEM Sites-funksjonalitet og mediebibliotek for bruk sammen med AEM Forms Managed Services. Et rimelig antall brukerlisenser er inkludert i AEM Forms-portalen, men enhver slik bruker er kun autorisert til å bruke AEM Sites-funksjonaliteten og mediebiblioteket underlagt begrensingene for AEM Forms-portalen og er ikke autorisert til å få tilgang til full funksjonalitet for AEM Sites og AEM Assets.

AEM Mobile On-demand Services betyr multi-leietjenesten som er tilgjengelig gjennom AEM Mobile On-demand Services brukergrensesnitt.

Årlig sidevisningstrafikk betyr summen av sidevisninger i løpet av en periode på 12 måneder.

Forfatterinstans betyr miljøet der brukere kan legge inn og administrere innhold på kundens nettsted. Alle Forfatterinstanser er store instanser med mindre de er angitt som ekstra store instanser.

Sikkerhetskopiering betyr totalt samlet plass for sikkerhetskopiering tilgjengelig for hver AEM-utrullering.

Merkevareportal betyr merkevareportal On-demand-tjenesten. Merkevareportal On-demand-tjenestebasert lagring regnes som en del av kundens totale lagringsplass.

Bruker av merkevareportal betyr en person som kan bruke eller få tilgang til Merkevareportalens brukergrensesnitt. Brukerlisenser for merkevareportaler kan ikke brukes samtidig (dvs. den samme påloggings-ID-en kan ikke brukes av mer enn én bruker eller datamaskin på et gitt tidspunkt) eller av flere brukere.

Buntede On-demand-tjenester betyr én eller en kombinasjon av følgende, som oppgitt i beskrivelsen av den aktuelle AEM Managed Services-grunnpakken:

 • Analytics Essentials;
 • Merkevareportal;
 • Experience Targeting; eller
 • Tjenester for smart innhold.

Buntede On-demand-tjenester opererer i miljøer med flere brukere utenfor Managed Services-miljøet. Som et resultat av dette, leveres ikke Buntede On-demand-tjenester under minimum oppetidsprosenten til de tilknyttede Managed Services og er ikke gjenstand for andre Managed Services-infrastrukturrelaterte forpliktelser, sikkerhetskopiering, lagring, kryptering, dataoppbevaring eller støtteforpliktelser som er angitt i denne Avtalen. Buntede On-demand-tjenester er ikke HIPAA-klare eller FedRAMP-klare og må ikke brukes sammen med data eller prosesser som krever HIPAA- eller FedRAMP-beskyttelse.

Samtidige brukere betyr antallet brukere som samtidig har tilgang til produksjonsmiljøets forfatterinstans(er) av Managed Services. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Managed Services har blitt laget for å støtte et spesifisert antall samtidige brukere (som oppgitt i beskrivelsen av produktene og tjenestene) basert på den gjennomsnittlige brukerdrevne belastningen på produksjonsmiljøets forfatterinstans(er) av Managed Services. Hvis antallet samtidige brukere på et hvilket som helst tidspunkt overstiger antallet samtidige brukere som er angitt i beskrivelsen av de aktuelle produktene og tjenestene, eller kundens gjennomsnittlige brukerdrevne belastning på produksjonsmiljøets forfatterinstanser av Managed Services overstiger Adobes forhåndsberegnede gjennomsnitt, kan kunden oppleve ytelsesbegrensninger. Hvis kundens gjennomsnittlige brukerdrevne belastning på produksjonsmiljøets forfatterinstans(er) av Managed Services er lavere enn Adobes forhåndsberegnede gjennomsnitt, kan kundens AEM Managed Services-utrullering støtte flere enn det oppgitte antallet samtidige brukere (som oppgitt i beskrivelsen av produktet og tjenestene).

Kundeaktiveringsingeniør betyr en samlet ressurs som kan svare på spørsmål angående anbefalt fremgangsmåte for Managed Services fra opptil ti navngitte kundestøttekontakter i opptil totalt 90 timer av kundeaktiveringsingeniørens tid per år, med mindre annet er oppgitt i en salgsordre. Adobe gir ingen spesifikke responstider i tilknytning til en Kundeaktiveringsingeniør.

Kundesuksessingeniør betyr en ressurs som kan svare på spørsmål fra maksimalt ti navngitte kunders tekniske støttehenvendelser angående første gangs implementering av Managed Services, oppgraderingsprosessen og anbefalt fremgangsmåte for Managed Services. En slik kundeutviklingsingeniør vil være tilgjengelig fra kl. 09:00 til kl. 17:00 mandag til fredag ​​i tidssonen der kundens Kundesuksessingeniør befinner seg. Adobe gir ingen spesifikke responstider i tilknytning til en Kundesuksessingeniør.

Utrullere betyr å levere eller på annen måte gjøre tilgjengelig, direkte eller indirekte, på enhver måte, et dokument til én eller flere personer eller enheter, inkludert mottakere. Et dokument som har blitt distribuert anses for å forbli distribuert frem til det ikke lenger er tilgjengelig for distribusjon.

Utviklingsforekomst (QA) betyr ikke-produksjonsmiljøet for å utføre utviklingsfunksjoner som design, koding, testing og kvalitetssikring. Alle utviklingsforekomster (QA) er store forekomster.

Ekspederingsforekomst betyr miljøet for bufring- eller lastbalanseringsverktøyet for et dynamisk webforfattermiljø. For caching fungerer Ekspederingsinstansen som en del av en HTTP-server som caches så mye av det statiske nettstedsinnholdet som mulig, og får tilgang til nettstedets layoutmotor så uregelmessig som mulig. I en lastbalanseringsrolle distribuerer Ekspederingsinstansen belastningen over forskjellige klyngede instanser. Alle Ekspederingsinstanser er Store instanser.

Dokument betyr en elektronisk eller trykt fil som behandles eller genereres av AEM Forms, inkludert Dokumenter som inneholder datafelt der data kan skrives inn og lagres. Et Dokument vil anses som "unikt" med mindre det er en identisk kopi av et Utrullert dokument, er en direkte språkoversettelse av et Utrullert dokument, adskiller seg bare fra andre Utrullerte dokumenter med hensyn til korreksjon av typografiske feil eller inneholder forhåndsutrullerte tilpassinger av informasjon om mottakere (f.eks. navn, adresse, kontonummer osv.) og lignende forskjeller som ikke endrer Dokumentets grunnleggende forretningsformål.

Dokumentgjengivelse betyr gjengivelsen av et dokument ved å kombinere en mal og data, ved digital signering eller bekreftelse av et dokument, eller konvertering av et dokument fra ett format til et annet, uavhengig av lengden eller det endelige formatet til dokumentet. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Forms Managed Services har blitt laget for å støtte et spesifisert antall dokumentgjengivelser per år (som beskrevet i produkt- og tjenestebeskrivelsene) basert på normaliserte dokumentgjengivelsesmønstre (dvs. dokumentgjengivelsesmønstre med timebasert dokumentgjengivelsestopper lavere enn 25 % over gjennomsnittet per time). Hvis dokumentgjengivelser øker utover normaliserte dokumentgjengivelsesmønstre på en måte som truer systemytelsen, vil Adobe gjøre en rimelig innsats for å støtte overskridende dokumentgjengivelser for kunden i opptil to uker per kvartal, uten ekstra kostnad for kunden.

Lisensbegrensninger for Forbedret statistikk betyr følgende lisensbegrensninger:

 • Grunnlagsrapporter og Analytics.
  • Rapporter. Hver rapport kan inneholde opptil 500 000 unike verdier eller dataelementer per måned.
  • Multi-Site Roll-Up-rapportgrupper. Multi-Site Roll-Up-rapportgrupper kan inkludere data fra opptil 200 rapportgrupper, som oppdateres daglig.
  • Rekvisitter. Denne funksjonen er begrenset til 75 rekvisitter per rapportgruppe. Hver rekvisitt kan inneholde opptil 500 000 unike verdier eller dataelementer per måned.
  • eVars.Denne funksjonen er begrenset til 200 eVars per rapportgruppe. Hver eVar kan inneholde opptil 500 000 unike verdier eller dataelementer per måned.
  • Hendelser.Denne funksjonen er begrenset til 1000 hendelser per rapportgruppe.
  • Behandlingsregler.Denne funksjonen er begrenset til 150 behandlingsregler per rapportgruppe.
  • Calculated Metrics.Denne funksjonen er begrenset til grunnleggende målingsberegninger, inkludert formattyper (desimal, tid, prosent, valuta), tildelingsendringer (standard, lineær, deltakelse osv.), måletyper (standard og totalt) og grunnleggende regneenheter (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon).
 • Anomaly Detection. Denne funksjonen er begrenset til daglig kornethet.
 • Ytterligere begrensninger for bruk. Forbedret statistikk fra Analytics inkluderer ikke lisens som gir tilgang til eller rett til bruk av Ad Hoc Analysis, Report Builder, Contribution Analysis, Customer Attributes, alle Live Stream-funksjoner (unntatt regelbaserte utløsere fra Analytics til Campaign), Mobile Services UI, funksjoner for markedsføring i mobilapp, Video Streams, Advertising Analytics eller tilleggsfunksjoner, tjenester eller forbedringer som er tilgjengelige som en del av Adobe Analytics-tilbud eller -tillegg.

