Du kan lage bildemontasjer og montasjer i Adobe Photoshop eller Photoshop Elements på flere forskjellige måter, men følgende metode er enklest. Følg instruksjonene nedenfor for å legge til nye bilder som separate lag i bildemontasjen. Denne prosessen lar deg også manipulere hvert bilde for seg. Når alle bildene er satt inn i bildemontasjen, kan du endre størrelse på og flytte lagene (bildene som er lagt til).

Hvis Lag-panelet ikke vises, velger du Vindu > Lag.

Lage en bildemontasje

 1. Velg Fil > Ny for å lage et nytt, tomt bilde. Angi bildestørrelse basert på ønsket utskriftsstørrelse (f.eks. 8 x 10 tommer med 150 piksler per tomme på hvit bakgrunn).

  Merk: Hvis det er forskjeller i oppløsning eller antall piksler per tomme i bildene, kan det hende at de vises i en uventet størrelse i montasjebildet. Følg instruksjonene om endring av lag, nedenfor, for å endre størrelse på bildene. Bruk hjelpefunksjonen på nettet for mer informasjon om oppløsning.

 2. Velg Fil > Åpne og åpne det første bildet (bilde 1) som skal legges til i bildemontasjen. Nå har du montasjebildet og det første bildet (bilde 1) åpent samtidig.
 3. Velg verktøyet for flytting Klikk og hold inne hvor som helst i bilde 1, dra over fra bilde 1-vinduet til montasjebilde-vinduet, og slipp så museknappen. Bilde 1 vises i montasjebilde-vinduet. Bilde 1 er i et nytt lag, kalt Lag 1.
 4. Dobbeltklikk på ordene "Lag 1" i lagpanelet og gi nytt navn til Lag 1 slik at du kan holde styr på lagene dine.

 5. Lukk Bilde 1-vinduet slik at bare montasjevinduet er åpent. Lagpanelet inneholder nå et bakgrunnslag og det nye laget som du ga nytt navn til.

Når du har lagt til det første bildet i montasjebildet, åpner du det neste bildet som du vil legge til. Gjenta trinn 2 til 5 helt til alle bildene er lagt til i montasjebildet.

Bytte størrelse på, endre plassering på og rotere bilder eller lag i montasjen

 1. Klikk på laget du ønsker å justere i lagpanelet for å velge laget.

 2. Velg Rediger > Fri transformering (Photoshop) eller Bilde > Transformer > Fri transformering (Photoshop Elements).

  Merk: Før du transformerer lagene, må du sørge for at riktig lag er valgt i lagpanelet.

 3. Legg merke til omkretsboksen rundt kantene til laget og ankerpunktene i alle fire hjørner og sider (åtte til sammen).
  • Endre størrelse på laget ved å trekke i ankerpunktene. 
  • Flytt laget ved å klikke innenfor omkretsboksen og dra.
  • Merk: Hvis et lag vises som større enn montasjebildet, trekker du laget i hvilken som helst retning til du kan se hjørnet til bildet. Deretter kan du forandre bildet med ankerpunktet i det synlige hjørnet.

  • Roter laget ved å plassere musepekeren rett utenfor omkretsboksen, klikke og dra. Du kan rotere laget når musepekeren endrer seg til en buet, tohodet pil.
  • Klikk i avkrysningsboksen på alternativlinjen øverst på skjermen for å godta eller bekrefte endringen. Du kan også klikke på sirkelen med strek over for å avbryte endringen.

Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte størrelse/endre plassering/rotere de andre lagene i bildet.

Endre stablingsrekkefølgen for lag

For å endre stablingsrekkefølgen eller måten lagene overlapper på, trekker du et lag i lagpanelet til over eller under et annet lag.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet