In-Browser Editing ved hjelp av Business Catalyst

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Når områdeeiere designer webområder, er ett av de viktigste kravene at de konfigurerer et system slik at de kan oppdatere sitt eget områdeinnhold. Det er også veldig nyttig å ha en metode for å gjøre endringer på farten når du er borte fra arbeidsstasjonen og ønsker å gjøre endringer på et område.

Muse inneholder nå en funksjon kalt In-Browser Editing, som du, områdeeiere og gruppemedlemmene dine kan bruke til å endre tekst og bildeinnhold i grensesnittet for Business Catalyst Administrator. Redigerere som bruker In-Browser Editing, trenger ikke installere Adobe Muse.

In-Browser Editing er også enkelt å bruke. Personer som ikke har erfaring med webdesign, kan gjøre endringer fordi redigeringen gjøres i en webleser så snart de har fått redigeringstilgang.

I denne artikkelen lærer du hvordan du kan konfigurere et Adobe Muse-område for å aktivere In-Browser Editing, slik at inviterte brukere av området kan oppdatere et Adobe Muse-område. Det vises en oversikt over fremgangsmåten når du bruker grensesnittet for In-Browser Editing, og dermed kan du hjelpe andre med å lære hvordan de bruker det til å gjøre endringer. Og til slutt ser du hvordan du synkroniserer .muse-filen med gjeldende versjon etter at endringer har blitt brukt på det publiserte området ved hjelp av In-Browser Editing.

Hvilket innhold kan redigeres ved hjelp av In-Browser Editing?

Innhold Redigerbar? Følg koblinger
Horisontal tekst Ja Nei
Bilderammer Ja Ja
Vertikal tekst Nei Nei
Bilde - bakgrunnsfyll (rektangler, bilderammer og kontrollprogrammer) Nei Nei
Tellere i lysbildefremvisning Nei Nei
Skjemainnsendingsknapper Nei Nei
Dynamiske menyetiketter (kontrollprogrammer for meny som ikke er satt til Manuell) Nei Nei
Rastrerte sideelementer (avrundede hjørner, avskårne kanter, indre glød eller rotasjon, tekstrammer som bruker systemskrifter og roterte tekstrammer med effekter) Nei Nei
Tekst med hyperkobling Ja Ja
Tekstetiketter – kontrollprogram for trekkspill Ja Ja
Tekstetiketter – kontrollprogrammer for paneler med faner Ja Ja
Tekstetiketter – kontrollprogrammer for manuell meny Ja Ja

Knapper – kontrollprogrammer for lysbildefremvisning

 

Ja Ja
Knapper – kontrollprogrammer for komposisjon Ja Ja

Miniatyrbilder i lysbildefremvisning

Ja Ja
Tekst- og bilderammer i "utløserområder" i kontrollprogrammer for komposisjon Ja Ja

Konfigurere redigering i webleser

Prosessen med å konfigurere funksjonen Redigering i webleser består av to deler. Først aktiverer du innstillingen i Egenskaper for område og publiserer området på Adobes vertsservere. Deretter kan du invitere nye brukere til området, slik at de kan logge på ved hjelp av en webleser for å gjøre endringer.

Som nevnt tidligere kan ikke bakgrunnsbilder redigeres med In-Browser Editing. Hvis området inneholder bilder som er kritiske for designen du ikke vil at områdeeieren skal endre, sørger du for at bildene legges til som bakgrunnsbilder før du aktiverer redigering i webleser og gir redigeringstilgang.

Merk:

Hvis du vil bruke In-Browser Editing, må testområdet eller det publiserte området være driftet på vertsserverne for Adobe Business Catalyst.

 1. Start Adobe Muse, og åpne området du vil konfigurere.

  Merk av for å aktivere In-Browser Editing i avmerkingsboksen i dialogboksen Egenskaper for område.

 2. Klikk Fil > Egenskaper for område. Klikk Avansert-fanen, og kontroller at alternativet for å aktivere In-Browser Editing er valgt.

  Hvis ikke velger du Aktiver In-Browser Editing.

 3. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for område.

 4. På den øverste navigeringslinjen i Adobe Muse klikker du Publiser > Business Catalyst.

  Publisere område ved hjelp av Business Catalyst
  Publisere område ved hjelp av Business Catalyst

  Velg de ønskede alternativene i dialogboksen Publiser, og klikk deretter Publiser for å laste opp alle områdefilene til vertsserveren for Adobe Business Catalyst.

  Merk:

  Du kan opprette et nytt testområde eller laste opp et publisert område som bruker et tilpasset domenenavn. In-Browser Editing fungerer for både testområder og publiserte områder så lenge de har Adobes webservere som vert.

 5. Etter at publiseringsoperasjonen er ferdig, blir du spurt i dialogboksen Publiser om du vil legge til en bruker av redigering i webleser på området.

  Du må legge til In-Browser Editing-brukere på området ditt, slik at de kan redigere det publiserte området. Du bruker grensesnittet for administratorbrukere til å opprette en konto for brukeren, og deretter kan de logge på og begynne å redigere området.

  I dialogboksen kan du velge mellom å klikke en kobling og klikke OK.

 6. Du kan klikke koblingen Legge til In-Browser Editing-brukere, eller du kan klikke OK for å lukke dialogboksen.

  Klikk OK for dette eksemplet.

  Hvis du klikker koblingen Legge til In-Browser Editing-brukere, vises det samme grensesnittet som er beskrevet i trinn 9.

 7. I Adobe Muse klikker du koblingen Legge til In-Browser Editing-brukere som er beskrevet i trinn 5, eller du velger Fil > Behandle Business Catalyst-område.

  Områdets grensesnitt for Business Catalyst åpnes i et nytt webleservindu.

  Behandle Business Catalyst-område
  Velg alternativet for å legge til nye In-Browser Editing-brukere på området.

  Merk:

  Du kan også klikke Behandle-knappen når du har publisert et område, og deretter kan du invitere en administratorbruker til å administrere området mens du gjør andre oppdateringer.

 8. I brukergrensesnittet for Business Catalyst klikker du Områdeinnstillinger > Administratorbrukere fra venstre navigeringsrute.

 9. Klikk Inviter administratorbruker.

  Inviter en ny administratorbruker i grensesnittet for administratorbrukere for området.

  Delen for administratorbrukere oppdateres med et nytt grensesnitt.

 10. Skriv inn e-postadressen, fornavnet og etternavnet for den nye brukeren i feltene som vises. Du kan skrive inn mobilnummeret deres hvis du vil. Sett Brukerroller-menyen til Brukere.

  Skriv inn personens navn og e-postadresse i de oppgitte feltene.

 11. Klikk Inviter for å legge til den nye brukeren på Adobe Muse-området.

  Merk:

  Etter at du har sendt informasjonen, sender systemet automatisk påloggingsinformasjonen i en e-postmelding til personen du har invitert. De mottar en e-post, og deretter klikker de koblingen for å konfigurere et selvvalgt unikt passord. Når de har opprettet et passord for kontoen sin, kan de logge på områderedigeringsfunksjonen ved hjelp av en webleser.

Oppdatere et område ved hjelp av In-Browser Editing

Denne delen beskriver fremgangsmåten man kan følge for å oppdatere et Adobe Muse-område, så snart man har fått tilgang. Hvis du vil sende dem en kopi av fremgangsmåten, kan du laste ned disse instruksjonene.

 1. Åpne en webleser og skriv inn ett av følgende:

  • my-site.businesscatalyst.com/admin (testområde)
  • my-site.com/admin (publisert område)
 2. Skriv inn e-postadressen og passordet for å logge på Business Catalyst.

  Du skal ha mottatt påloggingsdetaljene via e-post.

  Bruk en webleser til å logge på områdekontoen din.

 3. Klikk Rediger-knappen for å vise området i redigeringsgrensesnittet.

  Start redigering av området ved å klikke Edit (Rediger).

  Hjemmesiden for området laster inn grensesnittet for redigering i webleser.

Redigere tekst ved hjelp av In-Browser Editing

Når du gjør endringer på et område, må du huske at du arbeider i et webleservindu. Det er viktig å publisere endringene du gjør, før du forlater den gjeldende siden eller lukker webleservinduet, hvis ikke du ombestemmer deg og velger å forkaste endringene.

Følg denne fremgangsmåten for å redigere tekstinnhold på området:

 1. Når du logger på området ved hjelp av Business Catalyst, kan du se et blått overlegg rundt teksten. Merk eller slett teksten, og begynn å skrive inn innhold.

  Redigere tekst ved hjelp av In-Browser Editing
  Merk teksten du vil redigere, og begynn å skrive inn oppdateringen.

  Mens du beveger markøren over teksten i en tekstboks, viser In-Browser Editing formateringen som gjelder for teksten. Som standard vil den samme formateringen gjelde for all tekst du skriver inn i tekstboksen.

  Tekstformatering i In-Browser Editing
  Se formateringen som vises mens du beveger markøren over teksten.

 2. Hvis du ikke er fornøyd med endringene og vil gå tilbake til den opprinnelige teksten, klikker du Angre-ikonet øverst på siden.

   

  Klikke Angre for å gå tilbake til originalen
  Klikk Angre-ikonet for å gå tilbake til den opprinnelige teksten.

 3. Når du er ferdig med å redigere teksten, klikker du Publiser.

  Klikk Publish (Publiser) for å publisere endringene.

  Endringene du utfører i redigeringsgrensesnittet, brukes ikke på det publiserte området før du klikker Publiser-knappen øverst på siden. Hvis du ikke gjør noen endringer, lukker du webleservinduet.

Redigere bilder som er plassert eller limt inn på en side

Ved hjelp av In-Browser Editing kan du redigere noen av bildene på området, så lenge de er satt inn som bilder i forgrunnen. Hvis bilder på området er angitt som et bakgrunnsbilde, kan de ikke redigeres. Hvis du støter på bilder som ikke kan redigeres, men som du ønsker å endre, kontakter du personen som designet området ditt.

 1. Merk bildet du vil redigere.

  Rediger bilde-knappen vises ved siden av bildet.

  Redigere bilder ved hjelp av In-Browser Editing
  Når du ruller over et redigerbart bilde, vises Rediger bilde-knappen.

 2. Klikk Rediger bilde.

  Det vises et hurtigvindu som inneholder alle innholdselementene som brukes i prosjektet. Velg et bilde fra de eksisterende innholdselementene, eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen ved hjelp av knappen Last opp bilde.

  Redigere et bilde ved hjelp av In-Browser Editing
  Bruk grensesnittet Rediger bilde for å erstatte det eksisterende bildet med et nytt bilde.

  Hvis du velger alternativet Last opp bilde, blir bildet du velger på datamaskinen, lastet opp til området automatisk.

  Filen du velger, lastes opp til de samme webserverne som drifter webområdet.

 3. Hvis du vil, kan du angi et verktøytips i feltet for bildeverktøytips. Denne praksisen anbefales fordi den hjelper med å forbedre optimaliseringen av søkemotoren, og den gjør også området mer tilgjengelig.

 4. Utfør én av følgende handlinger:

  • Klikk hakemerket for å lagre endringene.
  • Klikk kryssymbolet for å avbryte oppdateringen.

  Når du erstatter et bilde, beskjæres det nye bildet du velger, for at det skal passe inn hvis det har et annet størrelsesforhold enn det opprinnelige bildet. Derfor anbefales det at du bare erstatter et eksisterende bilde med et annet bilde med samme dimensjoner eller et større bilde med samme bredde- og høydeforhold.

  Hvis du har tenkt å endre et bestemt bilde regelmessig, kan du be personen som opprettet området, om å laste opp flere bilder i samme størrelse slik at du kan velge et bilde som allerede finnes på området. Webdesigneren kan for eksempel laste opp fire bilder med samme dimensjoner for vår, sommer, høst og vinter. Etter hvert kan du velge alternativet From Site (Fra område) og deretter erstatte bildet for å gjenspeile den gjeldende årstiden.

 5. Når du er ferdig med endringene, klikker du Publiser for å publisere endringene.

Redigere bilder som er plassert i tekstrammer

Hvis et bilde på siden er limt inn i en tekstramme, kan du likevel redigere bildet.

 1. Merk tekstrammen. Merk deretter bildet i tekstrammen. 

Rediger bilde-knappen vises ved siden av det merkede bildet.

Redigere bilde i en tekstboks
Merk tekstrammen, og merk deretter bildet i tekstboksen for å klikke Rediger bilde.

 1. Klikk Rediger bilde. Velg blant de eksisterende innholdselementene, eller klikk Last opp bilde for å laste opp et nytt bilde fra datamaskinen.
 2. Når du er ferdig med endringene, klikker du Publiser for å publisere endringene.

Redigere delt innhold

Deler av innholdet på området, ble kanskje lagt til på en malside da området ble designet. Når elementer legges til på malsiden, vises de på alle de andre områdesidene som er koblet til den malsiden. Dette betyr at hvis du endrer et element på én side, oppdaterer du alle de andre forekomstene av det innholdet.

Når du merker et element som er delt, for redigering, vises elementet i vinduet Rediger delt bilde.

Rediger innhold som er delt på tvers av sider i vinduet Edit Shared Image (Rediger delt bilde).

Vær oppmerksom når du ser dette vinduet, fordi det betyr at andre sider på webområdet kanskje også blir oppdatert automatisk når du gjør endringer. Det er best å fortsette med varsomhet ved å klikke Cancel (Avbryt). Gå til det publiserte området i et nytt webleservindu og gå gjennom sidene. Dermed kan du se hvor elementet vises. Bekreft at du vil endre alle gjentakelsene av elementet før du returnerer til grensesnittet for In-Browser Editing for å oppdatere elementet.

Redigere hyperkoblinger

Hvis du vil ha informasjon om redigering av hyperkoblinger, kan du se Redigere hyperkoblinger.

Følge koblinger på hjemmesiden for å redigere andre sider på området

Når du logger på kontoen første gang, vises det en redigerbar versjon av områdets hjemmeside. Etter at du er ferdig med å gjøre endringer på hjemmesiden, kan du gå til andre koblede sider på området hvis du også vil redigere dem.

 • Hvis koblinger vises utenfor en tekstramme, klikker du koblingen for å gå til den koblede siden på området. Eksterne koblinger (til websider som ikke finnes på det gjeldende området) blir ikke lastet i redigeringsgrensesnittet, fordi du ikke kan bruke In-Browser Editing til å redigere sider på andre webområder.
 • Hvis koblinger vises i tekstrammer, beveger du markøren over dem slik at det vises en knapp. Klikk knappen for å gå til den koblede websiden. Klikk for eksempel Hjem-knappen for å gå til Hjem-siden på området.
 • Hvis en kobling gjelder for hele tekstrammen, klikker du rammen for å vise knappen som inneholder koblingen eller ankerkoden.
Klikk knappen for å få tilgang til den koblede siden eller plasseringen av ankerkoden.

Når du er ferdig med å redigere hver side på området, må du klikke Publish (Publiser) hvis du vil lagre endringene. Når du er ferdig med å redigere hele området, lukker du webleservinduet.

Forhåndsvise endringene i In-Browser Editing

In-Browser Editing støtter responsivt oppsett. Det vil si at du kan forhåndsvise endringene direkte og se hvordan de ser ut ved hvert avbruddspunkt. Hvis du derimot har brukt alternative oppsett for området, kan du bruke rullegardinlisten og forhåndsvise endringene for hver enhet.

Slik forhåndsviser du endringer:

 1. Gjør de nødvendige endringene i områdeinnholdet.

  Vær oppmerksom på avbruddspunktet på 1200 px, der du har oppdatert innholdet. Forhåndsvis endringen ved dette avbruddspunktet.

 2. Fra rullegardinlisten velger du de andre avbruddspunktene og forhåndsviser endringen ved hvert avbruddspunkt.

 3. Hvis du har opprettet området ved hjelp av et alternativt oppsett, velger du enheten fra rullegardinlisten og forhåndsviser endringene.

Synkronisere redigeringer av *.muse-filen

Etter at du er ferdig med In-Browser Editing, har ikke den lokale .muse-filen din lenger det samme innholdet som det publiserte området. I denne delen finner du ut hvordan du kan godta eller avslå endringene som ble gjort for å oppdatere .muse-filen slik at den samsvarer med den gjeldende områdedesignen.

 1. Start Muse og åpne områdets .muse-fil.

  Det vises en advarsel om at det publiserte området er endret.

  I tillegg til at det vises en melding når du åpner en .muse-fil første gang, vises det også en melding når du begynner å publisere en .muse-fil som ikke er synkronisert med det publiserte webområdet. Det er en påminnelse om at du må gå gjennom endringene før du publiserer området på nytt.

  Merk:

  Du kan når som helst velge Fil > Synkroniser med området for Adobe Business Catalyst for å vise et grensesnitt der du kan se forskjellene mellom .muse-filen og det publiserte området.

 2. Klikk Gå gjennom for å gå gjennom endringene.

  Vinduet Gå gjennom og slå sammen endringer vises.

 3. Bruk grensesnittet til å gå gjennom hver endring. Endringene for hver redigering er uthevet. Nytt innhold er uthevet med grønn farge, og elementer som har blitt slettet, er merket med rød farge. Dermed kan du raskt se hva som er lagt til og slettet.

 4. Bruk alternativene i rullegardinmenyen (Ikke slå sammen eller Slå sammen i Muse) for å avslå eller godta den bestemte endringen eller alle endringene.

  Bruk menyalternativene til å slå sammen eller forkaste endringene.

  Merknad: Hvis du ikke slår sammen endringene, overskriver du endringene på det publiserte området neste gang du publiserer .muse-filen. Ved hjelp av denne virkemåten kan du reparere typer og andre problemer på området, som kan forekomme når personer redigerer området med In-Browser Editing.

 5. Hvis du vil sammenligne versjonen av teksten og bildene på det publiserte webområdet med den lokale .muse-filen, merker du av for eller fjerner merket for Forhåndsvis på side.

  Skjul og vis de nyeste endringene i Design-visning ved å merke av for og fjerne merket for Forhåndsvis på side.

  Når du er ferdig med å synkronisere og redigere .muse-filen, publiserer du den slik at endringene blir tilgjengelige for alle. Endrede elementer som er merket som Ikke slå sammen, overskrives av den gjeldende designen i .muse-filen når du publiserer området på nytt.

Lagre publiserte versjoner av webområdet

Andre personer gjør kanskje også endringer på det publiserte området mens du redigerer .muse-filen, og derfor anbefales det at du lagrer kopier av området etter at du har synkronisert endringene og publisert den nyeste versjonen.

Umiddelbart etter at du har publisert området, velger du Fil > Lagre område som og lagrer en kopi av .muse-filen. Hvis du vil, kan du inkludere den gjeldende datoen i filnavnet når du oppretter nye kopier. Denne praksisen gjør det enkelt å finne .muse-filen du publiserte på en bestemt dato.

Du kan for eksempel opprette en mappe som inneholder den nyeste arbeidskopien av .muse-filen, og flere andre arkiverte versjoner som inneholder tidligere publiserte gjentakelser av områdedesignen. Listen over filer i mappen kan se slik ut:

my-site.muse

my-site_2013-1-4.muse

my-site_2013-2-23.muse

my-site_2013-4-7.muse

I tillegg til å gjøre det enklere å gå tilbake til tidligere områdedesigner, hjelper denne øvelsen Muse med nøyaktig å fastslå hvilke (om noen) endringer som har blitt utført på webområdet ved hjelp av redigering i webleser. Hvis du lagrer sikkerhetskopier av et område, blir det enklere å sjekke om den gjeldende .muse-filen og det publiserte området fortsatt er synkronisert.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din