Vil du forbedre ytelsen til Photoshop Lightroom? Prøv noen av disse forslagene.

De beste resultatene får du dersom du har en helhetlig tilnærming. Les gjennom alle forslagene vi gir her. Avgjør hvilke som passer ditt datamaskinoppsett. Du bør også tenke over hva slags filer og hvilken arbeidsflyt du bruker. Alle Lightroom-brukere arbeider i forskjellige omstendigheter, og forbedret ytelse krever en kombinasjon av flere teknikker.

Optimaliser maskinvaren og operativsystemet

Oppdater til den nyeste versjonen av Lightroom

Velg Hjelp > Se etter oppdateringer, i Lightroom.

Overskrid systemkravene

Systemkravene for å kjøre Lightroom er bare minimumskrav for at Lightroom skal kunne kjøre. Du kan få dramatisk forbedret ytelse ved å bruke ekstra RAM og en raskere prosessor. Kravene varierer, avhengig av følgende faktorer:

 • Filtypen du jobber med
 • Filstørrelsen
 • Totalt antall bilder i katalogen
 • Hvor mange flekkreparasjoner og lokale justeringer (penselstrøk) du bruker på bildene

Her ser du hvilke alternativer som kan forbedre ytelsen:

 • 64-bitersprosessor med flere kjerner (Du får best resultat med opptil seks kjerner – ekstra kraft er særlig viktig dersom du bruker flere skjermer eller en skjerm med høy oppløsning, da disse krever flere ressurser)
 • Minst 4 GB RAM, mer dersom du bruker Photoshop samtidig
 • Raske harddisker, særlig for katalogen og forhåndsvisninger

Finn ut systemkravene for din versjon av Photoshop.

Hvis du vil se detaljer for din systemkonfigurasjon, velger du Help > System Info i Lightroom.

Bruk en rask harddisk

En rask (7200 rpm), innebygd serie-ATA-disk er nok for enkle arbeidsflyter. Dersom du har en mer krevende arbeidsflyt, bør du vurdere en RAID-matrise.

Det er hendig å lagre kataloger, bildefiler og forhåndsvisninger på en ekstern harddisk hvis du arbeider med samme katalog på flere datamaskiner. Dette kan imidlertid påvirke Lightrooms ytelse i negativ retning. Hvis du er nødt til å lagre filer eksternt, bør du sørge for å ha en rask forbindelse. Bruk f.eks. en Thunderbolt-tilkobling, USB 3.0-tilkobling (ikke USB 1.0 eller 2.0) eller eSATA-tilkobling.For best ytelse, koble den eksterne disken til en kompatibel port som har høyest båndbreddegrense av alle de tilgjengelige portene. Båndbreddegrensene for ulike porter er oppført nedenfor:

Thunderbolt = 10 GB/sek
eSATA = 600MB/sek
PCIe = 500MB/sek
USB3 = 400MB/sek
USB2 = 35MB/sek

Merk:

Katalogfiler kan ikke lagres på nettverksstasjoner, men du kan lagre bilder på en nettverksstaasjon. Nettverksservere (med harddisker du har tilgang til via et nettverk) har lavere dataoverføringshastighet. Derfor kan det ta lenger tid når du bytter moduler eller når du bytter fra én fil til en annen i Lightroom.

Sørg for at du har en stor nok harddisk og nok ledig plass

Dårlig ytelse kan skyldes mangel på ledig harddiskplass. Sørg for at harddisken som Lightroom-katalogen, forhåndsvisningene og bildefilene er lagret på, har minst 20 % ledig plass.

Se Systemkrav for Lightroom for å finne ut hvor mye ledig harddiskplass du trenger for din versjon av Lightroom.

Oppdater grafikkdriveren

Bruk en kompatibel grafikkprosessor (også kalt et grafikkort, videokort eller GPU). Sørg for at grafikkdriveren er oppdatert.

Hvis datamaskinens grafikkprosessor ikke er kompatibel med Lightroom, fjerner du avmerkingen for Bruk grafikkprosessor i Lightroom (macOS)/Rediger (Win) > Innstillinger > Ytelse.

For detaljer informasjon kan du se Feilsøking og vanlige spørsmål for Lightroom grafikkprosessor (GPU).

Kjør Lightroom i 64-bitersmodus (Lightroom 4 og 3)

Hvis du kjører Lightroom i 64-bitersmodus, har programmet tilgang til mer enn 2 GB RAM, som er øvre grense for 32-biters operativsystemer. Du kan forbedre ytelsen betraktelig ved å gi Lightroom tilgang til mer enn 4 GB RAM.

Lightroom kjører automatisk i 64-bitersmodus dersom det installeres på en datamaskin som støtter 64 biter og som kjører et 64-biters operativsystem. Du kontrollerer om det kjører i 64-bitersmodus slik:

Kontrollere om Lightroom kjører i 64-bitersmodus i Windows

 1. Start Lightroom og se på tittellinjen til programmet.

 2. Se om du ser "64x".

Kontrollere om Lightroom kjører i 64-bitersmodus i Mac OS

 1. Naviger til Programmer-mappen i Finder, og klikk på Adobe Lightroom 3.

 2. Trykk på Cmd+I.

 3. I Generelt-alternativene sørger du for at det ikke er krysset av for å åpne i 32-bitersmodus.

Hvis du bruker Photoshop med Lightroom, kan du sjekke Photoshops RAM-innstilling

Se Bruk maksimal mengde RAM og Minnebruk i denne TechNote for å finne ut de beste RAM-innstillingene for din datamaskin. For å endre minneinnstillingene i Photoshop velger du Apple > Innstillinger > Ytelse (Mac OS) eller Rediger > Innstillinger > Ytelse (Windows).

Skjermer med høy oppløsning

Tegning til skjermen gå langsomt når Lightroom bruker hele skjermen til en skjerm med høy oppløsning. En skjerm med høy oppløsning har en oppløsning nær 2560 x 1600, og finnes på 30-tommerskjermer og Retina MacBooks. For å øke ytelsen på slike skjermer kan du redusere størrelsen på Lightroom-vinduet, eller bruke visningene 1:2 eller 1:3 i navigatørpanelet.

Bruk optimale innstillinger i Lightroom

Forhåndsvis i 1:1-format med vilje

Lightroom benytter forhåndsvisninger til å vise miniatyrbilder i Grid-visningen, Loupe-visningen og i modulene Develop, Slideshow, Print og Web.

Når du importerer bilder, kan du velge blant tre typer forhåndsvisninger, av økende kvalitet:

Minimal: Disse forhåndsvisningene er de små JPEG-forhåndsvisningene med lav oppløsning som er innebygd i bildene, og generert av kameraet. De er den raskeste typen forhåndsvisning å opprette. Visningene Filmstrip og Grid i Library-modulen bruker minimale forhåndsvisninger midlertidig, helt til Lightroom har gjengitt forhåndsvisninger i standardstørrelse for disse miniatyrbildene.

Embedded og Sidecar: Dette er større forhåndsvisninger som også genereres av kameraet, og det tar litt lengre tid å opprette dem enn de minimale forhåndsvisningene.

Standard: Lightroom oppretter standard forhåndsvisninger. De bruker Camera Raw-motoren til bearbeiding. De ser derfor innimellom annerledes ut enn minimale og innebygde forhåndsvisninger, særlig hvis du har tatt i bruk justeringer i Develop-modulen. Du kan angi størrelsen på standardforhåndsvisningen du vil ha, basert på hva slags skjerm du bruker. Standard forhåndsvisninger benyttes i visningene Filmstrip og Grid samt i forhåndsvisnings- og innholdsdelene av modulene Slideshow, Print og Web.

1:1: Disse forhåndsvisningene er 100 %-visninger av de faktiske bildepunktene, og i likhet med standardforhåndsvisningene, er det Camera Raw-motoren som bearbeider dem. Når Lightroom genererer 1:1-forhåndsvisninger, genererer det også minimale og standard forhåndsvisninger, så alle tre er tilgjengelige for programmet ved behov. Fordi store mengder data behandles, kan 1:1-forhåndsvisninger ta lang tid å opprette. Hver gang du zoomer til 1:1 eller høyere i Library-modulen, bruker Lightroom 1:1-forhåndsvisninger.

Lightroom krever en standard- eller 1:1-forhåndsvisning for å kunne vise og jobbe med bilder, avhengig av oppgaven. Hvis du kun ber Lightroom om å generere en minimal eller innebygd (Embedded) forhåndsvisning ved importering av bilder, oppretter Lightroom standard- og 1:1-forhåndsvisninger automatisk mens du jobber i programmet. Denne prosessen senker ytelsen. Du øker produktiviteten og fjerner dette avbruddet ved å styre når og hvor du vil gjengi 1:1-forhåndsvisninger. Gjengi dem ved importering, eller sett av tid til å gjengi dem manuelt.

Bruk File Handling-panelet i importvinduet til å gjengi 1:1-forhåndsvisninger ved importering. Velg Render Previews > 1:1. Selv om importeringen går tregere når du genererer 1:1-forhåndsvisninger av høy kvalitet ved importering, gjør det at Lightroom reagerer raskere når du begynner å jobbe i Library-modulen.

Du kan alternativt gjengi minimale forhåndsvisninger eller standardforhåndsvisninger ved importering, dersom du vil at importen skal gå raskere. Du kan da når som helst velge flere bilder i Grid-visningen i Library-modulen, og velge Library > Previews > Render 1:1 Previews. La Lightroom bearbeide bildene før du begynner å arbeide med dem.

Sett standard forhåndsvisningsstørrelse til så liten som mulig

Fordi det tar tid å gjengi standardforhåndsvisninger, bør du unngå å få Lightroom til å jobbe hardere enn det må. Små forhåndsvisningsstørrelser reduserer også størrelsen på filbufferen for forhåndsvisninger, noe som forbedrer ytelsen og sparer plass på harddisken.

Hvis du vil gjøre standardforhåndsvisninger små, angir du korrekt størrelse og kvalitet i dialogboksen Catalog Settings:

 1. Velg Edit >  Catalog Settings (Windows) eller Lightroom > Catalog Settings (Mac OS), og velg så File Handling.

 2. Velg størrelsen som er nærmest den lengste kanten av skjermoppløsningen, men ikke kortere enn den, for standard forhåndsvisningsstørrelse (Standard Preview Size). Hvis skjermoppløsningen din f.eks. er 1920 x 1200 bildepunkter, velger du Standard Preview Size > 2048 Pixels.

 3. Velg Low eller Medium for Preview Quality. Dette tilsvarer den nedre eller midtre enden av kvalitetsskalaen for JPEG-filer.

Merk:

Jo større skjermen din er (og jo høyere oppløsning den har), jo hardere må Lightroom jobbe for å beregne forhåndsvisninger og oppdatere bildepunkter mens du utfører endringer. Hvis ytelsen blir dårlig når du benytter en stor skjerm, kan du prøve å senke oppløsningen til skjermen ved hjelp av skjermkontrollpanelet (Windows) eller systemvalgene for skjerm (Mac OS). 

Behold 1:1-forhåndsvisninger så lenge som mulig

Fordi 1:1-forhåndsvisninger kan oppta mye plass på disken, gir Lightroom deg muligheten til å forkaste dem med jevne mellomrom, f.eks. daglig, ukentlig eller månedlig. Hver gang du forkaster forhåndsvisninger, betyr det at Lightroom må opprette dem på nytt neste gang du trenger dem, selv om du bare vil zoome til Loupe-visning.

Såfremt diskplass ikke er et problem, bør du beholde 1:1-forhåndsvisninger på disken så lenge som mulig, for å optimalisere ytelsen. Velg Automatically Discard 1:1 Previews > After 30 Days eller Never i File Handling-delen av dialogboksen Catalog Settings.

Merk: Filen med forhåndsvisningene, [katalognavn] Previews.lrdata, kan bli stor hvis alternativet for å slette forhåndsvisninger, er satt til Aldri eller 30 dager. Denne filen er i samme katalogfil. Hvis dette alternativet er satt til Aldri, og du har problemer med lite harddiskplass, kan du kontrollere størrelsen til denne filen. Slett den hvis den er for stor.

Lagre katalogen og forhåndsvisningsbufferen i samme mappe

Som standard lagrer Lightroom bufferfilen for forhåndsvisninger, [navn på katalog] Previews.lrdata, i samme mappe som katalogfilen, [navn på katalog].lrcat. Hvis du flytter katalogfilen eller lagrer den et annet sted enn bufferen, må Lightroom generere forhåndsvisningene på nytt. Du bør derfor la dem ligge i samme mappe.

Hvis du vil se standardplasseringene for katalogen, forhåndsvisningen og andre Lightroom-filer, kan du se Plassering av innstillingsfil og andre filer.

La automatisk skriving til XMP være slått av

Som standard lagres endringer du gjør i filer i Lightroom, som nøkkelord og fiksing av røde øyne, sammen med bildet i Lightroom-katalogen. Endringene lagres imidlertid som XMP-data (Extensible Metadata Platform), slik at andre programmer, som Adobe Bridge og Camera Raw, kan gjenkjenne dem. Disse dataene følger med bildefilen.

I Lightroom kan endringer lagres som XMP automatisk eller manuelt. Hvis du jevnlig bytter mellom å bruke Lightroom, Adobe Bridge og Camera Raw, er det best å lagre endringer til XMP automatisk. Dermed slipper du å tenke på det. Programmene er alltid synkroniserte, gjenspeiler alltid de nyeste endringene du har gjort i Lightroom, og du vil ikke se feil ikoner eller merker i Bridge eller Lightroom.

Lightroom-ytelsen kan imidlertid forverres dramatisk dersom du velger å lagre endringer automatisk. Hvis du ikke arbeider i flere programmer, bør du vurdere å deaktivere det automatiske alternativet. Endringene lagres fortsatt i katalogen, og når du skriver ut eller eksporterer bilder fra Lightroom, vises endringene i det endelige produktet.

Slik deaktiverer du automatisk skriving til XMP:

 1. Velg Edit > Catalog Settings (Windows) eller Lightroom > Catalog Settings (Mac OS).

 2. Klikk på fanen Metadata og fjern avmerkingen for Automatically Write Changes Into XMP.

Selv om automatisk XMP er slått av, kan du når som helst lagre metadataendringer manuelt for enkeltfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Grunnleggende informasjon om metadata og handlinger.

Optimaliser katalogen

Lightroom skriver hele tiden endringer til katalogfilen (.lrcat). Når ytelsen blir dårlig, kan du optimalisere Lightroom-katalogen ved å velge File > Optimize Catalog. Når du optimaliserer katalogen, får Lightroom beskjed om å studere datastrukturen til katalogen og sørge for at den er kortfattet.

Du kan optimalisere ytelsen og forbedre katalogstabiliteten ytterligere ved å velge alternativene Test Integrity Before Backing Up og Optimize The Catalog After Backing Up når du avslutter Lightroom og sikkerhetskopierer katalogen. Disse prosessene tar litt tid, men kan gjøre katalogdriften jevnere. 

Øk bufferstørrelsen for Camera Raw

Hver gang du viser og redigerer bilder i raw-format i Develop-modulen, genererer Lightroom oppdaterte forhåndsvisninger i høy kvalitet. Programmet tar utgangspunkt i de originale bildedataene, og oppdaterer så forhåndsvisningen for all bearbeiding og alle endringer som er tatt i bruk. Prosessen går litt raskere dersom originalbildedataene befinner seg i Camera Raw-bufferen. Lightroom ser etter de originale bildedataene i bufferen, og kan hoppe over de første delene av behandlingen dersom bildedataene er bufret.

Som standard setter Lightroom Camera Raw-bufferen til 1 GB. Hvis du øker bufferstørrelsen, kan den lagre mer bildedata, som gjør genereringen av forhåndsvisningene av bildene raskere. Noen Lightroom-brukere opplever at ytelsen i Develop-modulen blir markant bedre når de øker Camera Raw-bufferen til 20 GB eller mer. Slik øker du bufferstørrelsen for Camera Raw:

 1. Velg Lightroom > Preferences (Mac OS) eller Edit > Preferences (Windows).

 2. Klikk på kategorien File Handling.

 3. Prøv å velge 10 GB for Maximum Size i delen Camera Raw Cache Settings.

Du gjør bufferen enda raskere ved å lagre den på en rask harddisk. Slik angir du plasseringen av Camera Raw-bufferen:

 1. Velg Lightroom > Preferences (Mac OS) eller Edit > Preferences (Windows).

 2. Klikk på kategorien File Handling.

 3. Klikk på Choose i delen Camera Raw Cache Settings, og bla deg fram til plasseringen du vil bruke for bufferen.

Flekkfjerningsverktøy, lokale korrigeringer og historikk-panel

Flekkfjerningsverktøyet og pensel for lokale korrigeringer er ikke designet for hundre- til tusenvis av korrigeringer. Hvis bildet ditt inneholder mange (hundre) lokaliserte justeringer, kan du vurdere å bruke et pikselbasert redigeringsprogram som Photoshop for disse korrigeringene.

Hvis du har mange korrigeringer, sjekk Historikk-panelet. Historikk-panelet har ingen begrensninger, og slettes ikke med mindre dette spesifiseres. Hvis du har utført mange lokale korrigeringer eller flekkkorrigeringer kan historikken være lang, og det kan redusere Lightrooms ytelse.

Tøm Historikk-panelet ved å klikke på X til høyre for overskriften til Historikk-panelet.

Rekkefølge på utvikleroperasjoner

Den beste rekkefølgen av utvikleroperasjoner for å øke ytelsen er som følger:

 1. Flekkfiksing.
 2. Geometriske korrigeringer, slik som objektivkorrigering og manuelle korrigeringer, inkludert korrigeringer med den vertikale glidebryteren.
 3. Globale ikke-detaljerte korrigeringer, slik som eksponering og hvitbalanse. Disse korrigeringene kan også utføres først hvis dette er ønskelig.
 4. Lokale korrigeringer, slik som graderingsfilter og penselstrøk for justering.
 5. Detaljerte korrigeringer, slik som støyreduksjon og fokusering.

Merk: Ved å utføre flekkfiksing først blir nøyaktigheten til flekkfiksingen bedre, og sørger for at kantene på de fiksede områdene samsvarer med flekkstedet.

Unngå korrigeringer du ikke trenger

Dette forslaget gjelder spesielt for lokale korrigeringer. Alle glidebrytere du har endret under lokale korrigeringer eller graderingsfilteret gjelder for hele korrigeringen. Og, alle alternativer bruker ressurser og kan påvirke ytelsen.

Når du utfører lokale korrigeringer og graderinger, må du sjekke at du trenger alle korrigeringene du har valgt.

Dersom du ikke trenger et penselstrøk eller en gradering for å utføre en bestemt type korrigering, plasser glidebryteren på null.

Unngå også bruk av unødvendige globale korrigeringer, spesielt alternativer som bruker ressurser, slik som støyreduksjon, fokusering og objektivkorrigeringer.

Noen glidebrytere har en verdi som slår dem på som standard. For mer ressurskrevende alternativer vil null deaktivere glidebryteren.

Zoomealternativer

Dersom Tilpass og Fyll zoom-alternativene er langsomme, prøv å bruke 1:2, 1:3 eller 1:4 i navigatørpanelet.

Hvilken prosessversjon som skal brukes

Prosessversjon 2012 krever flere ressurser enn prosessversjon 2010, så i enkelte tilfeller kan den være langsommere. Det er imidlertid nødvendig å balansere ytelsesøkningen med redigeringen og bildekvaliteten som tilbys i prosessversjon 2012.

Slett hurtigbuffer for Lightroom-forhåndsvisninger

Selv om sjelden skjer, så kan ett eller flere av følgende problemer oppstå. Gjør de det, må du kanskje slette hurtigbufferfilen for forhåndsvsining.

 • Harddisken din blir plutselig full.
 • Du får en feilmelding om hurtigbufferen i Lightroom.
 • Du får artefakter – slik som linjer, prikker eller uventede fargeområder – på bildene.

Filen som inneholder miniatyrbilde- og forhåndsvisningsdata heter [Catalogname] Previews.lrdata, og er i samme mappe som katalogen din.

Miniatyrbilder, små forhåndsvisninger og forhåndsvisninger i 1:1 (full størrelse) oppbevares i denne Previews.lrdata-filen. I Lightrooms innstillinger kan du bestemme når du vil slette de største forhåndsvisningene, 1:1. Når du sletter 1:1-forhåndsvisningene, vil størrelsen på Previews.lrdata-filen reduseres. Hvis du ikke sletter 1:1-forhåndsvisninger, kan filen bli veldig stor. 

Standardinnstillingen for når de store 1:1-forhåndsvisningene slettes er en uke. Størrelsen på forhåndsvisningsfilen reduseres når disse store forhåndsvisningene slettes, men hele filen slettes ikke med mindre du gjør det manuelt. Filen blir ikke enorm med mindre du sjelden eller aldri sletter 1:1-forhåndsvisninger, men om den påvirker harddisken eller ikke avhenger av din tilgjengelige harddiskplass. Du kan endre hvor ofte 1:1-forhåndsvisningene slettes ved å velge Rediger > Kataloginnstillinger > Filhåndtering (Windows) eller Lightroom > Kataloginnstillinger > Filbehandling (Mac OS). 

Merk: Du må ikke forveksle Previews.lrdata-filen diskutert i denne technote med [Catalogname] Smart Previews.lrdata-filen, som inneholder alle Smart-forhåndsvisninger. Dersom du har svært begrenset harddiskplass må du kanskje slette denne filen, men hvis harddiskplassen er lav nok til at du får feilmeldinger om lite harddiskplass, bør du tømme papirkurven, arkivere noen filer og/eller omorganisere dataene dine slik at du får mer ledig harddiskplass.

Hvis du sletter filen Previews.lrdata vil forhåndsvisninger gjenopprettes for hver mappe eller samling du åpner i Lightroom, så første gang du jobber i ei mappe vil du oppleve forsinkelser mens forhåndsvisninger gjenopprettes.

Hvis alternativet Forkast 1:1-forhåndsvisninger automatisk er angitt til Aldri eller Etter 30 dager, kan forhåndsvisningsfilen bli veldig stor. Den kan oppta mange GB med plass. Hvis harddisken plutselig blir full, kan du sjekke størrelsen på denne filen. Da kan du slette filen. 

Du kan få en feil i Lightroom som indikerer et problem med hurtigbufferen; dette er et annet tilfelle hvor du bør slette previews.lrdata-filen.

Hvis bildene vises med artefakter, slik som fargede linjer, fargede prikker eller områder med uventede farger, så kan det hende at forhåndsvisningsfilen er ødelagt. Den eneste måten å fikse dette på er å slette previews.lrdata-filen. 

Merk at om du har inkludert forhåndsvisninger av bilder i katalogen din fra bilder du har arkivert, så mister du disse forhåndsvisningene også. 

Hvis problemet ikke løses ved at du sletter Previews.lrdata-filen, kan du prøve å tømme hurtigbufferfilen for Camera Raw. 

 1. I Lightroom velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller Lightroom > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
 2. Klikk på Tøm buffer under bufferinnstillingene for Camera Raw.

Du kan også endre plasseringen til bufferen ved å klikke på Velg. Merk at denne bufferen kun brukes av Utviklingsmodulen.

Reduser antall forhåndsinnstillinger

Ved å legge til forhåndsinnstillinger til Lightroom (enten de er opprettet av deg eller en tredjepart) kan ytelsen reduseres fordi Utviklermodulen genererer miniatyrbilder i navigatørpanelet for hver forhåndsinnstilling. Dette skjer helst hvis du har 2000 eller flere forhåndsinnstillinger. Reduser antall forhåndsinnstillinger som lastes i Lightroom til de du bruker oftest for å unngå denne typen redusert ytelse.

Utfør systemvedlikehold jevnlig

Pass på at Lightroom er oppdatert

Oppdateringer løser problemer og kan forbedre ytelsen. Kontroller at du har den nyeste oppdateringen for Lightroom. Velg Hjelp > Se etter oppdateringer.

Lukk unødvendige programmer og oppstartselementer

Andre åpne programmer og oppstartselementer minsker mengden av minne som er tilgjengelig for Lightroom. Lukk programmer, oppstartselementer og utvidelser du ikke bruker, og tildel deretter Lightroom mer minne.

Du bør også deaktivere antivirus- og sikkerhetsprogramvare som utfører søk i sanntid og automatisk sikkerhetskopering, midlertidig mens du arbeider i Lightroom. Hvis du vil vite hvordan du deaktiverer antivirus- og sikkerhetsprogramvarefunksjoner, kan du se programmets dokumentasjon.

Kjør Diskopprydding (Windows)

Når du arbeider i et program, lagrer Windows en midlertidig kopi av datafilen på harddisken. Mange applikasjoner oppretter .tmp-filer og sletter dem når du lukker applikasjonen. Krasj og systemfeil kan imidlertid forhindre et program fra å slette disse filene, slik at de tar opp diskplass og forårsaker problemer. Du bør kjøre Diskopprydding fra tid til annen for å fjerne midlertidige filer og alle andre filer som ikke er i bruk.

 1. Windows:  Velg Start, skriv Diskopprydding i søkefeltet og velg deretter Diskopprydding på Programmer-listen.

 2. Velg den stasjonen som eventuelt skal ryddes opp.

 3. Velg Midlertidige filer og eventuelle andre filer du vil slette.

 4. Klikk OK.

Defragmenter harddisken

Etter hvert som du legger til, sletter og flytter filer på en harddisk, blir ikke den ledige plassen én enkel sammenhengende blokk. Hvis systemet ikke har nok sammenhengende plass, lagrer det fragmenter av en fil på forskjellige plasser på harddisken. Det tar lengre tid for Lightroom å lese en fragmentert fil enn en som er lagret på ett sammenhengende sted.

Når du defragmenterer harddisken, må du passe på å velge alternativer for å løse diskprobelemer og gjenopprette skadede sektorer. Hvis du vil vite hvordan du defragmenterer harddisker i Windows, kan du se følgende hjelpeemner fra Microsoft:

Som regel trenger ikke Mac OS-harddisker defragmentering. Mac OS X defragmenterer små filer automatisk. Hvis du vil utføre en mer inngående defragmentering eller feilsøke harddiskproblemer på Mac OS, kan du bruke Apples diskverktøy. Eller du kan bruke et tredjepartsverktøy, som Micromat Tech Tool Pro. Se Om diskoptimalisering med Mac OS X på Apples støttenettsted.

Installer oppdateringer for operativsystemet

Oppdateringer til Windows eller macOS operativsystem forbedrer ytelsen og kompatibiliteten med programmer.

Du finner oppdateringspakker og andre oppdateringer til Windows på Microsofts nettsted. Hvis du trenger hjelp med å installere oppdateringspakker og andre oppdateringer, kan du kontakte Microsofts tekniske støtteavdeling.

Hvis du vil se etter oppdateringer til Mac OS X, velger du Programvareoppdatering fra Apple-menyen. Kontakt Apples tekniske støtteavdeling dersom du trenger hjelp med å installere oppdateringer.

Merk:

Sjekk systemkravene for Adobe-programvaren før du installerer en systemoppdatering, for å sikre at kompatibiliteten er i orden. (Du bør også kontrollere tredjepartsprogramvare eller -maskinvare du bruker med Adobe-programvaren.) Dersom oppdateringen ikke er oppført, kontakter du Adobe eller produsenten av tredjepartsprogramvaren eller -maskinvaren.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet