Lær hvordan du kobler til Photoshop CC fra Photoshop Express.

Merk:

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for iOS-brukere.

Aktiver ekstern tilkobling i Photoshop CC

For å koble til Photoshop CC med Photoshop Express:

 1. Start Adobe Photoshop CC på din Windows- eller Mac-maskin.

 2. Velg Rediger > Eksterne tilkoblinger.

 3. VelgAktiver eksterne tilkoblinger.

 4. Opprett passord og klikk OK.

  kvlr_1

  Merk:

  Hvis du ikke kan koble til Photoshop CC:

  • Sørg for at maskinen din kjører Photoshop CC og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
  • Forsikre deg om at du har Photoshop CC-versjon 16.0 eller over.Slik kontrollerer du dette:

  1.Start Photoshop CC.

  2.Velg Photoshop > Om Photoshop (i Mac) eller Hjelp > Om Photoshop (i Windows).

  3. For å oppdatere til den nyeste versjonen velger du Hjelp > Oppdateringer i Photoshop CC.

  4.Start Photoshop Express-appen på nytt og trykk på ikonet Photoshop-effekter i det nederste panelet for å koble til igjen.

  • Sørg for atEkstern tilkoblinger aktivert i Photoshop CC.

Koble til Photoshop CC fra Photoshop Express

 1. Sørg for at maskinen din kjører Photoshop CC og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

 2. Åpne Photoshop Express og klikk på ikonet for Photoshop-effekter  i det nederste panelet på skjermen.

 3. Trykk på effekten du vil bruke. Photoshop Express vil da søke etter tilgjengelige servere.

  Image1
  Velg ønsket effekt fra bunnpanelet.
  Image2
  Appen søker etter tilgjengelige servere.

 4. Velg server (servicenavn) ført opp på den andre instruksjonsskjermen.

  IMage3
 5. Skriv inn passordet du opprettet i Photoshop CC, og du er klar for å jobbe med Photoshop Effekter. Den valgte effekten blir deretter brukest på bildet ditt.

  Image4
  Skriv inn passord. Du kan også velge Lagre passord og automatisk tilkobling for å unngå å logge på hver gang du bruker funksjonen.
  Image5
  Velg ønsket effekt for bildet ditt og se endringen i sanntid.

  Merk:

  For å deaktivere innstillingen for automatisk tilkobling i Photoshop Express må du deaktivere lagrepassordet og automatisk tilkobling.
  Hvis du allerede har aktivert automatisk tilkobling, velg App-innstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop CC-tilkoblinger og klikk Ja.

Skriv inn passord

Image4

For å deaktivere innstillingen for automatisk tilkobling i Photoshop Express må du deaktivere lagrepassordet og automatisk tilkobling.
Hvis du allerede har aktivert automatisk tilkobling, velg App-innstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop CC-tilkoblinger og klikkJa.

Problemer mens du bruker Photoshop Effekter?

Problem: Kan ikke registrere at Photoshop CC kjører på Windows- eller Mac-maskin

Løsning

 • Sørg for at maskinen din kjører Photoshop CC og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 • Verifiser at du har Photoshop CC-versjon 16.0 eller over. Slik gjør du det:
 1. Start Photoshop CC på din Windows- eller Mac-maskin.

 2. Velg Photoshop > Om Photoshop(i Mac) eller Hjelp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Hvis du er under versjon 14.0, oppdaterer du til den nyeste versjonen ved å velge Hjelp > Oppdateringer i Photoshop CC.

Kontroller om ekstern tilkobling er aktivert i din Photoshop CC. Slik gjør du det:

 1. Velg Rediger i Photoshop CC.

 2. Velg Eksterne tilkoblinger.

 3. VelgAktiver eksterne tilkoblinger.

 4. Legg til et tjenestenavn og passord.

 5. Klikk OK og start Photoshop på nytt.

Problem: Kan ikke koble til Photoshop CC på Windows- eller Mac-maskin

Løsning

 • Sørg for at maskinen din kjører Photoshop CC og at mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 • Start Photoshop Express på nytt og trykk Koble til Photoshop-ikon for å koble til igjen.
 • Start Photoshop CC på nytt og koble til igjen.
 • Sørg for at Photoshop CC ikke er blokkert av dine brannmurinnstillinger.
 • Tilbakestill tilkoblingsinnstilling i Photoshop Express. For å gjøre dette velger du App-innstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop CC-tilkoblinger > Ja og koble til Photoshop CC på nytt.

Hvis du mottar feilmeldingen «Dette bildet er ikke lenger åpnet i Photoshop CC.»

Løsning

 • Åpne bildet på nytt og prøv igjen.
 • Åpne bildet på nytt i Photoshop Express og trykk på ikonet Koble til Photoshop.

Problem: Kan ikke bruke Photoshop Effekter

Løsning

 • Kontroller om en modal dialog, som en verktøymeny, kontekstuell meny, eller et valgt verktøy er åpent i Photoshop CC. Hvis ja, lukker du den dialogen og bruker effekten på nytt i Photoshop Express.