Kopiere stiler og attributter i Adobe Muse

Lær deg hvordan du kan kopiere og lime inn tegn- og avsnittstiler, koblingsstiler og grafiske stiler i Adobe Muse.

Som webdesigner kan en konsekvent design og stil være et av de viktigste kravene for webområdet ditt. For å oppnå dette kan du enten bruke stiler på nytt, eller du kan justere formatet manuelt ved hjelp av Kontroll-linjen. Manuelle innstillinger fungerer bare for mindre webområder med et begrenset antall repetisjoner. Det krever imidlertid tid og innsats å justere formatet og kopieringsstilene manuelt ved hjelp av Stiler-panelet. I tillegg kan det fort oppstå feil når du angir formatet til et element manuelt.

For å overvinne disse problemene gjør Adobe Muse det mulig å raskt kopiere og lime inn stiler fra ett element til et annet. Du kan kopiere og lime inn tegnstiler, avsnittstiler, punktmerking og koblingsstiler. Hvis du vil kopiere en stil fra ett element til et annet, høyreklikker du på stilen og kopierer den fra kildeelementet. Velg målelementet du vil lime stilen inn i, høyreklikk, og velg Lim inn attributter.

Kopiere og lime inn attributter i Adobe Muse
Kopiere og lime inn attributter i Adobe Muse

Videre kan du også kopiere og lime inn valgbare attributter fra ett element til et annet.

Les videre for å få vite hvordan du utfører disse kopier-og-lim-arbeidsflytene i Adobe Muse.

Kopiere og lime inn alle attributtene

Hvis du vil kopiere og lime inn alle attributtene fra ett element til et annet, utfører du følgende trinn:

 1. I Adobe Muse åpner du siden fra der du vil kopiere en stil. Du kan bare kopiere og lime inn følgende stiler:

  • Tegnmaler
  • Avsnittsmaler
  • Punktstiler
  • Koblingsstiler
 2. Velg kildeelementet du vil kopiere en stil fra.

 3. Høyreklikk og velg Kopier attributter.

  Kopiere attributter fra kildeelementet
  Kopiere attributter fra kildeelementet

 4. Velg målelementet du vil kopiere til den valgte stilen til.

 5. Høyreklikk målelementet, og klikk Lim inn attributter.

  Lime inn attributter i målelementet
  Lime inn attributter i målelementet

  Alle stilattributtene fra kilden brukes på måleelementet.

Kopiere og lime inn valgte attributter

Du kan følge denne fremgangsmåten hvis du vil kopiere bare utvalgte attributter fra ett element til et annet, i Adobe Muse. Du kan for eksempel velge å kopiere tekstfargen fra én tekstramme til en annen, men ikke velge effektene eller fyllattributtene. Du kan også velge å kopiere tettheten fra ett bilde til en annet.

Hvis du vil kopiere og lime inn valgbare attributter, kan du utføre følgende trinn:

 1. I Adobe Muse åpner du siden fra der du vil kopiere en stil. Du kan bare kopiere og lime inn følgende stiler:

  • Tegnmaler
  • Avsnittsmaler
  • Punktstiler
  • Koblingsstiler
 2. Velg kildeelementet du vil kopiere en stil fra.

 3. Høyreklikk og velg Kopier attributter.

  Kopiere attributter fra kildeelementet
  Kopiere attributter fra kildeelementet

 4. Velg målelementet du vil kopiere til den valgte stilen til.

 5. Høyreklikk målelementet, og klikk Lim inn valgbare attributter.

 6. I panelet Lim inn valgbare attributter velger du kun de attributtene som du ønsker å kopiere og lime inn. Som standard er alle attributter valgt i dette panelet. Fjern avmerkingen for attributter som du ikke vil kopiere.

  Legg merke til attributtene Tilstander, Hyperkobling, Tilstandsoverganger og Tetthet i panelet. Når du velger attributtet Tilstander, kopieres stilattributtene i den gjeldende tilstanden fra kildeelementet til målet. Når du velger Tetthet, kopieres tettheten eller graden av gjennomsiktighet fra kildeelementet til målet. Legg merke til at denne tettheten ikke er lik tettheten for bakgrunnsfyll.

  I tillegg til disse attributtene kan du også velge individuelle delattributter for Fyll, Strøk, Tekststil, Effekt og Rulleeffekter. Attributtene Fyll, Strøk og Effekt kan brukes når du kopierer grafikkstiler fra et kildeelement til målet.

  Lime inn valgbare attributter i målelementet i Adobe Muse
  Lime inn valgbare attributter i målelementet

  Merk:

  Velg avmerkingsboksen Tilstander hvis du ønsker å lime stilattributtene for alle tilstandene fra kilden inn i målet. Hvis du ikke velger denne avmerkingsboksen, er det bare attributtene i den gjeldende tilstanden som blir limt inn.

  Alternativene du velger, beholdes neste gang du utfører arbeidsflyten for kopiering og liming av attributter.

 7. Klikk OK.

  Bare de valgte attributtene limes inn i målelementet.

  Valgte attributter brukes på målelementet
  Valgte attributter brukes på målelementet

  Når du kopierer en koblingsstil, kopieres bare stilattributtene. URL-adressen eller teksten i kildekoblingen kopieres ikke.

  Merk:

  Det er ikke sikkert at kopier-og-lim-arbeidsflyten fungerer for eksterne elementer som tredjeparts kontrollprogrammer, iframe-rammer og så videre.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din