Lær hvordan du legger til og konfigurerer Facebook Like og Share, Twitter, Google Maps, YouTube og annet sosialt innhold på Adobe Muse-webområder.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Ved hjelp av sosiale kontrollprogrammer i Adobe Muse kan du raskt og enkelt legge til sosial deling og følgende verktøy på webområdet ditt. Du kan legge til sosiale verktøy som Facebook Like, Google Maps og Twitter med ett klikk.  Adobe Muse støtter følgende sosiale kontrollprogrammer:

 • Adobe Muse-merke
 • Facebook-liker
 • Facebook-følger
 • Facebook-kommentarer
 • Google Maps
 • Google+
 • LinkedIn
 • PayPal
 • Pinterest
 • Twitter-følger
 • Twitter-tweet
 • Vimeo
 • Youtube

Hvis du vil legge til et kontrollprogram på siden, drar og slipper du det fra Vindu > Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Les følgende artikkel om hvordan du legger til og konfigurerer sosiale kontrollprogrammer.         

Legge til et sosialt kontrollprogram

Med sosiale kontrollprogrammer er det enkelt å konfigurere egendefinert HTML-kode og bygge den inn i Adobe Muse-sidene. De fleste webkontrollprogrammer tilfører funksjonalitet som også er tilgjengelig ved å bygge inn HTML-kode fra tredjeparts webområder. Du kan spare tid ved å legge til og konfigurere webinnholdet i Adobe Muse, i stedet for å generere koden utenfor programmet og lime den inn i Adobe Muse som innebygd HTML. 

Hvis du vil legge til et sosialt kontrollprogram på Adobe Muse-siden, gjør du følgende:

 1. Åpne siden der du vil legge til sosiale kontrollprogrammer. Klikk Vindu > Kontrollprogrambibliotek, og klikk Sosial.

  Hele listen over sosiale kontrollprogrammer vises.

  Sosiale kontrollprogrammer i Adobe Muse
  Sosiale kontrollprogrammer i Adobe Muse
 2. Dra det sosiale kontrollprogrammet du vil legge til, og bruk deretter markeringsverktøyet til å plassere det i oppsettet.

  Dra og plasser det sosiale kontrollprogrammet i Design-visning.
  Dra og plasser det sosiale kontrollprogrammet i Design-visning.
 3. Når du bruker markeringsverktøyet, kan du transformere det valgte kontrollprogrammet ved å dra i programmets håndtak. Du kan også klikke og dra midten av kontrollprogrammet for å omplassere det ved siden av de andre områdeelementene.

 4. Legg merke til en blå pil i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Klikk denne blå pilen for å åpne Alternativer-panelet. Ved hjelp av dette panelet kan du konfigurere sosiale kontrollprogrammer.

  Alternativer-panelet kan brukes når som helst ved å klikke den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet samtidig som kontrollprogrammet er merket.

  Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet
  Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet

  Les følgende prosedyre for å få vite hvordan du konfigurerer hvert av de sosiale kontrollprogrammene.

Konfigurere sosiale kontrollprogrammer

Nå når du har lagt til sosiale kontrollprogrammer på siden, må du konfigurere disse kontrollprogrammene etter behov. Se følgende prosedyre for å lære hvordan du konfigurerer hvert av de sosiale kontrollprogrammene i Adobe Muse.

 1. Hvis du vil konfigurere Adobe Muse-merket, drar og plasserer du kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Velg Lys eller Mørk i Fargevalg-feltet.

