Opprette og bruke tegn- og avsnittstiler

Les videre for å finne ut hvordan du oppretter, vedlikeholder og gjenbruker tegn- og avsnittstiler i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Adobe Muse har en intuitiv funksjon for å lagre og gjenbruke stiler som er brukt på objekter. Når du lagrer og gjenbruker stiler, er det enklere å få konsekvent design og utseende på alle sidene på webområdet. Stilene gjør også at du raskt kan oppdatere webområdet uten at du må lage nye farger, skrifter, tekstformater osv.

Når du bruker stilene i Muse, får du muligheten til å gjøre det følgende:

 • Få konsekvent utseende på alle sider på webområdet
 • Øke produktiviteten ved å forbedre stiler du allerede har, eller lage stiler og bruke dem på nytt på flere websider

Blant stilene finner du fyllfarge, strøkfarge, effekter osv. Stiler kan bli brukt på alle typer objekter i Muse, for eksempel bilder, grafikker, figurer, tekst og tegn. Deretter deles stilene i Muse inn i de følgende kategoriene:

 • Grafikkstiler
 • Avsnittsmaler
 • Tegnmaler

Hva er tegnstiler og avsnittstiler?

En tegnmal er en samling attributter for tegnformatering som kan brukes på tekst i ett enkelt trinn. En avsnittsmal inneholder formateringsattributter for både tegn og avsnitt og kan brukes på et avsnitt eller avsnittsområde. Du finner avsnittsmaler og tegnmaler i forskjellige paneler. Avsnitts- og tegnmaler kalles noen ganger tekstmaler. Når du endrer formateringen til en stil, oppdateres alle forekomster av tekst knyttet til stilen.

Opprette og bruke tegnstiler

 1. Velg objektet du har formatert på websiden.
 2. Åpne Vindu > Tegnstiler-panelet.
 3. Når du vil opprette en tegnstil, klikker du -knappen. Du kan også høyreklikke (Kommando + klikk MAC) i Tegnstiler-panelet og velge Ny tegnstil på hurtigmenyen.
 4. Dobbeltklikk tegnstilen du nettopp laget, for å åpne dialogboksen med alternativer for tegnstil.
 5. Skriv inn et relevant navn i Stilnavn-feltet. 
 6. Velg et Span-merke for tegnstilen.
 7. Kontroller feltet for stilinnstilling, og sikre at innstillingene for tegnstil er riktige.

Opprette og bruke avsnittstiler

 1. Åpne Avsnittstiler-panelet ved å klikke panelets fane eller velge Vindu > Avsnittstiler.
 2. Klikk Ny stil-knappen (sideikon) nederst i panelet for å lagre dette settet med skriftstiler. Når du lagrer et sett med stiler, kan du bruke dem i andre tekstelementer senere.
 3. Dobbeltklikk den nye stilen du nylig opprettet i Avsnittstiler-panelet, som har blitt gitt standardnavnet Avsnittstil. Gi den det nye navnet top-nav-normal.
Opprett og gi nytt navn til en avsnittstil i Adobe Muse.
Opprett og gi nytt navn til en avsnittstil

Merk:

Hvis du høyreklikker (eller Ctrl-klikker) navnet på en stil i Avsnittsstiler-panelet, vises det en meny der du kan duplisere, slette eller oppheve kobling til stiler. Hvis du velger Valg for stiler på menyen, vises det et nytt vindu der du kan velge en avsnittskode (p, h1, h2, h3 og så videre) som automatisk bruker stilen. Når du har åpnet valgene for stiler, klikker du Avbryt for å lukke dem.

Hvis du sjekker Tilstander-panelet, vil du se at tilstandene Normal, Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv bruker samme skriftformatering for menyelementetikettene.

 1. Klikk Forhåndsvis for å vise siden gjengitt i Muse slik den vil vises i en webleser. Muse bruker en versjon av Webkit til å vise siden, som brukes av mange moderne weblesere. Når du samhandler med menyen, må du være oppmerksom på at knappene bare viser knappeetikettene (menyelementbeholderne er gjennomsiktige). Vær også oppmerksom på at etikettene ikke endres når du holder markøren over eller klikker knappene på menyen.
 2. Når du er ferdig med å teste og forhåndsvise menyen, klikker du Design for å returnere til hovedmalsiden.

Kopiere og lime inn tegn- eller avsnittstiler

Du kan kopiere og lime inn alle eller bare valgbare attributter av en tegn- eller avsnittstil. Kopiering av stiler hjelper deg med å bruke den samme stilen på forskjellige elementer, og du kan gjøre det med ett enkelt klikk.

 1. Åpne siden fra der du vil kopiere en stil.

 2. Velg kildeelementet du vil kopiere fra en stil fra.

 3. Høyreklikk og velg Kopier attributter.

  Kopiere tegn- og avsnittstiler i Adobe Muse
  Kopiere tegn- og avsnittstiler i Adobe Muse

 4. Velg målelementet du vil lime tegn- eller avsnittstilen inn i.

 5. Høyreklikk og velg ett av følgende alternativer:

  • Lim inn attributter: For å lime alle attributtene fra kilden inn i målet. Alle stilattributter kopieres fra kilden, som de er, til målelementet.
  • Lim inn valgbare attributter: For å bare lime inn attributtene du velger. Fra panelet Lim inn valgbare attributter velger du kun de attributtene som du ønsker å kopiere og lime inn. Du kan for eksempel velge kun alternativene tekst, skrift, størrelse og punkt når du kopierer tekstattributter fra en avsnittstil. I dette tilfellet kopieres bare de valgte attributtene fra kildeelementet.
  Lime inn valgte tegnstilattributter i målelementet
  Lime inn valgte tegnstilattributter i målelementet

Oppheve kobling til en tegn- eller avsnittsstil

Hvis du vil oppheve koblingen til et tegn eller et avsnitt fra en stil, gjør du følgende:

 1. Velg tegnet eller avsnittet du vil oppheve koblingen til stilen fra.
 2. Velg Vindu > Tegnstiler eller Avsnittsstiler.
 3. I panelet for tegnstiler eller avsnittstiler, klikker du -knappen.

Omdefinere stiler

Du kan omdefinere en tegn-/avsnittsstil for å umiddelbart oppdatere stilinnstillingene. Det er vanlig praksis å endre formateringer og på den måten opprette overstyringer for stiler. Adobe Muse viser overstyringer med et plusstegn +.

Adobe Muse lar deg beholde eller fjerne overstyringer av stiler. Du kan bevare overstyringer ved å omdefinere en stil.

Gjør følgende:

 1. Velg Vindu > Tegnstiler eller Avsnittsstiler.
 2. Velg tegn- eller avsnittsstilen du vil omdefinere.
 3. Klikk -knappen.

Fjerne overstyringer av stiler

Det er vanlig praksis å endre formateringer og på den måten opprette overstyringer for stiler som vises med et plusstegn +. Adobe Muse lar deg angre endringer for en tegn- eller avsnittsstil ved å fjerne stiloverstyringer.

Hvis du vil fjerne stiloverstyringer, gjør du følgende:

Fjerne overstyringer for tegnstiler

Hvis du vil gjerne overstyringer for en tegnstil, gjør du følgende:

 1. Velg Vindu > Tegnstiler.
 2. Velg tegnstilen du vil fjerne stiloverstyringer fra.
 3. Klikk -knappen.

Fjerne overstyringer for avsnittstiler

Hvis du vil gjerne overstyringer for en avsnittsstil, gjør du følgende:

 1. Velg Vindu > Avsnittsstiler.
 2. Velg avsnittsstilen du vil fjerne stiloverstyringer fra.
 3. Klikk -knappen.

Fjern all formatering

Alternativet Fjern all formatering lar deg fjerne all formatering som brukes på et tegn eller avsnitt og tilbakestille til standard tekstformatering.

Hvis du vil fjerne all formatering, gjør du følgende:

 1. Velg tekstrammen du vil fjerne formatering fra.
 2. Høyreklikk > Fjern all formatering fra hurtigmenyen.
Merk:

Alternativet Fjern all formatering kan bare brukes på tekstrammer og ikke for enkelte tegn eller avsnitt.

Spore bruk av stiler i Muse-webområder

Nå kan du spore og administrere bruken av stiler på området. Det nye alternativet Gå til stilbruk lar deg vise en komplett liste over sider på webområdet ditt der en tegn- eller avsnittsstil brukes.

 1. Velg Vindu > Tegnstiler eller Avsnittsstiler.
 2. Høyreklikk en stil og velg Gå til stilbruk.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din