Ekstra store instanser betyr en tildeling på 4 vCPU-er.

Skjemainnsending betyr innsendingen av data fra enhver type skjema som er skrevet av AEM Forms, og som resulterer i innsendingen av data til en database eller en annen lagringsform, uavhengig av sted. Når et skjema består av flere sider eller paneler, anses innsending av skjemaet som én enkelt skjemainnsending. Delvis utfylte skjemaer teller ikke som skjemainnsendinger: bare den endelige skjemainnsendingen anses som en skjemainnsending. Hvert skjema i et skjemasett teller som én skjemainnsending. Out-of-the-Box, ikke-tilpassede AEM Forms Managed Services har blitt laget for å støtte et spesifisert antall skjemainnsendinger per år (som beskrevet i produkt- og tjenestebeskrivelsene) basert på normaliserte skjemainnsendingsmønstre (dvs. skjemainnsendingsmønstre med timebaserte skjemainnsendingstopper lavere enn 25 % over gjennomsnittet per time). Hvis skjemainnsendinger øker utover normaliserte skjemainnsendingsmønstre på en måte som truer systemytelsen, vil Adobe gjøre en rimelig innsats for å støtte overskridende skjemainnsendinger for kunden i opptil to uker per kvartal, uten ekstra kostnad for kunden.

Instans betyr:

(a) for utrullering av Managed Services, en kopi av AEM Managed Services som kjører på én datamaskin; og

(b) for utrulleringer av programvare på stedet, en kopi av programvaren på stedet som er opprettet og kjører innenfor en Java virtuell maskinprosess på én fysisk datamaskin eller i ett virtuelt miljø.

Hver Instans kan betegnes som enten en Forfatterinstans eller en Publiseringsinstans, men hver vil telles separat som én Instans.

Store instanser betyr en tildeling på 2 vCPU-er.

Mediebibliotek betyr følgende funksjonaliteter som er tilgjengelige i AEM Assets for bruk på det individuelle digitale ressursnivået: lagring av digitale ressurser til støtte for kundens administreringssystem for webinnhold; administrere metadataegenskaper under kategorien Grunnleggende egenskaper; tilgang til tidslinjefunksjonene (inkludert visning av kommentarer, administrering av ressursversjoner, oppstart av arbeidsflyter og visning av aktiviteter); tillegging av kommentarer via Annoter-ikonet; administrering av statiske gjengivelser; og Creative Cloud-fildeling via Del kobling. Bruk av alle andre funksjoner i AEM Assets krever en fullstendig lisens for AEM Assets.

Nettverk I/O betyr den totale kombinerte inngangs- og utgangstrafikken, til og fra den angitte nettsky-regionen, for hver AEM-utrullering. Det er ingen grense for overføring av informasjon som ikke forlater den regionale nettskyen og i stedet blir avsluttet på en annen server enn med den regionale nettskyen.

Sidevisning betyr én enkelt visning av en e-post eller nettside på et Internettside, inkludert skjermvisninger i applikasjoner, skjermstatuser i applikasjoner, mobile nettsider og sosiale nettverkssider. Sidevisninger oppstår hver gang en nettside lastes opp eller oppdateres, en applikasjon lastes inn eller når innhold lastes eller vises via en åpnet eller vist e-post.

PDF Forms gjengivelsesmotor betyr den serverbaserte komponenten av AEM Forms som dynamisk gjengir og utrullerer et PDF-skjema til utfylling, lagring og innsending.

Spiller betyr en datamaskin for digital medier der AEM Screens-applikasjonen er installert med formål om å administrere innhold og opplevelser på et tilkoblet skjermpanel. Én spiller kan bare kjøre opptil 25 skjermer og kan ikke brukes til å kringkaste innhold til flere skjermer.

Primært serveranrop betyr hver Sidevisning, avslutt-kobling, nedlasting, kundekobling eller annen hendelse på Kundeside(e) i den utstrekning at kundeetiketter lar seg merke eller forårsaker merking som sidevisninger, avslutt-koblinger, nedlastinger, tilpassede koblinger og andre hendelser med formål om å få tilgang til og bruke Adobe Analytics Essentials. Hver merket sidevisning, avslutningskobling, forespørsel om kampanjebeholder, nedlasting, tilpasset kobling eller annen hendelse regnes som et primært serveranrop. Hvis det er aktuelt, regnes hver rad data importert fra frakoblede kilder som ett primært serveranrop.

Behandlerinstans betyr miljøet der operasjoner for kjøretidsbehandling, som ikke forekommer i Publiseringsinstansen, utføres.

Publiseringsinstans betyr miljøet som gjør innhold tilgjengelig for kundens tiltenkte publikum. Alle publiseringsforekomster er store forekomster med mindre de er angitt som ekstra store forekomster.

Leserutvidelser betyr en AEM Forms Managed Services-modul som, når den brukes på dokumenter, gjør det mulig for kunden å aktivere flere Leserfunksjoner i Adobe Acrobat Reader.

Leserfunksjoner betyr:

(a) viss teknologi som er innebygd i PDF-filer av AEM Forms Managed Services som aktiverer funksjoner i Adobe Acrobat Reader-programvare som ikke ellers ville vært tilgjengelig (f.eks. muligheten til å lagre dokumenter lokalt eller legge til kommentarer); og

(b) metadata (lagret på en datamaskin og/eller innebygd i en elektronisk fil av et støttet filformat) som inneholder eller refererer til tilgangs- og bruksrettigheter utformet for å håndheves av Adobe Forms Rights Management direkte eller via støttede programvareapplikasjoner.

Mottaker betyr en person som kunden direkte eller indirekte Utrullerer dokumenter til. Mottakerlisenser kan ikke deles eller brukes av mer enn én enkel Mottaker, men kan tilordnes på nytt:

(a) når nye mottakere erstatter tidligere mottakere som har avsluttet sitt engasjement med kunden, eller

(b) ved skriftlig tillatelse fra Adobe.

Sekundært serveranrop betyr hver dupliserte sidevisning, avslutningskobling, nedlasting, tilpasset kobling eller en annen hendelse på kundesiden(e), hvis kunden har aktivert tagging av flere grupper eller sanntidssegmentering av kundedata ved hjelp av VISTA-regler (Visitor Identification, Segmentation og Transformation Architecture) på slike kundesider.

Tjenestenivå betyr

Funksjoner

Nivå 1

Nivå 2

Tilgang til en Kundeaktiveringsingeniør

i opptil 90 timer pr. år

 

Tilgang til en Kundesuksessingeniør

 

X

Selvbetjeningsautomatisering

X

X

Døgnåpen brukerstøtte og overvåking

X

X

Oppdateringer og oppgraderinger

X

X

Sikkerhetskopiering, gjenoppretting og katastrofegjenoppretting

X

X

Forhåndskonfigurert installasjon

X

X

Innføringssamtale per telefon for kunder og partnere

X

X

Coaching for anbefalt fremgangsmåte

 

X

Go-live-beredskap og oppgraderingsveiledning

 

X

Dedikert støtte på lanseringsdag

Som forespurt

X

Tilpasset overvåkning

 

X

Støtte for tilpasning av systemarkitektur

 

X

Løpende utrullering av koder med administrert kodeoppbevaring

 

X

Løpende støtte for ytelsesstemming og produksjonstilpasning

 

X

Administrert planlagt vedlikehold

 

X

Produksjonsadministrasjon

 

X

Tjenester for smart innhold betyr On-demand-tjenesten for smart innhold. Kunden kan velge å sende det merkede bildet til tjenester for smart innhold for behandling. Kunden anerkjenner at slik behandling tillater at tjenesten for smart innhold lærer og repliserer kundens merkingsmetode mer nøyaktig når bilder behandles i fremtiden.

Stadiumsforekomst betyr ikke-produksjonsmiljøet som brukes til å validere innholdsendringer før de blir brukt i produksjonsmiljøet. Alle stadiumsforekomster er store forekomster med mindre de er angitt som ekstra store forekomster.

Lagring betyr den totale, samlede lagringsplassen tilgjengelig, på ethvert tidspunkt, for alle aktive data i hver AEM-utrullering. Lagring kan omfatte objektlagring og solid diskplassering etter behov for effektiv drift av Managed Services, i et forhold angitt utelukkende av standard operativ prosedyre for Managed Services.

Bruker har den betydningen som er angitt i de Generelle vilkårene, men inkluderer også enkeltpersoner som har tilgang til produktene og tjenestene programmatisk (for eksempel ved bruk av en API) for ethvert formål.

Visual Configurator betyr bildegjengivelsesteknologi i sanntid og rammeverk for å muliggjøre synlige konfigureringsløsninger for kunder på nettet for personlig tilpasning og tilpasningseffekter, for eksempel gjengivelse av farger, teksturer, overflater, mønstre, monogrammer, graveringer i produktbilder eller -scener i sanntid. Kundens lisens for Visual Configurator inkluderer 10 forekomster av Scene7 Image Authoring.

1:1-maler betyr dynamisk monterte og leverte 1:1-tilpassede, personlige, rike mediebannere for sidebesøkende i målgruppen. 1:1-maler er påkrevd for 1:1 høyt målrettede dynamiske bannere eller 1:1 personlige e-poster der opprinnelige serverforespørsler overstiger 30 % av de totale forespørslene for kontoen.

 

 

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet