Adobe Primetime Ad Currency Optimization | Produktbeskrivelse

Sist oppdatert: 11. juni 2019

Hva er Adobe Primetime Ad Currency Optimization?

Adobe Primetime Ad Currency Optimization er en tjeneste som bruker avanserte maskinlæringsalgoritmer for å lage optimaliseringsdata ved hjelp av kundens overførte data. Optimaliseringsdata plasseres på kundens målrettingsplattform for kundens bruk i målretting av kampanjer mot utvalgte demografiske grupper.

Produkt eller tjeneste

Lisensberegning

Distribusjon

Ad Currency Optimization

Kostnad per tusen visninger (DPM)

Behovsbasert tjeneste

Produktbegrensninger

For kampanjer som kjøres på kundens egen videospiller og på eide og driftede nettsteder og mobilapplikasjoner.

Definisjoner

Adobes brukspiksel betyr Adobe-visningspikselen som leveres til kunden av Adobe for å registrere visninger levert ved hjelp av optimaliseringsdata. Distribuert kode inkluderer Adobes brukspiksel.

Kampanje betyr en reklamekampanje tilknyttet optimaliseringsdata og som måles av en valutaleverandør.  

Valutaleverandør betyr en leverandør som leverer annonsemålinger og statistikk om målretting av annonser.  

Visning betyr måling av et svar fra et system for levering av videoannonser til en annonseforespørsel fra en digital videoinnholdsvert, angitt i sekunder. 4.1 ("Impression Counting") fra Interactive Advertising Bureau (IAB) sine retningslinjer for måling av digitale videovisninger for 2018.

Optimaliseringsdata betyr segmentdata opprettet av On-demand-tjenestene fra pseudonyme brukerdata levert av kunden, slik de er optimalisert av data hentet fra valutaleverandører.

Pseudonymisert ID betyr en unik identifikator, for eksempel en besøks-ID eller mobilenhets-ID, som er tilknyttet en individuell forbruker, husholdning, gruppe, organisasjon eller enhet, som i sin opprinnelige form eller modifisert av kunden sikrer at dataene ikke kan (i) brukes i seg selv eller i kombinasjon med annen informasjon, av Adobe eller en tredjepart for å identifisere en spesifikk fysisk person, eller (ii) brukes til omvendt utvikling, med tanke på dagens tilgjengelige teknologi.

Pseudonyme brukerdata betyr kundens data om seeratferd på brukernivå og relaterte pseudonyme ID-er. Kundedata inkluderer pseudonyme brukerdata.

Målrettingsplattform betyr enhver enhet (f.eks. etterspørselsplattform, annonseservere eller plattformer for administrasjon av innhold) som har inngått en avtale med kunden som autoriserer en slik enhet til å få tilgang til og bruke overførte data.

Overførte data betyr alle data som er importert til On-demand-tjenestene fra andre kilder (dvs. Adobe Analytics), og alle data som eksporteres fra On-demand-tjenestene. Med unntak av optimaliseringsdata, er overførte data kundedata.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?