Legge til og konfigurere kontrollprogrammer for lysbildefremvisninger i Adobe Muse

Les denne artikkelen om hvordan du legger til, konfigurerer og tester kontrollprogrammer for lysbildefremvisning i fullskjerm og miniatyrlysbildefremvisning i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Kontrollprogrammer for lysbildefremvisning i Adobe Muse er interaktive kontrollpaneler som bare fungerer med bilder. I likhet med kontrollprogrammet for panel med faner vises den tilsvarende hovedbildeversjonen i en annen større beholder på siden når brukere klikker en miniatyrbeholder.

Adobe Muse støtter følgende typer kontrollprogrammer for lysbildefremvisning:

 • Grunnleggende: Dette kontrollprogrammet inneholder en stor beholder hvor du kan legge til bilder og legge til bildetekst under bildet. Knappene Forrige, Neste og nummeret til det gjeldende lysbildet er også tilgjengelig på bildetekstområdet.
 • Tom: Denne er lik den grunnleggende lysbildefremvisningen. Beholderne er imidlertid tomme i dette kontrollprogrammet.
 • Fullskjerm: Dette kontrollprogrammet vises i fullskjerm når du drar og plasserer det på Design-lerretet. Som standard finnes det en Forrige-knapp, en Neste-knapp og nummeret til det gjeldende lysbildet i en liten beholder øverst til venstre på siden.
 • Lysboks: Dette kontrollprogrammet toner ned resten av siden unntatt lysbildet eller gallerielementet som aktivt vises på siden. Lysboks er et av de vanligste kontrollpanelene som brukes blant lysbildefremvisninger. Den gjør at brukeren umiddelbart retter blikket mot det aktive galleriet.
 • Miniatyrer: Dette kontrollprogrammet er likt et kontrollprogram for komposisjon, med miniatyrbilder til venstre i galleriområdet. Når en bruker klikker miniatyrbildet, vises det tilsvarende bildet i galleriområdet.

I den følgende artikkelen bygger vi et bildegalleri som viser flere miniatyrbilder langs toppen med ett større bilde under. Bruk Alternativer-panelet til å kontrollere hvordan bildegalleriet fungerer og vises. Og du kan bruke innstillinger i Kontroll-panelet til å formatere utseendet til lysbildefremvisningen.

Legge til en lysbildefremvisning med 100 % bredde: Lær hvordan du kan legge til en lysbildefremvisning med 100 % bredde i designen av webområdet ditt i Adobe Muse. Lysbildefremvisning med 100 % bredde i fullskjerm er tilgjengelig i kontrollprogrambiblioteket.

Danielle Beaumont

Legge til et kontrollprogram for miniatyrlysbildefremvisning på en side

Lysbildefremvisninger kan også legges til direkte på sider, men i dette eksemplet skal du neste et kontrollprogram for miniatyrlysbildefremvisning i innholdsområdet i et kontrollprogram for panel med faner. Hvis du vil legge til lysbildefremvisninger direkte, følger du disse trinnene:

 1. Åpne Adobe Muse. Gjør ett av følgende på velkomstskjermbildet:

  • Klikk Opprett nytt for å legge til et kontrollprogram for lysbildefremvisning på et nytt område du oppretter.
  • Klikk Åpne, og åpne den eksisterende .muse-filen der du vil legge til kontrollprogrammet. Dobbeltklikk og åpne siden der du vil legge til kontrollprogrammet for lysbildefremvisning.
 2. Åpne Kontrollprogrambibliotek-panelet (Vindu > Kontrollprogrambibliotek), og vis delen Lysbildefremvisninger. Velg ønsket kontrollprogram fra denne listen. Velg for eksempel kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning fra listen, og dra kontrollprogrammet til Design-visningen.

  Lysbildefremvisning av miniatyrbilder i Adobe Muse, Kontrollprogrambibliotek
  Dra kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning til siden.

  Legg merke til at det er en miniatyrbeholder til venstre, en beholder for hovedbildet og at bildetekstbeholder er under bildet.

  Merk:

  Hvis du vil fjerne standardinnholdet som er i et kontrollprogram, kan du høyreklikke kontrollprogrammet og velge Fjern kontrollprograminnhold.

 3. Hvis du vil fjerne miniatyrbildene, kan du merke plassholderinnholdet (bilderammen og tekstrammen i innholdsområdet) og slette det.

Konfigurere kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisninger fra Alternativer-panelet

Du kan konfigurere innstillingene til et kontrollprogram for lysbildefremvisning ved å bruke Alternativer-panelet som er tilknyttet kontrollprogrammet. Les videre for å finne ut hvordan du aktiverer automatisk avspilling, overgangseffekter, sveipebevegelser for berøringsenheter osv.

 1. Velg kontrollprogrammet ditt, og klikk det blå pilikonet for å få tilgang til Alternativer-panelet. I dette eksemplet trenger du ikke pilknappene Neste og Forrige. Derfor kan du fjerne avmerkingen for alternativene Forrige og Neste for å deaktivere dem. Legg merke til at knappene forsvinner når du fjerner avmerkingene.

  Fjern avmerkingen for alternativene Bildetekster og Teller, slik at bare miniatyrutløserknappene og den største målbeholderen vises. Se gjennom alternativene og oppdater dem slik at de samsvarer med innstillingene nedenfor:

  • Nytt hovedbilde: Fyll ramme proporsjonalt
  • Ny miniatyr: Fyll ramme proporsjonalt
  • Overgang: Uttoning
  • Overgangshastighet: 0,5 sekunder
  • Spill av automatisk: Ikke aktivert
  • Fortsett etter: Aktivert
  • Spill av én gang: Ikke aktivert
  • Bland: Ikke aktivert
  • Aktiver sveip: Aktivert
  • Lysboks: Aktivert
  • Full skjerm: Aktivert
  • Automatisk lysboks: Ikke aktivert
  • Miniatyrer med fri form: Aktivert
  • Første: Ikke aktivert
  • Forrige: Aktivert
  • Neste: Aktivert
  • Siste: Ikke aktivert
  • Bildetekst: Aktivert
  • Teller: Aktivert
  • Lukk-knapp: Ikke aktivert
  • Miniatyrer: Aktivert
  • Vis lysboksdeler mens du redigerer: Aktivert
  • Rediger sammen: Aktivert
  Oppdater innstillingene for kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning i Alternativer-panelet.

 2. Ulike kontrollprogrammer har forskjellige alternativer tilgjengelige, og noen er mer avanserte enn andre. Bruk litt tid på å se gjennom menyalternativene for å vise de tilgjengelige innstillingene. Her er en kort oversikt:

  Legg til bilder: Klikk mappeikonet for å bla og velge bildene som skal vises.

  Nytt hovedbilde: Definerer hvordan innholdet for det store bildet vises i målbeholderen.

  • Tilpass innhold proporsjonalt: Bildefilen beholder den opprinnelige størrelsen, selv om den størrelsen ikke samsvarer med målbeholderen. En del av beholderen kan bli tom der bildet ikke passer i forhold til beholderen.
  • Fyll ramme proporsjonalt: Bildefilen får ny størrelse for å fylle proporsjonene for målbeholderen. Deler av bildet blir kanskje beskåret.

  Ny miniatyr: Definerer hvordan bildeinnholdet for den minste miniatyren vises i utløserbeholderen.

  • Tilpass innhold proporsjonalt: Bildefilen beholder den opprinnelige størrelsen, selv om den størrelsen ikke samsvarer med målbeholderen. En del av beholderen kan bli tom der bildet ikke passer i forhold til beholderen.
  • Fyll ramme proporsjonalt: Bildefilen får ny størrelsen for å fylle proporsjonene for målbeholderen. Deler av bildet blir kanskje beskåret.

  Overgang: Animasjonsmetoden som brukes når innholdet i en målbeholder er i ferd med å bli erstattet av en annen målbeholder. Disse er også aktivert for berøringsskjermer. Hvis du oppretter områder for mobile enheter, kan besøkende dermed sveipe på skjermen for å vise overgangen til neste innholdselement.

  • Uttoning: Tettheten for den nye beholderen økes etter hvert som den eksisterende beholderen blir mindre.
  • Horisontal: Den nye beholderen glir inn fra siden horisontalt og overskriver den eksisterende beholderen.
  • Vertikal: Den nye beholderen glir inn fra siden vertikalt og overskriver den eksisterende beholderen.

  Overgangshastighet: Tiden i sekunder det tar å spille av animasjonen.

  Autoavspilling: Når denne innstillingen er aktivert, spiller den av lysbildefremvisningen automatisk i stedet for en interaktiv avspilling (som krever at den besøkende klikker hver utløser for å vise det tilsvarende målet i sekvensen). Angi antallet sekunder du vil at hvert bilde skal vises før neste bilde vises.

  Bland: Når dette alternativet er aktivert, vises bildene i tilfeldig rekkefølge i stedet for i sekvens gjennom miniatyrene.

  Lysboks: Når dette alternativet er aktivert, toner lysbildefremvisningen ned resten av siden med et overlegg når innholdet i målbeholderen vises.  Når lysboksvinduet er lukket, vises hele siden på nytt.

  Aktiver sveip: Når dette alternativet er aktivert og området inkluderer en Nettbrett- eller Telefon-layout for å vise webinnholdet på en mobilenhet, støtter de interaktive delene av kontrollprogrammet bevegelser på berøringsskjermen.

  Deler-delen:

  • Første: Når dette alternativet er aktivert, vises navigeringsknappen Første.
  • Forrige: Når dette alternativet er aktivert, vises navigeringsknappen Forrige.
  • Neste: Når dette alternativet er aktivert, vises navigeringsknappen Neste.
  • Siste: Når dette alternativet er aktivert, vises navigeringsknappen Siste.
  • Bildetekster: Når dette alternativet er aktivert, vises bildetekstene i bildegalleriet.
  • Teller: Når dette alternativet er aktivert, vises bildegalleritelleren.
  • Lukk-knapp: Når dette alternativet er aktivert, vises Lukk-knappen.

  Miniatyrer: Når dette alternativet er aktivert, vises miniatyrutløserknappene.

  Redigeringsdel:

  • Vis lysboksdeler mens du redigerer: Når alternativet Lysboks er aktivert, vises hvert målområde som standard når områdets tilsvarende utløser er merket på siden. Mens du designer layouten, vil du kanskje finne ut at det kan være nyttig å aktivere dette alternativet, slik at du kan se målene mens du jobber. Denne innstillingen påvirker ikke visningen av lysbildefremvisningen når siden forhåndsvises eller vises i en webleser. Hvis alternativet Lysboks ikke er aktivert, er det grået ut. 

  Vær oppmerksom på at alternativet Vis lysboksdeler mens du redigerer bare aktiveres når du velger kontrollprogrammet for lysbildefremvisning for lysboks.

  • Rediger sammen: Dette alternativet er aktivert som standard for å gjøre det enklere å redigere kontrollprogrammer. Hvis ikke du må angi utseendet for hver utløser på forskjellig måte, beholder du dette alternativet aktivert slik at endringer som gjøres i ett element, automatisk tas i bruk for de andre elementene.

  Når du har sett gjennom de tilgjengelige innstillingene, klikker du sideområdet utenfor Alternativer-menyen for å lukke menyen.

  Merk:

  Alternativene Lysboks og Fullskjerm er deaktivert for lysbildefremvisninger i fullskjermformat.

  Du kan ikke aktivere alternativet Fullskjerm for noe kontrollprogram for lysbildefremvisning bortsett fra Fullskjerm.

Endre størrelse på og justere elementene i et kontrollprogram for miniatyrlysbildefremvisning

 1. Klikk og velg kontrollprogrammet for lysbildevisningen. Bruk markeringsverktøyet til å dra håndtakene for å endre størrelsen på hele kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning til det har en bredde på omtrent 790 bildepunker og en høyde på omtrent 490 bildepunkter. Du kan åpne Transformering-panelet eller gå til Transformering-feltene i Kontroll-panelet for å sjekke dimensjonene.

 2. Mens lysbildefremvisningen fortsatt er valgt, klikker du på nytt i miniatyrbeholderen for å merke beholderen som inneholder de tre miniatyrene. Bruk sidetransformeringshåndtakene til å gjøre den bredere, og bruk deretter markeringsverktøyet til å dra miniatyrbildene opp til de er plassert over, og vertikalt justert i forhold til midten av den større beholderen for hovedbildet.

  Merk utløserbeholderen for miniatyren, og omplasser den over den store målbeholderen.

  Du vet når miniatyrbeholderen er justert mot midten av beholderen for hovedbildet, fordi en blå smarthjelpelinje vises midlertidig mens du drar elementet.

  Følg disse trinnene for å legge til grafikken i bildegalleriet mens den tilsvarende miniatyren og hovedbildebeholderne genereres automatisk:

 3. Klikk knappen med den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. Klikk mappeikonet ved siden av ordene Legg til bilder … og naviger til mappen hvor du lagret filene dine.

 4. Velg ønskede bildefiler. Klikk Åpne for å lukke dialogboksen Importer.

  Velg settet med fem galleribilder i galleriundermappen.

  Når du merker flere bildefiler, laster du kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning. Ved hjelp av denne strategien kan du merke flere bildefiler og generere en knapp kalt Beholder for miniatyr, som tilsvarer hver nye, store bildefil i beholderen Hovedbilde.

  De nye bildene legges til de eksisterende miniatyrbildeknappene.

 5. Dobbeltklikk og velg miniatyrbildet som ble vist som standard da du først la til lysbildevisningen. Trykk Slett-tasten (Mac) eller Tilbake-tasten (Windows) for å fjerne hvert av dem etter hvert som du velger dem, helt til bare de nye miniatyrbildene gjenstår.

  Merk hver av miniatyrene i svart/hvitt, og trykk Tilbake- eller Slett-tasten for å fjerne dem én om gangen.

  Vær forsiktig så du ikke sletter hele settet med miniatyrer. Hvis dette skjer, angrer du den siste operasjonen ved å velge Rediger > Angre, og deretter sørger du for at du klikker i hvert miniatyrbilde (markeringsindikatoren viser ordet Miniatyr) før du trykker Tilbake- eller Slett-tasten.

 6. Merk beholderen som inneholder settet med fem miniatyrbilder. Bruk transformeringshåndtakene for å endre størrelsen, slik at de gjenværende miniatyrbildene er sentrert over beholderen for hovedbildet.

  Endre størrelsen på miniatyrbildebeholderen som er midt i hovedbildet.

Bruke responsive kontrollprogrammer for lysbildefremvisning

Lysbildefremvisninger er som standard responsive eller flytende. Hvis du vil bruke et responsivt kontrollprogram for lysbildefremvisning på Adobe Muse-webområdet, må du gjøre ett av følgende:

 • Hvis du oppretter et nytt område, åpner du det nye området og drar og plasserer kontrollprogrammet for lysbildefremvisning fra Kontrollprogrambibliotek-panelet. Vær oppmerksom på at kontrollprogrammet som standard er responsivt.
 • Hvis du har en .muse-fil, åpner du den ved hjelp av den nyeste versjonen av Adobe Muse. Merk kontrollprogrammet. Hvis du vil gjøre kontrollprogrammet responsivt, merker du elementene i kontrollprogrammet og velger alternativet Responsiv bredde og høyde eller Responsiv bredde fra rullegardinlisten Endre størrelse på Kontekst-menyen.
Velg alternativet Endre størrelse for å gjøre kontrollprogrammet for lysbildefremvisning responsivt
Velg alternativet Endre størrelse for å gjøre kontrollprogrammet for lysbildefremvisning responsivt

Hvis du legger kontrollprogrammet for lysbildefremvisning til i et responsivt webområde, må du sjekke plasseringen og størrelsen til kontrollprogrammet ved alle avbruddspunktene. Du kan endre innholdet i og størrelsen på enkeltelementene i et kontrollprogram for lysbildefremvisning. Du kan også aktivere responsive innstillinger for enkeltelementer, for eksempel Forrige- og Neste-knappene og Bildetekster på tvers av forskjellige avbruddspunkter.

Teste hvordan kontrollprogrammet for miniatyrlysbildefremvisning vises

Etter at du har omplassert elementene til lysbildefremvisningen og fjernet plassholderminiatyrbildene, kan du teste lysbildefremvisningen for å se hvordan det vises.

 1. Først tester du bildegalleriet i Design-visningen ved å klikke miniatyrknappene øverst og se hvert tilsvarende hovedbilde vist i den store beholderen nedenfor.

 2. Klikk Forhåndsvis for å se hvordan galleriet vises i en webleser. Samhandle med lysbildefremvisningen for å se hvordan de største bildene ser ut når du klikker den tilsvarende miniatyren.

  Plasser galleriet slik at det er midtstilt i beholderen Innholdsområde for kontrollprogrammet for panel med faner.

 3. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å vise Om-siden i standardwebleseren.

  Endre størrelsen på webleseren, og forhåndsvis kontrollprogrammet for lysbildefremvisningen i forskjellige skjermstørrelser. Du kan se at kontrollprogrammene for lysbildefremvisning er responsive som standard. Det vil si at de endrer størrelse og tilpasser seg etter skjermstørrelsen. 

  Du kan også bruke markøren i Design-visningen for å forhåndsvise kontrollprogrammene. Hvis du vil modifisere eller omplassere kontrollprogrammet, kan du når som helst legge til et avbruddspunkt og justere kontrollprogrammet. 

 4. Test funksjonaliteten i kontrollprogrammet for panel med faner. Klikk fanene for å vise det tilsvarende innholdet vist i beholderne i innholdsområdet. Deretter tester du lysbildefremvisningen i Galleri-fanen ved å klikke miniatyrknappene for å vise de tilsvarende større hovedbildene.

Opprette en lysbildefremvisning med kontrollprogrammet for lysbildefremvisning

Kontrollprogrammet for lysbildefremvisning er en annen områdefunksjon du kan legge til på sidene dine. Du kan konfigurere en lysbildefremvisning som krever at besøkende klikker miniatyrbilder for å se større versjoner av bildet, eller du kan opprette lysbildefremvisninger som spilles av automatisk når siden lastes inn. Autoavspilling av lysbildefremvisninger er en flott metode for å legge til overbevisende innhold på området ditt ved å presentere en serie bilder. Du kan kontrollere hvordan lysbildefremvisningen spilles av, ved å angi overgangstypen, det vil si hvordan lysbildene animeres.

I det følgende underavsnittet vil du legge til autoavspilling av lysbildefremvisning på Hjem-siden til området.

Dobbeltklikk Hjem-miniatyren i Planlegg-visningen for å åpne den for redigering i Design-visningen.

Konfigurere et kontrollprogram for lysbildefremvisning til autoavspilling

Følg disse trinnene for å opprette en presentasjon som går syklisk gjennom et sett med bilder:

 1. Gå til Kontrollprogrambibliotek, og klikk Lysbildefremvisninger.

 2. Velg det grunnleggende kontrollprogrammet, og dra det inn på siden.

 3. Som standard inneholder kontrollprogrammet for grunnleggende lysbildefremvisning ett mørkegrått rektangel (plassholder for bilder), en plassholdertekst, bildenummeret (1 – 1) og to pilknapper (neste og forrige), som besøkende kan klikke for å navigere gjennom et bildesett.

 4. Klikk den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. Kontroller og angi de følgende alternativene:

  • Overgang: Uttoning
  • Spill av automatisk: Langsomt
  • Nytt bilde i full størrelse: Fyll ramme proporsjonalt
  • Ny miniatyr: Fyll ramme proporsjonalt
  • Lysboks: Ikke valgt
  • Deler: Opphev valget av alle alternativer for å skjule bildetekstene, telleren og neste- og forrige-knappene
  Merk:

  Denne lysbildefremvisningen vil bli spilt av automatisk når siden lastes inn, uten at den besøkende gjør noe. Hvis du vil opprette en lysbildefremvisning som kontrolleres av museklikkene til en besøkende, angir du Spill av automatisk til Ingen og lar alternativene Neste og Forrige være valgt under DelerAlternativer-menyen.

 5. Klikk utenfor Alternativer-menyen for å lukke den. Legg merke til at når du har gjort disse endringene, er bare det mørkegrå rektangelet synlig. Du kan når som helst endre konfigurasjonen til kontrollprogrammer ved å endre innstillingene på Alternativer-menyen.

 6. Dobbeltklikk og velg Bilderamme (det mørkegrå rektangelet), og dra sidehåndtakene for å utvide lysbildefremvisningen til hele bredden av siden.

  Dra sidehåndtakene til lysbildefremvisningens bilderamme slik at den passer til sidestørrelsen.

 7. Bruk topp- og bunnpilene til å øke høyden på bilderammen slik at den fyller hele Hjem-siden. Nederst strekker du bilderammen til den stopper rett over side ved side-sikksakkbildet som vises på toppen av bunnteksten. For øyeblikket er det greit at den mørkegrå plassholderen dekker det brune dryppbildet på høyre side av navigeringslinjen.

 8. Klikk den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen på nytt. Denne gangen klikker du mappeikonet øverst, ved siden av teksten Legg til bilder.

 9. Gå til ressursmappen i dialogboksen Importer, og åpne ressursene. Klikk Velg for å legge til bildene i lysbildefremvisningen.

 10. Klikk Forhåndsvisning for å se lysbildefremvisningen spilles av. Den er satt til den langsomme avspillingshastigheten, men du kan endre denne innstillingen på Alternativer-menyen hvis du vil at bildene skal blas gjennom raskere. Legg merke til at når det siste bildet er vist, begynner lysbildefremvisningen på nytt, fra det første bildet. Lysbildefremvisningen går i en uendelig løkke når autoavspilling er aktivert.

Nå er lysbildefremvisningen fullført. Hvis du vil fikse dryppbildet på høyre side av navigeringslinjen, gjenstår det imidlertid én ting.

 1. I Planlegg-visningen dobbeltklikker du miniatyren av A-malsiden for å åpne den i Design-visningen.

 2. Bruk markeringsverktøyet til å velge det brune dryppbildet i øvre høyre del av navigeringsgrafikken.

 3. Høyreklikk dryppbildet, og velg Ordne > Plasser foran i hurtigmenyen som vises.

 4. Klikk X-en i A-malfanen for å lukke den. Åpne siden når du har lagt til det grunnleggende kontrollprogrammet. Klikk Forhåndsvisning, og legg merke til at dryppbildet nå vises oppå lysbildefremvisningen som er angitt til autoavspilling. Når du har sett gjennom lysbildefremvisningen, går du tilbake til Design-visningen.

  Merk:

  Siden navigeringslinjen ble opprettet på A-malsiden, vil alle endringer som du gjør for å kontrollere navigeringen (og andre felles elementer), innebære å åpne A-malsiden i Design-visningen for å redigere den. Selv om du kan se elementene til en malside på sidene du redigerer, kan du ikke redigere topptekst- eller bunntekstinnholdet på de andre områdesidene.

Legge til kontrollprogrammer for lysbildefremvisning i fullskjermformat

Du kan konfigurere lysbildefremvisninger som vises i fullskjermvisning ved hjelp av kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat. Når en bruker klikker lysbildefremvisningen i fullskjermformat, skaleres innholdet slik at det fyller hele webleservinduet for datamaskinen eller enhetsskjermen. Dermed skjules resten av områdeinnholdet midlertidig. Hvis du vil, kan lysbildefremvisningen konfigureres slik at den spilles av automatisk. Da starter den visningen av bildene så snart siden lastes inn. Brukere kan avslutte lysbildefremvisningen ved å trykke Esc.

Følg disse trinnene for å legge til et kontrollprogram for lysbildevisning i fullskjermformat på et område:

 1. Start Adobe Muse. Dobbeltklikk en side for å åpne den i Design-visningen.

 2. Velg Vindu > Kontrollprogrambibliotek for å få tilgang til kontrollprogrambiblioteket, eller klikk fanen Kontrollprogrambibliotek i panelsettet for å gjør det aktivt.

 3. Utvid delen Lysbildefremvisninger i listen over kontrollprogrammer. Velg kontrollprogrammet Fullskjerm i delen Lysbildefremvisninger.

  Finn og velg kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat i kontrollprogrambiblioteket.

Konfigurere kontrollprogrammer for lysbildefremvisning i fullskjermformat

Kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat fungerer annerledes enn andre kontrollprogrammer i Adobe Muse. Bruk litt tid på å finne ut hvordan det fungerer.

 1. Dra kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat fra kontrollprogrambiblioteket til siden.

  Legg merke til at standardinnholdet skaleres slik at det passer med høyden og bredden på hele webleservinduet.

  Kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat utvides for å dekke den synlige delen av området, noe som gjør at webleservinduet fylles helt.

  Når du legger til kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat, vises som standard Forrige-knappen, Neste-knappen og et tellerfelt i hjørnet øverst til høyre.

 2. Klikk den blå pilen for å se gjennom innstillingene i Alternativer-panelet.

  Alternativer-panelet viser standardinnstillingene som brukes for kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat.

  Alternativet Fyll ramme proporsjonalt brukes automatisk på det nye hovedbildet (store bilder) og nye miniatyrbilder slik at det blir enklere å tilpasse fullskjermvisningen.

 3. Velg overgangstypen du vil bruke. Bruk Overgang-menyen til å velge Uttoning, Horisontal eller Vertikal. Overgangshastigheten er som standard satt til 0,5 sekunder, men du kan justere hastigheten etter behov.

  Når Spill av automatisk er aktivert, begynner avspillingen av lysbildefremvisningen så snart siden lastes inn, og fremvisningen blar gjennom innholdet basert på antallet sekunder du angir. Hvert bilde vises som standard av i 3,5 sekunder når Spill av automatisk er aktivert.

  Når du konfigurerer kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat, er det vanlig å aktivere Neste- og Forrige-knappene for navigering slik at miniatyrene som standard er skjult. Du kan imidlertid aktivere alternativet Miniatyrer hvis du vil at de skal vises over hovedbildet i lysbildefremvisningen.

  Hvis miniatyrene er skjulte, må du sørge for at Neste- og Forrige-delene er aktiverte. Telleren er valgfri. Den hjelper brukere med å forstå hvilket bilde i settet som vises for øyeblikket.

 4. Hvis du vil vise Neste- og Forrige-knappen og tellergrensesnittet på en bestemt del av siden, bruker du markeringsverktøyet til å flytte kontrollene til ønsket sted og deretter feste dem. Hvis du også vil at miniatyrene skal forbli i samme posisjon på siden, plasserer du miniatyrsettet og fester det. Hvis du vil vise Neste- og Forrige-knappen og tellergrensesnittet på en bestemt del av siden, bruker du markeringsverktøyet til å flytte kontrollene til ønsket sted og deretter feste dem. Hvis du også vil at miniatyrene skal forbli i samme posisjon på siden, plasserer du miniatyrsettet og fester det.

  Du kan modifisere innstillingene for festing og endring av størrelsen på tvers av forskjellige avbruddspunkter når du legger dette kontrollprogrammet til et responsivt område.

Legge til bilder i lysbildefremvisninger i fullskjermformat

Deretter legger du til bilder i kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat. Følg disse trinnene:

 1. Velg Fil > Plasser.

 2. Trykk Skift-tasten og klikk i vinduet Import som vises, for å velge flere tilgrensede bildefiler på datamaskinen. Eller hvis du foretrekker, trykker og holder du nede Kommando-tasten (Mac) eller Ctrl-tasten (Windows) mens du velger flere ikke-tilgrensende bildefiler fra en mappe eller et innholdselement.

 3. Klikk Åpne for å laste de valgte filene i plasseringsverktøyet.

  Merk:

  Selv om bildene du har valgt, har forskjellige dimensjoner og ulikt størrelsesforhold, skaleres de av alternativet Fyll ramme proporsjonalt slik at de passer perfekt i dimensjonene på siden.

 4. Klikk lysbildefremvisningen én gang for å legge til de valgte bildefilene. Legg merke til at standardbildene i lysbildefremvisningen fjernes automatisk så snart du legger til nye bilder.

 5. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser. Endre størrelse på webleservinduet, og legg merke til hvordan innholdet i lysbildefremvisningen skaleres og beskjæres for å fylle hele webleservinduet. Klikk Neste- og Forrige-knappene for å bla gjennom bildene, eller la bildene bli avspilt hvis Spill av automatisk er aktivert.

 6. Lukk webleservinduet og gå tilbake til Adobe Muse. 

Konfigurere miniatyrer med fri form i kontrollprogrammer for lysbildefremvisning

Alternativet Miniatyrer med fri form gir fullstendig kontroll over hvordan miniatyrene i en lysbildefremvisning vises. I stedet for å plassere miniatyrene på en rad eller i et sett med rader, kan du plassere hver miniatyr på et hvilket som helst sted.

 1. Åpne kontrollprogrambiblioteket og utvid delen Lysbildefremvisning i Design-visningen. Dra kontrollprogrammer i lysbildefremvisningen til en side.

 2. Dobbeltklikk mens hele siden er valgt, og velg miniatyrbildet. Du kan se hvilket element som er valgt, ved å se på markeringsindikatoren øverst til venstre i Kontroll-panelet.

  En markeringsramme omslutter miniatyrbildebeholderen når den er merket.

  Miniatyrene som vises i kontrollprogrammer for lysbildefremvisning, lagres som standard i en beholder kalt miniatyrbeholderen. Denne ytre beholderen sørger for at miniatyrene vises på en rekke, avhengig av hvordan du endrer størrelse på den ytre beholderen. Settet med miniatyrbilder blir nestet i en miniatyrbeholder for alle lysbildefremvisninger som har miniatyrer aktivert, helt til du aktiverer alternativet Miniatyrer med fri form.

Konfigurere visningsinnstillingene for fri plassering av miniatyrer

Hvis du vil vise miniatyrene i tilfeldig rekkefølge eller i ikke-justerte posisjoner, kan du fjerne den ytre beholderen og plassere hvert miniatyrbilde på ønsket sted på siden. Følg disse trinnene:

 1. Mens kontrollprogrammet for lysbildefremvisning er valgt, klikker du den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen.