  Konfigurere kontrollprogrammet for Adobe Muse-merke
  Konfigurere kontrollprogrammet for Adobe Muse-merke
 2. Ved hjelp av kontrollprogrammet Facebook Like kan du legge til en like-boks der besøkende kan vise og gå til Facebook-siden som er relatert til området. Hvis du vil konfigurere dette kontrollprogrammet, drar og slipper du Facebook Like-kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Du kan konfigurere følgende alternativer:

  • Handling: Velg Like eller Anbefal i dette feltet. Basert på valget du foretok, vises antall likes eller antall anbefalinger.
  • Oppsett: Du kan velge Standard, Knappeantall eller Boksantall i dette feltet. Når du velger Standard oppsett, vises antallet likes sammen med teksten som oppfordrer brukere til å registrere seg. Når du velger Knappeantall, vises bare antallet likes eller anbefalinger. Boksantall-oppsett viser antallet likes eller anbefalinger som en firkantet boks.
  • Fargevalg: Velg Lys eller Mørk for dette kontrollprogrammet.
  • URL-adresse å like: Skriv inn URL-adressen som en besøkende kan like. Velg avmerkingsboksen Gjeldende side hvis du vil at en besøkende på området skal kunne like den gjeldende siden på det publiserte området.
  • Vis send: Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil at Del-knappen skal vises i tillegg til Lik eller Anbefal.
  Konfigurere kontrollprogrammet Facebook Like
  Konfigurere kontrollprogrammet Facebook Like
 3. Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammet Facebook-følger, drar og plasserer du kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Du kan deretter konfigurere følgende kontrollprogrammer:

  • Oppsett: Velg Standard, Knappeantall eller Boksantall for å konfigurere hvordan du vil vise kontrollprogrammet på området.
  • Fargevalg: Velg Lys eller Mørk for kontrollprogrammet.
  • URL-adresse til profil: Angi URL-adressen til Facebook-profilen som en besøkende kan følge.
  Konfigurer kontrollprogrammet Facebook-følger
  Konfigurer kontrollprogrammet Facebook-følger
 4. Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammet Facebook-kommentarer, drar og plasserer du kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. I Alternativer-panelet kan du konfigurere de følgende alternativene:

  • Vis mobilt brukergrensesnitt: Velg denne avmerkingsboksen for å vise et annet oppsett for kontrollprogrammet som er egnet for mobilskjermer.
  • Fargevalg: Velg Lys eller Mørk for dette kontrollprogrammet.
  • Sorter etter: Velg Sorter etter-alternativet for å sortere kommentarer basert på dato (eldst eller nyest), eller basert på sosial rangering.
  • Antallet innlegg: Angi antallet innlegg du vil vise på området.
  • URL-adresse til kommentarfelt: Angi URL-adressen der besøkende på området kan publisere kommentarer. Hvis du vil bruke den gjeldende Adobe Muse-siden som URL-adresse, velger du avmerkingsboksen Gjeldende side.
  Konfigurer kontrollprogrammet Facebook-kommentarer
  Konfigurer kontrollprogrammet Facebook-kommentarer
 5. Hvis du vil konfigurere Google Maps, drar og slipper du Google Maps-kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i Google Maps-kontrollprogrammet. På Alternativer-panelet kan du konfigurere de følgende innstillingene:

  • Adresse: Legg til adressen for å angi området som vises. 
  • Karttype: Velg Veikart eller Satellitt for å velge veikartvisningen eller Google Earths satellittvisning. Du kan også velge Hybrid eller Terreng som karttype.
  • Utvid punktinformasjon: Velg denne avmerkingsboksen for å vise informasjonsvinduet når en bruker klikker et punkt på kartet.
  • Zoomenivå: Still inn zoomenivået for Google Maps.
  Konfigurere Google Maps-kontrollprogrammet
  Konfigurere Google Maps-kontrollprogrammet
 6. Hvis du vil konfigurere Google +-kontrollprogrammet, drar og plasserer du kontrollprogrammet i Design-visningen. Åpne Alternativer-panelet ved å klikke den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Du kan deretter konfigurere følgende alternativer:

  • Størrelse: Velg størrelsen på kontrollprogrammet og hvordan det skal vises på det publiserte området. Velg Liten, Middels eller Standard størrelse.
  • Merknad: Velg plasseringen der du vil vise merknadsteksten som er knyttet til dette kontrollprogrammet. Du kan plassere merknaden innebygd, som en boble, eller du kan velge ikke å ha noen merknad i det hele tatt.
  • URL-adresse: Angi URL-adressen du vil at besøkende skal komme til når de klikker dette kontrollprogrammet. Skriv inn URL-adressen for målet i dette feltet, eller velg avmerkingsboksen Gjeldende side hvis du vil at målet skal være den gjeldende siden.
  Konfigurer Google Plus-kontrollprogrammet
  Konfigurer Google Plus-kontrollprogrammet
 7. Hvis du vil konfigurere LinkedIn-kontrollprogrammet, drar og plasserer du kontrollprogrammet i Design-visningen. Åpne Alternativer-panelet ved å klikke den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Du kan deretter konfigurere følgende alternativer:

  • URL-adresse til deling: Angi URL-adressen som en besøkende kommer til når vedkommende klikker kontrollprogrammet. Du kan skrive inn URL-adressen i feltet, eller du kan velge avmerkingsboksen Gjeldende side.
  • Antall: Angir koblingsantallet. Velg Høyre eller Topp for å velge visningsegenskapene. Du kan også velge Ingen for ikke å vise koblingsantallet.
  Konfigurere LinkedIn-kontrollprogrammet
  Konfigurere LinkedIn-kontrollprogrammet
 8. Konfigurer betalingstransaksjoner på Internett ved hjelp av PayPal-kontrollprogrammet. Du kan legge til en knapp på siden og deretter konfigurere tilknyttede avgifter som skal overføres til en angitt PayPal-konto, via kontoens e-postadresse. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet for å konfigurere følgende innstillinger.

  • Type: Velg én av knappetypene fra dette feltet. For eksempel Kjøp nå, Vis handlekurv, Legg til i handlekurv osv.
  • Knappebilde: Legg til en bildefil for knappen. Klikk Legg til fil for å bla gjennom til bildefilen på din lokale datamaskin. Dette feltet er aktivert for knappetypene Egendefinert kjøp, Egendefinert donasjon, Egendefinert Legg til i handlekurv og Egendefinert Vis handlekurv.
  • Størrelse: Størrelsen på knappen slik den vises på det publiserte området. Du kan velge liten eller stor størrelse.
  • Betale via e-post: E-postadressen til mottakeren.
  • Beløp: Det numeriske beløpet i dette feltet.
  • Valuta: Valutaen du vil bruke i transaksjonen.
  • Varenavn: Det egendefinerte navnet på varen du kan angi.
  • Varenummer: Nummeret eller koden du vil gi til en vare.
  • Avgiftssats: Avgiftsbeløpet for en vare.
  • Fraktkostnad: Fraktkostnaden for en vare.
  Konfigurere PayPal-kontrollprogrammet i Adobe Muse.
  Konfigurere PayPal-kontrollprogrammet i Adobe Muse.
 9. Hvis du vil konfigurere Pinterest-kontrollprogrammet, drar og plasserer du kontrollprogrammet i oppsettet. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet for å åpne Alternativer-panelet. Du kan konfigurere følgende alternativer i dette panelet:

  • Knappetype: Velg knappetypen du vil vise på området. Velg Fest den eller Følg meg fra feltet i rullegardinlisten.
  • Pinterest-brukernavn: Angi Pinterest-brukernavnet i dette feltet. Dette feltet aktiveres bare når du velger Følg meg i Knappetype-feltet.
  • Etikett: Angi etikettnavnet eller navnet som vises når du velger Følg meg i Knappetype-feltet.
  Konfigurer Pinterest-kontrollprogrammet
  Konfigurer Pinterest-kontrollprogrammet
 10. Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammet Twitter-følger, drar og plasserer du kontrollprogrammet i oppsettet. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Bruk Alternativer-panelet til å konfigurere følgende alternativer:

  • Følg @: Angi Twitter-brukernavnet i dette feltet. Verdien vises som standard i kontrollprogrammet.
  • Størrelse: Velg Middels eller Stor for å vise kontrollprogrammet i ønsket størrelse. 
  • Vis brukernavn: Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil vise brukernavnet du har angitt i kontrollprogrammet.
  Konfigurere kontrollprogrammet Twitter-følger
  Konfigurere kontrollprogrammet Twitter-følger
 11. Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammet Twitter-følger, drar og plasserer du kontrollprogrammet på Adobe Muse-siden. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Du kan konfigurere de følgende alternativene fra Alternativer-panelet:

  • URL-adresse til deling: Angi URL-adressen som en besøkende kommer til når vedkommende klikker kontrollprogrammet. Hvis du vil bruke den gjeldende siden på det publiserte området som mål, velger du avmerkingsboksen Gjeldende side.
  • Størrelse: Velg Middels eller Stor som størrelse på kontrollprogrammet.
  • Tweet-tekst: Angi den egendefinerte Tweet-teksten i dette feltet.
  • Anbefal @: Angi Twitter-brukernavnet i dette feltet.
  • Vis antall: Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil vise antallene som er relatert til tweeten.
  Konfigurere kontrollprogrammet Twitter-tweet
  Konfigurere kontrollprogrammet Twitter-tweet
 12. Hvis du vil konfigurere Vimeo-kontrollprogrammet, drar og plasserer du kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. På Alternativer-panelet kan du konfigurere de følgende innstillingene:

  • Video-ID: Angi ID-en for videofilen her. 
  • Videokontrollfarge: Angi den heksadesimale koden eller velg den ønskede fargen for videokontrollene fra dette feltet.
  • Vis bilde: Velg dette alternativet hvis du vil at bildet skal vises i bakgrunnen når videoen spilles av.
  • Vis tittel: Velg dette alternativet hvis du vil vise tittelen på videoen.
  • Vis forfatternavn: Velg dette alternativet hvis du vil at forfatternavnet skal vises i videoen.
  • Autoavspilling: Velg dette alternativet hvis videoen skal spilles av automatisk på det publiserte området.
  • Sløyfe: Velg dette alternativet hvis du vil at videoen skal spilles av i en sløyfe på det publiserte området. 
  Konfigurere Vimeo-kontrollprogrammet
  Konfigurere Vimeo-kontrollprogrammet
 13. Hvis du vil konfigurere YouTube-kontrollprogrammet, legger du til kontrollprogrammet fra Kontrollprogrambibliotek > Sosial. Klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. På Alternativer-panelet kan du konfigurere de følgende innstillingene:

  • Video-ID: Angi ID-en for videoen du vil legge til på området.
  • Tema: Velg Lys eller Mørk som tema for dette kontrollprogrammet. 
  • Fremdriftsfarge: Velg hvit eller rød farge for fremdriftsindikatoren.
  • Starttidspunkt: Angi starttidspunktet som videoen skal spilles av fra på området.
  • Vis kontroller: Velg dette alternativet for å vise kontrollalternativene i YouTube-videoen på området.
  • Tillat fullskjerm: Velg dette alternativet for å tillate at brukere kan vise denne videoen i fullskjermmodus.
  • Vis informasjon: Velg dette alternativet hvis du vil vise informasjonen om videoen under videoen.
  • Vis merknader: Velg dette alternativet hvis du vil at merknader eller lagdelte tekster skal vises på videoen.
  • Autoavspilling: Velg dette alternativet hvis du vil at videoen skal spilles av automatisk på det publiserte området.
  • Vis relatert: Velg dette alternativet hvis du vil vise relaterte YouTube-videoer.
  • Sløyfe: Velg dette alternativet hvis du vil at videoen skal spilles av kontinuerlig i en sløyfe.
  Konfigurer YouTube-kontrollprogrammet
  Konfigurer YouTube-kontrollprogrammet

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet