Adobe Creative Cloud | Produktbeskrivelse

Sist oppdatert: 8. august 2017

Hva er Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud gir brukere tilgang til en samling av programvare som er utviklet av Adobe for grafisk design, videoredigering, webutvikling, foto og skytjenester.

Produkter og tjenester

Lisensberegning

Distribusjon

Adobe Creative Cloud*

* Inkluderer Adobe Acrobat Pro

Per bruker

Lokal programvare og

on-demand-tjenester

Tilleggstransaksjoner*

* Hvis tilgjengelig

Per transaksjon

On-demand-tjenester

Definisjoner

Et Elektronisk dokument betyr et dokument som er lastet opp til on demand-tjenesten og overført til en tredjepart for gjennomgang, godkjenning eller signering.

Med en Transaksjon menes hver gang et elektronisk dokument eller en samling av relaterte elektroniske dokumenter sendes til en mottaker gjennom on demand-tjenesten.  Hver hundrede side eller 10 MB er en transaksjon.

En Bruker er en enkelt ansatt, leverandør eller underleverandør av kundens spesifikke bedriftsvirksomhet eller lignende bedriftsenhet som har tilgang til Adobe-produkter og tjenester, og som ikke overstiger antallet lisenser.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din