 2. Merk av i boksen ved siden av alternativet Miniatyrer med fri form. Markeringsrammen som omslutter miniatyrbeholderen i Design-visningen, forsvinner umiddelbart, og markeringsindikatoren viser ordet Lysbildefremvisning.

  Hvis du aktiverer alternativet Miniatyrer med fri form, fjernes beholderen som omslutter miniatyrene.

 3. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Alternativer-menyen.

  Nå når du har fjernet den ytre beholderen for miniatyrene, kan du omplassere hvert miniatyrbilde slik at det passer til sidedesignen.

 4. Bruk markeringsverktøyet til å velge én miniatyr. Når markeringsindikatoren er valgt, viser den ordet Miniatyr. Flytt den valgte miniatyren til ønsket sted. Gjenta dette trinnet for å omplassere alle miniatyrene. Hvis du vil at hver miniatyr skal bli værende på sitt sted når du ruller i eller endrer størrelse på webleseren, kan du feste hver miniatyr.

  Merk:

  Hvis du vil endre størrelse på miniatyrbeholderne slik at de får andre dimensjoner, deaktiverer du alternativet Rediger sammen på Alternativer-menyen, og deretter bruker du markeringsverktøyet til å dra hjørnene i hver miniatyr enkeltvis for å skalere dem etter behov.

  I et responsivt område kan du også justere, endre på størrelsen og konfigurere festealternativene for miniatyrbildene.

 5. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser. Miniatyrbildene i lysbildefremvisningen er spredt rundt på siden. Klikk miniatyrene for å vise det tilsvarende bildet vist i lysbildefremvisningen.

 6. Avslutt webleseren og returner til Adobe Muse.

Konfigurere alternativet for visning av lysboks for kontrollprogrammer for lysbildefremvisning

Når innhold vises i en lysboks, betyr det at et modalt vindu får fokus og uthever innholdet mens resten av siden tones ned. Brukere samhandler med lysboksen ved å klikke en miniatyr eller Neste- eller Forrige-knappen. Hvis du vil avslutte lysboksen og returnere til den vanlige områdevisningen, klikker du lukkeknappen eller trykker Esc.

Alle kontrollprogrammene for lysbildefremvisning i Adobe Muse inneholder et Lysboks-alternativ. I tillegg blir ett kontrollprogram i Lysbildefremvisning-delen forhåndskonfigurert til å bruke lysboksatferden. Kontrollprogrammet for lysbildefremvisning har Lysboks-alternativet aktivert som standard.

Hvis du vil opprette en lysbildefremvisning som viser bildene i en lysboks, gjør du følgende:

 1. Utvid delen Lysbildefremvisning i kontrollprogrambiblioteket i Design-visningen. Dra kontrollprogrammer i lysbildefremvisningen til en side.

 2. Finn Lysboks-alternativet på Alternativer-menyen i Layout-delen, og kontroller at det er aktivert.

  Merk av i boksen ved siden av alternativet Lysboks hvis det ikke allerede er merket av.

 3. Mens Alternativer-menyen fortsatt er åpen, gjør du andre endringer for å konfigurere kontrollprogrammet etter behov. Du kan for eksempel vise eller skjule Forrige- og Neste-knappen, bildetekster og telleren. Når det gjelder lysboksvisningen, er det lurt å aktivere lukkeknappen. Merk av i boksen ved siden av knappen Lukk.

  Det vises en lukkeknapp (med en X) i hjørnet øverst til høyre i lysbildefremvisningen.

  Hvis du vil, kan du bruke markeringsverktøyet til å flytte lukkeknappen til et annet sted. Hvis du vil avslutte lysboksvisningen og lukke det modale vinduet, kan du klikke lukkeknappen eller trykke Esc.

  Merk:

  Hvis du vil endre bredden på rammen som omslutter lysboksvinduet, velger du kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat og oppdaterer utfyllingsinnstillingene i Avstand-panelet.

 4. Velg Fil > Forhåndsvis side i webleser for å teste kontrollprogrammet for lysbildefremvisning. Klikk et av miniatyrbildene for å aktivere lysbokseffekten og vise det tilsvarende hovedbildet som vises i et modalt vindu mens resten av siden er nedtonet.

 5. Klikk Neste- og Forrige-knappene for å bla gjennom bildene i lysbildefremvisningen.

 6. Etter at du har testet lysbildefremvisningen, avslutter du lysboksen ved å klikke lukkeknappen. Lysboksen lukkes, og resten av sideinnholdet vises.

 7. Avslutt webleseren og returner til Adobe Muse.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din