Bruk Photoshop-effekter

Lær hvordan du kobler til Photoshop fra Photoshop Express.

Merk:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for iOS-brukere.

Aktivere Ekstern tilkobling i Photoshop

Slik kobler du til Photoshop med Photoshop Express:

 1. Start Adobe Photoshop på Windows- eller Mac-maskinen din.

 2. Velg Rediger > Eksterne tilkoblinger.

 3. Velg Aktiver eksterne tilkoblinger.

 4. Opprett et passord og klikk på OK.

  Merk:

  Hvis du ikke kan koble til Photoshop:

  • Kontroller at maskinen din kjører Photoshop og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
  • Pass på at du bruker versjon 16.0 eller nyere av Photoshop. Slik kontrollerer du dette:

  1. Start Photoshop.

  2. Velg Photoshop > Om Photoshop (på Mac) eller Hjelp > Om Photoshop (i Windows).

  3. Når du skal oppdatere til den nyeste versjonen, velger du Hjelp > Oppdateringer i Photoshop.

  4. Start Photoshop Express-appen på nytt og trykk på ikonet Photoshop-effekter i det nedre panelet for å koble til på nytt.

  • Kontroller at Ekstern tilkobling er aktivert i Photoshop.

Koble til Photoshop fra Photoshop Express

 1. Kontroller at maskinen din kjører Photoshop og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

 2. Åpne Photoshop Express og trykk på ikonet for Photoshop-effekter  i det nedre panelet på skjermen.

 3. Trykk på effekten du vil bruke. Deretter søker Photoshop Express etter tilgjengelige servere.

  Effekter i Photoshop Express
  Velg ønsket effekt fra det nedre panelet.

 4. Velg serveren (servicenavn) som er oppført på den andre instruksjonsskjermen.

  Koble til Photoshop

 5. Skriv inn passordet du opprettet i Photoshop , og du er klar til å jobbe med Photoshop-effekter. Den valgte effekten brukes deretter på bildet ditt.

  Velg ønsket effekt for bildet ditt og se endringen i sanntid.
  Velg ønsket effekt for bildet ditt og se endringen i sanntid.

  Merk:

  For å deaktivere innstillingen for Automatisk tilkobling i Photoshop Express må du deaktivere Lagre passord og Automatisk tilkobling.
  Hvis du allerede har aktivert autotilkobling, velger du Appinnstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop-tilkoblinger og klikk på Ja.

Skriv inn passord

For å deaktivere innstillingen for Automatisk tilkobling i Photoshop Express må du deaktivere Lagre passord og Automatisk tilkobling.
Hvis du allerede har aktivert autotilkobling, velger du Appinnstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop-tilkoblinger og klikk på Ja.

Problemer når du bruker Photoshop-effekter?

Problem: Kan ikke registrere at Photoshop kjører på Windows- eller Mac-maskinen

Løsning

 • Kontroller at maskinen din kjører Photoshop og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 • Kontroller at du har versjon 16.0 eller nyere av Photoshop. Slik gjør du det:
 1. Start Photoshop på Windows- eller Mac-maskinen.

 2. Velg Photoshop > Om Photoshop(på Mac) eller Hjelp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Hvis du bruker en tidligere versjon enn 14.0, oppdaterer du til den nyeste versjonen ved å velge Hjelp > Oppdateringer i Photoshop CC.

Kontroller om Ekstern tilkobling er aktivert i Photoshop-versjonen din. Slik gjør du det:

 1. Velg Rediger i Photoshop.

 2. Velg Eksterne tilkoblinger.

 3. Velg Aktiver eksterne tilkoblinger.

 4. Legg til et tjenestenavn og passord.

 5. Klikk på OK og start Photoshop på nytt.

Problem: Kan ikke koble til Photoshop på Windows- eller Mac-maskinen

Løsning

 • Kontroller at maskinen din kjører Photoshop og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 • Start Photoshop Express på nytt og trykk på Koble til Photoshop-ikonet for å koble til igjen.
 • Start Photoshop på nytt og koble til på nytt.
 • Kontroller at Photoshop ikke er blokkert av brannmurinnstillingene dine.
 • Tilbakestill tilkoblingsinnstillingene i Photoshop Express. Det gjør du ved å velge Appinnstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop-tilkoblinger > Ja og koble til Photoshop på nytt.

Hvis du mottar feilmeldingen «Dette bildet er ikke lenger åpent i Photoshop.»

Løsning

 • Åpne bildet på nytt og prøv en gang til.
 • Åpne bildet på nytt i Photoshop Express, og trykk deretter på ikonet Koble til Photoshop.

Problem: Kan ikke bruke Photoshop-effekter

Løsning

Kontroller om en modal dialogboks, for eksempel en verktøymeny, en hurtigmeny eller et valgt verktøy, er åpen i Photoshop. Hvis det er tilfellet, lukker du denne dialogboksen og bruker effekten på nytt i Photoshop Express.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?