Legge til, kopiere og bruke innholdselementer i Adobe Muse

Lær hvordan du legger til og administrerer innholdselementer i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Når du lager områder i Adobe Muse, vises filene du legger inn, i en liste i Innholdselementer-panelet. Dette panelet har en rekke nyttige funksjoner som du kan bruke til raskt å oppdatere, optimere og bytte ut grafikk mens du lager designene dine.

Du åpner Innholdselementer-panelet ved å gå til Vindu > Innholdselementer. Eller klikk Innholdselementer-fanen for å aktivere Innholdselementer-panelet i et panelsett.

Innholdselementer-panelet

Du kan høyreklikke ethvert innholdselement (eller utvalg av innholdselementer) i Innholdselementer-panelet for å bruke menyalternativene. Avhengig av filtypen du klikker vil menyelementene variere noe. Alternativene er:

 • Bygg inn kobling: Fjerner referansekoblingen til originalfilen du har plassert. Denne innstillingen deaktiverer mange av filbehandlingsfunksjonene i Innholdselementer-panelet, men den gjør .muse-filen uavhengig og hindrer at du får opp varslinger når du deler Adobe Muse-filer med andre designere.
 • Koble på nytt: Hvis du har fjernet eller endret navnet på et innholdselement etter at du plasserte det, kan du opprette en ny kobling til innholdselementfilen. I vinduet som vises, finner du og velger filen på nytt. Dette fjerner også varselikonet fra Innholdselementer-panelet.
 • Gå til innholdselement/Gå til bruk av innholdselement: Når du arbeider med Adobe Muse, kan det noen ganger være vanskelig å spore hvor du har brukt et opplastet innholdselement eller bakgrunnsbilde. Du kan nå bruke det nye alternativet Gå til bruk av innholdselement for å spore bruken av bakgrunnsbilder og laste opp innholdselementer på tvers av webområder.
 • Rediger original: Åpner originalbildet (som er lagret på datamaskinen), slik at du kan gjøre endringer i malfilen. Avhengig av filtypen og datamaskinens filtilknytninger åpnes filen i et eksternt redigeringsprogram, slik at du kan gjøre endringer i innholdselementet.
 • Legg til tittel: Åpner dialogboksen Egenskaper for bilde, som inneholder felt for å skrive inn både tittelen og den alternative teksten for det valgte innholdselementet. Begge disse er korte tekstbeskrivelser som blir inkludert i koden for området når du publiserer det. Titlene gir ekstra informasjon om innholdselementene. Titlene bør være beskrivende, konsise og lette å huske. I noen weblesere vises tittelteksten som et verktøytips når du beveger markøren over et bilde.
 • Legg til alternativ tekst: Åpner dialogboksen Egenskaper for bilde, som inneholder felt for å skrive inn både tittelen og den alternative teksten for det valgte innholdselementet. Begge disse er korte tekstbeskrivelser som blir inkludert i koden for området når du publiserer det. Den alternative teksten er en alternativ informasjonskilde for brukere som har deaktivert visning av bilder i webleseren, samt for synshemmede brukere som surfer på Internett med skjermlesere og andre hjelpemidler. Mange søkemotorer bruker de alternative tekstene til å indeksere områder. Ved å legge inn alternative tekster kan du forbedre områdets rangering i søkeresulater.
 • Vis i Finder: Viser originalfilens plassering på datamaskinen via filstrukturen slik den vises i Mac Finder eller Windows Utforsker.
 • Kopier hele banen: Kopier filplasseringen til det opprinnelige innholdselementet på harddisken til utklippstavlen i et format som ligner på dette: file:///Users/User_Name/Folder_Name/Subfolder_Name/image.jpg

Administrer filer ved hjelp av Innholdselementer-panelet

Du kan dra sidene eller underkanten av Innholdselementer-panelet for å utvide det og se mer av listen.

Hvis du vil endre rekkefølgen på innholdselementene, klikker du topptekstlinjen. Du kan sortere listen på nytt i stigende eller synkende rekkefølge etter navn på innholdselementene, feilikon eller sidenavn. Hver topptekst fungerer som en veksleknapp for sortering av elementene i den aktuelle spalten.

Når du plasserer mer enn én forekomst av den samme bildefilen, vises originalen øverst med de andre forekomstene under. Du kan utvide og skjule et innholdselement ved å klikke pilen til venstre for det opprinnelige navnet på innholdselementet. Dette er nyttig når du vil forkorte innholdslisten og gjøre det enklere å navigere blant elementene i Innholdselementer-panelet.

Klikk pilen til venstre for bildenavnet for å utvide og skjule listen med forekomster.

Merk:

Hvis du plasserer et bilde og deretter dupliserer det og gjør endringer i det (f.eks. roterer eller beskjærer det), blir det roterte eller beskårne bildet eksportert med et annet filnavn når du eksporterer eller publiserer området. Hvis du plasserer et bilde og dupliserer eller endrer størrelse på det uten å beskjære det, vil alle de mindre bildene vise til det største bildet, og forekomstens dimensjoner justeres ved hjelp av kode.

I den vanligste arbeidsflyten blir innholdselementer du har plassert, koblet til .muse-filen for å beholde en referanse til originalfilen du valgte. Hvis du for eksempel velger Fil > Plasser, finner og velger et bilde på datamaskinen, og deretter plasserer det på en side, blir bildet lagt inn i designen på siden, bildenavnet blir lagt inn i Innholdselementer-panelet, og en referansekobling blir laget som henvisning til hvor originalfilen er plassert på datamaskinen.

Derfor er det best å bruke et bilderedigeringsprogram, slik som Photoshop, Illustrator eller Fireworks, til å eksportere weboptimaliserte bilder til en mappe på datamaskinen som også inneholder .muse-filen for området. På den måten blir alle områdets elementer liggende i én og samme lokale mappe (som også gjør at prosjektet kan flyttes rundt hvis du jobber med andre designere og du vil overlevere hele prosjektet til noen andre).

Når du plasserer filer, hjelper referansekoblingen Adobe Muse med å holde styr på filenes plassering og status. Innholdselementer-panelet varsler deg i følgende situasjoner:

Bilde mangler: Originalfilen til et koblet innholdselement har blitt fjernet eller gitt nytt navn etter at du plasserte det. Hvis du åpner en Adobe Muse-prosjektfil etter at du har endret navn på eller flyttet et originalbilde, må du klikke OK i varselboksen som vises, og deretter bruke Innholdselementer-panelet til å koble til innholdselementet på nytt.

Klikk OK for å lukke varselboksen.

Innholdselement utdatert: Det opprinnelige innholdselementet til en koblet fil har blitt redigert utenfor Adobe Muse etter at du la det inn. Hvis du åpner en Muse-prosjektfil etter at du har endret originalbilder, kan du også klikke OK i dialogboksen som vises, slik at de koblede innholdselementene endringene gjelder, oppdateres automatisk.

Klikk OK for å oppdatere et koblet innholdselement som har blitt endret utenfor Muse.

Oppsamplet innholdselement: En koblet fil er plassert og deretter skalert større enn originaldataene kan vise den, noe som fører til et kornete bilde med lavere bildekvalitet. Se avsnittet Optimere bilder for visning på Internett hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette.

For stor prosjektfil: En stor koblet bildefil er plassert og deretter forminsket mye i en sidedesign. Altså består .muse-filen av mer data enn det som er nødvendig for å vise bildet (noe som fører til en unødvendig stor .muse-fil). Avhengig av størrelsen på prosjektfilen kan dette føre til at eksporten eller publiseringen går sakte eller mislykkes.

Se det følgende avsnittet om hvordan du bruker varselikonet Oppsamplet innholdselement, hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette.

Kopiere og lime inn innholdselementer i Adobe Muse-prosjektet

Du kan også legge inn innhold i Adobe Muse ved å kopiere og lime det direkte inn på siden. Dette er en veldig rask arbeidsflytstrategi når du skal lage en modell basert på illustrasjoner for potensielle kunder, fordi du da kan kopiere innholdselementer direkte fra et eksisterende område i en webleser, fra en e-postmelding eller fra et bilderedigeringsprogram.

Generelt sett er ikke klipping og liming den beste metoden for å lage en endelig områdedesign, fordi det deaktiverer mange av funksjonene fra Innholdselementer-panelet (slik som Gå til innholdselement, Rediger original, Vis i Finder og Importer større størrelse, som er beskrevet under). Det fører også til at filene du limer inn, ikke har noen referansekobling til en malfil på datamaskinen. Slike innlimte innholdselementer blir "innebygd" i stedet for koblet til.

Hvis du vil, kan du konvertere innholdselementer du har plassert, til et innebygd innholdselement ved hjelp av funksjonen Bygg inn kobling. Det finnes situasjoner hvor det kan være lønnsomt å innebygge alle innholdselementene i et Adobe Muse-område. Det kan for eksempel hende at du jobber med et område sammen med en annen designer og vil unngå problematikken med at bilder blir utdatert når originalbildene endres. Disse varslene vil ikke lenger vises fordi referansekoblingen til kildefilen er fjernet. Men husk at du da ikke vil ha tilgang til mange av de nyttige funksjonene som Innholdselementer-panelet har.

Trekke ut innholdselementer til en enkelt mappe

Du kan kopiere alle innholdselementfiler for Adobe Muse-området inn i en enkelt mappe, det være seg på den lokale datamaskinen eller på en ekstern harddisk. Lagring av innholdselementer i en enkelt mappe er veldig nyttig når du ønsker å ta en sikkerhetskopi av alle ressurser eller når du ønsker å flytte prosjektet fra én datamaskin til en annen.

Slik samler du alle innholdselementene:

 1. Fra panelet Innholdselementer klikker du ikonet Samle alle innholdselementer.

  Ikonet Samle alle innholdselementer
  Samle alle innholdselementer på en enkelt plassering

 2. Lagre innholdselementene i en mappe på datamaskinen eller på harddisken.

  Innholdselementene lagres på den angitte plasseringen. Adobe Muse viser sammendrag av innsamlingen, med det totale antallet uttrukne innholdselementer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din