Hva er en katalog?

En katalog er en database som sporer banene til bildene dine, og informasjon om dem. Når du redigerer bilder, rangerer dem, gir dem nøkkelord, eller gjør andre ting med bilder i Lightroom, spores alle disse endringene i katalogen. Bildene selv røres ikke.

Merk: Kataloger er annerledes fra samlinger. Samlinger er et organiseringsverktøy innen en katalog. Se Bildesamlinger.

Når du starter Lightroom for første gang, vil den automatisk opprette en tom katalogfil (Lightroom 5 Catalog.lrcat) for deg. For å begynne å jobbe i denne tomme standardkatalogen, klikker du på Importer-knappen.

For mer informasjon om kataloger, inkludert en videoguide, se Hvordan Lightroom-kataloger fungerer.

Hvordan oppretter eller åpner jeg en annen katalog?

 • For å opprette en katalog: Start Lightroom og velg Fil > Ny katalog. Spesifiser hvor du ønsker å lagre katalogen, angi et navn og klikk på Opprett.
 • For å åpne en annen katalog: Velg Fil > Åpne katalog, naviger til banen for katalogen du ønsker å åpne, og klikk på Åpne.
 • Hvis du har flere kataloger, fortell Lightroom hvilken du ønsker å åpne når du starter programmet: Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Lightroom > Innstillinger (Mac OS) og spesifiser et alternativ i Generelt-panelet. For mer informasjon om valgene, se Endre standardkatalog.
Fortell Lightroom hvilken katalog du ønsker å åpne ved oppstart.

Merk:

Med mindre du arbeider med millioner av bilder slik at ytelse blir et problem, er det ikke anbefalt å bruke flere kataloger. Se Julieanne Kosts En eller flere kataloger? videoveiledning på Adobe TV, for å se argumenter for og mot bruk av en eller flere kataloger i alle versjoner av Lightroom.

Hvordan åpner jeg den gamle katalogen min i den nye versjonen av Lightroom?

Når du oppgraderer til en ny versjon av Lightroom og åpner en katalog fra en eldre versjon, oppgraderer Lightroom katalogen automatisk. Den gamle katalogen forblir urørt. Den nye oppdaterte katalogen inneholder all gammel metadata assosiert med den forrige katalogen og bildene.

 1. Start den nye versjonen av Lightroom for første gang, eller åpne den nye versjonen av Lightroom og velg Fil > Åpne katalog.

 2. Naviger til den gamle catalog.lrcat-filen og klikk på Åpne.

 3. Om spurt, klikk på Start på nytt for å lukke den nåværende katalogen og starte Lightroom på nytt.

  Be Lightroom starte på nytt med den valgte katalogen.
 4. Klikk på Oppgrader.

  Bekreft at du ønsker å oppgradere katalogen.

Merk:

Hvis du har problemer med å oppgradere en katalog, åpne den gamle katalogen i en tidligere versjon av Lightroom og eksporter den som en ny katalog. Så importerer du den eksporterte katalogen i den nye versjonen av Lightroom. Se Eksporter en katalog.

Hvor er katalogen min plassert?

Som standard, lagrer Lightroom kataloger i de følgende mappene:

 • Windows: \Users\[user name]\Pictures\Lightroom
 • Mac OS: /Users/[user name]/Pictures/Lightroom

For standardplasseringer til kataloger og andre viktige filer i Lightroom, se:

Merk:

Hvis du har flyttet katalogen din, og ikke husker hvor den er, søk etter «lrcat» i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS).

Kan jeg lagre en katalog på nettverket?

Nei, du kan ikke lagre kataloger på et nettverk, men du kan lagre bildene dine på nettverket. Smart forhåndsvisning lar deg redigere bildene dine i Lightroom selv om du er frakoblet nettverket, eller hvis datamaskinen din er frakoblet stasjonen som inneholder bildene.

Hvordan flytter jeg en katalog?

Du kan flytte katalogen din til en annen bane på datamaskinens harddisk, til en ekstern disk, eller til en helt annen datamaskin. Bare bruk Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS) for å dra og slippe de følgende filene til en ny plass:

 • Katalog: [katalognavn].lrcat
 • Forhåndsvisning: [katalognavn] Previews.lrdata
 • Smarte forhåndsvisninger (kun Lightroom 5): [katalognavn] Smart Previews.lrdata
Merk at du ikke flytter på bildene, ei heller flytter du Lightroom-programmet. Hvis Lightroom ikke finner katalogen eller bildene dine etter at du har flyttet en katalog, se Lightroom finner ikke katalogen min. Hvordan finner jeg den?Eller Katalogen finner ikke bildene mine. Hvordan finner jeg dem?
 
For å overføre en katalog fra en Windows-datamaskin til en Mac, kopier katalogen, forhåndsvisningene og bildefilene fra den opprinnelige maskinen og over på en flashenhet eller ekstern disk. Koble så den disken til den andre maskinen og kopier filene til den ønskede banen der.

Merk:

For en videoguide om hvordan du flytter en katalog mellom to datamaskiner, se Julianne Kosts Hvordan migrere Lightroom til en annen datamaskin videoguide på Adobe TV.

Hvordan gir jeg en katalog et nytt navn?

Du kan gi nytt navn til en katalog i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS). Hvis du gir nytt navn til en katalog, forsikre deg om at du også gir nytt navn til medfølgende filer for Forhåndsvisninger og Smarte forhåndsvisninger.

 1. Lukk Lightroom.

 2. Naviger til katalogen og forhåndsvisningsfilene i Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS). De skal være i samme mappe.

 3. Gi nytt navn til alle tre filene, forsikre at ordet Previews beholdes i forhåndsvisningsbufferfilene. For eksempel:

Gammelt filnavn Nytt filnavn
Lightroom 5 Catalog.lrcat Min tur catalog.lrcat
Lightroom 5 Catalog Previews.lrdata Min tur catalog Previews.lrdata
Lightroom 5 Catalog Previews.lrdata Min tur Smart Previews.lrdata

Merk: Bufferfilene for smart forhåndsvisning er tilgjengelig for Lightroom 5, men ikke tidligere versjoner.

Etter at du gir katalogen nytt navn, kan det hende du må hjelpe Lightroom finne den. Se Lightroom finner ikke katalogen min. Hvordan finner jeg den?

Hvordan sikkerhetskopierer jeg en katalog?

Du kan automatisk sikkerhetskopiere katalogen når du avslutter Lightroom.

 1. Fortell Lightroom hvor ofte du ønsker å sikkerhetskopiere: velg Rediger > Kataloginnstillinger (Windows) eller Lightroom > Kataloginnstillinger (Mac OS), og spesifiser hvor ofte i Sikkerhetskopier katalog-alternativet i Generelt-fanen.

 2. Avslutt Lightroom til valgt tid.

Merk:

For å sikkerhetskopiere katalogen manuelt, gå til Kataloginnstillinger, velg Sikkerhetskopiere katalog > Neste gang Lightroom avsluttes, og steng vinduet. Avslutt så Lightroom.

Be Lightroom sikkerhetskopiere katalogen neste gang Lightroom avsluttes.

Merk:

På Mac, vil ikke Lightroom CC/Lightroom 6.1 pakke kataloger større enn 4 GB. Dette er fordi Mac OS sitt standardprogram for utpakking ikke kan håndtere arkiver større enn 4 GB, og melder at slike pakkede kataloger er «skadet».

Viktig: Sikkerhetskopiering av katalogen sikkerhetskopierer ikke bildene den omhandler. Hvis du vil vite mer om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av kataloger, se Sikkerhetskopiere en katalog.

Hva gjør optimalisering med en katalog?

Optimalisering av en katalog gjør flere ting med den:

 • Den omorganiserer data i katalogen slik at det kan uthentes raskere,
 • det oppdaterer databasedata slik at den raskeste innhentingsmetoden kan benyttes.

Hvordan sletter jeg en katalog?

Ved å bruke Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS), finner du mappen som inneholder katalogen. Dra så følgende filer over i Søppelkassen (Windows) eller Søppel (Mac OS):

 • Katalog: [Katalognavn].lrcat
 • Forhåndsvisning: [katalognavn] Previews.lrdata
 • Smarte forhåndsvisninger (kun Lightroom 5): [katalognavn] Smart Previews.lrdata
Merk at du ikke sletter bildene, ei heller sletter du Lightroom-programmet. For mer informasjon om disse oppgavene, se Avinstallere Lightroom manuelt og Fjerne bilder fra kataloger.

Hvordan kombinerer jeg kataloger, eller flytter bilder fra en katalog til en annen?

For å kombinere eller slå sammen kataloger, eller flytte bilder fra en katalog til en annen, importerer du den ene katalogen i den andre.

 1. Velg Fil > Åpne katalog, og velg katalogen du ønsker at skal være primær- eller hovedkatalog, (den du ønsker å legge til i).

 2. Velg Fil > Importer fra en annen katalog, og naviger til katalogen som inneholder bildene du ønsker å legge til fra. Deretter klikker du Åpne (Windows) eller Velg (Mac OS).

 3. I dialogboksen Importer fra katalog gjør du følgende:

  1. Under Kataloginnhold, velg mappene som inneholder bildene du ønsker å importere.

  2. Spesifiser hvordan du ønsker å behandle nye og eksisterende bilder. Du finner mer informasjon om disse alternativene under Importere bilder fra en annen Lightroom-katalog.

 4. Klikk på Importer.

 5. Gjenta trinn 1-4 for ytterligere kataloger eller bilder du ønsker å legge til i den åpne katalogen.

Merk:

For å se en video om sammenslåing av kataloger, se Julianne Kosts Slå sammen individuelle kataloger til en hovedkatalog på Adobe TV.

Hvordan bruker jeg katalogen min på forskjellige datamaskiner, som for eksempel den bærbare PC-en og den stasjonære?

Den enkleste måten for å bruke Lightroom på mer enn én datamaskin, er å holde katalogen og bildene sammen på en ekstern stasjon. Så bare ber du Lightroom, i Innstillinger, om å åpne den katalogen som standard.

Hvor mange bilder kan jeg ha i en katalog?

Det finnes ikke noe gitt maksimumsantall bilder du kan lagre i en Lightroom-katalog. Hvis katalogen blir stor, og du merker at Lightroom blir tregere, se Optimalisere ytelsen for tips om hvordan du kan gjøre det raskere igjen.

Hva er den største bildestørrelsen jeg kan ha i en katalog?

Lightroom 2-5 støtter bilder på opptil 65 000 piksler i lengde eller bredde, eller opptil 512 megapiksler, den som er minst av dem.

Lightroom 1 importerer bilder på opptil 10 000 x 10 000 piksler.

Lightroom finner ikke katalogen min. Hvordan finner jeg den?

Hvis du flytter eller gir nytt navn til katalogen din, kan du møte feilmeldingen «Lightroom-katalogen ble ikke funnet» neste gang du starter Lightroom.

 1. I feilmeldingsvinduet for «Lightroom-katalogen ble ikke funnet» klikker du på Velg en annen katalog.

  Velg en annen katalog å åpne.
 2. Hvis katalogen du ønsker ikke finnes i listen, klikk på Velg en annen katalog, for å åpne mappen \Pictures\Lightroom (Windows) eller /Pictures/Lightroom (Mac OS).

 3. Naviger til katalogen som fikk nytt navn eller ble flyttet, merk den, og klikk på Velg.

 4. I dialogboksen Velg katalog er sannsynligvis katalogen med det nye navnet den første i listen. Velg den og klikk på Åpne.

Katalogen finner ikke bildene mine. Hvordan finner jeg dem?

Hvis du flytter bilder i Finder (Mac OS) eller Explorer (Windows), kan Lightroom-katalogen miste oversikten over dem. Når en katalog ikke finner et bilde, vil ikonet for Bilde mangler vises som miniatyrbilde i bibliotekets rutenettvisning og i filmstripen. Ikonet er et utropstegn () i Lightroom 5 og et spørsmålstegn () i tidligere versjoner av Lightroom. Feilen «Filen ble ikke funnet» (Lightroom 5) eller «Bildet er frakoblet eller mangler» (tidligere versjoner av Lightroom) vises over forhåndsvisningen av bildet i Develop-modulen.

 1. I rutenettvisningen av bibliotekmodulen, klikk på «Bildet mangler»-ikonet i bildets miniatyrbilde.
 2. Klikk på Finn-knappen og naviger til mappen som inneholder bildet.
 3. Klikk på Velg.
Du kan finne innholdet til manglende mapper på samme måte: Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på en mappe som har et spørsmålstegn-ikon i Mapper-fanen () og velg Finn manglende mappe. Naviger til banen for mappen, og klikk på Velg.

Merk:

For å unngå manglende bilder, flytt alltid bilder fra innen Lightroom heller enn i operativsystemet. Se Flytt bilder til en annen mappe og Finne manglende bilder.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet